Nəticələr

1. Dövlət Statistika Komitəsi və onun yerli orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlər Sizi qane edirmi?

2. Veb səhifənin elektron xidmətlər bölməsindən istifadə edirsinizmi?

3. Dövlət Statistika Komitəsi və onun yerli orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlər Sizi qane edirmi?

4. Hesabatların onlayn rejimində təqdim edilməsi zamanı problemlərlə qarşılaşırsınız?

5. Hesabatların elektron sənəd formasında təqdim etdikdən sonra onun kağız versiyası Sizdən tələb olunurmu?

6. Dövlət statistika orqanlarının daha hansı xidmətlərinin elektron formaya keçirilməsini istəyərdiniz?

7. Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsindən Sizə lazım olan məlumatları əldə edə bilirsinizmi?