Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Əmtəələrin təsviri və kodlaşdırılmasının həmahəng sistemi (HS 2012) ilə beynəlxalq standart ticarət təsnifatının dördüncü versiyası (SITC REV.4) arasında keçid “açarları”
Excel
Əmtəələrin təsviri və kdlaşdırılmasının həmahəng sistemi (HS-2012) Beynəlxalq standart ticarət təsnifatı (SITC rev.4)
Kod Ad Kod Ad
0101.21  Safqanlı diri cins atlar, ulaqlar, qatırlar və at qatırları  001.5  Diri atlar, eşşəklər, qatırlar və at qatırları 
0101.29  Digər diri atlar  001.5  Diri atlar, eşşəklər, qatırlar və at qatırları 
0101.30  Ulaqlar  001.5  Diri atlar, eşşəklər, qatırlar və at qatırları 
0101.90  Diri atlar, ulaqlar, qatırlar və at qatırları, digərləri  001.5  Diri atlar, eşşəklər, qatırlar və at qatırları 
0102.21  Safqanlı cins diri iribuynuzlu ev heyvanları, düyələr, inəklər, digərləri  001.11  Saf cinsli diri iri-buynuzlu mal-qara 
0102.29  Digər diri iribuynuzlu heyvanlar  001.19  Digər diri iri-buynuzlu mal-qara 
0102.31  Camışlar, safqanlı cins heyvanlar  001.11  Saf cinsli diri iri-buynuzlu mal-qara 
0102.39  Digər camışlar  001.19  Digər diri iri-buynuzlu mal-qara 
0102.90  Digər diri iribuynuzlu heyvanlar, safqanlı cins heyvanlar (ev növləri və digərləri)  001.11  Saf cinsli diri iri-buynuzlu mal-qara 
0102.90  Digər diri iribuynuzlu heyvanlar, safqanlı cins heyvanlar (ev növləri və digərləri)  001.19  Digər diri iri-buynuzlu mal-qara 
0103.10  Diri donuzlar, safqanlı cins heyvanlar  001.31  Saf cinsli diri donuzlar 
0103.91  Digər diri donuzlar, çəkisi 50 kq-dan az olan  001.39  Digər diri donuzlar 
0103.92  Digər diri donuzlar, çəkisi 50 kq və ya daha çox olan  001.39  Digər diri donuzlar 
0104.10  Diri qoyunlar  001.21  Diri qoyunlar 
0104.20  Diri keçilər  001.22  Diri keçilər 
0105.11  Diri ev toyuqları, çəkisi 185 q-dan artıq olmayan  001.41  Çəkisi 185 qramdan çox olmayan diri ev quşları (toyuqlar, qazlar, ördəklər, hind toyuqları və firəng toyuqları) 
0105.12  Diri hindtoyuqları, çəkisi 185 q-dan artıq olmayan  001.41  Çəkisi 185 qramdan çox olmayan diri ev quşları (toyuqlar, qazlar, ördəklər, hind toyuqları və firəng toyuqları) 
0105.13  Diri ördəklər, çəkisi 185 q-dan artıq olmayan  001.41  Çəkisi 185 qramdan çox olmayan diri ev quşları (toyuqlar, qazlar, ördəklər, hind toyuqları və firəng toyuqları) 
0105.14  Diri qazlar, çəkisi 185 q-dan artıq olmayan  001.41  Çəkisi 185 qramdan çox olmayan diri ev quşları (toyuqlar, qazlar, ördəklər, hind toyuqları və firəng toyuqları) 
0105.15  Diri firəngtoyuqları, çəkisi 185 q-dan artıq olmayan  001.41  Çəkisi 185 qramdan çox olmayan diri ev quşları (toyuqlar, qazlar, ördəklər, hind toyuqları və firəng toyuqları) 
0105.94  Diri ev toyuqları, digərləri  001.49  Digər ev quşları 
0105.99  Digər diri ev quşları (ördəklər, qazlar, hindtoyuqları, firəngtoyuqları)  001.49  Digər ev quşları 
0106.11  Başqa diri heyvanlar, primatlar  001.9  Digər qruplara daxil edilməyən diri heyvanlar 
0106.12  Diri balinalar, delfinlər və dəniz donuzları, lamantinlər və dlüqonlar  001.9  Digər qruplara daxil edilməyən diri heyvanlar 
0106.13  Dəvələr və digər dəvələr fəsiləsindən olan heyvanlar  001.9  Digər qruplara daxil edilməyən diri heyvanlar 
0106.14  Kroliklər və dovşanlar  001.9  Digər qruplara daxil edilməyən diri heyvanlar 
0106.19  Başqa diri məməlilər  001.9  Digər qruplara daxil edilməyən diri heyvanlar 
0106.20  Sürünənlər (ilan və tısbağalar daxil olmaqla)  001.9  Digər qruplara daxil edilməyən diri heyvanlar 
0106.31  Diri yırtıcı quşlar  001.9  Digər qruplara daxil edilməyən diri heyvanlar 
0106.32  Tutuquşuyabənzərlər (tutuquşular, uzunquyruqlu tutuquşular, ara və kakadu daxil olmaqla)  001.9  Digər qruplara daxil edilməyən diri heyvanlar 
0106.33  Dəvəquşular, emu (Dromaius novaehollandiae)  001.9  Digər qruplara daxil edilməyən diri heyvanlar 
0106.39  Digər quşlar ( göyərçinlər)  001.9  Digər qruplara daxil edilməyən diri heyvanlar 
0106.41  Arılar  001.9  Digər qruplara daxil edilməyən diri heyvanlar 
0106.49  Digər həşəratlar  001.9  Digər qruplara daxil edilməyən diri heyvanlar 
0106.90  Həşəratlar, böcəklər və digərləri  001.9  Digər qruplara daxil edilməyən diri heyvanlar 
0201.10  İribuynuzlu heyvan əti, təzə və ya soyudulmuş, cəmdəklər və şaqqalar  011.11  Təzə və ya soyudulmuş sümüklü mal əti 
0201.20  İribuynuzlu heyvan əti, təzə və ya soyudulmuş, digər sümüklü parçalar, sümükdən ayrılmamış  011.11  Təzə və ya soyudulmuş sümüklü mal əti 
0201.30  İribuynuzlu heyvan əti, təzə və ya soyudulmuş, sümükdən ayrılmış parçalar  011.12  Təzə və ya soyudulmuş sümüksüz mal əti 
0202.10  İribuynuzlu heyvan əti, dondurulmuş, cəmdəklər və şaqqalar  011.21  Sümüklü dondurulmuş mal əti 
0202.20  İribuynuzlu heyvan əti, dondurulmuş, digər sümükdən ayrılmamış parçalar  011.21  Sümüklü dondurulmuş mal əti 
0202.30  İribuynuzlu heyvan əti, dondurulmuş, sümükdən ayrılmış,qabaq yarımşaqqalar, bütöv və ya ən çoxu beş parçaya bölünmüşlər  011.22  Sümüksüz dondurulmuş mal əti 
0203.11  Donuz əti, təzə və ya soyudulmuş, cəmdəklər və şaqqalar  012.21  Təzə və ya soyudulmuş donuz əti 
0203.12  Donuz əti, təzə və ya soyudulmuş, budlar, kürəklər və onlardan parçalar, sümüyü ayrılmamış  012.21  Təzə və ya soyudulmuş donuz əti 
0203.19  Donuz əti, təzə və ya soyudulmuş, digər hissələri  012.21  Təzə və ya soyudulmuş donuz əti 
0203.21  Donuz əti, dondurulmuş, cəmdəklər və şaqqalar  012.22  Dondurulmuş donuz əti 
0203.22  Donuz əti, dondurulmuş, budlar, kürəklər və onlardan parçalar, sümüyü ayrılmamış  012.22  Dondurulmuş donuz əti 
0203.29  Donuz əti, dondurulmuş, digər hissələri  012.22  Dondurulmuş donuz əti 
0204.10  Quzu cəmdəkləri və şaqqaları, təzə və ya soyudulmuş  012.11  Təzə və ya soyudulmuş qoyun əti 
0204.21  Qoyun əti, təzə və ya soyudulmuş, cəmdəklər və şaqqalar  012.11  Təzə və ya soyudulmuş qoyun əti 
0204.22  Qoyun əti, təzə və ya soyudulmuş, sümükdən ayrılmamış digər parçalar  012.11  Təzə və ya soyudulmuş qoyun əti 
0204.23  Qoyun əti, təzə və ya soyudulmuş, sümükdən ayrılmış parçalar  012.11  Təzə və ya soyudulmuş qoyun əti 
0204.30  Quzu cəmdəkləri və şaqqaları, dondurulmuş  012.12  Dondurulmuş qoyun əti 
0204.41  Digər qoyun əti, dondurulmuş, cəmdəklər və şaqqalar  012.12  Dondurulmuş qoyun əti 
0204.42  Qoyun əti, dondurulmuş, sümükdən ayrılmamış digər parçalar  012.12  Dondurulmuş qoyun əti 
0204.43  Qoyun əti, dondurulmuş, sümükdən ayrılmış parçalar  012.12  Dondurulmuş qoyun əti 
0204.50  Keçi əti, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş cəmdəklər və şaqqalar  012.13  Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş keçi əti 
0205.00  Atların, ulaqların, qatırların əti, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş  012.4  Atların, eşşəklərin, qatırların və ya at qatırlarının təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti 
0206.10  İribuynuzlu heyvanın əlavə qida məhsulları, təzə və ya soyudulmuş  012.51  İri-buynuzlu qaramalın təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı 
0206.21  İribuynuzlu heyvanın dilləri, dondurulmuş  012.52  İri-buynuzlu qaramal heyvanların dondurulmuş yeyilən içalatı 
0206.22  İribuynuzlu heyvanın qara ciyəri,dondurulmuş  012.52  İri-buynuzlu qaramal heyvanların dondurulmuş yeyilən içalatı 
0206.29  İribuynuzlu heyvanın digər əlavə qida məhsulları, əczaçılıq məhsulunun istehsalı üçün, dondurulmuş  012.52  İri-buynuzlu qaramal heyvanların dondurulmuş yeyilən içalatı 
0206.30  Donuzun əlavə qida məhsulları, təzə və ya soyudulmuş  012.53  Donuzun təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı 
0206.41  Donuzun qaraciyəri, dondurulmuş  012.54  Donuzun dondurulmuş yeyilən içalatı 
0206.49  Donuzun digər əlavə qida məhsulları, dondurulmuş  012.54  Donuzun dondurulmuş yeyilən içalatı 
0206.80  Qoyunun, keçinin, atların digər əlavə qida məhsulları, təzə və ya soyudulmuş  012.55  Qoyun, keçi, at və digər oxşar heyvanların təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı 
0206.90  Qoyunun, keçinin, atların əlavə qida məhsulları, digər dondurulmuş  012.56  Qoyun, keçi, at və digər oxşar heyvanların dondurulmuş yeyilən içalatı 
0207.11  Ev toyuqlarının əti, hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş  012.31  Təzə və ya soyudulmuş ev quşlarının hissələri 
0207.12  Ev toyuqlarının əti, hissələrə ayrılmamış, dondurulmuş  012.32  Ev quşlarının dondurulmuş əti 
0207.13  Ev toyuqlarının hissələrə ayrılmış əti və əlavə məhsulları, təzə və ya soyudulmuş  012.34  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və içalatı 
0207.14  Ev toyuqlarının hissələrə ayrılmış əti və əlavə məhsulları, dondurulmuş  012.35  Ev quşlarının dondurulmuş cəmdək hissələri və içalatı 
0207.24  Hindtoyuqlarının əti, hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş  012.31  Təzə və ya soyudulmuş ev quşlarının hissələri 
0207.25  Hindtoyuqlarının əti, hissələrə ayrılmamış, dondurulmuş  012.32  Ev quşlarının dondurulmuş əti 
0207.26  Hindtoyuqlarının hissələrə ayrılmış əti və əlavə məhsulları, təzə və ya soyudulmuş  012.34  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və içalatı 
0207.27  Hindtoyuqlarının hissələrə ayrılmış əti və əlavə məhsulları, dondurulmuş  012.35  Ev quşlarının dondurulmuş cəmdək hissələri və içalatı 
0207.41  Ördəklərin əti, hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş  012.31  Təzə və ya soyudulmuş ev quşlarının hissələri 
0207.42  Hissələrə bölünməmiş, dondurulmuş ördəklərin əti  012.32  Ev quşlarının dondurulmuş əti 
0207.43  Ördəklərin yağlı ciyəri, təzə və ya soyudulmuş  012.33  Qaz və ördəklərin təzə və ya soyudulmuş yağlı ciyəri 
0207.44  Ördəklərin cəmdək hissələri, sümükdən ayrılmamış və ayrılmış əti  012.34  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və içalatı 
0207.45  Digərləri, dondurulmuş sümükdən ayrılmış və ayrılmamışlar ördəyin ət hissələri  012.35  Ev quşlarının dondurulmuş cəmdək hissələri və içalatı 
0207.51  Qazların hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti  012.31  Təzə və ya soyudulmuş ev quşlarının hissələri 
0207.52  Hissələrə bölünməmiş, dondurulmuş qazlar  012.32  Ev quşlarının dondurulmuş əti 
0207.53  Qazların yağlı ciyəri, təzə və ya soyudulmuş  012.33  Qaz və ördəklərin təzə və ya soyudulmuş yağlı ciyəri 
0207.54  Digər,təzə və ya soyudulmuş qazların cəmdək hissələri  012.34  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və içalatı 
0207.55  Qazların cəmdək hissələri dondurulmuş  012.35  Ev quşlarının dondurulmuş cəmdək hissələri və içalatı 
0207.60  Firəngtoyuqlarının hissələrə bölünməmiş, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti  012.31  Təzə və ya soyudulmuş ev quşlarının hissələri 
0207.60  Firəngtoyuqlarının hissələrə bölünməmiş, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti  012.32  Ev quşlarının dondurulmuş əti 
0207.60  Firəngtoyuqlarının hissələrə bölünməmiş, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti  012.34  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və içalatı 
0207.60  Firəngtoyuqlarının hissələrə bölünməmiş, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti  012.35  Ev quşlarının dondurulmuş cəmdək hissələri və içalatı 
0208.10  Ev dovşanlarının və ya vəhşi dovşanların əti və əlavə ət məhsulları, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş  012.91  Ev və vəhşi dovşanların dondurulmuş əti və yeyilən içalatı 
0208.30  Primatların əti və əlavə ət məhsulları  012.99  Sair heyvanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və yeyilən içalatı 
0208.40  Balinaların, delfinlərin, dəniz donuzlarının,suitilərin əti və əlavə ət məhsulları  012.99  Sair heyvanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və yeyilən içalatı 
0208.50  Sürünənlərin (ilan və tısbağa daxil olmaqla) əti və əlavə ət məhsulları  012.99  Sair heyvanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və yeyilən içalatı 
0208.60  Dəvələrin və digər dəvəkimilər fəsiləsindən olan heyvanların (Camelidae) əti  012.99  Sair heyvanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və yeyilən içalatı 
0208.90  Digər heyvanların əti və əlavə ət məhsulları (ev göyərçinlərinin, şimal marallarının)  012.99  Sair heyvanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və yeyilən içalatı 
0209.10  Yavan ətdən ayrılmış donuz piyi təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, duzlu və ya duzlu suda olan  411.31  Əridilməmiş və ya başqa üsulla hasil edilməmiş, təzə soyudulmuş, dondurulmuş, duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş, yavan ətdən ayrılmış donuz piyi və ev quşunun piyi 
0209.90  Digər piylər  411.31  Əridilməmiş və ya başqa üsulla hasil edilməmiş, təzə soyudulmuş, dondurulmuş, duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş, yavan ətdən ayrılmış donuz piyi və ev quşunun piyi 
0210.11  Donuz əti, budları, kürəkləri, sümükləri çıxarılmamış ətdən ərzaq unu  016.11  Donuzun duzlanmış, qaxac edilmiş və yaxud hisə verilmiş sümükdən ayrılmamış bud əti, kürək və onun hissələri 
0210.12  Duzlanmış, qurudulmuş və ya hisə verilmiş donuz ətinin döş hissəsi və onun parçaları( qaba və narın üyüdülmüş un)  016.12  Donuzun duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş döş əti və onun hissələri 
0210.19  Duzlanmış, qurudulmuş və ya hisə verilmiş donuz ətinin digər hissələri (qaba və narın üyüdülmüş un)  016.19  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair donuz əti 
0210.20  İribuynuzlu heyvan əti sümükdən ayrılmamış və sümüksüz ( ət və qidaya yararlı ət əlavələri, ətdən və ya ət əlavələrindən qida üçün yararlı olan qaba və narın üyüdülmüş un)  016.81  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş mal əti 
0210.91  Digərləri, ətdən və ya ət əlavələrindən qida üçün yararlı olan qaba və narın üyüdülmüş un daxil olmaqla, primatların əti  016.89  Ət və ya içalatdan (un daxil olmaqla) duzlanmış, şorabaya qoyulmuş, qurudulmuş, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş sair ət və yeyilən içalat 
0210.92  Balinaların, delfinlərin, dəniz donuzların, lamantinlərin və dyqonların ət (ətdən və ya ət əlavələrindən qida üçün yararlı olan qaba və narın üyüdülmüş un daxil olmaqla)  016.89  Ət və ya içalatdan (un daxil olmaqla) duzlanmış, şorabaya qoyulmuş, qurudulmuş, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş sair ət və yeyilən içalat 
0210.93  Ətdən və ya ət əlavələrindən qida üçün yararlı olan qaba və narın üyüdülmüş un, sürünənlərin (ilan və tısbağa daxil olmaqla)  016.89  Ət və ya içalatdan (un daxil olmaqla) duzlanmış, şorabaya qoyulmuş, qurudulmuş, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş sair ət və yeyilən içalat 
0210.99  Sair duzlanmış, qurudulmuş və ya hisə verilmiş ət məhsulları, ət məhsullarından hazırlanmış ərzaq unu  016.89  Ət və ya içalatdan (un daxil olmaqla) duzlanmış, şorabaya qoyulmuş, qurudulmuş, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş sair ət və yeyilən içalat 
0301.11  Şirin suda yaşayan dekorativ balıq  034.11  Diri balıqlar 
0301.19  Digər diri dekorativ balıq  034.11  Diri balıqlar 
0301.91  Diri alabalıq  034.11  Diri balıqlar 
0301.92  Diri ilanbalığı  034.11  Diri balıqlar 
0301.93  Diri karp  034.11  Diri balıqlar 
0301.94  Diri göy tunes və ya adi mavi sakit okean tunesi  034.11  Diri balıqlar 
0301.95  Diri mavi cənub tunesi  034.11  Diri balıqlar 
0301.99  Digər şirin suda yaşayan Sakit okean qızılbalığı , Atlantik okeanı qızılbalığı və Dunay qızılbalığı  034.11  Diri balıqlar 
0302.11  Təzə və ya soyudulmuş alabalıq  034.12  Təzə və ya soyudulmuş qızılbalıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.13  Təzə və ya soyudulmuş Sakit okean qızılbalığı  034.12  Təzə və ya soyudulmuş qızılbalıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.14  Təzə və ya soyudulmuş Atlantik qızılbalığı (Salmo salar) və dunay qızılbalığı (Hucho hucho)  034.12  Təzə və ya soyudulmuş qızılbalıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.19  Təzə və ya soyudulmuş digər qızılbalığı  034.12  Təzə və ya soyudulmuş qızılbalıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.21  Kambalakimilər, qaraciyəri, kürüsü ,toxum vəzisi və vəzidən ifraz olunan maye toxum istisna olmaqla  034.13  Təzə və ya soyudulmuş yastı balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.22  Təzə və ya soyudulmuş dəniz kambalası  034.13  Təzə və ya soyudulmuş yastı balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.23  Təzə və ya soyudulmuş dəniz dili (Solea spp)  034.13  Təzə və ya soyudulmuş yastı balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.24  Tyurbo(Psetta maxima)  034.13  Təzə və ya soyudulmuş yastı balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.29  Təzə və ya soyudulmuş digər kambalakimilər  034.13  Təzə və ya soyudulmuş yastı balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.31  Təzə və ya soyudulmuş uzunüzgəcli tunes və ya albakor  034.14  Təzə və ya soyudulmuş tunes, stavrida və ya zolaqlı skumbriya (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.32  Təzə və ya soyudulmuş sarıüzgəcli tunes  034.14  Təzə və ya soyudulmuş tunes, stavrida və ya zolaqlı skumbriya (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.33  Təzə və ya soyudulmuş skipcek və ya zolaqlı tunes  034.14  Təzə və ya soyudulmuş tunes, stavrida və ya zolaqlı skumbriya (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.34  Təzə və ya soyudulmuş irigözlü tunes (Thunnus obesus)  034.14  Təzə və ya soyudulmuş tunes, stavrida və ya zolaqlı skumbriya (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.35  Göy tunes, və ya adi, mavi tunes (Thunnus thunnus)  034.14  Təzə və ya soyudulmuş tunes, stavrida və ya zolaqlı skumbriya (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.36  Mavi cənub tunesi (Thunnus maccoyii)  034.14  Təzə və ya soyudulmuş tunes, stavrida və ya zolaqlı skumbriya (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.39  Digər mavi cənub tunesi  034.14  Təzə və ya soyudulmuş tunes, stavrida və ya zolaqlı skumbriya (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.41  Siyənək (Clupea harengus, Clupea pallasii), qara ciyəri, kürü və toxumu istisna olmaqla  034.15  Təzə və ya soyudulmuş siyənək, sardina, sardinella, kilkə və ya şprot (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.42  Ançouslar(Engraulis spp.) qaraciyəri, kürüsü ,toxum vəzisi və vəzidən ifraz olunan maye toxum istisna olmaqla  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.43  Sardina pilchardus növündən sardinalar  034.15  Təzə və ya soyudulmuş siyənək, sardina, sardinella, kilkə və ya şprot (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.44  Skumbr (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)  034.17  Təzə və ya soyudulmuş skumbriya (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.45  Təzə və ya soyudulmuş  adi stavrida (Trachurus trachurus)  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.46  Kobiya  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.47  Qılınc balıgı (Xiphias gladius)  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.51  Təzə və ya soyudulmuş treska  034.16  Təzə və ya soyudulmuş treska (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.52  Pikşa (Melanogrammus aeglefinus)  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.53  Sayda (Pollachius virens)  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.54  Merluza (Merluccius spp.) və amerika sapüzgəcli nalim (Urophycis spp.)  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.55  Mintay (Theragra chalcogramma)  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.56  Ptassu (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.59  Təzə və ya soyudulmuş digər balıqlar Boreogadus saida növlü balıqlar  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.71  Tilapiya (Oreochromis spp.)  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.72  Naqqa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.73  Təzə və ya soyudulmuş karp(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Mylopharyngodon piceus)  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.74  Angvil (Anguilla spp.)  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.79  Təzə və ya soyudulmuş digər balıqlar  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.81  Akulalar  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.82  Skatlar, və ya rombvari skatlar (Rajidae)  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.83  Klıkaç(Dissostichus spp.)  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.84  Lavrak Dəniz canavarı (Dicentrarchus labrax)  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.85  Təzə və ya soyudulmuş aurata dəniz balığı  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.89  Təzə və ya soyudulmuş digər balıqlar  034.18  Digər təzə və ya soyudulmuş balıqlar (ciyər və kürüdən başqa) 
