İnzibati cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərar qanuni qüvvəyə mindikdən və ya Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 143-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş möhlət verilmənin, təxirə salmanın müddəti bitdikdən otuz gündən gec olmayaraq inzibati xəta törətmiş şəxs tərəfindən ödənilməlidir. Ödəniş elektron formada protokolun nömrəsi qeyd olunduqdan sonra həyata kecirilir.

Elektron xidmətə keçid

İstifadə təlimatı