Təsnifatlar
Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı
İqtisadi zonaların siyahısı
İnzibati ərazi bölgüsü təsnifatı
İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı
İqtisadiyyatın institusional sektorlarının təsnifatı
Qitələr və coğrafi regionların siyahısı
Dünya ölkələri
Regional iqtisadi qruplaşmaların siyahısı və onların tərkibi
Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı
Hüquqi vahidlərin təşkilati-hüquqi formalarının statistik təsnifatı
Nəqliyyat statistikası üçün yük təsnifatı
Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının məqsədlər üzrə təsnifatı
Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
Bina və qurğuların funksional təyinat üzrə statistik təsnifatı
Məhsul növləri təsnifatı
Məqsədlər üzrə istehsalçıların xərcləri təsnifatı
Ölçü vahidləri təsnifatı
Məşğulluq təsnifatı
Bələdiyyələrin statistik ərazi təsnifatı
Sənaye məhsullarının statistik təsnifatı (siyahısı)
Tullantıların siyahısı
Tullantıların statistik kateqoriyalar üzrə bölgüsü
Tullantıların statistik təsnifatı
Valyutalar təsnifatı
Enerji məhsullarının təsnifatı
Milli təhsil təsnifatı
Milli təhsil təsnifatının sahələr üzrə ümumi modulu
Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə fəaliyyət növləri və çəkilən xərclərin təsnifatı
İqtisadi fəaliyyətdə xidmətlər təsnifatı
Sənaye məhsullarının son təyinatına görə təsnifatı (siyahısı)
Statistik fəaliyyət təsnifatı
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları məhsullarının statistik təsnifatı
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları xidmətlərinin statistik təsnifatı
Cinayətkarlığın statistik təsnifatı
Keçid açarları
 Məhsul Növləri Təsnifatının 2009-cu ilədək qüvvədə olan (2003-cü il nəşri) versiyası ilə yeni versiyası (2009-cu il nəşri) arasında keçid açarı
 Məşğulluq təsnifatının 2010-cu ilədək qüvvədə olan (2000-ci il nəşri) variantı ilə yeni variantı (2010-cu il nəşri) arasında keçid açarı
 Sənaye məhsullarının statistik təsnifatının 2009-cu ilədək qüvvədə olan (2003- cü il nəşri) versiyası ilə yeni versiyası (2009-cu il nəşri) arasında keçid açarı
 Bələdiyyələrin statistik ərazi təsnifatının 2015-ci ilədək qüvvədə olan (2009-cu il nəşri) variantı ilə yeni variantı (2015-ci il nəşri) arasında keçid açarı
 Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı ilə Məhsul növləri təsnifatının 3-cü versiyası arasında keçid açarı
 Məhsul növləri təsnifatı ilə (2009-cu il nəşri) xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının həmahəng sistemi arasında keçid açarı