0302.90  Balığın qaraciyəri, kürü və toxumu, təzə və soyudulmuş  034.19  Balığın təzə və ya soyudulmuş qara ciyəri və kürüsü 
0303.11  Dondurulmuş qızılbalığı və ya nerka qızılbalığı  034.21  Dondurulmuş qızılbalıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.12  Dondurulmuş Sakit okean qızılbalığı  034.21  Dondurulmuş qızılbalıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.13  Dondurulmuş Atlantik qızılbalığı və Dunay qızılbalığı  034.21  Dondurulmuş qızılbalıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.14  Dondurulmuş Alabalıq (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki)  034.21  Dondurulmuş qızılbalıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.19  Dondurulmuş digər balıqlar  034.21  Dondurulmuş qızılbalıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.23  Dondurulmuş tilapiya balığı (Oreochromis spp.)  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.24  Dondurulmuş naqqa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.25  Dondurulmuş karp(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.26  Dondurulmuş angvil (Anguilla spp.)  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.29  Dondurulmuş digər balıqkimilər( angvil, karp və s.)  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.31  Dondurulmuş kambalakimilər, paltus  034.22  Dondurulmuş qalxan balığı (kambala)(qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.32  Dondurulmuş dəniz kambalası  034.22  Dondurulmuş qalxan balığı (kambala)(qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.33  Dondurulmuş dəniz dili  034.22  Dondurulmuş qalxan balığı (kambala)(qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.34  Dondurulmuş tyurbo(Psetta maxima)  034.22  Dondurulmuş qalxan balığı (kambala)(qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.39  Dondurulmuş digər kambalakimilər  034.22  Dondurulmuş qalxan balığı (kambala)(qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.41  Dondurulmuş uzunüzgəcli tunes və ya albakor balığı  034.23  Dondurulmuş tunes, stavrida və ya zolaqlı skumbriya (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.42  Dondurulmuş sarıüzgəcli tunes  034.23  Dondurulmuş tunes, stavrida və ya zolaqlı skumbriya (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.43  Dondurulmuş skipcek və ya zolaqlı tunes  034.23  Dondurulmuş tunes, stavrida və ya zolaqlı skumbriya (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.44  Dondurulmuş irigözlü tunes  034.23  Dondurulmuş tunes, stavrida və ya zolaqlı skumbriya (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.45  Dondurulmuş mavi və ya adi tunes  034.23  Dondurulmuş tunes, stavrida və ya zolaqlı skumbriya (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.46  Dondurulmuş mavi cənub tunesi  034.23  Dondurulmuş tunes, stavrida və ya zolaqlı skumbriya (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.49  Dondurulmuş digər tunes  034.23  Dondurulmuş tunes, stavrida və ya zolaqlı skumbriya (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.51  Dondurulmuş siyənək(Clupea harengus, Clupea pallasii)  034.24  Dondurulmuş siyənək, sardina, sardinella, şprotlar (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.53  Dondurulmuş sardinalar,kilkələr və ya şprotlar  034.24  Dondurulmuş siyənək, sardina, sardinella, şprotlar (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.54  Dondurulmuş skumbriya  034.26  Dondurulmuş skumbriya (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.55  Dondurulmuş  stavrida (Trachurus spp.)  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.56  Dondurulmuş kobiya (Rachycentron canadum)  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.57  Dondurulmuş qılınc balığı (Xiphias gladius)  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.63  Dondurulmuş treska  034.25  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.64  Dondurulmuş pilşa (Melanogrammus aeglefinus)  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.65  Dondurulmuş sayda (Pollachius virens)  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.66  Merluccius cinsli digər balıq merluza  034.27  Dondurulmuş xek (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.67  Mintay (Theragra chalcogramma)  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.68  Dondurulmuş şimal və cənub putassusu  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.69  Digər balıqlar,dondurulmuş  merlanq, dəniz durnabalığı,digərləri  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.81  Dondurulmuş digər  akulalar,siyənək akulası  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.82  Dondurulmuş skatlar  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.83  Dondurulmuş  klıkaçlar (Dissostichus spp.)  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.84  Dondurulmuş   lavrak dəniz canavarı (Dicentrarchus labrax)  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.89  Dondurulmuş şirin suda yaşayan balıq, nərələr  034.28  Dondurulmuş digər balıq (qara ciyər və kürüdən başqa) 
0303.90  Dondurulmuş balıq qaraciyəri, kürü və toxumu, toxum vəziləri və onlardan olan maye toxum  034.29  Balığın dondurulmuş qara ciyəri və kürüsü 
0304.31  Balıq filesi və digər balıq əti, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş (tilapiyanın )  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.32  Naqqanın balıq filesi  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.33  Nil latesin balıq filesi  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.39  Balıq filesi dondurulmuş,digəri  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.41  Sakit okean qızılbalığının filesi  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.42  Alabalığın filesi dondurulmuş  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.43  Kambalakimilərin filesi  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.44  Treskanın (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) və Boreogadus saida növlü balığın filesi  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.45  Qılınc balığının (Xiphias gladius) filesi  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.46  Klıkaçın (Dissostichus spp.) filesi  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.49  Digər balıqların sair ətləri (dəniz xanı balığı)  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.51  Digər, təzə və ya soyudulmuş tilapiyanın filesi  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.52  Qızılbalığın filesi  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.53  Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae b Muraenolepididae fəsilələrindən balıqların  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.54  Qılınc balığın (Xiphias gladius) filesi  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.55  Klıkaçın (Dissostichus spp.) tikələri  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.59  Şirin su balıqlarının filesi,siyənək tikələri  034.51  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti 
0304.61  Tilapiyanın (Oreochromis spp.) dondurulmuş filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.62  Naqqanın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) dondurulmuş filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.63  Dondurulmuş nil latesin balıq filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.69  Dondurulmuş digər balıqların filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.71  Gadus macrocephalus növlü treskanın dondurulmuş filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.72  Pikşanın (Melanogrammus aeglefinus) dondurulmuş filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.73  Saydanın (Pollachius virens) tikələri  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.74  Kap merluzanın (dayaz suda yaşayan) (Merluccius spp) və namibiya merluzanın (dərin suda yaşayan)(Merluccius paradoxus)filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.75  Mintayın (Theragra chalcogramma) dondurulmuş filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.79  Digər Boreogadus saida növlü balıgın filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.81  Digər balığın filesi, dondurulmuş,Sakit okean qızılbalığın filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.82  Alabalığın filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.83  Kambalakimilərin , meqrimin filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.84  Qılınc balığın filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.85  Klıkaç balığın (Dissostichus spp.) filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.86  Siyənəyin (Clupea harengus) filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.87  Tunesin (Thunnus cinsli), slipjelin, və ya zolaqlı tunesin (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.89  Digər şirin su balıqların nərələrin filesi  034.4  Dondurulmuş balıq filesi 
0304.91  Qılınc balığının əti (qiymə daxil olmaqla) dondurulmuş,digəri  034.55  Dondurulmuş balıq əti (filedən başqa) 
0304.92  Klıkaç balığının digər əti (qiymə daxil olmaqla) dondurulmuş  034.55  Dondurulmuş balıq əti (filedən başqa) 
0304.93  Surimin balığının digər əti, dondurulmuş  034.55  Dondurulmuş balıq əti (filedən başqa) 
0304.94  Mintayın (Theragra chalcogramma) dondurulmuş  034.55  Dondurulmuş balıq əti (filedən başqa) 
0304.95  Suriminin balığı dondurulmuş,digəri  034.55  Dondurulmuş balıq əti (filedən başqa) 
0304.99  Balıqların sair ətləri (dəniz xanı balığı,digərləri)  034.55  Dondurulmuş balıq əti (filedən başqa) 
0305.10  Qurudulmuş balıq,yeməkdə istifadə üçün yararlı balıq unu və dənəvərlər  035.5  İnsan qidası üçün yararlı balıq unu və qranullar 
0305.20  Balıqların qara ciyəri, kürüsü və toxumu, qurudulmuş, hisə verilmiş, duzlu və ya duzlu suda  035.4  Qurudulmuş, hisə verilmiş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıq filesi 
0305.31  Tilapiyanın filesi, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş, lakin hisə verilməmiş  035.12  Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıq filesi 
0305.32  Treskanın filesi, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş, lakin hisə verilməmiş  035.12  Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıq filesi 
0305.39  Qurudulmuş, hisə verilməmiş digər Sakit okean qızılbalığının, Atlantik okean qızılbalığının və Dunay qızılbalığı  035.12  Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıq filesi 
0305.41  Hisə verilmiş qızılbalıq, filesi də daxil olmaqla  035.3  Hisə verilmiş balıq, balıq filesi də daxil edilməklə 
0305.42  Hisə verilmiş siyənək, filesi də daxil olmaqla  035.3  Hisə verilmiş balıq, balıq filesi də daxil edilməklə 
0305.43  Hisə verilmiş Alabalıq  035.3  Hisə verilmiş balıq, balıq filesi də daxil edilməklə 
0305.44  Hisə verilmiş tilapiya  035.3  Hisə verilmiş balıq, balıq filesi də daxil edilməklə 
0305.49  Hisə verilmiş digər balıq, filesi də daxil olmaqla  035.3  Hisə verilmiş balıq, balıq filesi də daxil edilməklə 
0305.51  Duzlu və ya duzsuz, lakin hisə verilməmiş treska quru balığı  035.11  Qurudulmuş, duzlanmış və ya duzlanmamış treska (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus) (filedən başqa) 
0305.59  Duzlu və ya duzsuz, lakin hisə verilməmiş digər quru balıq  035.13  Digər qruplara daxil edilməyən qurudulmuş, duzlanmış və ya duzlanmamış balıq 
0305.61  Duzlu, lakin qurudulmamış və hisə verilməmiş siyənək  035.29  Digər duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıqlar (qurudulmuş və hisə verilmişdən başqa) 
0305.62  Duzlu, lakin qurudulmamış və hisə verilməmiş treska  035.21  Duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) (qurudulmuş və hisə verilmişdən başqa) 
0305.63  Duzlu, lakin qurudulmamış və hisə verilməmiş ançouslar  035.22  Duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş ançouslar (qurudulmuş və hisə verilmişdən başqa) 
0305.64  Duzlu, lakin qurudulmamış və hisə verilməmiş tilapiya  035.29  Digər duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıqlar (qurudulmuş və hisə verilmişdən başqa) 
0305.69  Duzlu, lakin qurudulmamış və hisə verilməmiş digər balıqlar ( qara paltus,Sakit okean qızılbalığı, Atlantik qızılbalığı və Dunay qızılbalığı)  035.29  Digər duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıqlar (qurudulmuş və hisə verilmişdən başqa) 
0305.71  Akula üzgəcləri hisə verilmiş  035.13  Digər qruplara daxil edilməyən qurudulmuş, duzlanmış və ya duzlanmamış balıq 
0305.71  Akula üzgəcləri hisə verilmiş  035.29  Digər duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıqlar (qurudulmuş və hisə verilmişdən başqa) 
0305.71  Akula üzgəcləri hisə verilmiş  035.3  Hisə verilmiş balıq, balıq filesi də daxil edilməklə 
0305.72  Balıqların başları, quyruqları, üzmə kisəcikəri  035.11  Qurudulmuş, duzlanmış və ya duzlanmamış treska (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus) (filedən başqa) 
0305.72  Balıqların başları, quyruqları, üzmə kisəcikəri  035.13  Digər qruplara daxil edilməyən qurudulmuş, duzlanmış və ya duzlanmamış balıq 
0305.72  Balıqların başları, quyruqları, üzmə kisəcikəri  035.21  Duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) (qurudulmuş və hisə verilmişdən başqa) 
0305.72  Balıqların başları, quyruqları, üzmə kisəcikəri  035.22  Duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş ançouslar (qurudulmuş və hisə verilmişdən başqa) 
0305.72  Balıqların başları, quyruqları, üzmə kisəcikəri  035.29  Digər duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıqlar (qurudulmuş və hisə verilmişdən başqa) 
0305.72  Balıqların başları, quyruqları, üzmə kisəcikəri  035.3  Hisə verilmiş balıq, balıq filesi də daxil edilməklə 
0305.79  Digər balıq başları, quyruqları, filesi də daxil olmaqla  035.11  Qurudulmuş, duzlanmış və ya duzlanmamış treska (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus) (filedən başqa) 
0305.79  Digər balıq başları, quyruqları, filesi də daxil olmaqla  035.13  Digər qruplara daxil edilməyən qurudulmuş, duzlanmış və ya duzlanmamış balıq 
0305.79  Digər balıq başları, quyruqları, filesi də daxil olmaqla  035.21  Duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) (qurudulmuş və hisə verilmişdən başqa) 
0305.79  Digər balıq başları, quyruqları, filesi də daxil olmaqla  035.22  Duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş ançouslar (qurudulmuş və hisə verilmişdən başqa) 
0305.79  Digər balıq başları, quyruqları, filesi də daxil olmaqla  035.29  Digər duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıqlar (qurudulmuş və hisə verilmişdən başqa) 
0305.79  Digər balıq başları, quyruqları, filesi də daxil olmaqla  035.3  Hisə verilmiş balıq, balıq filesi də daxil edilməklə 
0306.11  Dondurulmuş Avropa lanqustu və digər lanqustlar  036.19  Digər dondurulmuş xərçəngkimilər (unu və qranulları daxil olmaqla) 
0306.11  Dondurulmuş Avropa lanqustu və digər lanqustlar  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
0306.12  Dondurulmuş omarlar  036.19  Digər dondurulmuş xərçəngkimilər (unu və qranulları daxil olmaqla) 
0306.12  Dondurulmuş omarlar  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
0306.14  Dondurulmuş krablar,hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış  036.19  Digər dondurulmuş xərçəngkimilər (unu və qranulları daxil olmaqla) 
0306.14  Dondurulmuş krablar,hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
0306.15  Norveç omarı hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış  036.19  Digər dondurulmuş xərçəngkimilər (unu və qranulları daxil olmaqla) 
0306.15  Norveç omarı hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
0306.16  Hisə verilmiş krevetlər və mişarvari krevetler  036.11  Dondurulmuş krevetlər 
0306.16  Hisə verilmiş krevetlər və mişarvari krevetler  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
0306.17  Hisə verilmiş digər krevetlər və mişarvari krevetlər  036.11  Dondurulmuş krevetlər 
0306.17  Hisə verilmiş digər krevetlər və mişarvari krevetlər  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
0306.19  Dondurulmuş digər xərçəngkimilər, xərçəngkimilərdən hazırlanmış, qida üçün yararlı qaba və narın un  036.19  Digər dondurulmuş xərçəngkimilər (unu və qranulları daxil olmaqla) 
0306.19  Dondurulmuş digər xərçəngkimilər, xərçəngkimilərdən hazırlanmış, qida üçün yararlı qaba və narın un  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
0306.21  Dondurulmamış Avropa lanqustu və digər lanqustlar  036.2  Dondurulmamış xərçəngkimilər (onların insan qidası üçün istifadəyə yararlı olan unu və qranulları daxil olmaqla) 
0306.21  Dondurulmamış Avropa lanqustu və digər lanqustlar  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
0306.22  Dondurulmamış omarlar,yem yeməkdə istifadə üçün yararlı un və dənəvərlər  036.2  Dondurulmamış xərçəngkimilər (onların insan qidası üçün istifadəyə yararlı olan unu və qranulları daxil olmaqla) 
0306.22  Dondurulmamış omarlar,yem yeməkdə istifadə üçün yararlı un və dənəvərlər  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
0306.24  Krablar hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış yem və yeməkdə istifadə üçün yararlı un  036.2  Dondurulmamış xərçəngkimilər (onların insan qidası üçün istifadəyə yararlı olan unu və qranulları daxil olmaqla) 
0306.24  Krablar hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış yem və yeməkdə istifadə üçün yararlı un  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
0306.25  Norveç omarı (krivetlər)  036.2  Dondurulmamış xərçəngkimilər (onların insan qidası üçün istifadəyə yararlı olan unu və qranulları daxil olmaqla) 
0306.25  Norveç omarı (krivetlər)  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
0306.26  Krevetlər və mişarvari krevetlər, dərin sularda yaşayan hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış, yem və qida üçün yararlı un  036.2  Dondurulmamış xərçəngkimilər (onların insan qidası üçün istifadəyə yararlı olan unu və qranulları daxil olmaqla) 
0306.26  Krevetlər və mişarvari krevetlər, dərin sularda yaşayan hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış, yem və qida üçün yararlı un  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
0306.27  Təzə, soyudulmuş və ya buxarda və ya qaynayan suda bişmiş  digər krevetlər və mişarvari krevetlər  036.2  Dondurulmamış xərçəngkimilər (onların insan qidası üçün istifadəyə yararlı olan unu və qranulları daxil olmaqla) 
0306.27  Təzə, soyudulmuş və ya buxarda və ya qaynayan suda bişmiş  digər krevetlər və mişarvari krevetlər  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
0306.29  Dondurulmamış digər xərçəngkimilərdən hazırlanmış qida üçün yararlı qaba və narın un və qranulalar daxil olmaqla  036.2  Dondurulmamış xərçəngkimilər (onların insan qidası üçün istifadəyə yararlı olan unu və qranulları daxil olmaqla) 
0306.29  Dondurulmamış digər xərçəngkimilərdən hazırlanmış qida üçün yararlı qaba və narın un və qranulalar daxil olmaqla  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
0307.11  Molyuskalar,istridyələr, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş  036.31  İstridyələr 
0307.19  Hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış digər istridyələr  036.31  İstridyələr 
0307.19  Hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış digər istridyələr  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
0307.21  Dəniz daraqları, diri, təzə və ya soyudulmuş  036.35  Digər təzə və ya soyudulmuş molyuskalar və su onurğasızları 
0307.29  Dəniz daraqları, digərləri  036.39  Xərçəngkimilərdən başqa suda yaşayan su onurğasızlarının insan qidası üçün yararlı olan unu və qranulları da daxil olmaqla dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş digər molyuskalar və suda yaşayan su onurğasızları 
