1. Dövlət Statistika Komitəsi və onun yerli orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlər Sizi qane edirmi?
2. Statistika hesabatlarına dair metodoloji materiallar əsasında ətraflı izah əldə edə bilirsinizmi?
3. Metodoloji materiallardan hansılarının daha anlaşılan dildə və ya dolğun yazılmasını zəruri hesab edirsiniz?
4. Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsinin “Sahibkarlar üçün məlumat” bölməsinə daha hansı məlumatların əlavə edilməsini istəyərdiniz?
5. “Sahibkar statistika ilə bağlı nəyi bilməlidir” məlumat kitabçası Sizin statistika haqqında dolğun bilgi əldə etməyinizə imkan verirmi?
6. Statistik hesabatların real vaxt rejimində təqdim edilməsi zamanı texniki problemlərlə qarşılaşırsınızmı?
7. Statistik hesabatlar elektron sənəd formasında təqdim edildikdən sonra yerli statistika idarəsi kağız formada da Sizdən hesabat tələb edirmi və ya fəaliyyətinizə süni maneələr yaradırmı?
Güvənlik kodu
guvenlik