0307.29  Dəniz daraqları, digərləri  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
0307.31  Midilər diri, təzə və ya soyudulmuş  036.35  Digər təzə və ya soyudulmuş molyuskalar və su onurğasızları 
0307.39  Digər hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış  036.39  Xərçəngkimilərdən başqa suda yaşayan su onurğasızlarının insan qidası üçün yararlı olan unu və qranulları da daxil olmaqla dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş digər molyuskalar və suda yaşayan su onurğasızları 
0307.39  Digər hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
0307.41  Mürəkkəbböcəyilər və kalmarlar, diri, təzə və ya soyudulmuş  036.33  Təzə və ya soyudulmuş mürəkəbböcəyi, kalmar və osminoq 
0307.49  Hisə verilmiş digər mürəkkəbböcəyilər və kalmarlar  036.37  Dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş mürəkkəbböcəyi, səkkizayaqlı ilbiz, kalmar; onların unu və qranulları (insan qidası üçün yararlı) 
0307.49  Hisə verilmiş digər mürəkkəbböcəyilər və kalmarlar  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
0307.51  Səkkizayaqlı ilbizlər, diri, təzə və ya soyudulmuş  036.33  Təzə və ya soyudulmuş mürəkəbböcəyi, kalmar və osminoq 
0307.59  Səkkizayaqlı ilbizlər, digərləri dondurulmuş,hisə verilmiş  036.37  Dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş mürəkkəbböcəyi, səkkizayaqlı ilbiz, kalmar; onların unu və qranulları (insan qidası üçün yararlı) 
0307.59  Səkkizayaqlı ilbizlər, digərləri dondurulmuş,hisə verilmiş  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
0307.60  İlbizlər, liparisdən başqa, hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız  012.93  Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş ilbizlər (dəniz ilbizlərindən başqa) 
0307.60  İlbizlər, liparisdən başqa, hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
0307.71  Klemalar, ürəyəbənzərlər və arkalar  036.35  Digər təzə və ya soyudulmuş molyuskalar və su onurğasızları 
0307.79  Hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış  036.39  Xərçəngkimilərdən başqa suda yaşayan su onurğasızlarının insan qidası üçün yararlı olan unu və qranulları da daxil olmaqla dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş digər molyuskalar və suda yaşayan su onurğasızları 
0307.79  Hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
0307.81  Dəniz qulaqcıqları,diri, təzə və ya soyudulmuş  036.35  Digər təzə və ya soyudulmuş molyuskalar və su onurğasızları 
0307.89  Hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız,digər dəniz qulaqcıqları  036.39  Xərçəngkimilərdən başqa suda yaşayan su onurğasızlarının insan qidası üçün yararlı olan unu və qranulları da daxil olmaqla dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş digər molyuskalar və suda yaşayan su onurğasızları 
0307.89  Hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız,digər dəniz qulaqcıqları  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
0307.91  Digərləri, qidaya yararlı qaba və narın un və qranulalar daxil olmaqla dəniz qulaqcıqları  036.35  Digər təzə və ya soyudulmuş molyuskalar və su onurğasızları 
0307.99  İllex spp. kalmar su onurğasızları, hisə verilmiş molyuskalar  036.39  Xərçəngkimilərdən başqa suda yaşayan su onurğasızlarının insan qidası üçün yararlı olan unu və qranulları da daxil olmaqla dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş digər molyuskalar və suda yaşayan su onurğasızları 
0307.99  İllex spp. kalmar su onurğasızları, hisə verilmiş molyuskalar  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
0308.11  Su onurğasızları,diri, təzə və ya soyudulmuş  036.35  Digər təzə və ya soyudulmuş molyuskalar və su onurğasızları 
0308.19  Digər su onurğasızları, holoturilər  036.39  Xərçəngkimilərdən başqa suda yaşayan su onurğasızlarının insan qidası üçün yararlı olan unu və qranulları da daxil olmaqla dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş digər molyuskalar və suda yaşayan su onurğasızları 
0308.19  Digər su onurğasızları, holoturilər  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
0308.21  Dəniz kirpiləri  036.35  Digər təzə və ya soyudulmuş molyuskalar və su onurğasızları 
0308.29  Digər hisə verilmiş dəniz kirpiləri  036.39  Xərçəngkimilərdən başqa suda yaşayan su onurğasızlarının insan qidası üçün yararlı olan unu və qranulları da daxil olmaqla dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş digər molyuskalar və suda yaşayan su onurğasızları 
0308.29  Digər hisə verilmiş dəniz kirpiləri  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
0308.30  Meduzalar,diri,təzə və ya soyudulmuş  036.35  Digər təzə və ya soyudulmuş molyuskalar və su onurğasızları 
0308.30  Meduzalar,diri,təzə və ya soyudulmuş  036.39  Xərçəngkimilərdən başqa suda yaşayan su onurğasızlarının insan qidası üçün yararlı olan unu və qranulları da daxil olmaqla dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş digər molyuskalar və suda yaşayan su onurğasızları 
0308.30  Meduzalar,diri,təzə və ya soyudulmuş  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
0308.90  Digər su onurğasızları, xərçəngkimilər və molyuskalardan başqa, hisə verilmiş, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış  036.35  Digər təzə və ya soyudulmuş molyuskalar və su onurğasızları 
0308.90  Digər su onurğasızları, xərçəngkimilər və molyuskalardan başqa, hisə verilmiş, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış  036.39  Xərçəngkimilərdən başqa suda yaşayan su onurğasızlarının insan qidası üçün yararlı olan unu və qranulları da daxil olmaqla dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş digər molyuskalar və suda yaşayan su onurğasızları 
0308.90  Digər su onurğasızları, xərçəngkimilər və molyuskalardan başqa, hisə verilmiş, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
0401.10  Süd və qaymaq, qatılaşdırılmamış, şəkər əlavə edilmədən, tərkibində 1 kütlə %-dən çox yağ olmayan  022.11  Yağlılığı 1%-dən çox olmayan süd 
0401.20  Süd və qaymaq, qatılaşdırılmamış, şəkər əlavə edilmədən, tərkibində 1-6 kütlə % yağ olan  022.12  Yağlılığı 1%-dən çox, lakin 6%-dən çox olmayan süd və qaymaq 
0401.40  Süd və qaymaq, qatılaşdırılmamış, şəkər əlavə edilmədən, tərkibində 6 kütlə %-dən çox , lakin 10 kütlə %-dən artıq yağ olmayan bağlamalarda  022.13  Yağlılığı 6%-dən çox olan qaymaq 
0401.50  Süd və qaymaq, qatılaşdırılmamış, şəkər əlavə edilmədən, tərkibində 10 kütlə %-dən çox yağ olan netto həcmi 2 litrdən artıq olmayan bağlamalarda  022.13  Yağlılığı 6%-dən çox olan qaymaq 
0402.10  Süd və qaymaq, şəkər əlavəsi olan, toz, dənəvərlər halında, tərkibində 1,5 kütlə %-dən çox yağ olmayan  022.21  Yağlılığı 1,5%-dən çox olmayan quru süd 
0402.21  Süd və qaymaq, şəkər əlavə edilmədən, toz, dənəvərlər halında, tərkibində 1,5 kütlə %-dən çox yağ olan  022.22  Yağlılığı 1,5%-dən çox olan quru süd və qaymaq 
0402.29  Süd və qaymaq,toz və dənəvərləri halında, tərkibində 1.5 kütlə %-dən çox yağ olan,digərləri  022.22  Yağlılığı 1,5%-dən çox olan quru süd və qaymaq 
0402.91  Süd və qaymaq, qatılaşdırılmış, şəkər və digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən  022.23  Qatılaşdırılmamış və ya şəkər, yaxud digər şirinləşdirici maddələr qatılmamış, bərk formada olmayan süd və qaymaq 
0402.99  Qatılaşdırılmış digər süd və qaymaq  022.24  Qatılaşdırılmamış və ya şəkər, yaxud digər şirinləşdirici maddələr qatılmış, bərk formada olmayan süd və qaymaq 
0403.10  Yoqurt  022.31  Qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkər və ya şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş, meyvə, qoz-fındıq və kakao və ya aromatik-dadverici əlavələr ilə və ya onlarsız yoqurt 
0403.90  Ayran, çürümüş qatıq və qaymaq, kefir və digər qıcqırdılmış süd və qaymaq  022.32  Qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkər və ya şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş, meyvə, qoz-fındıq və kakao və ya aromatik-dadverici əlavələr ilə və ya onlarsız ayran, qatıq və qaymaq, kefir və digər fermentləşdirilmiş və ya qıcqırdılmış süd və qaymaq 
0404.10  Süd zərdabı və şəklidəyişmiş süd zərdabı, qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməklə və ya edilməməklə  022.41  Qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkər və ya şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş süd zərdabı və modifikasiya edilmiş (şəkli dəyişdirilmiş) süd zərdabı 
0404.90  Südün təbii komponentlərindən hazırlanan digər məhsullar  022.49  Digər qruplara daxil edilməyən süd məhsulları 
0405.10  Kərə yağı  023.0  Kərə yağı və süddən alınmış digər yağlar; süd pastaları 
0405.20  Süd pastaları  023.0  Kərə yağı və süddən alınmış digər yağlar; süd pastaları 
0405.90  Süddən hazırlanmış digər yağlar  023.0  Kərə yağı və süddən alınmış digər yağlar; süd pastaları 
0406.10  Təzə pendirlər (yetişməmiş) və kəsmik  024.91  Zərdab-albuminli pendir və kəsmik daxil olmaqla təzə pendir (tam yetişməmiş və ya müəyyən müddət saxlanılmamış) 
0406.20  Narınlaşdırılmış və ya toz halında pendirlər  024.1  Bütün növlərdən olan ovulmuş, tozşəkilli pendirlər 
0406.30  Əridilmiş pendirlər, narınlaşdırılmamış və toz halında olmayanlar  024.2  Emal olunmuş ovulmamış, tozşəkilli olmayan pendir 
0406.40  Mavi və digər pendirlər  024.3  Penicillium roqueforti göbələyinin istifadəsi ilə alınan , mavi və damarcıqlı digər pendirlər 
0406.90  Pendir,digərləri  024.99  Digər pendir 
0407.11  Quş yumurtası, qabıqlı, inkubasiya üçün mayalanmış yumurtalar  025.1  Təzə, konservləşdirilmiş və bişirilmiş qabıqlı quş yumurtaları 
0407.19  İnkubatorda yetişdirmək üçün digər ev quşlarının yumurtaları  025.1  Təzə, konservləşdirilmiş və bişirilmiş qabıqlı quş yumurtaları 
0407.21  Digər təzə quş yumurtaları (ev toyuğunun yumurtaları)  025.1  Təzə, konservləşdirilmiş və bişirilmiş qabıqlı quş yumurtaları 
0407.29  Digər təzə quş yumurtaları, hindtoyuğunun və ya qazın və digərlərinin  025.1  Təzə, konservləşdirilmiş və bişirilmiş qabıqlı quş yumurtaları 
0407.90  Digər təzə quş yumurtaları  025.1  Təzə, konservləşdirilmiş və bişirilmiş qabıqlı quş yumurtaları 
0408.11  Quş yumurtası, qabıqsız və yumurta sarısı,qurudulmuş, qida üçün istifadəyə yararsız  025.21  Qurudulmuş qabıqsız yumurtalar və yumurta sarıları 
0408.19  Digərləri, qida üçün istifadəyə yararsız, duru halda, dondurulmuş daxil olmaqla  025.22  Qabıqsız yumurta və yumurta sarısı (qurudulmuşlardan başqa) 
0408.91  Qabıqsız, qurudulmuş quş yumurtası,qida üçün istifadəyə yararsız  025.21  Qurudulmuş qabıqsız yumurtalar və yumurta sarıları 
0408.99  Qabıqsız digər quş yumurtası  025.22  Qabıqsız yumurta və yumurta sarısı (qurudulmuşlardan başqa) 
0409.00  Təbii bal  061.6  Təbii bal 
0410.00  Başqa yerdə adı çəkilməyən heyvan mənşəli yeyinti məhsulları  098.92  Digər qruplara daxil edilməyən sair heyvan mənşəli qida məhsulları 
0501.00  İnsan tükü, emal olunmamış, yuyulmuş və ya yuyulmamış, təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş  291.91  Yuyulmuş və ya yuyulmamış, təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş insan saçı; onun tullantıları 
0502.10  Donuz və ya qaban tükü və bu tükün tullantıları  291.92  Donuz və ya qaban tükü; porsuq tükü və ya fırça məmulatı istehsalı üçün istifadə edilən digər tük; onların tullantıları 
0502.90  Porsuq tükü və ya şotka məmulatı istehsalı üçün istifadə edilən başqa tük, onların tullantıları  291.92  Donuz və ya qaban tükü; porsuq tükü və ya fırça məmulatı istehsalı üçün istifadə edilən digər tük; onların tullantıları 
0504.00  Heyvanların bağırsaqları, kisəcikləri və mədələri, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş  291.93  Heyvanların (balıqlar istisna) bütöv və ya doğranmış bağırsaqları, mədələri və sidik kisələri 
0505.10  İçlik üçün işlədilən quş lələyi, pərğu  291.95  Lələklərlə və ya tüklə birlikdə quşların dərisi və başqa hissələri; lələklər, onların hissələri (kəsilmiş və ya kəsilmiş kənarlarla) və pərğu, təmizlənmiş, dezinfeksiya edilmiş və ya saxlanma üçün emal olunmuş, lakin sonrakı emala məruz qalmamış; lələklərin və onların hissələrinin tozu 
0505.90  Lələklərlə və ya tüklə birlikdə quşların dərisi və başqa hissələri  291.95  Lələklərlə və ya tüklə birlikdə quşların dərisi və başqa hissələri; lələklər, onların hissələri (kəsilmiş və ya kəsilmiş kənarlarla) və pərğu, təmizlənmiş, dezinfeksiya edilmiş və ya saxlanma üçün emal olunmuş, lakin sonrakı emala məruz qalmamış; lələklərin və onların hissələrinin tozu 
0506.10  Sümüklər və buynuz özəyi, ossein və sümüklər, turşu ilə emal edilmiş  291.11  Sümüklər (balina, su iti və digər onurğalı su heyvanlarının sümükləri daxil olmaqla) və buynuz özəyi, ilkin emal olunmamış (formalaşdırılmamış), yağsızlaşdırılmış, turşu ilə emal edilmiş və ya jelatini çıxarılmış; bu məhsulların tozu və tullantıları 
0506.90  Sümüklər və buynuz özəyi, digərləri  291.11  Sümüklər (balina, su iti və digər onurğalı su heyvanlarının sümükləri daxil olmaqla) və buynuz özəyi, ilkin emal olunmamış (formalaşdırılmamış), yağsızlaşdırılmış, turşu ilə emal edilmiş və ya jelatini çıxarılmış; bu məhsulların tozu və tullantıları 
0507.10  Fil sümüyü, tozu və tullantısı  291.16  Emal olunmamış, piysiz, hazırlanmış, lakin kəsilməmiş fil sümüyü, tısbağa qını, balina və ya digər dəniz məməlilərinin bığları, buynuzları, maral buynuzları, dırnaqları, caynaqları, dimdikləri; bu məhsulların tozu və tullantıları 
0507.90  Bağa qını, balina və ya digər dəniz məməlilərinin bığları, buynuzlar, maral buynuzları, dırnaqları,digərləri  291.16  Emal olunmamış, piysiz, hazırlanmış, lakin kəsilməmiş fil sümüyü, tısbağa qını, balina və ya digər dəniz məməlilərinin bığları, buynuzları, maral buynuzları, dırnaqları, caynaqları, dimdikləri; bu məhsulların tozu və tullantıları 
0508.00  Mərcanlar və oxşar maddələr; molyuskaların, xərçəng- kimilərin və ya dərisi tikanlıların çanaqları və qınları  291.15  Emal olunmamış və ya sadəcə hazırlanmış, lakin ilkin emala məruz qalmamış mərcan və oxşar məhsullar; emal olunmamış və ya sadəcə hazırlanmış,lakin kəsilməmiş mürəkkəbböcəyinin qabığı; onların emalı nəticəsində əmələ gələn toz və tullantılar 
0510.00  Boz ənbər,qunduz ifrazatları, sivetta və muskus; şpanka; öd, o cümlədən quru öd; əczaçılıqda istifadə edilən vəzilər və heyvan mənşəli digər maddələr, təzə soyudulmuş, dondurulmuş  291.98  Boz ənbər, sivetta və muskus; qabarböcəyi; quru və təzə öd; əczaçılıqda istifadə edilən təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya başqa üsulla emal edilmiş vəzlər və heyvan mənşəli digər maddələr 
0511.10  Öküz sperması  291.94  İri-buynuzlu heyvanın məni (toxumu) 
0511.91  Balıqlardan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və başqa su onurğasızlarından hazırlanan məhsullar,03-cü qrupda göstərilən ölmüş heyvanlar  291.96  Balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və ya sair su onurğasızlarından sair yeyilməyən məhsullar; 03-cü bölməyə daxil edilən insan qidası üçün yaramayan ölü heyvanlar 
0511.99  Damarlar və vətərlər, aşılanmamış dəri və ya gönlərdən kəsiklər və oxşar tullantılar,heyvan mənşəli digər tullantılar  291.99  Digər qruplara daxil edilməyən heyvan mənşəli məhsullar 
0601.10  Soğanaqlar, kök yumruları, yumruvari köklər, kökyumru soğanaqlar, kökümsovlar, ayrılmışlar daxil olmaqla, vegetativ durğunluq vəziyyətində olan soğanaqlar  292.61  Böyümə və ya çiçəkləmə və ya vegetativ durğunluq vəziyyətində soğanaqlar, kökü yumrular və köklər, köküyumru soğanaqlar, üst tumurcuqlar; kasnı bitki və kökləri (054.8 altqrupuna aid olanlardan başqa) 
0601.20  Soğanaqlar, kök yumruları, yumruvari köklər, ayrılmışlar daxil olmaqla, vegetativ durğunluq və ya çiçəklənmə vəziyyətində olan kasnı bitkisi və kökləri  292.61  Böyümə və ya çiçəkləmə və ya vegetativ durğunluq vəziyyətində soğanaqlar, kökü yumrular və köklər, köküyumru soğanaqlar, üst tumurcuqlar; kasnı bitki və kökləri (054.8 altqrupuna aid olanlardan başqa) 
0602.10  Köksüz qələmlər və peyvəndliklər  292.69  Digər canlı bitkilər (köklər də daxil olmaqla), gövdəcik və şitillər, göbələk telləri 
0602.20  Yeməli bar gətirən ağaclar, kollar və kolluqlar, peyvənd edilmiş və ya edilməmiş  292.69  Digər canlı bitkilər (köklər də daxil olmaqla), gövdəcik və şitillər, göbələk telləri 
0602.30  Rododendronlar və azaliyalar, peyvənd edilmiş və ya edilməmiş  292.69  Digər canlı bitkilər (köklər də daxil olmaqla), gövdəcik və şitillər, göbələk telləri 
0602.40  Qızılgüllər, peyvənd edilmiş və ya edilməmiş  292.69  Digər canlı bitkilər (köklər də daxil olmaqla), gövdəcik və şitillər, göbələk telləri 
0602.90  Başqa canlı bitkilər  292.69  Digər canlı bitkilər (köklər də daxil olmaqla), gövdəcik və şitillər, göbələk telləri 
0603.11  Kəsilmiş təzə qızılgüllər, buket düzəltmək üçün yararlı və ya dekorativ məqsədlər üçün  292.71  Buket və dekorativ məqsədlər üçün təzə, qurudulmuş, rənglənmiş, ağardılmış, hopdurulmuş və başqa üsulla hazırlanmış güllər və qönçələr 
0603.12  Kəsilmiş təzə qərənfillər, buket düzəltmək üçün yararlı və ya dekorativ məqsədlər üçün  292.71  Buket və dekorativ məqsədlər üçün təzə, qurudulmuş, rənglənmiş, ağardılmış, hopdurulmuş və başqa üsulla hazırlanmış güllər və qönçələr 
0603.13  Kəsilmiş təzə səhləbçiçəyi, buket düzəltmək üçün yararlı və ya dekorativ məqsədlər üçün  292.71  Buket və dekorativ məqsədlər üçün təzə, qurudulmuş, rənglənmiş, ağardılmış, hopdurulmuş və başqa üsulla hazırlanmış güllər və qönçələr 
0603.14  Kəsilmiş təzə xrizantemalar  292.71  Buket və dekorativ məqsədlər üçün təzə, qurudulmuş, rənglənmiş, ağardılmış, hopdurulmuş və başqa üsulla hazırlanmış güllər və qönçələr 
0603.15  Kəsilmiş təzə zanbaqlar buket düzəltmək üçün yararlı və ya dekorativ məqsədlər üçün  292.71  Buket və dekorativ məqsədlər üçün təzə, qurudulmuş, rənglənmiş, ağardılmış, hopdurulmuş və başqa üsulla hazırlanmış güllər və qönçələr 
0603.19  Kəsilmiş təzə qladioluslar buket düzəltmək üçün yararlı və ya dekorativ məqsədlər üçün  292.71  Buket və dekorativ məqsədlər üçün təzə, qurudulmuş, rənglənmiş, ağardılmış, hopdurulmuş və başqa üsulla hazırlanmış güllər və qönçələr 
0603.90  Kəsilmiş digər güllər  292.71  Buket və dekorativ məqsədlər üçün təzə, qurudulmuş, rənglənmiş, ağardılmış, hopdurulmuş və başqa üsulla hazırlanmış güllər və qönçələr 
0604.20  Yarpaqlar, budaqlar və bitkilərin çiçəksiz başqa hissələri, buketlər düzəltmək üçün və ya dekorativ məqsədlər üçün otlar,təzə mamırlar və şibyələr  292.72  Təzə, qurudulmuş, rənglənmiş, ağardılmış, hopdurulmuş və başqa üsulla hazırlanmış buket və dekorativ məqsədlər üçün istifadə olunan gül və qönçələrsiz bitkilərin yarpaq, budaq və digər hissələri, otlar, mamırlar və şibyələr 
0604.90  Digər mamırlar və şibyələr  292.72  Təzə, qurudulmuş, rənglənmiş, ağardılmış, hopdurulmuş və başqa üsulla hazırlanmış buket və dekorativ məqsədlər üçün istifadə olunan gül və qönçələrsiz bitkilərin yarpaq, budaq və digər hissələri, otlar, mamırlar və şibyələr 
0701.10  Toxumluq kartof, təzə və ya soyudulmuş  054.1  Təzə və soyudulmuş kartof (şirin kartof istisna olmaqla) 
0701.90  Digər kartof, təzə və ya soyudulmuş  054.1  Təzə və soyudulmuş kartof (şirin kartof istisna olmaqla) 
0702.00  Tomat, təzə və ya soyudulmuş  054.4  Təzə və soyudulmuş pomidor 
0703.10  Şalğamaoxşar soğan, səpmə soğan , soğan-şalot, təzə və ya soyudulmuş  054.51  Təzə və soyudulmuş soğan və arpacıq soğan 
0703.20  Sarımsaq, təzə və ya soyudulmuş  054.52  Təzə və soyudulmuş sarımsaq, kəvər və soğanaqlı tərəvəzlər 
0703.90  Soğan-kəvər və başqa soğanaqlı tərəvəzlər, təzə və ya soyudulmuş  054.52  Təzə və soyudulmuş sarımsaq, kəvər və soğanaqlı tərəvəzlər 
0704.10  Gül kələm və brokkoli, təzə və ya soyudulmuş  054.53  Təzə və ya soyudulmuş kələm və sair oxşar qida üçün yararlı kələm məhsulları 
0704.20  Brüssel kələmi , təzə və ya soyudulmuş  054.53  Təzə və ya soyudulmuş kələm və sair oxşar qida üçün yararlı kələm məhsulları 
0704.90  Kələm, ağbaş, qırmızıbaş və digər kələmlər,təzə və ya soyudulmuş  054.53  Təzə və ya soyudulmuş kələm və sair oxşar qida üçün yararlı kələm məhsulları 
0705.11  Baş salat-kahı (baş kələm salatı), təzə və ya soyudulmuş  054.54  Təzə və ya soyudulmuş kahı və kasnı (indiba daxil olmaqla) 
0705.19  Digər salat-kahı, təzə və ya soyudulmuş  054.54  Təzə və ya soyudulmuş kahı və kasnı (indiba daxil olmaqla) 
0705.21  Adi kasnı, təzə və ya soyudulmuş  054.54  Təzə və ya soyudulmuş kahı və kasnı (indiba daxil olmaqla) 
0705.29  Digər kasnı, təzə və ya soyudulmuş  054.54  Təzə və ya soyudulmuş kahı və kasnı (indiba daxil olmaqla) 
0706.10  Yerkökü və şalğam, təzə və soyudulmuş  054.55  Təzə və soyudulmuş yerkökü, çuğundur, şalğam və turp və sair oxşar qida üçün yararlı köküyumrulu tərəvəzlər 
0706.90  Meyvəköklü kərəviz, qırmızı turp və başqa oxşar yeyilən meyvəköklülər, təzə və soyudulmuşlar  054.55  Təzə və soyudulmuş yerkökü, çuğundur, şalğam və turp və sair oxşar qida üçün yararlı köküyumrulu tərəvəzlər 
0707.00  Xiyar və kornişonlar, təzə və ya soyudulmuş  054.56  Təzə və soyudulmuş xiyar və kornişon 
0708.10  Noxud, təzə və ya soyudulmuş  054.57  Təzə və ya soyudulmuş paxlalı tərəvəzlər 
0708.20  Lobya, təzə və ya soyudulmuş  054.57  Təzə və ya soyudulmuş paxlalı tərəvəzlər 
0708.90  Başqa paxlalı tərəvəz, təzə və ya soyudulmuş  054.57  Təzə və ya soyudulmuş paxlalı tərəvəzlər 
0709.20  Qulançar, təzə və ya soyudulmuş  054.59  Təzə və ya soyudulmuş digər tərəvəzlər 
0709.30  Badımcan, təzə və ya soyudulmuş  054.59  Təzə və ya soyudulmuş digər tərəvəzlər 
0709.40  Digər kərəviz, kök kərəvizdən başqa, təzə və soyudulmuş  054.59  Təzə və ya soyudulmuş digər tərəvəzlər 
0709.51  Agaricus növlü göbələklər, təzə və ya soyudulmuş  054.58  Təzə və soyudulmuş göbələk və dombalan 
0709.59  Digər göbələklər və yerdombalanı, təzə və ya soyudulmuş  054.58  Təzə və soyudulmuş göbələk və dombalan 
0709.60  Capsicum növünün və ya Pimenta növünün barı (qabıqlı şirin bibər və digərləri), təzə və ya soyudulmuş  054.59  Təzə və ya soyudulmuş digər tərəvəzlər 
0709.70  İspanaq, Yeni Zelandiya ispanağı və nəhəng ispanaq (bağ sirkəni), təzə və ya soyudulmuş  054.59  Təzə və ya soyudulmuş digər tərəvəzlər 
0709.91  Digər tərəvəzlər, ənginarlar,təzə və ya soyudulmuş  054.59  Təzə və ya soyudulmuş digər tərəvəzlər 
0709.92  Zeytun,təzə və ya soyudulmuş  054.59  Təzə və ya soyudulmuş digər tərəvəzlər 
0709.93  Balqabaq, yunan qabağı və balqabaqlar fəsiləsindən digər tərəvəzlər (Cucurbita spp.)  054.59  Təzə və ya soyudulmuş digər tərəvəzlər 
0709.99  Salat tərəvəzi, salat-kahıdan və kasnıdan başqa və digərləri  054.59  Təzə və ya soyudulmuş digər tərəvəzlər 
0710.10  Dondurulmuş kartof  054.69  Digər dondurulmuş tərəvəz və tərəvəz qarışıqları 
0710.21  Paxlalı tərəvəzlər, qabıqlı və ya qabığı təmizlənmiş, dondurulmuş noxud  054.69  Digər dondurulmuş tərəvəz və tərəvəz qarışıqları 
0710.22  Dondurulmuş, qabıqlı və ya təmizlənmiş lobya  054.69  Digər dondurulmuş tərəvəz və tərəvəz qarışıqları 
0710.29  Dondurulmuş, qabıqlı və ya təmizlənmiş digər paxlalı tərəvəzlər  054.69  Digər dondurulmuş tərəvəz və tərəvəz qarışıqları 
0710.30  Dondurulmuş ispanaq, Yeni Zelandiya ispanağı və nəhəng ispanaq  054.69  Digər dondurulmuş tərəvəz və tərəvəz qarışıqları 
0710.40  Dondurulmuş şəkər qarğıdalısı  054.61  Şirin qarğıdalı 
0710.80  Digər dondurulmuş tərəvəzlər  054.69  Digər dondurulmuş tərəvəz və tərəvəz qarışıqları 
0710.90  Dondurulmuş tərəvəz qarışıqları  054.69  Digər dondurulmuş tərəvəz və tərəvəz qarışıqları 
0711.20  Azmüddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş zeytun  054.7  Müvəqqəti saxlanmaq üçün konservləşdirilmiş tərəvəz (məsələn, sulfid qazı ilə, duzlu suda, sulfidli məhlulda və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda), lakin belə halda qidada bilavasitə istifadə üçün yararlı olmayan tərəvəzlər 
0711.40  Azmüddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş xiyarlar və kornişonlar  054.7  Müvəqqəti saxlanmaq üçün konservləşdirilmiş tərəvəz (məsələn, sulfid qazı ilə, duzlu suda, sulfidli məhlulda və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda), lakin belə halda qidada bilavasitə istifadə üçün yararlı olmayan tərəvəzlər 
0711.51  Azmüddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş Agaricus növlü göbələklər  054.7  Müvəqqəti saxlanmaq üçün konservləşdirilmiş tərəvəz (məsələn, sulfid qazı ilə, duzlu suda, sulfidli məhlulda və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda), lakin belə halda qidada bilavasitə istifadə üçün yararlı olmayan tərəvəzlər 
0711.59  Azmüddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş digər göbələklər və yerdombalanı  054.7  Müvəqqəti saxlanmaq üçün konservləşdirilmiş tərəvəz (məsələn, sulfid qazı ilə, duzlu suda, sulfidli məhlulda və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda), lakin belə halda qidada bilavasitə istifadə üçün yararlı olmayan tərəvəzlər 
0711.90  Azmüddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş digər tərəvəzlər və tərəvəz qarışıqları  054.7  Müvəqqəti saxlanmaq üçün konservləşdirilmiş tərəvəz (məsələn, sulfid qazı ilə, duzlu suda, sulfidli məhlulda və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda), lakin belə halda qidada bilavasitə istifadə üçün yararlı olmayan tərəvəzlər 
0712.20  Qurudulmuş şalğamaoxşar soğan  056.12  Qurudulmuş soğan 
0712.31  Qurudulmuş Agaricus növlü göbələklər  056.13  Göbələk, ağac göbələyi və ya aurikularia, tremella göbələkləri və yerdombalanı 
0712.32  Qurudulmuş ağacqulaq və ya aurikulyariyalar  056.13  Göbələk, ağac göbələyi və ya aurikularia, tremella göbələkləri və yerdombalanı 
0712.33  Qurudulmuş tremella göbələkləri  056.13  Göbələk, ağac göbələyi və ya aurikularia, tremella göbələkləri və yerdombalanı 
0712.39  Qurudulmuş digər göbələklər və yerdombalanı  056.13  Göbələk, ağac göbələyi və ya aurikularia, tremella göbələkləri və yerdombalanı 
0712.90  Qurudulmuş digər tərəvəzlər, tərəvəz qarışıqları  056.19  Digər qurudulmuş tərəvəzlər; tərəvəz qarışıqları 
0713.10  Qurudulmuş noxud (Pisum satvium)  054.21  Qurudulmuş noxud 
0713.20  Qurudulmuş noxud (garbanzos)  054.22  Qurudulmuş cücə yemi (noxudu) 
0713.31  Qurudulmuş Vinda növlərindən olan lobya  054.23  Qurudulmuş paxla (maş və at paxlası istisna olmaqla) 
0713.32  Qurudulmuş xırda qırmızı lobya (adzuli)  054.23  Qurudulmuş paxla (maş və at paxlası istisna olmaqla) 
0713.33  Qurudulmuş adi lobya, ağ xırdadənəli lobya daxil olmaqla  054.23  Qurudulmuş paxla (maş və at paxlası istisna olmaqla) 
0713.34  Bambars yer fındığı (Vigna subterranea blb Voandzeia subterranea)  054.23  Qurudulmuş paxla (maş və at paxlası istisna olmaqla) 
0713.35  İnək noxudu (Vigna unguiculata)  054.23  Qurudulmuş paxla (maş və at paxlası istisna olmaqla) 
0713.39  Qurudulmuş digər lobya  054.23  Qurudulmuş paxla (maş və at paxlası istisna olmaqla) 
0713.40  Qurudulmuş mərci  054.24  Qurudulmuş mərci, mərcimək 
0713.50  Qurudulmuş iritoxumlu yem (at) paxlaları və xırdatoxumlu yem (at) paxlaları  054.25  Maş və at paxlası 
0713.60  Göyərçin noxudu (Cajanus cajan)  054.29  Digər paxlalılar 
0713.90  Qurudulmuş digər paxlalı tərəvəzlər  054.29  Digər paxlalılar 
0714.10  Yeməkdə istifadə üçün nəzərdə tutulan, təzə və bütöv, yaxud qabıqsız və dondurulmuş, dilimlənmiş və ya dilimlənməmiş maniok, maranta  054.81  Kassava 
0714.20  Şirin kartof və ya batat  054.83  Arrorut, salep, yer alması, şirin kartof və tərkibində yüksək miqdarda nişasta və ya inulin olan sair süfrə kökümeyvəliləri və kökü yumrular (kassavadan başqa) 
0714.30  Yeməkdə istifadə üçün nəzərdə tutulan yams (Dioscorea spp.)  054.83  Arrorut, salep, yer alması, şirin kartof və tərkibində yüksək miqdarda nişasta və ya inulin olan sair süfrə kökümeyvəliləri və kökü yumrular (kassavadan başqa) 
0714.40  Yeməkdə istifadə üçün nəzərdə tutulan taro (Colocasia spp.)  054.83  Arrorut, salep, yer alması, şirin kartof və tərkibində yüksək miqdarda nişasta və ya inulin olan sair süfrə kökümeyvəliləri və kökü yumrular (kassavadan başqa) 
0714.50  Yeməkdə istifadə üçün nəzərdə tutulan karaib kələmi (Xanthosoma spp.)  054.83  Arrorut, salep, yer alması, şirin kartof və tərkibində yüksək miqdarda nişasta və ya inulin olan sair süfrə kökümeyvəliləri və kökü yumrular (kassavadan başqa) 
0714.90  Yüksək nişasta və ya inulin tərkibli digər analoji meyvəköklülər və kökümsovlar, maranta, səhləb  054.83  Arrorut, salep, yer alması, şirin kartof və tərkibində yüksək miqdarda nişasta və ya inulin olan sair süfrə kökümeyvəliləri və kökü yumrular (kassavadan başqa) 
0801.11  Hind qozu, quru  057.71  Kokos 
0801.12  Daxili qişalı (endolarb) hindqozu  057.71  Kokos 
0801.19  Hind qozu, digərləri  057.71  Kokos 
0801.21  Braziliya fındığı, qabıqlı  057.72  Braziliya fındığı 
0801.22  Braziliya fındığı, qabığı təmizlənmiş  057.72  Braziliya fındığı 
0801.31  Keşyü fındığı, qabıqlı  057.73  Keşyü fındığı 
0801.32  Keşyü fındığı, qabığı təmizlənmiş  057.73  Keşyü fındığı 
0802.11  Qabıqlı badam  057.74  Badam 
0802.12  Qabığı təmizlənmiş badam  057.74  Badam 
0802.21  Qabıqlı meşə fındığı  057.75  Fındıq 
0802.22  Qabığı təmizlənmiş meşə fındığı  057.75  Fındıq 
0802.31  Qabıqlı qoz  057.76  Qoz 
0802.32  Qabığı təmizlənmiş qoz  057.76  Qoz 
0802.41  Qabıqlı şabalıd  057.77  Şabalıd 
0802.42  Qabığı təmizlənmiş şabalıd  057.77  Şabalıd 
0802.51  Qabıqlı püstə  057.78  Püstə 
0802.52  Qabığı təmizlənmiş püstə  057.78  Püstə 
0802.61  Qabıqlı Makadami qozu  057.79  Digər qruplara daxil edilməyən sair təzə və qurudulmuş yeməli qoz-fındıq (qarışıqları istisna olmaqla) 
0802.62  Makadami qozu qabığı təmizlənmiş  057.79  Digər qruplara daxil edilməyən sair təzə və qurudulmuş yeməli qoz-fındıq (qarışıqları istisna olmaqla) 
0802.70  Kola qozu (Cola spp.)  057.79  Digər qruplara daxil edilməyən sair təzə və qurudulmuş yeməli qoz-fındıq (qarışıqları istisna olmaqla) 
0802.80  Areka qozu, və ya betel  057.79  Digər qruplara daxil edilməyən sair təzə və qurudulmuş yeməli qoz-fındıq (qarışıqları istisna olmaqla) 
0802.90  Digər qoz-fındıq, təzə və ya qurudulmuş, qabıqla və ya qabıqsız  057.79  Digər qruplara daxil edilməyən sair təzə və qurudulmuş yeməli qoz-fındıq (qarışıqları istisna olmaqla) 
0803.10  Banan, plantayn daxil olmaqla, təzə və ya qurudulmuş  057.3  Təzə və ya qurudulmuş banan (plantayn daxil olmaqla) 
0803.90  Banan, təzə, qurudulmuş,digərləri  057.3  Təzə və ya qurudulmuş banan (plantayn daxil olmaqla) 
0804.10  Xurma, təzə vəya qurudulmuş  057.96  Təzə və ya qurudulmuş xurma 
0804.20  Əncir, təzə və ya qurudulmuş  057.6  Təzə və qurudulmuş əncir 
0804.30  Ananas, təzə və ya qurudulmuş  057.95  Təzə və ya qurudulmuş ananas 
0804.40  Avokado, təzə və ya qurudulmuş  057.97  Təzə və ya qurudulmuş avakado, quayava, manqo və manqostan 
0804.50  Quayava, manqo, manqostan, təzə və ya qurudulmuş  057.97  Təzə və ya qurudulmuş avakado, quayava, manqo və manqostan 
0805.10  Portağal, təzə və ya qurudulmuş  057.11  Təzə və qurudulmuş portağal 
0805.20  Mandarinlər, klementin, vilkinq və analoji sitrus hibridləri, təzə və ya qurudulmuş  057.12  Mandarin (tanjerin və satsuma daxil olmaqla); klementin, vilkinq və analoji sitrus hibridlər 
0805.40  Qreypfrutlar, təzə və ya qurudulmuş  057.22  Təzə və ya qurudulmuş qreypfrut 
0805.50  Limonlar və laymalar, təzə və ya qurudulmuş  057.21  Təzə və qurudulmuş limon və layma 
0805.90  Digər sitrus meyvələri, təzə və ya qurudulmuş  057.29  Digər təzə və qurudulmuş sitrus meyvələri 
0806.10  Təzə üzüm  057.51  Təzə üzüm 
0806.20  Qurudulmuş üzüm  057.52  Qurudulmuş üzüm (misal üçün kişmiş) 
0807.11  Qarpız  057.91  Təzə yemiş (qarpız daxil olmaqla) və qovunağacı 
0807.19  Qovun,digərləri  057.91  Təzə yemiş (qarpız daxil olmaqla) və qovunağacı 
0807.20  Papaya  057.91  Təzə yemiş (qarpız daxil olmaqla) və qovunağacı 
0808.10  Alma, təzə  057.4  Təzə alma 
0808.30  Armud, təzə  057.92  Təzə armud və heyva 
0808.40  Heyva, təzə  057.92  Təzə armud və heyva 
0809.10  Ərik, təzə  057.93  Təzə ərik, albalı, şaftalı (nektarinlər daxil olmaqla), gavalı və göyəm 
0809.21  Albalı və gilas, təzə  057.93  Təzə ərik, albalı, şaftalı (nektarinlər daxil olmaqla), gavalı və göyəm 
0809.29  Albalı və gilas, təzə ,digəri  057.93  Təzə ərik, albalı, şaftalı (nektarinlər daxil olmaqla), gavalı və göyəm 
0809.30  Şaftalı, nektarinlər daxil olmaqla, təzə  057.93  Təzə ərik, albalı, şaftalı (nektarinlər daxil olmaqla), gavalı və göyəm 
0809.40  Gavalı və göyəm, təzə  057.93  Təzə ərik, albalı, şaftalı (nektarinlər daxil olmaqla), gavalı və göyəm 
0810.10  Çiyələk və bağ çiyələyi, təzə  057.94  Təzə çiyələk, moruq, böyürtkən, tut, quşüzümü, qarağat, qaragilə, mərsin və digər analoji giləmeyvələr 
0810.20  Moruq, böyürtkən, tut və loqanov giləmeyvəsi, təzə  057.94  Təzə çiyələk, moruq, böyürtkən, tut, quşüzümü, qarağat, qaragilə, mərsin və digər analoji giləmeyvələr 
0810.30  Qara, ağ və ya qırmızı qarağat və motmutu,təzə  057.98  Digər təzə meyvələr 
0810.40  Quşüzümü, qaragilə və Vaccinium növlü digər giləmeyvələr, təzə  057.94  Təzə çiyələk, moruq, böyürtkən, tut, quşüzümü, qarağat, qaragilə, mərsin və digər analoji giləmeyvələr 
0810.50  Kivi, təzə  057.98  Digər təzə meyvələr 
0810.60  Durian, təzə  057.98  Digər təzə meyvələr 
0810.70  Xurma, təzə  057.98  Digər təzə meyvələr 
0810.90  Sair təzə meyvələr  057.98  Digər təzə meyvələr 
0811.10  Çiyələk və bağ çiyələyi,təzə və ya qaynayan suda, yaxud buğda isti emala məruz qalmış, dondurulmuş, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə və ya etməməklə  058.31  Xam və ya bişirilmiş, dondurulmuş çiyələk 
0811.20  Moruq, böyürtkən, tut giləmeyvəsi və ya çəkil, loqanov giləmeyvəsi, qara, ağ və ya qırmızı qarağat və firəng üzümü, dondurulmuş  058.32  Xam və ya bişirilmiş, dondurulmuş moruq, böyürtkən, tut giləmeyvəsi və ya çəkil, loqanov giləmeyvəsi, qara ağ və ya qırmızı qarağat və motmotu 
0811.90  Digər dondurulmuş meyvələr  058.39  Xam və ya bişirilmiş, dondurulmuş digər meyvələr və qoz-fındıq 
0812.10  Qısa müddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş albalı və gilas  058.21  Müvəqqəti saxlanmaq üçün hazırlanmış (məsələn, sulfid qazı ilə, duzlu suda, sulfidli məhlulda və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda), lakin birbaşa qidada istifadə etmək üçün hazır olmayan meyvələr və qoz-fındıq 
0812.90  Qısa müddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş digər meyvələr  058.21  Müvəqqəti saxlanmaq üçün hazırlanmış (məsələn, sulfid qazı ilə, duzlu suda, sulfidli məhlulda və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda), lakin birbaşa qidada istifadə etmək üçün hazır olmayan meyvələr və qoz-fındıq 
0813.10  Qurudulmuş ərik  057.99  Digər qruplara daxil edilməyən qurudulmuş meyvə və 057-ci bölməyə aid edilən qoz-fındıq və quru meyvələr qarışıqları 
0813.20  Qurudulmuş qara gavalı  057.99  Digər qruplara daxil edilməyən qurudulmuş meyvə və 057-ci bölməyə aid edilən qoz-fındıq və quru meyvələr qarışıqları 
0813.30  Qurudulmuş alma  057.99  Digər qruplara daxil edilməyən qurudulmuş meyvə və 057-ci bölməyə aid edilən qoz-fındıq və quru meyvələr qarışıqları 
0813.40  Qurudulmuş digər meyvələr  057.99  Digər qruplara daxil edilməyən qurudulmuş meyvə və 057-ci bölməyə aid edilən qoz-fındıq və quru meyvələr qarışıqları 
0813.50  Qurudulmuş meyvə və qozların qarışıqları  057.99  Digər qruplara daxil edilməyən qurudulmuş meyvə və 057-ci bölməyə aid edilən qoz-fındıq və quru meyvələr qarışıqları 
0814.00  Sitrus və ya qovun qabıqları (qarpız qabıqları daxil olmaqla), təzə, dondurulmuş, qurudulmuş və ya duzlu suda, yaxud kükürdlü suda və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda az müddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş  058.22  Təzə, dondurulmuş, qurudulmuş və ya duzlu suda, yaxud sulfidli məhlulda və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda az müddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş sitrus və ya qovun qabıqları (qarpız qabıqları daxil olmaqla) 
0901.11  Qovrulmamış, kofeinli qəhvə  071.11  Kofeinli qovrulmamış qəhvə 
0901.12  Qovrulmamış, kofeinsiz qəhvə  071.12  Kofeinsiz qovrulmamış kofe 
0901.21  Qovrulmuş, kofeinli qəhvə  071.2  Qovrulmuş kofe 
0901.22  Qovrulmuş, kofeinsiz qəhvə  071.2  Qovrulmuş kofe 
0901.90  Digər qəhvə və qəhvə toxumlarının qabığı, əvəzləyiciləri  071.32  Qəhvə qabığı və qəhvə dənəsinin qabığı, tərkibində hər hansı bir nisbətdə kofe olan kofe əvəzediciləri 
0902.10  Yaşıl çay (fermentləşdirilməmiş), 3 kq-dan çox çəkisi olmayan ilkin bağlamalarda  074.11  Aromatlaşdırılmış və ya aromatlaşdırılmamış 3 kq-dan çox olmamaqla ilkin qablaşdırılmış yaşıl çay (fermentləşdirilməmiş) 
0902.20  Yaşıl çay (fermentləşdirilməmiş),digərləri  074.12  Fermentləşdirilməmiş digər yaşıl çay, aromatik dad əlavələri ilə və ya onlarsız 
0902.30  Çəkisi 3 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda qara çay (fermentləşdirilmiş) və ya qismən fermətləşdirilmiş  074.13  Aromatlaşdırılmış və ya aromatlaşdırılmamış 3 kq-dan çox olmamaqla ilkin qablaşdırılmış qara çay (fermentləşdirilmiş) və qismən fermentləşdirilmiş qara çay 
0902.40  Qara çay, fermentləşdirilmiş və ya qismən fermentləşdirilmiş,digərləri  074.14  Fermentləşdirilmiş və ya qismən fermentləşdirilmiş digər qara çay, aromatik dad əlavələri ilə və ya onlarsız 
0903.00  Mate və ya paraqvay çayı  074.31  Nanə yarpaqlarından çay (Paraqvay çayı) 
0904.11  Doğranmamış və döyülməmiş Piper növlü istiot  075.11  Doğranmamış və döyülməmiş "Piper" növlü istiot 
0904.12  Doğranmış və döyülmüş Piper növlü istiot  075.12  Doğranmış və üyüdülmüş "Piper" növlü istiot 
0904.21  Capsicum və ya Pimenta növlü məhsul, qurudulmuş, doğranmamış və ya döyülməmüş qabıqlı şirin istiot  075.13  Qurudulmuş, doğranmış və döyülmüş "Capsicum" və ya "Pimenta" növündən meyvələr 
0904.22  Capsicum və ya Pimenta növlü digər məhsul, doğranmış və ya döyülmüş  075.13  Qurudulmuş, doğranmış və döyülmüş "Capsicum" və ya "Pimenta" növündən meyvələr 
0905.10  Vanil, doğranmamış və döyülməmiş  075.21  Vanil 
0905.20  Vanil, doğranmış və döyülmüş  075.21  Vanil 
0906.11  Darçın, doğranmamış və döyülməmiş  075.22  Doğranmamış və döyülməmiş darçın və darçın ağacının çiçəkləri 
0906.19  Darçın ağacının çiçəkləri, doğranmamış və döyülməmiş,digərləri  075.22  Doğranmamış və döyülməmiş darçın və darçın ağacının çiçəkləri 
0906.20  Darçın və darçın ağacının çiçəkləri, doğranmış və döyülmüş  075.23  Doğranmış və üyüdülmüş darçın və darçın ağacının gülləri 
0907.10  Mixək (bütöv meyvələr, çiçəklər, saplaqlar) doğranmamış və döyülməmiş  075.24  Mixək (bütov meyvələr, çiçəklər və saplaqlar) 
0907.20  Mixək (bütöv meyvələr, çiçəklər, saplaqlar) doğranmış və ya döyülmüş  075.24  Mixək (bütov meyvələr, çiçəklər və saplaqlar) 
0908.11  Cövüz doğranmamış və döyülməmiş  075.25  Cövüz, cövüz qabığı və hil 
0908.12  Cövüz doğranmış və ya döyülmüş  075.25  Cövüz, cövüz qabığı və hil 
0908.21  Matsis doğranmamış və döyülməmiş  075.25  Cövüz, cövüz qabığı və hil 
0908.22  Matsis doğranmış və ya döyülmüş  075.25  Cövüz, cövüz qabığı və hil 
0908.31  Hil doğranmamış və döyülməmiş  075.25  Cövüz, cövüz qabığı və hil 
0908.32  Hil doğranmış və ya döyülmüş  075.25  Cövüz, cövüz qabığı və hil 
0909.21  Koriandr toxumu,doğranmamış və döyülməmiş  075.26  Cirə, badyan, razyana, koriandr, keşniş və şüyüd toxumları; ardıc giləmeyvəsi 
0909.22  Koriandr toxumu, doğranmış və ya döyülmüş  075.26  Cirə, badyan, razyana, koriandr, keşniş və şüyüd toxumları; ardıc giləmeyvəsi 
0909.31  Roma və ya voloş zirəsinin toxumu, doğranmamış və döyülməmiş  075.26  Cirə, badyan, razyana, koriandr, keşniş və şüyüd toxumları; ardıc giləmeyvəsi 
0909.32  Roma və ya voloş zirəsinin toxumu, doğranmış və ya döyülmüş  075.26  Cirə, badyan, razyana, koriandr, keşniş və şüyüd toxumları; ardıc giləmeyvəsi 
0909.61  Zirə ,razyana, cirə və ya badyan toxumları, doğranmamış və döyülməmiş  075.26  Cirə, badyan, razyana, koriandr, keşniş və şüyüd toxumları; ardıc giləmeyvəsi 
0909.62  Zirə ,razyana, cirə və ya badyan toxumları, doğranmış və ya döyülmüş  075.26  Cirə, badyan, razyana, koriandr, keşniş və şüyüd toxumları; ardıc giləmeyvəsi 
0910.11  Zəncəfil doğranmamış və döyülməmiş  075.27  Zəncəfil (şəkərləşdirilmiş və siropda konservləşdirilmiş zəncəfildən başqa) 
0910.12  Zəncəfil doğranmış və ya döyülmüş  075.27  Zəncəfil (şəkərləşdirilmiş və siropda konservləşdirilmiş zəncəfildən başqa) 
0910.20  Zəfəran  075.28  Zəfəran 
0910.30  Sarıkök  075.29  Digər ədviyyatlar; 075-ci qrupun müxtəlif mövqelərinə aid edilən iki və daha artıq məhsullarından ədviyyatlar 
0910.91  Karri  075.29  Digər ədviyyatlar; 075-ci qrupun müxtəlif mövqelərinə aid edilən iki və daha artıq məhsullarından ədviyyatlar 
0910.99  Digər ədviyyatlar  075.29  Digər ədviyyatlar; 075-ci qrupun müxtəlif mövqelərinə aid edilən iki və daha artıq məhsullarından ədviyyatlar 
1001.11  Toxumluq bərk buğda  041.1  Üyüdülməmiş bərk buğda 
1001.19  Bərk buğda, digərləri  041.1  Üyüdülməmiş bərk buğda 
1001.91  Toxumluq yumşaq buğda və meslin,pərinc  041.2  Üyüdülməmiş digər buğda (pərinc daxil olmaqla) və meslin 
1001.99  Yumşaq buğda və meslin,digərləri  041.2  Üyüdülməmiş digər buğda (pərinc daxil olmaqla) və meslin 
1002.10  Toxumluq çovdar  045.1  Üyüdülməmiş çovdar 
1002.90  Digər çovdar  045.1  Üyüdülməmiş çovdar 
1003.10  Toxumluq arpa  043.0  Üyüdülməmiş arpa 
1003.90  Digər arpa  043.0  Üyüdülməmiş arpa 
1004.10  Toxumluq yulaf  045.2  Üyüdülməmiş yulaf 
1004.90  Digər yulaf  045.2  Üyüdülməmiş yulaf 
1005.10  Toxumluq qarğıdalı  044.1  Qarğıdalı toxumu (şirin qarğıdalı istisna olunmaqla) 
1005.90  Qarğıdalı,digərləri  044.9  Üyüdülməmiş digər qarğıdalı (şirin qarğıdalı istisna olunmaqla) 
1006.10  Dən pərdəsi təmizlənməmiş düyü (xam düyü)  042.1  Təmizlənməmiş düyü (çəltik və xam düyü daxil olmaqla) 
1006.20  Dən pərdəsi təmizlənmiş düyü (pardaxlanmamış)  042.2  Düyü, dən pərdəsi təmizlənmiş lakin sonra emal olunmamış (daşınma üçün nəzərdə tutulmuş və pardaxlanmamış düyü) 
1006.30  Qabığı yarı təmizlənmiş və ya qabığı tam təmizlənmiş düyü, pardaxlanmış və ya pardaxlanmamış  042.31  Pardaxlanmış və ya pardaxlanmamış, minalanmış və ya minalanmamış düyü (doğranmış düyüdən başqa) 
1006.40  Xırdalanmış düyü  042.32  Doğranmış düyü 
1007.10  Dənli kalış  045.3  Dənli kalış 
1007.90  Digər dənli kalış  045.3  Dənli kalış 
1008.10  Qarabaşaq  045.92  Üyüdülməmiş qarabaşaq 
1008.21  Toxumluq darı  045.91  Üyüdülməmiş darı 
1008.29  Digər darı  045.91  Üyüdülməmiş darı 
1008.30  Bülbülotu toxumları  045.93  Üyüdülməmiş bülbülotu toxumu 
1008.40  Yabanı darı (Digitaria spp.)  045.99  Sair dənli bitkilər 
1008.50  Kinoa, və ya düyü sirkəsi (Chenopodium quinoa)  045.99  Sair dənli bitkilər 
1008.60  Tritikale (çovdar-buğda hibridi)  045.99  Sair dənli bitkilər 
1008.90  Digər dənli bitkilər  045.99  Sair dənli bitkilər 
1101.00  Buğda unu və ya buğda- çovdar unu  046.1  Buğda və ya çovdar unu 
1102.20  Qarğıdalı unu  047.11  Qarğıdalı unu 
1102.90  Digər dənlilərin unu  047.19  Sair dənli bitkilərdən un 
1103.11  Buğdadan yarma və qaba üyüdülmüş un  046.2  Buğda yarması və iri üyüdülmüş buğda unu 
1103.13  Qarğıdalıdan yarma və qaba üyüdülmüş un  047.21  Qarğıdalı yarması və iri üyüdülmüş qarğıdalı unu 
1103.19  Digər dənli bitkilərdən yarma və qaba üyüdülmüş un  047.22  Digər dənli bitkilərin yarması və iri üyüdülmüş unu 
1103.20  Dənli bitkilərin qranulları  047.23  Digər dənli bitkilərin qranulası 
1104.12  Yastılaşdırılmış və ya lopa halına salınmış yulaf  048.13  042.3 alt qrupuna aid edilmiş düyüdən başqa digər yastılaşdırılmış və ya lopa halına salınmış dənli bitkilər 
1104.19  Yastılaşdırılmış və ya lopa halına salınmış digər dənli bitkilər  048.13  042.3 alt qrupuna aid edilmiş düyüdən başqa digər yastılaşdırılmış və ya lopa halına salınmış dənli bitkilər 
1104.22  Başqa üsullarla emal olunmuş yulaf  048.14  042.3 alt qrupuna aid edilmiş düyüdən başqa digər emal olunmuş dənli bitkilər (məsələn, qabığı çıxarılmış, sovrulmuş, yarma halında və ya doğranmış) 
1104.23  Başqa üsullarla emal olunmuş qarğıdalı  048.14  042.3 alt qrupuna aid edilmiş düyüdən başqa digər emal olunmuş dənli bitkilər (məsələn, qabığı çıxarılmış, sovrulmuş, yarma halında və ya doğranmış) 
1104.29  Başqa üsullarla emal olunmuş digər dənli bitkilər  048.14  042.3 alt qrupuna aid edilmiş düyüdən başqa digər emal olunmuş dənli bitkilər (məsələn, qabığı çıxarılmış, sovrulmuş, yarma halında və ya doğranmış) 
1104.30  Dənli bitkilərin rüşeymləri, bütöv, yastılanmış, lopa şəklində və ya üyüdülmüş  048.15  Dənli bitkilərin rüşeymləri, bütov, yastılanmış, lopa şəklində və ya üyüdülmüş 
1105.10  Narın və qaba üyüdülmüş kartof unu və tozu  056.41  Kartof unu 
1105.20  Narın və qaba üyüdülmüş kartof lopaları və qranulları  056.42  Kartof lopaları və qranulası 
1106.10  Quru paxlalı tərəvəzlərdən hazırlanan qaba və narın üyütmə un  056.46  054.2 alt qrupuna aid edilən quru paxlalı bitkilərin narın və iri üyüdülmüş unu 
1106.20  Saqo palmasının özəyindən, meyvəköklülərdən hazırlanan qaba və narın üyütmə un  056.47  054.81 və 054.83 qruplarına aid edilən saqo palmasının özəyindən, meyvəköklülərdən və ya kök yumrularından hazırlanan narın və iri üyüdülmüş un 
1106.30  Meyvələrdən hazırlanan qaba və narın üyütmə un  056.48  057-ci bölməyə aid edilən məhsullardan hazırlanan narın və iri üyüdülmüş un və toz 
1107.10  Səməni, qovrulmamış  048.2  Səməni, qovrulmuş və ya qovrulmamış (səməni unu daxil olmaqla) 
1107.20  Səməni, qovrulmuş  048.2  Səməni, qovrulmuş və ya qovrulmamış (səməni unu daxil olmaqla) 
1108.11  Buğdadan hazırlanan nişasta  592.11  Buğda nişastası 
1108.12  Qarğıdalıdan hazırlanan nişasta  592.12  Qarğıdalı nişastası 
1108.13  Kartofdan hazırlanan nişasta  592.13  Kartof nişastası 
1108.14  Maniokdan hazırlanan nişasta  592.14  Manioka nişastası 
1108.19  Digər nişastalar  592.15  Sair nişastalar 
1108.20  İnulin  592.16  İnulin 
1109.00  Buğda kleykovinası, quru və ya nəm  592.17  Quru və nəm buğda yapışqanı 
1201.10  Soya paxlaları, xırdalanmış və ya xırdalanmamış  222.2  Soya paxlalıları 
1201.90  Digər soya paxlaları  222.2  Soya paxlalıları 
1202.30  Yer fıstığı,toxumluq  222.11  Qabıqdan çıxarılmamış yer fındığı 
1202.30  Yer fıstığı,toxumluq  222.12  Qabıqdan çıxarılmış yer fındığı 
1202.41  Qabığı təmizlənməmiş yer fıstığı  222.11  Qabıqdan çıxarılmamış yer fındığı 
1202.42  Qabığı təmizlənmiş xırdalanmış və ya xırdalanmamış yer fıstığı  222.12  Qabıqdan çıxarılmış yer fındığı 
1203.00  Kopra  223.1  Kopra 
1204.00  Kətan toxumu, doğranmış və ya doğranmamış  223.4  Kətan toxumu 
1205.10  Raps və ya kolza toxumu, tərkibində az miqdarda eruk turşusu olan  222.61  Raps və ya kolza toxumu 
1205.90  Raps və ya kolza toxumu, digərləri  222.61  Raps və ya kolza toxumu 
1206.00  Günəbaxan toxumu, doğranmış və ya doğranmamış  222.4  Günəbaxan toxumu 
1207.10  Palma qozu və ləpəsi  223.7  Digər qruplara daxil edilməyən sair yağlı toxumlar və yağlı meyvələr 
1207.21  Pambıq toxumu  222.3  Pambıq toxumu 
1207.29  Digər yağlı bitkilərin toxumları və meyvələri, doğranmış və ya doğranmamış  222.3  Pambıq toxumu 
1207.30  Gənəgərçək toxumu, doğranmış və ya doğranmamış  223.7  Digər qruplara daxil edilməyən sair yağlı toxumlar və yağlı meyvələr 
1207.40  Küncüt toxumu, doğranmış və ya doğranmamış  222.5  Küncüt toxumu 
1207.50  Xardal toxumu, doğranmış və ya doğranmamış  222.62  Xardal toxumu 
1207.60  Saflor toxumu  223.7  Digər qruplara daxil edilməyən sair yağlı toxumlar və yağlı meyvələr 
1207.70  Yemiş toxumları  223.7  Digər qruplara daxil edilməyən sair yağlı toxumlar və yağlı meyvələr 
1207.91  Xaşxaş toxumu, doğranmış və ya doğranmamış  223.7  Digər qruplara daxil edilməyən sair yağlı toxumlar və yağlı meyvələr 
1207.99  Yağlı bitkilərin digər toxum və meyvələri  223.7  Digər qruplara daxil edilməyən sair yağlı toxumlar və yağlı meyvələr 
1208.10  Soya paxlalılarının toxumundan hazırlanan narın və qaba üyütmə un  223.9  Xardaldan başqa, yağlı bitkilərin toxum və meyvələrindən alınan kobud və ya narın üyüdülmüş, yağsızlaşdırılmış və ya qismən yağsızlaşdırılmış və ya müvafiq bitkilərin yağları ilə qismən və ya tamamilə zənginləşdirilmiş un və toz 
1208.90  Digər yağlı bitkilərin toxumundan hazırlanan narın və qaba üyütmə un  223.9  Xardaldan başqa, yağlı bitkilərin toxum və meyvələrindən alınan kobud və ya narın üyüdülmüş, yağsızlaşdırılmış və ya qismən yağsızlaşdırılmış və ya müvafiq bitkilərin yağları ilə qismən və ya tamamilə zənginləşdirilmiş un və toz 
1209.10  Şəkər çuğunduru toxumu  292.51  Şəkər çuğunduru toxumu 
1209.21  Əkin üçün qarayonca toxumu  292.52  Yem bitkilərinin toxumları (şəkər çuğunduru toxumundan başqa) 
1209.22  Əkin üçün üçyarpaq yonca toxumu  292.52  Yem bitkilərinin toxumları (şəkər çuğunduru toxumundan başqa) 
1209.23  Əkin üçün cır yulafın toxumu  292.52  Yem bitkilərinin toxumları (şəkər çuğunduru toxumundan başqa) 
1209.24  Əkin üçün çəmən qırtıcının toxumu  292.52  Yem bitkilərinin toxumları (şəkər çuğunduru toxumundan başqa) 
1209.25  Əkin üçün qaramuq toxumu  292.52  Yem bitkilərinin toxumları (şəkər çuğunduru toxumundan başqa) 
1209.29  Əkin üçün digər yem bitkilərinin toxumu  292.52  Yem bitkilərinin toxumları (şəkər çuğunduru toxumundan başqa) 
1209.30  Əsasən çiçəklərin alınması üçün becərilən ot bitkilərinin toxumları  292.53  Əsasən çiçəklərin alınması üçün becərilən ot bitkilərinin toxumları 
1209.91  Tərəvəz bitkilərinin toxumu  292.54  Digər tərəvəz toxumları 
1209.99  Əkin üçün digər toxum və meyvələr  292.59  Digər qruplara daxil edilməyən toxumlar, meyvələr və sporlar 
1210.10  Xırdalanmamış mayaotu qozaları  054.84  Mayaotu qozası və lupulin 
1210.20  Xırdalanmış mayaotu qozaları; lupulin  054.84  Mayaotu qozası və lupulin 
1211.20  Jenşen kökü  292.42  Jenşen kökü 
1211.30  Koka yarpağı  292.49  Ətriyyatda, əczaçılıqda və ya insektisidlər, funqisidlər kimi istifadə olunan digər bitkilər 
1211.40  Xaş-xaş çöpü  292.49  Ətriyyatda, əczaçılıqda və ya insektisidlər, funqisidlər kimi istifadə olunan digər bitkilər 
1211.90  Ətriyyat və əczaçılıqda işlənən digər bitkilər  292.49  Ətriyyatda, əczaçılıqda və ya insektisidlər, funqisidlər kimi istifadə olunan digər bitkilər 
1212.21  Dəniz və digər yosunlar,(qida üçün yararlı)  292.97  Dəniz yosunları və digər yosunlar 
1212.29  Digər dəniz yosunları və digər yosunlar  292.97  Dəniz yosunları və digər yosunlar 
1212.91  Şəkər çuğunduru  054.87  Təzə və qurudulmuş şəkər çuğunduru (xırdalanmış və ya xırdalanmamış) 
1212.92  Keçibuynuzu ağacının meyvələri  054.89  Digər qruplara daxil edilməyən əsasən insan qidası üçün istifadə olunan tərəvəz növləri 
1212.93  Şəkər qamışı  054.89  Digər qruplara daxil edilməyən əsasən insan qidası üçün istifadə olunan tərəvəz növləri 
1212.94  Kasnı kökləri  054.89  Digər qruplara daxil edilməyən əsasən insan qidası üçün istifadə olunan tərəvəz növləri 
1212.99  Qida kimi istifadə edilən bitki mənşəli digər məhsullar  054.89  Digər qruplara daxil edilməyən əsasən insan qidası üçün istifadə olunan tərəvəz növləri 
1213.00  Dənli bitkilərin küləş və samanı  081.11  Dənli bitkilərin küləş və samanı (emal olunmamış, xırdalanmış və ya xırdalanmamış, döyülmüş və ya döyülməmiş, preslənmiş və ya qranullar şəklində) 
1214.10  Qarayoncadan hazırlanmış qaba un və dənəvərlər  081.12  Üyüdülmüş və qranula şəklində qarayonca 
1214.90  Şalğam, yem çuğunduru, ot, yonca və digər yem məhsulları  081.13  Şalğam, yemlik çuğundur, yemlik kökümeyvəli bitkilər; qranula şəklində olan və ya olmayan yonca, yem kələmi və sair yem bitkiləri 
1301.20  Təmizlənməmiş təbii şellak, qummiarabik  292.22  Qummiarabik 
1301.90  Təmizlənməmiş təbii şellak, təbii kitrələr, qatranlar və terpentinlər  292.29  Digər təbii qatranlar, kitrə, qummiqut və balzamlar 
1302.11  Tiryəkin şirəsi və ekstraktı  292.94  Bitki şirələri və ekstratları 
1302.12  Biyanın şirəsi və ekstraktı  292.94  Bitki şirələri və ekstratları 
1302.13  Mayaotunun şirəsi və ekstraktı  292.94  Bitki şirələri və ekstratları 
1302.19  Digər bitki şirələri və ekstraktları  292.94  Bitki şirələri və ekstratları 
1302.20  Pektin maddələri, pektinatlar və pektatlar  292.95  Pektin maddələri, pektinatlar və pektatlar 
1302.31  Bitkidən hasil edilən yapışqanlar və qatılaşdırıcılar (aqar-aqar)  292.96  Bitki yapışqanları və qatılaşdırıcıları, şəkli dəyişmiş və ya dəyişməmiş 
1302.32  Rojkovo ağacının meyvələrindən və siamopsis toxumlarından hasil edilən qatılaşdırıcılar  292.96  Bitki yapışqanları və qatılaşdırıcıları, şəkli dəyişmiş və ya dəyişməmiş 
1302.39  Digər bitkilərdən hasil edilən yapışqanlar və qatılaşdırıcılar  292.96  Bitki yapışqanları və qatılaşdırıcıları, şəkli dəyişmiş və ya dəyişməmiş 
1401.10  Toxuma üçün istifadə edilən bitki mənşəli materiallar, bambukdan  292.31  Bambuk 
1401.20  Toxuma üçün istifadə edilən bitki mənşəli materiallar, rotanqdan  292.32  Rotanq 
1401.90  Toxuma üçün istifadə edilən bitki mənşəli materiallar, digərləri  292.39  Əsasən hörmə məqsədilə istifadə olunan (bambuk və rotanqdan başqa) tərəvəz xammalı 
1404.20  Pambıq tiftiyi  263.2  Pambıq linteri (tiftiyi) 
1404.90  Bitki mənşəli digər materiallar  292.99  Digər qruplara daxil edilməyən tərəvəz xammalı və məhsulları 
1501.10  Donuz piyi və ev quşunun piyi  411.2  Əridilmiş, preslənmiş və ya preslənməmiş, ekstrasiya edilmiş (ayrılmış) və ya edilməmiş donuz piyi və ev quşunun piyi 
1501.20  Digər donuz piyi sənaye tətbiqi üçün, qidada istifadə olunan məhsulların istehsalından başqa  411.2  Əridilmiş, preslənmiş və ya preslənməmiş, ekstrasiya edilmiş (ayrılmış) və ya edilməmiş donuz piyi və ev quşunun piyi 
1501.90  Digər donuz piyi  411.2  Əridilmiş, preslənmiş və ya preslənməmiş, ekstrasiya edilmiş (ayrılmış) və ya edilməmiş donuz piyi və ev quşunun piyi 
1502.10  İribuynuzlu heyvan, qoyun və keçi piyi  411.32  Xam və əridilmiş, preslənmiş və ya preslənməmiş, ekstrasiya edilmiş və ya edilməmiş iribuynuzlu heyvan, qoyun və keçi piyi 
1502.90  Digər əridilmiş iribuynuzlu heyvan, qoyun və keçi piyi  411.32  Xam və əridilmiş, preslənmiş və ya preslənməmiş, ekstrasiya edilmiş və ya edilməmiş iribuynuzlu heyvan, qoyun və keçi piyi 
1503.00  Lyard-stearin, lyard-oyl, oleostearin, oleo-oyl və heyvan yağı, emulsiyaya çevrilməmiş, qarışdırılmamış  411.33  Emulsiyaya çevrilməmiş və ya qarışdırılmamış və ya hər hansı başqa üsulla hazırlanmamış lyard-stearin, lyard-oyl, oleostearin, və texniki marqarin 
1504.10  Balıqların qaraciyərindən hasil edilən piy və onun fraksiyaları  411.11  Balıq qaraciyərindən hasil edilən yağlar və onların fraksiyaları 
1504.20  Balıq piyi, yağı və onların fraksiyaları  411.12  Balıq piyi və yağı, qaraciyər piyindən başqa 
1504.30  Dəniz məməlilərinin piyi, yağı və onların fraksiyaları  411.13  Dəniz məməlilərinin yağ və piyləri, onların fraksiyaları 
1505.00  Yağ-tər və ondan hasil olunan piyli maddələr  411.35  Yun piyi və ondan alınan yağlı maddələr (lanolin də daxil olmaqla) 
1506.00  Digər heyvan mənşəli piylər, yağlar və onların fraksiyaları  411.39  Digər qruplara daxil edilməyən kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş, təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş heyvan yağları və piyləri və onların fraksiyaları 
1507.10  Xam soya yağı və onun fraksiyaları  421.11  Təmizlənməmiş soya yağları 
1507.90  Digər soya yağları və onun fraksiyaları  421.19  Təmizlənmiş soya yağları və onların fraksiyaları 
1508.10  Xam araxis yağı və onun fraksiyaları  421.31  Təmizlənməmiş yer fındığı yağı 
1508.90  Digər araxis yağı və onun fraksiyaları  421.39  Təmizlənmiş yerfındığı yağı onun fraksiyaları 
1509.10  Emal edilməmiş, ilkin (soyuq) preslənmiş zeytun yağı və onun fraksiyaları  421.41  İlkin preslənmiş zeytun yağı 
1509.90  Digər zeytun yağı və onun fraksiyaları  421.42  Digər zeytun yağı və onun fraksiyaları 
1510.00  Yalnız zeytundan hasil olunmuş başqa yağlar və onların fraksiyaları  421.49  Yalnız zeytundan alınmış yağlar və onların fraksiyaları (421.41 və ya 421.42 alt qruplarına aid olanlardan başqa), o cümlədən 421.41 və ya 421.42 alt qrupuna aid edilən yağlar və ya fraksiyaları ilə bu yağların və ya fraksiyaların qarışıqları 
1511.10  Xam palma yağı və onun fraksiyaları  422.21  Təmizlənməmiş palma yağı 
1511.90  Digər palma yağı və onun fraksiyaları  422.29  Təmizlənmiş palma yağı və onun fraksiyaları 
1512.11  Xam günəbaxan və ya saflor yağı və onun fraksiyaları  421.51  Təmizlənməmiş günəbaxan yağı 
1512.19  Digər günəbaxan və ya saflor yağı və onun fraksiyaları  421.59  Təmizlənmiş günəbaxan yağı və onun fraksiyaları 
1512.21  Xam pambıq yağı və onun fraksiyaları  421.21  Təmizlənməmiş pambıq toxumu yağı, qossipoldan təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş 
1512.29  Digər pambıq yağı və onun fraksiyaları  421.29  Təmizlənmiş pambıq toxumu yağı və onun fraksiyaları 
1513.11  Xam kokos (kopra) yağı və onun fraksiyaları  422.31  Təmizlənməmiş kokos yağı 
1513.19  Digər kokos (kopra) yağı və onun fraksiyaları  422.39  Təmizlənmiş kokos yağı və onun fraksiyaları 
1513.21  Xam palma özəyi və ya babassu yağı, onun fraksiyaları  422.41  Kokos yağı və ya babassu yağı və onların fraksiyaları 
1513.29  Digər palma özəyi və ya babassu yağı, onun fraksiyaları  422.49  Təmizlənmiş kakos qozu yağı və babassu yağı və onların fraksiyaları 
1514.11  Tərkibində az miqdarda eruk turşusu olan xam raps yağı və onun fraksiyaları  421.71  Təmizlənməmiş raps, vəzərək və xardal yağı 
1514.19  Tərkibində az miqdarda eruk turşusu olan digər raps yağı və onun fraksiyaları  421.79  Təmizlənmiş raps, vəzərək və xardal yağı və onların fraksiyaları 
1514.91  Xam xardal yağı və onun fraksiyaları  421.71  Təmizlənməmiş raps, vəzərək və xardal yağı 
1514.99  Digər xardal yağı və onun fraksiyaları  421.79  Təmizlənmiş raps, vəzərək və xardal yağı və onların fraksiyaları 
1515.11  Xam kətan yağı və onun fraksiyaları  422.11  Təmizlənməmiş kətan yağı 
1515.19  Digər kətan yağı və onun fraksiyaları  422.19  Təmizlənmiş kətan yağı və onun fraksiyaları 
1515.21  Xam qarğıdalı yağı və onun fraksiyaları  421.61  Təmizlənməmiş qarğıdalı yağı 
1515.29  Qarğıdalı yağı (digərləri) və onun fraksiyaları  421.69  Təmizlənmiş qarğıdalı yağı və onun fraksiyaları 
1515.30  Gənəgərçək yağı və onun fraksiyaları  422.5  Təmizlənmiş gənəgərçək yağı və onun fraksiyaları 
1515.50  Küncüt yağı və onun fraksiyaları  421.8  Küncüt yağı və onun fraksiyaları 
1515.90  Digər bitki yağları və onların fraksiyaları  422.9  Digər təmizlənməmiş və ya təmizlənmiş, fraksiyalara ayrılmış yağlar (yumşaq yağlardan başqa) 
1516.10  Heyvandan hasil olan piylər və yağlar, onların fraksiyaları, tam və ya qismən hidrogenləşdirilmiş  431.21  Tam və ya qismən hidrogenləşdirilmiş, təkrar eterifikasiya olunmuş, yenidən reeterifikasiya olunmuş və ya elaidinləşdirilmiş, təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş, lakin tam emal edilməmiş heyvan mənşəli yağlar və piylər və onların fraksiyaları 
1516.20  Bitkidən hasil olan piylər və yağlar, onların fraksiyaları  431.22  Tam və ya qismən hidrogenləşdirilmiş, təkrar eterifikasiya olunmuş, yenidən reeterifikasiya olunmuş və ya elaidinləşdirilmiş, təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş, lakin tam emal edilməmiş bitki yağları və piyləri və onların fraksiyaları 
1517.10  Marqarin (maye marqarindən başqa)  091.01  Marqarin (duru marqarindən başqa) 
1517.90  Heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlardan hazırlanmış qida kimi istifadə olunan digər yararlı qarışıqlar və ya hazır məhsullar  091.09  Digər marqarin 
1518.00  Qida kimi istifadə olunmayan heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar  431.1  Qaynadılmış, oksidləşdirilmiş, susuzlaşdırılmış, sulfolaşdırılmış, hava üfürülməsi ilə oksidləşdirilmiş, vakuumda və ya təsirsiz qazda qızdırılma yolu ilə polimerləşdirilmiş və ya başqa üsulla kimyəvi strukturu dəyişdirilmiş heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar (431.2 alt qrupa aid edilənlərdən başqa), digər qruplara daxil edilməyən heyvan və ya bitki piylərindən və ya yağlarından, müxtəlif piylərinin və ya yağların fraksiyalarından hazırlanan qida üçün yararsız qarışıqlar və ya hazır məhsullar 
1520.00  Xam qliserin, qliserinli su və qliserinli torta  512.22  Xam qliserin; qliserinli su və qliserinli torta 
1521.10  Bitkidən hasil edilən mum  431.41  Bitki mumu 
1521.90  Arı və digər həşəratların mumu və spermaset  431.42  Digər mumlar və toxumlar 
1522.00  Deqra, yağlı maddələrin emaldan sonrakı qalıqları  431.3  Deqra; heyvan və ya bitki mumunun emalından alınan tullantılar 
1601.00  Ətdən və əlavə ət məhsullarından hazırlanan kolbasalar və analoji məhsullar  017.2  Ətdən, içalatdan və ya qandan hazırlanan kolbasalar, sosiska və analoji məhsullar; onların əsasında hazırlanan hazır qida məhsulları 
1602.10  Ətdən və əlavə ət məhsullarından homogenləşdirilmiş hazır məhsullar  098.11  Ət və yeyilən içalatdan homogenləşdirilmiş yeməklər 
1602.20  Hər hansı heyvanın qaraciyərindən hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  017.3  Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş heyvanın qaraciyəri 
1602.31  Hind toyuğunun ətindən və əlavə ət məhsullarından hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  017.4  Digər qruplara daxil edilməyən 001.4 alt qrupuna aid edilən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş ev quşlarının əti və yeyilən içalatı (qaraciyərdən başqa) 
1602.32  Ev toyuğunun ətindən və əlavə ət məhsullarından hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  017.4  Digər qruplara daxil edilməyən 001.4 alt qrupuna aid edilən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş ev quşlarının əti və yeyilən içalatı (qaraciyərdən başqa) 
1602.39  Digər ev quşlarının ətindən və əlavə ət məhsullarından hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  017.4  Digər qruplara daxil edilməyən 001.4 alt qrupuna aid edilən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş ev quşlarının əti və yeyilən içalatı (qaraciyərdən başqa) 
1602.41  Donuz ətinin budlarından hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  017.5  Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş donuz əti və yeyilən içalatı (qaraciyərdən başqa) 
1602.42  Donuz ətinin kürək hissəsindən hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  017.5  Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş donuz əti və yeyilən içalatı (qaraciyərdən başqa) 
1602.49  Donuz ətinin digər hissələrindən hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  017.5  Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş donuz əti və yeyilən içalatı (qaraciyərdən başqa) 
1602.50  İribuynuzlu heyvan ətindən hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  017.6  Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş mal əti və yeyilən içalatı (qaraciyərdən başqa) 
1602.90  Digər heyvanların ətindən və əlavə ət məhsullarından hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  017.9  Digər hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş ət və içalat (istənilən heyvanın qanından hazırlananlar da daxil olmaqla) 
1603.00  Ət və balıqdan hazırlanmış ekstrakt və şirələr  017.1  Ət, balıq və suda yaşayan onurğasızlardan alınan ekstratlar və şirələr 
1604.11  Qızıl balıqdan bütöv və ya parça halında hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  037.11  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş qızıl balıq (bütov və ya hissələrlə, lakin xırdalanmamış) 
1604.12  Siyənəkdən bütöv və ya parça halında hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  037.12  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş siyənək, sardina, sardinella, şprotlar (bütov və ya hissələrlə, lakin xırdalanmamış) 
1604.13  Sardina, sardinella və kilkədən bütöv və ya parça halında hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  037.12  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş siyənək, sardina, sardinella, şprotlar (bütov və ya hissələrlə, lakin xırdalanmamış) 
1604.14  Tunes, skipcek və pelamidadan bütöv və ya parça halında hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  037.13  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş tunes, stavrida və ya atlantika skumbriyası (bütov və ya hissələrlə, lakin xırdalanmamış) 
1604.15  Skumbriyadan bütöv və ya parça halında hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  037.14  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş skumbriya (bütöv və ya hissələrlə, lakin xırdalanmamış) 
1604.16  Ançouslardan bütöv və ya parça halında hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  037.15  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş digər balıq (bütöv və ya hissələrlə, lakin xırdalanmamış) 
1604.17  Angvil (ilanbalığı) bütöv və ya parça halında hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  037.15  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş digər balıq (bütöv və ya hissələrlə, lakin xırdalanmamış) 
1604.19  Digər balıqlardan bütöv və ya parça halında hazır və ya konservləşdirilmiş məhsullar  037.15  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş digər balıq (bütöv və ya hissələrlə, lakin xırdalanmamış) 
1604.20  Digər hazır və ya konservləşdirilmiş balıq  037.16  Digər qruplara daxil edilməyən sair başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş balıq 
1604.31  Nərə balıqlarının kürüsü  037.17  Balıq kürüsü və kürü əvəzediciləri (balıq toxumundan hazırlanan) 
1604.32  Balıq kürüsünün əvəzediciləri  037.17  Balıq kürüsü və kürü əvəzediciləri (balıq toxumundan hazırlanan) 
1605.10  Hazır və ya konservləşdirilmiş krablar  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
1605.21  Hazır və ya konservləşdirilmiş krevetlər və mişarvari krevetlər  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
1605.29  Hazır və ya konservləşdirilmiş digər xərçəngkimilər  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
1605.30  Hazır və ya konservləşdirilmiş omarlar  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
1605.40  Hazır və ya konservləşdirilmiş digər xərçəngkimilər  037.21  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
1605.51  Mollyusklar istridyələr  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
1605.52  Dəniz daraqları, lral dəniz daraqları daxil olmaqla  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
1605.53  Midilər hermetik bağlamalarda  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
1605.54  Hazır və ya konservləşdirilmiş mürəkkəbböcəyilər və kalmarlar  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
1605.55  Səkkizayaqlı ilbizlər  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
1605.56  Klemalar, ürəkəbənzərlər və arkalar  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
1605.57  Dəniz qulaqcıqları  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
1605.58  İlbizlər, liparisdən başqa  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
1605.59  Hazır və ya konservləşdirilmiş digər ilbizlər  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
1605.61  Holoturilər,su onurğasızları  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
1605.62  Dəniz kirpisi  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
1605.63  Meduzalar  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
1605.69  Digər su onurğasızları  037.22  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
1701.12  Şəkər çuğundurundan alınan aromatik-dad və ya boyayıcı əlavələrsiz xam şəkər  061.12  Xam şəkər çuğunduru 
1701.13  Şəkər qamışından alınan aromatik-dad və ya boyayıcı əlavələrsiz xam şəkər  061.11  Xam şəkər qamışı 
1701.14  Şəkər qamışından alınan digər aromatik-dad və ya boyayıcı əlavələrsiz xam şəkər  061.11  Xam şəkər qamışı 
1701.91  Aromatik və ya boyayıcı əlavələrlə digər şəkər  061.21  Digər bərk halda ətirverici və ya boyayıcı maddələr qatılmış şəkər qamışı, şəkər çuğunduru və kimyəvi təmiz saxaroza 
1701.99  Ağ şəkər və kimyəvi cəhətdən təmiz digər saxaroza  061.29  Digər bərk halda şəkər qamışı, şəkər çuğunduru və kimyəvi təmiz saxaroza 
1702.11  Laktoza və laktoza siropu, 99 kütlə % və ya daha artıq laktoza tərkibli  061.91  Laktoza və laktoza siropu 
1702.19  Digər laktoza və laktoza siropu  061.91  Laktoza və laktoza siropu 
1702.20  Ağcaqayından hasil edilən şəkər və sirop  061.92  Qayınağacı şəkəri və siropu 
1702.30  Qlükoza və qlükoza siropu, quru halda tərkibində 20 kütlə %-dən az fruktoza olan  061.93  Tərkibində fruktoza olmayan və ya quru vəziyyətdə kütlə üzrə 20%-dən az fruktoza olan qlükoza və qlükozadan siroplar 
1702.40  Qlükoza və qlükoza siropu, quru halda tərkibində 20-50 kütlə % fruktoza olan  061.94  Tərkibində quru vəziyyətdə kütlə üzrə 20%-dən çox 50%-dən az fruktoza olan qlükoza və qlükozadan siroplar 
1702.50  Kimyəvi cəhətdən təmiz fruktoza  061.95  Təmiz fruktoza 
1702.60  Digər fruktoza və fruktoza siropu, quru halda tərkibində 50 kütlə %-dən çox fruktoza olan  061.96  Tərkibində quru vəziyyətdə kütlə üzrə 50%-dən çox fruktoza olan digər fruktoza və fruktoza siropu 
1702.90  Digər şəkərlər və tərkibində 50 kütlə % və ya daha çox quru halda fruktoza olan şəkər siropları  061.99  Digər (invert şəkər daxil olmaqla) şəkər növləri, şəkər siropları, süni bal, karamel 
1703.10  Şəkərin saflaşdırılmasından alınan şəkər qamışı məti  061.51  Melassa (patka, şəkər qamışı məti) 
1703.90  Şəkərin saflaşdırılmasından alınan digər mət  061.59  Digər melassa (məsələn, qarğıdalı melassı) və şəkər çuğunduru melassı 
1704.10  Saqqız,şəkərli və ya şəkərsiz  062.21  Üst təbəqəsi şəkərlə örtülmüş və ya örtülməmiş saqqız 
1704.90  Şəkərdən hazırlanan digər qənnadı məmulatları (ağ şokolad daxil olmaqla), tərkibində kakao olmayan  062.29  Digər şəkərli şirniyyat məmulatı 
1801.00  Kakao dənləri, bütöv və ya döyülmüş,çiy və ya qovrulmuş  072.1  Çiy və qovrulmuş kakao paxlalıları (bütöv və ya xırdalanmış) 
1802.00  Qabıq, nazik pərdə və kakaonun digər tullantıları  072.5  Kakao-paxlalıların qabığı və sair tullantıları 
1803.10  Yağsızlaşdırılmamış kakao-pasta  072.31  Yağsızlaşdırılmamış kakao-pasta 
1803.20  Qismən və ya tamamilə yağsızlaşdırılmış kakao-pasta  072.32  Tam və qismən yağsızlaşdırılmış kakao-pasta 
1804.00  Kakao-yağ, kakao-piy  072.4  Qatı və ya duru halda kakao-yağ 
1805.00  Şəkər qatılmamış kakao tozu  072.2  Tərkibində şəkər və ya şirinlik verən maddələr olmayan kakao tozu 
1806.10  Şəkər qatılmış kakao tozu  073.1  Tərkibində şəkər və ya şirinlik verən maddələr olan kakao tozu 
1806.20  Briket və plitkalarda kütləsi 2 kq-dan çox olan hazır şokolad məmulatları  073.2  Çəkisi 2 kq-dan çox olan briket, plastin və plitə formasında və ya maye, pastayaoxşar, tozaoxşar, qranullaşdırılmış və ya digər analoji formada konteynerlərdə və ya 2 kq-dan çox tutumlu ilkin bağlamalarda digər kakao tərkibli qida məhsulları 
1806.31  Briket və plitkalarda içi doldurulmuş digər şokolad məmulatları  073.3  Briket, plastin və plitə formasında digər kakao tərkibli içlikli və içliksiz qida məhsulları 
1806.32  Briket və plitkalarda içi doldurulmamış digər şokolad məmulatları  073.3  Briket, plastin və plitə formasında digər kakao tərkibli içlikli və içliksiz qida məhsulları 
1806.90  Şokolad və ondan hazırlanan digər məmulatlar  073.9  Digər qruplara daxil edilməyən şokalad və kakao tərkibli qida məhsulları 
1901.10  Uşaq yeməkləri, pərakəndə satış üçün çəkilib bükülmüş  098.93  Digər qruplara daxil edilməyən və ya 022.4 və 022.11-022.32 qruplara daxil edilən məhsullardan (tərkibində kakao olmayan və ya tərkibində 5% -dən az olan) uşaq qidaları (tərkibində kakao olmayan və ya tamamilə yağsızlaşdırılmış əsasa nisbətən hesablamada tərkibində 40%-dən az olan), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış, narın və ya iri üyüdülmüş un, nişasta və səməni ekstraktı şəklində 
1901.20  Çörək-bulka məmulatlarının hazırlanması üçün qarışıqlar və xəmir  048.5  048.4 alt qrupuna aid edilən çörək-bulka məmulatlarının hazırlanması üçün qarışıqlar və xəmir 
1901.90  Sair qarışıqlar və ekstraktlar  098.94  Səməni ekstraktı; narın və ya iri üyüdülmüş un, nişasta və səməni ekstratından pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış qida məhsulları (digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində kakao olmayan və ya tamamilə yağsızlaşdırılmış əsasa hesablamada tərkibində 40%-dən az kakao olan); 022.4 alt qrupuna və 022.11-022.32 mövqelərin məhsullarından (tərkibində kakao olmayan və ya tərkibində 5% -dən az olan) digər qida məhsulları 
1902.11  Makaron məmulatları, isti emal olunmaya məruz qalmayan, içliksiz, tərkibində yumurta olan  048.3  İçsiz, bişirilməmiş və ya başqa üsulla hazırlanmamış makaron, əriştə və oxşar unlu məmulatlar 
1902.19  Makaron məmulatları, isti emal olunmaya məruz qalmayan, içliksiz, digərləri  048.3  İçsiz, bişirilməmiş və ya başqa üsulla hazırlanmamış makaron, əriştə və oxşar unlu məmulatlar 
1902.20  Makaron məmulatları, içi doldurulmuş, isti emala məruz qalmış və ya qalmamış  098.91  İçli və bişirilmiş pasta; hazırlanmış və ya hazırlanmamış kuskus 
1902.30  Digər makaron məmulatları  098.91  İçli və bişirilmiş pasta; hazırlanmış və ya hazırlanmamış kuskus 
1902.40  Makaron məmulatları,kuskus  098.91  İçli və bişirilmiş pasta; hazırlanmış və ya hazırlanmamış kuskus 
1903.00  Nişastadan hazırlanmış tapioka və onun əvəzediciləri  056.45  Nişastadan hazırlanmış lopa, dən, qranul və ya pulçuq şəklində tapiok və onun əvəzediciləri 
1904.10  Dənli bitkilərin qovrulması və şişirdilməsi yolu ilə hazırlanmış hazır ərzaq məhsulları  048.11  Dənli bitkilərin və ya dənli bitki məhsullarının şişirdilməsi və ya qovrulması yolu ilə hazırlanan habelə dənli bitkilərin qovrulmamış lopalarından və ya qovrulmuş və ya qovrulmamış dənli bitki lopalarından və ya şişirdilmiş dənli bitkilərin qarışıqlarından hazırlanan hazır ərzaq məhsulları 
1904.20  Dənli bitkilərin lopalarından hazırlanmış hazır ərzaq məhsulları  048.11  Dənli bitkilərin və ya dənli bitki məhsullarının şişirdilməsi və ya qovrulması yolu ilə hazırlanan habelə dənli bitkilərin qovrulmamış lopalarından və ya qovrulmuş və ya qovrulmamış dənli bitki lopalarından və ya şişirdilmiş dənli bitkilərin qarışıqlarından hazırlanan hazır ərzaq məhsulları 
1904.30  Bulğur buğdası  048.12  Başqa üsulla hazırlanmış dənli bitkilər, dən halında (qarğıdalıdan başqa) 
1904.90  Dənli bitkilərdən hazırlanmış digər hazır ərzaq məhsulları  048.12  Başqa üsulla hazırlanmış dənli bitkilər, dən halında (qarğıdalıdan başqa) 
1905.10  Xırçıldayan çörək dilimləri  048.41  Xırtıldayan kökələr, suxarilər, tostlar üçün çörəklər və oxşar məmulatlar 
1905.20  Zəncəfilli peçenye və analoji məhsullar  048.42  Şirin biskvitlər, vafli, zəncəfilli çörəklər və oxşar məmulatlar 
1905.31  Şirin quru peçenye  048.42  Şirin biskvitlər, vafli, zəncəfilli çörəklər və oxşar məmulatlar 
1905.32  Vafli və vafli həbləri  048.42  Şirin biskvitlər, vafli, zəncəfilli çörəklər və oxşar məmulatlar 
1905.40  Suxarilər, qızardılmış çörək məhsulları  048.41  Xırtıldayan kökələr, suxarilər, tostlar üçün çörəklər və oxşar məmulatlar 
1905.90  Digər çörək-bulka və unlu qənnadı məmulatları  048.49  Digər çörək, unlu qənnadı məmulatları, tortlar və digər çörək-bulka və unlu qənnadı məmulatları, tərkibində kakao olan və ya olmayan; əczaçılıq məqsədləri üçün istifadəyə yararlı bağlama üçün vafli həbləri, düyü kağızı və analoji məhsullar 
2001.10  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə etməklə konservləşdirilmiş xiyar və kornişonlar  056.71  Sirkə və sirkə turşusunda hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş meyvə-tərəvəz (kartofdan başqa), qoz-fındıq və bitkilərin sair yeməli hissələri 
2001.90  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə etməklə konservləşdirilmiş digər tərəvəz və meyvələr  056.71  Sirkə və sirkə turşusunda hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş meyvə-tərəvəz (kartofdan başqa), qoz-fındıq və bitkilərin sair yeməli hissələri 
2002.10  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş bütöv və ya doğranmış pomidor  056.72  Pomidor, bütöv və ya dilimlərlə (sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş) 
2002.90  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş digər pomidorlar  056.73  Digər qruplara daxil edilməyən pomidor (sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş) 
2003.10  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş Agaricus növlü göbələklər  056.74  Göbələk və yerdombalanı (sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş) 
2003.90  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş digər göbələklər  056.74  Göbələk və yerdombalanı (sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş) 
2004.10  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş dondurulmuş kartof  056.61  Dondurulmuş, sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə konservləşdirilmiş kartof 
2004.90  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş dondurulmuş digər tərəvəzlər və tərəvəz qarışıqları  056.69  Sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş, dondurulmuş digər tərəvəz və tərəvəz qarışıqları 
2005.10  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş dondurulmamış homogenezləşdirilmiş tərəvəzlər  098.12  Homogenləşdirilmiş tərəvəz 
2005.20  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş dondurulmamış kartof  056.76  Dondurulmamış, sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə konservləşdirilmiş kartof 
2005.40  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş dondurulmamış noxud  056.79  Sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş digər dondurulmamış tərəvəz 
2005.51  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş dondurulmamış qabığı soyulmuş lobya  056.79  Sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş digər dondurulmamış tərəvəz 
2005.59  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş dondurulmamış digər lobyalar  056.79  Sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş digər dondurulmamış tərəvəz 
2005.60  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş dondurulmamış qulançar  056.79  Sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş digər dondurulmamış tərəvəz 
2005.70  Zeytun,sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş dondurulmamış zeytun  056.79  Sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş digər dondurulmamış tərəvəz 
2005.80  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş dondurulmamış şəkər qarğıdalısı  056.77  Şirin qarğıdalı (sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə başqa üsulla hazırlanmış, konservləşdirilmiş) 
2005.91  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş bambukun cavan budaqları  056.79  Sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş digər dondurulmamış tərəvəz 
2005.99  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş dondurulmamış digər tərəvəzlər  056.79  Sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş digər dondurulmamış tərəvəz 
2006.00  Şəkərlə konservləşdirilmiş tərəvəz və meyvələr  062.1  Şəkər vasitəsilə konservləşdirilmiş meyvə, tərəvəz, qoz-fındıq, meyvə qabıqları və bitkilərin digər hissələri (şəkər şirəsi ilə hopdurulmuş, minalanmış və ya şəkərli) 
2007.10  Homogenləşdirilmiş cemlər,meyvə jelesi, marmeladlar, meyvə və ya qoz püresi və mürəbbələri  098.13  Homogenləşdirilmiş meyvə qatışıqları 
2007.91  Sitrus meyvələrindən cemlər, meyvə jelesi və mürəbbələr  058.1  İsti emal edilmiş, o cümlədən şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə olunmaqla və ya onlarsız cemlər, meyvə jeleləri və meyvə, yaxud qoz-fındıq püreləri və pastaları 
2007.99  Digər meyvələrdən cemlər, meyvə jelesi və mürəbbələr, meyvə püreləri və pastaları  058.1  İsti emal edilmiş, o cümlədən şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə olunmaqla və ya onlarsız cemlər, meyvə jeleləri və meyvə, yaxud qoz-fındıq püreləri və pastaları 
2008.11  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş araxis  058.92  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla emal edilmiş qoz-fındıq, yerfındığı 
2008.19  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş digər qoz və fındıqlar  058.92  Digər qruplara daxil edilməyən başqa üsulla emal edilmiş qoz-fındıq, yerfındığı 
2008.20  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş ananas  058.93  Ananas 
2008.30  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş sitrus meyvələri  058.94  Sitrus meyvələri 
2008.40  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş armud  058.96  Digər qruplara daxil edilməyən meyvələr və bitkilərin yeyilən hissələri 
2008.50  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş ərik  058.95  Ərik, albalı və şaftalı 
2008.60  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş albalı və gilas  058.95  Ərik, albalı və şaftalı 
2008.70  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş şaftalı  058.95  Ərik, albalı və şaftalı 
2008.80  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş çiyələk və bağ çiyələyi  058.96  Digər qruplara daxil edilməyən meyvələr və bitkilərin yeyilən hissələri 
2008.91  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş palma özəyi  058.96  Digər qruplara daxil edilməyən meyvələr və bitkilərin yeyilən hissələri 
2008.93  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş quşüzümü  058.96  Digər qruplara daxil edilməyən meyvələr və bitkilərin yeyilən hissələri 
2008.97  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş digər qarışıqlar  058.97  Digər qruplara daxil edilməyən meyvə qarışıqları və bitkilərin yeyilən hissələri 
2008.99  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş digər meyvələr  058.96  Digər qruplara daxil edilməyən meyvələr və bitkilərin yeyilən hissələri 
2009.11  Dondurulmuş portağal şirəsi  059.1  Portağal şirəsi 
2009.12  Dondurulmamış portağal şirəsi, Briks ədədi 20-dən az olmaqla  059.1  Portağal şirəsi 
2009.19  Digər portağal şirəsi  059.1  Portağal şirəsi 
2009.21  Qreypfrut şirəsi, Briks ədədi 20-dən az olmaqla  059.2  Qreypfrut şirəsi 
2009.29  Digər qreypfrut şirəsi  059.2  Qreypfrut şirəsi 
2009.31  Digər sitrus bitkilərinin şirələri, Briks ədədi 20-dən az olmaqla  059.3  Digər tək sitrus meyvələrin şirəsi 
2009.39  Digər sitrus bitkilərinin şirələri, Briks ədədi 20 və daha çox olmaqla  059.3  Digər tək sitrus meyvələrin şirəsi 
2009.41  Ananas şirəsi, Briks ədədi 20-dən az olmaqla  059.91  Ananas şirəsi 
2009.49  Digər ananas şirəsi  059.91  Ananas şirəsi 
2009.50  Tomat şirəsi  059.92  Tomat şirəsi 
2009.61  Üzüm şirəsi, Briks ədədi 30-dan az olmaqla  059.93  Üzüm şirəsi (üzüm suslosu daxil olmaqla) 
2009.69  Üzüm şirəsi,digərləri  059.93  Üzüm şirəsi (üzüm suslosu daxil olmaqla) 
2009.71  Alma şirəsi, Briks ədədi 20-dən az olmaqla  059.94  Alma şirəsi 
2009.79  Alma şirəsi,digərləri  059.94  Alma şirəsi 
2009.81  Quşüzümü, digər meyvə və tərəvəz şirələri  059.95  Digər tək meyvə və ya tərəvəz şirəsi 
2009.89  Tropik və digər meyvələrin şirələri  059.95  Digər tək meyvə və ya tərəvəz şirəsi 
2009.90  Meyvə və tərəvəz şirələrinin qarışıqları  059.96  Meyvə və tərəvəz şirələrinin qatışığı 
2101.11  Qəhvə ekstraktları, essensiyalar və konsentratlar  071.31  Kofe ekstratları, essensiyaları və konsentratları; kofe əsasında və ya onların ekstratları, essensiyaları və konsentratları əsasında hazırlanan məhsullar 
2101.12  Qəhvə ekstratları, essensiya və konsentratları və ya qəhvə əsasında hazır məhsullar  071.31  Kofe ekstratları, essensiyaları və konsentratları; kofe əsasında və ya onların ekstratları, essensiyaları və konsentratları əsasında hazırlanan məhsullar 
2101.20  Çay ekstratları, essensiya və konsentratları, onların əsasında hazır məhsullar  074.32  Çay və ya mat ekstratları, essensiyaları və konsentratları; çay və ya mat əsasında və onların ekstratları, essensiyaları və konsentratları əsasında hazırlanan məhsullar 
2101.30  Qovrulmuş kasnı və digər qəhvə əvəzləyiciləri və onların ekstraktları, essensiyaları və konsentratları  071.33  Qovrulmuş kasnı və sair qovrulmuş kofe əvəzediciləri (tərkibində kofe olmayan) və onların ekstratları, essensiyaları və konsentratları 
2102.10  Aktiv mayalar  098.6  Maya (aktiv və qeyri-aktiv), sair ölmüş birhüceyrəli mikroorqanizmlər (541.63 mövqeyinə daxil olan vaksinlərdan başqa); hazır çörəkçilik tozları 
2102.20  Qeyri-aktiv mayalar, digər ölü birhüceyrəli mikroorqanizmlər  098.6  Maya (aktiv və qeyri-aktiv), sair ölmüş birhüceyrəli mikroorqanizmlər (541.63 mövqeyinə daxil olan vaksinlərdan başqa); hazır çörəkçilik tozları 
2102.30  Hazır çörəkçilik tozları  098.6  Maya (aktiv və qeyri-aktiv), sair ölmüş birhüceyrəli mikroorqanizmlər (541.63 mövqeyinə daxil olan vaksinlərdan başqa); hazır çörəkçilik tozları 
2103.10  Soya sousları  098.41  Soya sousu 
2103.20  Ketçup və digər pomidor sousları  098.42  Ketçup və sair tomat sousları 
2103.30  Xardal tozu və hazır xardal  098.43  İri və narın üyüdülmüş xardal tozu, hazır xardal 
2103.90  Sous və digər sous məhsulları  098.49  Sousların hazırlanması üçün məhsullar və hazır souslar; dad əlavələri və qarışıq ədviyyatlar 
2104.10  Şorba və bulyon üçün tədarüklər; hazır şorba və bulyon  098.5  Şorbalar, bulyonlar və onların hazırlanması üçün tədarük 
2104.20  Homogenləşdirilmiş mürəkkəb hazır ərzaq məhsulları  098.14  Homogenləşdirilmiş ərzaq məhsulları qatışıqları 
2105.00  Dondurma və digər yeyinti buz növləri  022.33  Kakaolu və kakaosuz dondurma və sair yeməli buzlar 
2106.10  Zülal konsentratlar və teksturasiya edilmiş zülal maddələr  098.99  Digər qida məhsulları 
2106.90  Digər müxtəlif ərzaq məhsulları,tərkibində dad-aromatik və ya boyaq əlavələri olan şəkər siropları  098.99  Digər qida məhsulları 
2201.10  Şəkər və ya aromatik maddələr əlavə edilməmiş təbii və ya süni mineral və qazlı sular  111.01  Təbii və ya süni mineral, qazlı sular daxil olmaqla şirinləşdirilməmiş və ətirli maddələr qatılmamış sular; buz və qar 
2201.90  Şəkər və ya aromatik maddə əlavə edilməmiş digər sular  111.01  Təbii və ya süni mineral, qazlı sular daxil olmaqla şirinləşdirilməmiş və ətirli maddələr qatılmamış sular; buz və qar 
2202.10  Şəkər və ya aromatik maddələr əlavə edilmiş mineral və qazlı sular  111.02  Şirinləşdirilmiş və ətirli maddələr qatılmış mineral və qazlı sular; digər qruplara daxil edilməyən sair alkoqolsuz içkilər 
2202.90  Şəkər və ya aromatik maddələr əlavə edilmiş digər sular  111.02  Şirinləşdirilmiş və ətirli maddələr qatılmış mineral və qazlı sular; digər qruplara daxil edilməyən sair alkoqolsuz içkilər 
2203.00  Səməni pivəsi  112.3  Səməni pivəsi (el, tünd və qara pivə daxil olmaqla) 
2204.10  Köpüklənən təbii üzüm şərabları  112.15  Köpüklənən şərab 
2204.21  Tutumu 2 litr və ya daha az həcmli qablarda digər təbii üzüm şərabları  112.17  Təzə üzümdən şərab (köpüklənən şərabdan başqa); qıcqırmanın qarşısı spirt əlavə edilməklə alınmış və ya dayandırılmış üzüm suslosu 
2204.29  Digər təbii üzüm şərabları  112.17  Təzə üzümdən şərab (köpüklənən şərabdan başqa); qıcqırmanın qarşısı spirt əlavə edilməklə alınmış və ya dayandırılmış üzüm suslosu 
2204.30  Digər üzüm susloları  112.11  Üzüm suslosu (horra), qıcqırma prosesində və ya spirt əlavə edilməkdən fərqli üsulla dayandırılmış qıcqırma ilə 
2205.10  Tutumu 2 litrdən çox olmayan qablarda vermutlar, bitki və ya aromatik ekstrakların əlavəsi ilə təbii üzüm şərabları  112.13  Vermutlar və ətirli maddələr və ya bitkilər qatılmış sair təbii üzüm şərabları 
2205.90  Vermutlar, bitki və ya aromatik ekstrakların əlavəsi ilə digər təbii üzüm şərabları  112.13  Vermutlar və ətirli maddələr və ya bitkilər qatılmış sair təbii üzüm şərabları 
2206.00  Digər qıcqırdılmış içkilər (sidr, perri və ya armud sidri, ballı içki), qıcqırdılmış içkilərin qarışıqları və qıcqırdılmış içkilərlə spirtsiz içkilərin qarışıqları  112.2  Digər qruplara daxil edilməyən qıcqırdılmış içkilər (məsələn, alma sidri, armud sidri, bal şərabları); digər qruplara daxil edilməyən qıcqırdılmış içkilərin qarışıqları və qıcqırdılmış içkilərlə spirtsiz içkilərin qarışıqları 
2207.10  Denaturasiya olunmamış etil spirti, 80% və ya çox spirt qatılığı ilə  512.15  Tərkibində 80%-dən çox spirt olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti 
2207.20  Denaturasiya olunmuş etil spirti və digər spirtli tinkturalar, hər hansı bir qatılıqda  512.16  Etil spirti və denaturatlaşdırılmış sair spirtlər 
2208.20  Üzüm çaxırının və ya üzüm puçalının distillə edilməsindən alınan spirtli içkilər (konyak, qrappa, brendi və digərləri)  112.42  Üzüm çaxırının və ya üzüm puçallarının distillə edilməsi və ya üzümün sıxılması nəticəsində alınan spirt 
2208.30  Viski  112.41  Viski 
2208.40  Rom və digər spirtli tinkturalar  112.44  Fermentləşdirilmiş şəkər qamışı məhsullarının distillə edilməsi nəticəsində alınan rom və digər spirtli içkilər 
2208.50  Cin və ardıc tinkturası  112.45  Cin və ardıc arağı 
2208.60  Araq  112.49  Digər qruplara daxil edilməyən distillə edilmiş spirtli və alkoqollu içkilər 
2208.70  Likörlar  112.49  Digər qruplara daxil edilməyən distillə edilmiş spirtli və alkoqollu içkilər 
2208.90  Digər spirtli içkilər  112.49  Digər qruplara daxil edilməyən distillə edilmiş spirtli və alkoqollu içkilər 
2209.00  Sirkə və onun sirkə turşusundan alınan əvəzediciləri  098.44  Sirkə və sirkə turşusundan alınan əvəzedicilər 
2301.10  Ət və ət məhsullarından hazırlanan narın və qaba üyütmə un və dənəvərlər  081.41  İnsanın qidalanması üçün yararlı olmayan ət tozu, unu və qranulası, cızdağ 
2301.20  Balıq və balıq məhsullarından hazırlanan narın və qaba üyütmə un və qranulalar  081.42  Balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və ya sair su onurğasızlarından insan qidası üçün yaramayan balıq unu və qranulları 
2302.10  Qarğıdalının emal edilməsindən alınan kəpəklər, qalıqlar  081.24  Qarğıdalı emalından alınan kəpək, ələnti və sair tullantılar 
2302.30  Buğdanın emal edilməsindən alınan kəpəklər, qalıqlar  081.26  Buğda emalından alınan kəpək, ələnti və sair tullantılar 
2302.40  Digər dənli bitkilərin emal edilməsindən alınan kəpəklər  081.29  Digər dənli bitkilərin emalından alınan kəpək, ələnti və sair tullantılar 
2302.50  Paxlalı bitkilərin emal edilməsindən alınan kəpəklər, qalıqlar  081.23  Paxlalıların emalından alınan kəpək, ələnti və sair tullantılar 
2303.10  Nişasta istehsalının qalıqları və analoji qalıqlar  081.51  Nişasta emalından alınan tullantılar və oxşar tullantılar 
2303.20  Çuğundur cecəsi, şəkər istehsalının digər tullantıları  081.52  Çuğundur puçalı, şəkər qamışının jmıxı və şəkər istehsalının sair tullantıları 
2303.30  Barda və pivəbişirmə və ya şərabçəkmə istehsalının digər tullantıları  081.53  Pivəbişirmə və araqçəkmə qalıq və tullantıları 
2304.00  Soya yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və digər bərk tullantılar  081.31  Soya ekstraksiyasından alınan qranullaşdırılmamış və ya qranullaşdırılmış və ya döyülmüş jmıx və sair bərk tullantılar (tortadan başqa) 
2305.00  Araxis yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və digər bərk tullantılar  081.32  Yer fındığı ekstraksiyasından alınan qranullaşdırılmamış və ya qranullaşdırılmış və ya döyülmüş jmıx və sair bərk tullantılar (tortadan başqa) 
2306.10  Pambıq yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və digər bərk tullantılar  081.33  Pambıq toxumu ekstraksiyasından alınan qranullaşdırılmamış və ya qranullaşdırılmış və ya döyülmüş jmıx və sair bərk tullantılar (tortadan başqa) 
2306.20  Kətan yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və digər bərk tullantılar  081.34  Kətan ekstraksiyasından alınan qranullaşdırılmamış və ya qranullaşdırılmış və ya döyülmüş jmıx və sair bərk tullantılar (tortadan başqa) 
2306.30  Günəbaxan yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və digər bərk tullantılar  081.35  Günəbaxan toxumunun ekstraksiyasından alınan qranullaşdırılmamış və ya qranullaşdırılmış və ya döyülmüş jmıx və sair bərk tullantılar (tortadan başqa) 
2306.41  Tərkibində eruk turşusu az olan raps və ya kolza toxumlarının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və digər bərk tullantılar  081.36  Raps və ya vəzərək toxumunun ekstraksiyasından alınan qranullaşdırılmamış və ya qranullaşdırılmış və ya döyülmüş jmıx və sair bərk tullantılar (tortadan başqa) 
2306.49  Digər raps və ya kolza toxumlarının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və digər bərk tullantılar  081.36  Raps və ya vəzərək toxumunun ekstraksiyasından alınan qranullaşdırılmamış və ya qranullaşdırılmış və ya döyülmüş jmıx və sair bərk tullantılar (tortadan başqa) 
2306.50  Kokos yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və digər bərk tullantılar  081.37  Kokos qozunun və ya kopra ekstraksiyasından alınan qranullaşdırılmamış və ya qranullaşdırılmış və ya döyülmüş jmıx və sair bərk tullantılar (tortadan başqa) 
2306.60  Palmaözəyi yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və digər bərk tullantılar  081.38  Yağlı palma qozunun ləpəsinin və ya digər qoz ləpələrinin ekstraksiyasından alınan qranullaşdırılmamış və ya qranullaşdırılmış və ya döyülmüş jmıx və sair bərk tullantılar (tortadan başqa) 
2306.90  Digər bitki yağlarının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və digər bərk tullantılar  081.39  Digər yağlı toxum, meyvə və dənələrin ekstraksiyasından alınan qranullaşdırılmamış və ya qranullaşdırılmış və ya döyülmüş jmıx və sair bərk tullantılar (tortadan başqa) 
2307.00  Çaxır çöküntüsü, çaxır daşı  081.94  Şərab çöküntüsü; argol (şərab daşı) 
2308.00  Heyvan yemi üçün istifadə edilən bitki mənşəli digər məhsullar, bitki tullantıları və qalıqları  081.19  Heyvan yemi üçün istifadə edilən, digər qruplara daxil edilməyən, qranullaşdırılmış və ya qranullaşdırılmamış bitki mənşəli məhsullar və əlavə məhsullar, bitki tullantıları və qalıqları 
2309.10  Pərakəndə satış üçün çəkilib bükülmüş it və ya pişik üçün yemlər  081.95  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış it və pişiklər üçün hazır yemlər 
2309.90  Heyvan yemi üçün istifadə edilən digər məhsullar  081.99  Digər qruplara aid edilməyən heyvanlar üçün yemlərə oxşar yarımfabrikatlar 
2401.10  Tütün xammalı,orta damarcığı çıxarılmayan tütün  121.1  Təmizlənməmiş və emal edilməmiş tütün 
2401.20  Orta damarcığı qismən və ya tamamilə çıxarılmış tütün  121.2  Tam və ya qismən təmizlənmiş və ya emal edilmiş tütün 
2401.30  Tütün tullantıları  121.3  Tütün tullantıları 
2402.10  Tərkibində tütün olan siqarlar, ucları kəsilmiş siqarlar və nazik siqarlar  122.1  Tərkibində tütün olan siqarlar, çerutlar (ucları kəsilmiş siqarlar) və siqarillalar 
2402.20  Tərkibində tütün olan siqaretlər  122.2  Tütün tərkibli siqaret 
2402.90  Tütün əzedicilərindən hazırlanan siqaretlər  122.31  Siqarlar, çerutlar (ucları kəsilmiş siqarlar), və siqarillalar və tütün əvəzedicilərindən hazırlanan siqaretlər 
2403.11  Emal olunmuş tərkibində tütün əvəzediciləri olan və ya olmayan çəkməli tütün  122.32  Tərkibində hər hansı nisbətdə tütün əvəzediciləri olan və ya olmayan çəkməli tütün 
2403.19  Emal olunmuş tərkibində tütün əvəzediciləri olan və ya olmayan çəkməli digər tütün  122.32  Tərkibində hər hansı nisbətdə tütün əvəzediciləri olan və ya olmayan çəkməli tütün 
2403.91  Homogenləşdirilmiş və ya 'bərpa' edilmiş tütün  122.39  Digər qruplara daxil edilməyən sənaye üsulu ilə hazırlanmış hazır tütün, tütün ekstraktları və essensiyaları 
2403.99  Sair emal olunmuş sənaye tütünü və onun əvəzediciləri  122.39  Digər qruplara daxil edilməyən sənaye üsulu ilə hazırlanmış hazır tütün, tütün ekstraktları və essensiyaları 
2501.00  Qida üçün yararlı duz, yodlaşdırılmış, digərləri  278.3  Xalis natrium xlorid və tərkibində hissəciklərin yapışmasına mane olan və səpələnmə qabiliyyətini təmin edən agentlərin əlavəsi olan duz (xörək duzu və denaturasiya olunmuş duz daxil olmaqla); dəniz suyu 
2502.00  Yanmamış kükürd kolçedanı (pirit)  274.2  Yandırılmamış dəmir piriti (dəmir kolçedanı) 
2503.00  Bütün növlərdən olan kükürd  274.1  Sublimasiya edilmiş, çökdürülmüş və kolloid kükürddən başqa, təmizlənmiş kükürd 
2504.10  Toz və ya pulcuq şəklində təbii qrafit  278.22  Təbii qrafit 
2504.90  Digər təbii qrafit  278.22  Təbii qrafit 
2505.10  Silisumlu qum və kvarslı qum  273.31  Silikat qumu və kvars qumu 
2505.90  Digər növlərdən olan təbii qum  273.39  Digər qumlar 
2506.10  Kvars (təbii qumdan başqa)  278.51  Kvars (təbii qumlardan başqa); mişarlama və ya başqa üsulla bloklara və ya düzbucaqlı (kvadrat) formalı plitələrə ayrılmış, qaba doğranmış və ya sadə kəsilmiş kvarsit 
2506.20  Kvarsit  278.51  Kvars (təbii qumlardan başqa); mişarlama və ya başqa üsulla bloklara və ya düzbucaqlı (kvadrat) formalı plitələrə ayrılmış, qaba doğranmış və ya sadə kəsilmiş kvarsit 
2507.00  Kaolin və sair kaolin gilləri  278.26  Susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış kaolin və sair kaolin gilləri 
2508.10  Bentonit gili  278.27  Susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış bentonit 
2508.30  Odadavamlı gil  278.29  663.5 alt qrupuna daxil edilən gillərdən başqa digər gillər; susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış andaluzt, kianit, sillimanit; mullit; şamot və ya dinas torpaqları 
2508.40  Digər gillər  278.29  663.5 alt qrupuna daxil edilən gillərdən başqa digər gillər; susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış andaluzt, kianit, sillimanit; mullit; şamot və ya dinas torpaqları 
2508.50  Andaluzit, kianit və sillimanit  278.29  663.5 alt qrupuna daxil edilən gillərdən başqa digər gillər; susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış andaluzt, kianit, sillimanit; mullit; şamot və ya dinas torpaqları 
2508.60  Mullit  278.29  663.5 alt qrupuna daxil edilən gillərdən başqa digər gillər; susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış andaluzt, kianit, sillimanit; mullit; şamot və ya dinas torpaqları 
2508.70  Şamot və ya dinas torpaqlar  278.29  663.5 alt qrupuna daxil edilən gillərdən başqa digər gillər; susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış andaluzt, kianit, sillimanit; mullit; şamot və ya dinas torpaqları 
2509.00  Təbaşir  278.91  Təbaşir 
2510.10  Üyüdülməmiş təbii kalsium, aliminium-kalsium fosfatları və fosfatlı təbaşir  272.31  Üyüdülməmiş təbii kalsium fosfatlar, alüminiumakalsium fosfatları və fosfat təbaşiri 
2510.20  Üyüdülmüş təbii kalsium, alüminium-kalsium fosfatları və fosfatlı təbaşir  272.32  Üyüdülmüş təbii kalsium fosfatlar, alüminiumakalsium fosfatları və fosfat təbaşiri 
2511.10  Təbii barium sulfatı (barit)  278.92  Susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış təbii barium sulfat (barıt); təbii barium karbonat (viterit) (522.65 alt qrupuna aid olan barium oksiddən başqa) 
2511.20  Təbii barium karbonatı (viterit)  278.92  Susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış təbii barium sulfat (barıt); təbii barium karbonat (viterit) (522.65 alt qrupuna aid olan barium oksiddən başqa) 
2512.00  Silisiumlu infuzorlu torpaqlar və analoji silisiumlu torpaqlar, 1 və ya daha az xüsusi çəki ilə  278.95  Silisium oksidləri (kizelqur, tripolit və diatomit) və analoji silisiumlu minerallar, susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış (1 və ya daha az xüsusi çəki ilə) 
2513.10  Pemza  277.23  Pemza 
2513.20  Sumbata, təbii korund və qranat, digər təbii abraziv materialları  277.22  Sumbata, təbii korund, təbii qranat və digər təbii abraziv materiallar 
2514.00  Şist  273.11  Qaba doğranmış və ya sadə kəsilmiş, mişarlama və ya başqa üsulla bloklara və ya düzbucaqlı (kvadrat) formalı plitələrə ayrılmış şist 
2515.11  Emal edilməmiş mərmər və travertin və ya əhəngli tuf daşı  273.12  Abidə və ya tikinti üçün mərmər, tuf daşı, ekassin və digər əhəng daşı 
2515.12  Mişarlanmış və ya başqa üsulla bloklara ayrılmış mərmər və travertin  273.12  Abidə və ya tikinti üçün mərmər, tuf daşı, ekassin və digər əhəng daşı 
2515.20  Ekausin, abidə və ya tikinti üçün digər əhəng daşlar, kirəc  273.12  Abidə və ya tikinti üçün mərmər, tuf daşı, ekassin və digər əhəng daşı 
2516.11  Emal edilməmiş qranit  273.13  Digər qruplara daxil edilməyən, abidə və ya tikinti üçün mişarlama və ya başqa üsulla bloklara və ya düzbucaqlı (kvadrat) formalı plitələrə ayrılmış qaba doğranmış və ya sadə kəsilmiş qranit, porfit, bazalt, qumdaşı və sair daşlar 
2516.12  Mişarlanmış və ya başqa üsulla bloklara ayrılmış qranit  273.13  Digər qruplara daxil edilməyən, abidə və ya tikinti üçün mişarlama və ya başqa üsulla bloklara və ya düzbucaqlı (kvadrat) formalı plitələrə ayrılmış qaba doğranmış və ya sadə kəsilmiş qranit, porfit, bazalt, qumdaşı və sair daşlar 
2516.20  Qumdaşı  273.13  Digər qruplara daxil edilməyən, abidə və ya tikinti üçün mişarlama və ya başqa üsulla bloklara və ya düzbucaqlı (kvadrat) formalı plitələrə ayrılmış qaba doğranmış və ya sadə kəsilmiş qranit, porfit, bazalt, qumdaşı və sair daşlar 
2516.90  Abidə və tikinti üçün digər daşlar  273.13  Digər qruplara daxil edilməyən, abidə və ya tikinti üçün mişarlama və ya başqa üsulla bloklara və ya düzbucaqlı (kvadrat) formalı plitələrə ayrılmış qaba doğranmış və ya sadə kəsilmiş qranit, porfit, bazalt, qumdaşı və sair daşlar 
2517.10  Çınqıl, qırma daş və ya doğranma daş, xırda çay daşı  273.4  Şosse yolları və ya dəmir yolları üçün beton qatışıqlarının hazırlanmasında və ballast və digər ballast aşqarların hazırlanması üçün adətən istifadə edilən xırda çay daşı, çınqıl, qırma və ya xırdalanmış daş; termiki emal edilən və ya edilməyən xırda çay daşı, buzlaq daşı, çaxmaq daşı; şlakdan, drossdan və ya analoji sənaye tullantılarından hazırlanan, bu mal mövqeyinin birinci hissəsində göstərilən materiallardan ibarət olan və ya olmayan makadam; qudronlu makadam; 273.12 və ya 273.13 mal mövqelərinə aid edilən termik emal olunan və ya olunmayan dənəvər daşlar, daşların qırıntıları və tozu 
2517.20  Şlakdan, drossdan hazırlanmış makadam  273.4  Şosse yolları və ya dəmir yolları üçün beton qatışıqlarının hazırlanmasında və ballast və digər ballast aşqarların hazırlanması üçün adətən istifadə edilən xırda çay daşı, çınqıl, qırma və ya xırdalanmış daş; termiki emal edilən və ya edilməyən xırda çay daşı, buzlaq daşı, çaxmaq daşı; şlakdan, drossdan və ya analoji sənaye tullantılarından hazırlanan, bu mal mövqeyinin birinci hissəsində göstərilən materiallardan ibarət olan və ya olmayan makadam; qudronlu makadam; 273.12 və ya 273.13 mal mövqelərinə aid edilən termik emal olunan və ya olunmayan dənəvər daşlar, daşların qırıntıları və tozu 
2517.30  Qudronlu makadam  273.4  Şosse yolları və ya dəmir yolları üçün beton qatışıqlarının hazırlanmasında və ballast və digər ballast aşqarların hazırlanması üçün adətən istifadə edilən xırda çay daşı, çınqıl, qırma və ya xırdalanmış daş; termiki emal edilən və ya edilməyən xırda çay daşı, buzlaq daşı, çaxmaq daşı; şlakdan, drossdan və ya analoji sənaye tullantılarından hazırlanan, bu mal mövqeyinin birinci hissəsində göstərilən materiallardan ibarət olan və ya olmayan makadam; qudronlu makadam; 273.12 və ya 273.13 mal mövqelərinə aid edilən termik emal olunan və ya olunmayan dənəvər daşlar, daşların qırıntıları və tozu 
2517.41  Mərmərin dənəvərləri, qırıntıları və tozu  273.4  Şosse yolları və ya dəmir yolları üçün beton qatışıqlarının hazırlanmasında və ballast və digər ballast aşqarların hazırlanması üçün adətən istifadə edilən xırda çay daşı, çınqıl, qırma və ya xırdalanmış daş; termiki emal edilən və ya edilməyən xırda çay daşı, buzlaq daşı, çaxmaq daşı; şlakdan, drossdan və ya analoji sənaye tullantılarından hazırlanan, bu mal mövqeyinin birinci hissəsində göstərilən materiallardan ibarət olan və ya olmayan makadam; qudronlu makadam; 273.12 və ya 273.13 mal mövqelərinə aid edilən termik emal olunan və ya olunmayan dənəvər daşlar, daşların qırıntıları və tozu 
2517.49  Digər abidə və tikinti daşlarının dənəvərləri, qırıntı və tozu  273.4  Şosse yolları və ya dəmir yolları üçün beton qatışıqlarının hazırlanmasında və ballast və digər ballast aşqarların hazırlanması üçün adətən istifadə edilən xırda çay daşı, çınqıl, qırma və ya xırdalanmış daş; termiki emal edilən və ya edilməyən xırda çay daşı, buzlaq daşı, çaxmaq daşı; şlakdan, drossdan və ya analoji sənaye tullantılarından hazırlanan, bu mal mövqeyinin birinci hissəsində göstərilən materiallardan ibarət olan və ya olmayan makadam; qudronlu makadam; 273.12 və ya 273.13 mal mövqelərinə aid edilən termik emal olunan və ya olunmayan dənəvər daşlar, daşların qırıntıları və tozu 
2518.10  Susuzlaşdırılmamış və ya bişməmiş dolomit  278.23  Susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış dolomit; qaba doğranmış və ya sadə kəsilmiş, mişarlama və ya başqa üsulla bloklara və ya düzbucaqlı (kvadrat) formalı plitələrə ayrılmış dolomit; aqlomerasiya edilmiş dolomit (qudronlanmış dolomit də daxil olmaqla) 
2518.20  Susuzlaşdırılmış və ya bişmiş dolomit  278.23  Susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış dolomit; qaba doğranmış və ya sadə kəsilmiş, mişarlama və ya başqa üsulla bloklara və ya düzbucaqlı (kvadrat) formalı plitələrə ayrılmış dolomit; aqlomerasiya edilmiş dolomit (qudronlanmış dolomit də daxil olmaqla) 
2518.30  Dolomitli doldurma qarışığı  278.23  Susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış dolomit; qaba doğranmış və ya sadə kəsilmiş, mişarlama və ya başqa üsulla bloklara və ya düzbucaqlı (kvadrat) formalı plitələrə ayrılmış dolomit; aqlomerasiya edilmiş dolomit (qudronlanmış dolomit də daxil olmaqla) 
2519.10  Təbii maqnezium karbonatı (maqnezit)  278.24  Təbii maqnezium karbonat 
2519.90  Digər maqnezium oksidləri  278.25  Həll edilmiş maqnezium oksidi, yandırılmış (aqlomerasiya edilmiş) maqnezium oksidi, digər maqnezium oksidləri, aşqarlarla və ya aşqarlarsız 
2520.10  Gips, anhidrid  273.23  Gips; anhidrid 
2520.20  Gipsli bağlayıcılar, rənglənməmiş və ya rənglənmiş  273.24  Rənglənmiş və ya rənglənməmiş, tərkibində az miqdarda sürətləndiricilər və ya ləngidicilər olan gipsli bağlayıcılar (susuzlaşdırılmış gips və ya kalsium sulfat və əsasən stomatologiyada istifadə olunan gips daxil olmaqla) 
2521.00  Əhəng flüsu, əhəngdaşı və digər əhəngli daş  273.22  Əhəngdaşı flüsü; əhəng və ya sement istehsalı üçün istifadə olunan əhəngdaşı və digər əhəngli daşlar 
2522.10  Sönməmiş əhəng  661.11  Sönməmiş əhəng 
2522.20  Sönmüş əhəng  661.12  Sönmüş əhəng 
2522.30  Hidravlik əhəng  661.13  Hidravlik əhəng 
2523.10  Sement klinkerləri  661.21  Sement klinkerləri 
2523.21  Ağ portlandsement  661.22  Portlandsement 
2523.29  Digər portlandsement  661.22  Portlandsement 
2523.30  Giltorpaqlı sement  661.23  Giltorpaq sementi 
2523.90  Digər hidravlik sementlər  661.29  Sair hidravlik sement 
2524.10  Asbest,krokidolit  278.4  Asbest 
2524.90  Asbest, digərləri  278.4  Asbest 
2525.10  Emal edilməmiş və laylara parçalanmış slyuda  278.52  Slyuda (laylara ayrılmış da daxil olmaqla); slyuda tullantıları 
2525.20  Slyuda tozu  278.52  Slyuda (laylara ayrılmış da daxil olmaqla); slyuda tullantıları 
2525.30  Slyuda tullantıları  278.52  Slyuda (laylara ayrılmış da daxil olmaqla); slyuda tullantıları 
2526.10  Təbii steatit, xırdalanmamış və döyülməmiş  278.93  Qaba doğranmış və ya sadə kəsilmiş və ya kəsilməmiş, mişarlanmış və ya başqa üsulla blok və ya düzbucaqlı (kvadrat formalı daxil olmaqla) plitələrə ayrılmış təbii steatit 
2526.20  Təbii steatit, xırdalanmış və döyülmüş  278.93  Qaba doğranmış və ya sadə kəsilmiş və ya kəsilməmiş, mişarlanmış və ya başqa üsulla blok və ya düzbucaqlı (kvadrat formalı daxil olmaqla) plitələrə ayrılmış təbii steatit 
2528.00  Təbii natrium boratları və onların konsentratları  278.94  Təbii şor sulardan ayrılmış boratlardan başqa təbii boratlar və onların konsentratları (susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış) tərkibində quru məhsulla hesablamada H3BO3 85 kütlə %-dən çox olmayan təbii bor turşusu 
2529.10  Çöl şpatı  278.53  Çöl şpatı, leysit; nefelin və nefelin siyeniti 
2529.21  Flüorlu şpat, kalsium ftorid tərkibi 97% və ya daha az  278.54  Flüorit şpat 
2529.22  Flüorlu şpat, kalsium ftorid tərkibi 97%-dən artıq  278.54  Flüorit şpat 
2529.30  Leysit, nefelin və nefelin sieniti  278.53  Çöl şpatı, leysit; nefelin və nefelin siyeniti 
2530.10  Vermikulit, perlit və xloritlər, köpüklənməmiş  278.98  Vermikulit, perlit və xloritlər 
2530.20  Kizerit, epsomit (təbii maqnezium sulfatı)  278.99  Digər qruplara daxil edilməyən sair minerallar 
2530.90  Digər mineral maddələr  278.99  Digər qruplara daxil edilməyən sair minerallar 
2601.11  Aqlomerasiya edilməmiş dəmir filizi və konsentratları  281.5  Aqlomerasiya edilməmiş dəmir filizləri və konsentratları 
2601.12  Aqlomerasiya edilmiş dəmir filizi və konsentratları  281.6  Dəmir filizlərin aqlomeratları (pek, briket və s.) 
2601.20  Yandırılmış dəmir kolçedanı (pirit)  281.4  Aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş yandırılmış dəmir piritləri (yandırılmış dəmir kolçedanı) 
2602.00  Manqan filizləri və konsentratları  287.7  Manqan filizi və konsentratları (quru çəki ilə tərkibində 20% və daha çox manqan olan dəmir-manqan filizi və konsentratları daxil olmaqla) 
2603.00  Mis filizləri və konsentratları  283.1  Mis filizi və konsentratları 
2604.00  Nikel filizləri və konsentratları  284.1  Nikel filizi və konsentratları 
2605.00  Kobalt filizləri və konsentratları  287.93  Kobalt filizi və konsentratları 
2606.00  Alüminium filizləri və konsentratları  285.1  Alüminium filizi və konsentratları 
2607.00  Qurğuşun filizləri və konsentratları  287.4  Qurğuşun filizi və konsentratları 
2608.00  Sink filizləri və konsentratları  287.5  Sink filizi və konsentratları 
2609.00  Qalay filizləri və konsentratları  287.6  Qalay filizi və konsentratları 
2610.00  Xrom filizləri və konsentratları  287.91  Xrom filizi və konsentratları 
2611.00  Volfram filizləri və konsentratları  287.92  Volfram filizi və konsentratları 
2612.10  Uran filizləri və konsentratları  286.1  Uran filizi və konsentratları 
2612.20  Torium filizləri və konsentratları  286.2  Torium filizi və konsentratları 
2613.10  Yandırılmış molibden filizləri və konsentratları  287.81  Molibden filizi və konsentratları, yandırılmış 
2613.90  Digər molibden filizləri və konsentratları  287.82  Molibden filizi və konsentratları (yandırılmışdan başqa) 
2614.00  Titan filizləri və konsentratları  287.83  Titan filizi və konsentratları 
2615.10  Sirkonium filizləri və konsentratları  287.84  Sirkonium filizi və konsentratları 
2615.90  Niobium, tantal və vanadium filizləri və konsentratları  287.85  Niobium, tantal və ya vanadium filizi və konsentratları 
2616.10  Gümüş filizləri və konsentratları  289.11  Gümüş filizi və konsentratları 
2616.90  Digər qiymətli metalların filizləri və konsentratları  289.19  Digər qiymətli metal filizləri və konsentratları 
2617.10  Antimonlu (stibiumlu) filizlər və konsentratlar  287.99  Digər qruplara daxil edilməyən sair metal filizləri və konsentratları 
2617.90  Digər filizlər və konsentratlar  287.99  Digər qruplara daxil edilməyən sair metal filizləri və konsentratları 
2618.00  Qara metalların istehsalında alınan qranulalaşdırımış şlak  278.61  Dəmir və poladın istehsalı prosesində alınan qranullaşdırılmış şlak (şlak qumu) 
2619.00  Şlak, dross, yanıq dəmir, qara metal emalının digər tullantıları  278.62  Dəmir və poladın istehsalı prosesində alınan şlak (qranullaşdırılmış şlakdan başqa), dross, yanıq dəmir tullantılar 
2620.11  Tərkibində əsasən qartsink olan kül və digər qalıqlar  288.1  Tərkibində arsen və metal və ya metallı birləşmələr olan kül və digər qalıqlar (dəmir və polad istehsalının qalıqlarından başqa) 
2620.19  Tərkibində əsasən digər sink birləşmələri olan kül və digər qalıqlar  288.1  Tərkibində arsen və metal və ya metallı birləşmələr olan kül və digər qalıqlar (dəmir və polad istehsalının qalıqlarından başqa) 
2620.21  Tərkibində əsasən etilləşdirilmiş benzin şlamı və antidetonasiyalı qarışıqlar şlamı olan kül və digər qalıqlar  288.1  Tərkibində arsen və metal və ya metallı birləşmələr olan kül və digər qalıqlar (dəmir və polad istehsalının qalıqlarından başqa) 
2620.29  Tərkibində əsasən digər qurğuşun birləşmələri olan kül və digər qalıqlar  288.1  Tərkibində arsen və metal və ya metallı birləşmələr olan kül və digər qalıqlar (dəmir və polad istehsalının qalıqlarından başqa) 
2620.30  Tərkibində əsasən mis birləşmələri olan kül və digər qalıqlar  288.1  Tərkibində arsen və metal və ya metallı birləşmələr olan kül və digər qalıqlar (dəmir və polad istehsalının qalıqlarından başqa) 
2620.40  Tərkibində əsasən alüminium birləşmələri olan kül və digər qalıqlar  288.1  Tərkibində arsen və metal və ya metallı birləşmələr olan kül və digər qalıqlar (dəmir və polad istehsalının qalıqlarından başqa) 
2620.60  Tərkibində arsen, tallium, civə birləşmələri olan kül və digər qalıqlar  288.1  Tərkibində arsen və metal və ya metallı birləşmələr olan kül və digər qalıqlar (dəmir və polad istehsalının qalıqlarından başqa) 
2620.91  Tərkibində antimon, berillium, kadmium, xrom birləşmələri olan kül və digər qalıqlar  288.1  Tərkibində arsen və metal və ya metallı birləşmələr olan kül və digər qalıqlar (dəmir və polad istehsalının qalıqlarından başqa) 
2620.99  Tərkibində digər metallı birləşmələr olan kül və digər qalıqlar  288.1  Tərkibində arsen və metal və ya metallı birləşmələr olan kül və digər qalıqlar (dəmir və polad istehsalının qalıqlarından başqa) 
2621.10  Şəhər təsərrüfatı tullantılarının yandırılmasından alınan kül və qalıqları  278.69  Dəniz yosunlarından (kelplərdən) alınan kül daxil olmaqla digər şlak və kül; şəhər təsərrüfatı tulantılarının yandırılmasından alınan kül və qalıqlar 
2621.90  Digər şlaklar və kül  278.69  Dəniz yosunlarından (kelplərdən) alınan kül daxil olmaqla digər şlak və kül; şəhər təsərrüfatı tullantılarının yandırılmasından alınan kül və qalıqlar 
2701.11  Antrasit növlü daş kömür  321.1  Antrasit 
2701.12  Bitumlaşmış kömür  321.21  Bitumlu kömür 
2701.19  Kömür, digərləri  321.22  Digər toz halında olan və ya olmayan, aqlomerasiya edilməmiş kömür 
2701.20  Daş kömürdən alınmış bərk yanacağın briketləri və analoji növləri  322.1  Daş kömürün emalından alınan briketlər və oxşar bərk yanacaqlar 
2702.10  Aqlomerasiya edilməmiş liqnit (qonur kömür)  322.21  Aqlomerasiya edilməmiş liqnit 
2702.20  Aqlomerasiya edilmiş liqnit (qonur kömür)  322.22  Toz şəkilli və ya qeyri-toz şəkilli liqnit 
2703.00  Torf, aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş  322.3  Aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş torf (preslənməmiş torf daxil olmaqla) 
2704.00  Kömürdən koks və yarımkoks  325.0  Daş kömür, liqnit və ya torfdan alınan koks və yarım-koks; retorta karbonu (kömürü) 
2705.00  Daş kömür qazı, sulu, qenerator qazı və analoji qazlar, (neft qazlarından və digər qazşəkilli karbohidragenlərdən başqa )  345.0  Daş kömür qazı, su qazı, generator qazı və oxşar qazlar, neft qazından başqa 
2706.00  Daş kömür, liqnit, torf qatranları və digər minerallar qatranlar  335.21  Daş kömür, liqnit və ya torfdan alınan qatran, digər mineral qatranlar, susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış və ya qismən retifikasiya olunmuş və ya olunmamış 
2707.10  Benzol  335.22  Benzol 
2707.20  Toluol  335.23  Toluol 
2707.30  Ksilol  335.24  Ksilol 
2707.40  Naftalin  335.25  Digər qruplara daxil edilməyən daş kömür qatranının yüksək temperaturda distillə edilməsindən alınan yağlar və sair məhsullar; aromatik tərkib hissələrinin çəkisi qeyri-aromatik tərkib hissələrinin çəkisindən artıq olan analoji məhsullar 
2707.50  Digər aromatik karbohidrogen qarışıqları  335.25  Digər qruplara daxil edilməyən daş kömür qatranının yüksək temperaturda distillə edilməsindən alınan yağlar və sair məhsullar; aromatik tərkib hissələrinin çəkisi qeyri-aromatik tərkib hissələrinin çəkisindən artıq olan analoji məhsullar 
2707.91  Kreozot yağları  335.25  Digər qruplara daxil edilməyən daş kömür qatranının yüksək temperaturda distillə edilməsindən alınan yağlar və sair məhsullar; aromatik tərkib hissələrinin çəkisi qeyri-aromatik tərkib hissələrinin çəkisindən artıq olan analoji məhsullar 
2707.99  Daş kömür qatranının yüksək temperaturlu qovulmanın digər yağları və məhsulları  335.25  Digər qruplara daxil edilməyən daş kömür qatranının yüksək temperaturda distillə edilməsindən alınan yağlar və sair məhsullar; aromatik tərkib hissələrinin çəkisi qeyri-aromatik tərkib hissələrinin çəkisindən artıq olan analoji məhsullar 
2708.10  Daş kömür qatranından və ya digər qatranlardan alınan pek  335.31  Pek 
2708.20  Daş kömür qatranından və ya digər qatranlardan alınan pek koksu  335.32  Pek koksu 
2709.00  Xam neft və bitumlu minerallardan alınan xam neft məhsulları  333.0  Bituminoz minerallardan hasil edilən xam neft və neft yağları 
2710.12  Yüngül destilyatlar və məhsullari, digər yüngül destilyatlar  334.6  Bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları (xam neft istisna) və digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində 70 kütlə % və daha çox əsas tərkib hissəsi bitumlu minerallardan və neft məhsullarından olan emal edilmiş neft məhsulları (neft tullantılarından başqa) 
2710.19  Emalın spesifik prosesləri üçün orta destilyatlar və digər məqsədlər üçün orta destilyatlar  334.6  Bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları (xam neft istisna) və digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində 70 kütlə % və daha çox əsas tərkib hissəsi bitumlu minerallardan və neft məhsullarından olan emal edilmiş neft məhsulları (neft tullantılarından başqa) 
2710.20  Neft və neft məhsulları (xam istisna olmaqla),bitumlu süxurlardan alınmış və başqa yerdə adı çəkilməmiş,tərkibində bitumlu süxurlardan alınmış 70% və daha çox neft və ya neft məhsulları olan  334.6  Bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları (xam neft istisna) və digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində 70 kütlə % və daha çox əsas tərkib hissəsi bitumlu minerallardan və neft məhsullarından olan emal edilmiş neft məhsulları (neft tullantılarından başqa) 
2710.91  İşlənmiş neft məhsulları  334.7  Neft tullantıları 
2710.99  İşlənmiş digər neft məhsulları  334.7  Neft tullantıları 
2711.11  Təbii qaz, maye halında  343.1  Mayeləşdirilmiş təbii qaz 
2711.12  Propan qazı, maye halında  342.1  Mayeləşdirilmiş propan 
2711.13  Butan qazı, maye halında  342.5  Mayeləşdirilmiş butan 
2711.14  Etilen, propilen, butilen və butadien qazları, maye halında  344.1  Mayeləşdirilmiş etilen, propilen, butilen və butadien 
2711.19  Digər qazlar, maye halında  344.2  Digər qruplara daxil edilməyən sair maye halında karbohidrogenlər 
2711.21  Təbii qaz, qaz halında  343.2  Qaz halında təbii qaz 
2711.29  Digər qazlar, qaz halında  344.9  Digər qruplara daxil edilməyən sair qaz halında karbohidrogenlər 
2712.10  Neft vazelini  335.11  Vazelin (petrolatum) 
2712.20  Parafin  335.12  Boyanmış və boyanmamış parafin, mikrokristalik neft mumu, parafin qaçı, ozokerit, liqnit mumu, torf mumu, digər mineral mumlar və sintez və ya başqa proseslər nəticəsində alınmış analoji məhsullar 
2712.90  Digər mineral mumlar  335.12  Boyanmış və boyanmamış parafin, mikrokristalik neft mumu, parafin qaçı, ozokerit, liqnit mumu, torf mumu, digər mineral mumlar və sintez və ya başqa proseslər nəticəsində alınmış analoji məhsullar 
2713.11  Neft koksu, susuzlaşdırılmamış  335.42  Neft koksu 
2713.12  Neft koksu,susuzlaşdırılmış  335.42  Neft koksu 
2713.20  Neft bitumu  335.41  Neft bitumu və neftin məhsullarının emalından qalan, o cümlədən bitumlu minerallardan alınmış digər qalıqlar 
2713.90  Neft və neft məhsullarının emalından alınan digər qalıqlar  335.41  Neft bitumu və neftin məhsullarının emalından qalan, o cümlədən bitumlu minerallardan alınmış digər qalıqlar 
2714.10  Bitumlu şistlər və ya neftli şist və bitumlu qum daşı  278.96  Bitumlu və ya neftli şistlər və qatranlı qumlar 
2714.90  Təbii bitum və asfalt, asfaltitlər və asfalt süxurları  278.97  Təbii bitum və asfalt: asfaltitlər və asfalt süxurları 
2715.00  Təbii asfalt, bitum, mineral qatranlar əsasında bitumlu qarışıqlar  335.43  Təbii asfalt, təbii bitum, neft bitumu, mineral qatran və ya asfalt peki əsasında bitumlu qatışıqlar (məsələn, bitumlu mastika, yol örtükləri üçün asfalt qarışıqları) 
2716.00  Elektrik enerjisi  351.0  Elektrik enerjisi 
2801.10  Xlor  522.24  Xlor 
2801.20  Yod  522.25  Yod, ftor və brom 
2801.30  Flor, brom  522.25  Yod, ftor və brom 
2802.00  Sublimasiya olunmuş və ya çökdürülmüş kükürd, kolloid kükürd  522.26  Sublimasiya olunmuş və ya çökdürülmüş kükürd, kalloid kükürd 
2803.00  Karbon (ayrı yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan duda və karbonun digər formaları)  522.1  Digər qruplara daxil edilməyən karbon (duda daxil edilməklə) 
2804.10  Hidrogen  522.21  Hidrogen, təsirsiz (inert) qazlar, azot və oksigen 
2804.21  Arqon  522.21  Hidrogen, təsirsiz (inert) qazlar, azot və oksigen 
2804.29  Digər təsirsiz qazlar  522.21  Hidrogen, təsirsiz (inert) qazlar, azot və oksigen 
2804.30  Azot  522.21  Hidrogen, təsirsiz (inert) qazlar, azot və oksigen 
2804.40  Oksigen  522.21  Hidrogen, təsirsiz (inert) qazlar, azot və oksigen 
2804.50  Bor, tellur  522.22  Selen, bor, tellur, fosfor və arsen 
2804.61  Tərkibi 99,9 kütlə %-dən az olmayan silisium  522.23  Silisium 
2804.69  Digər silisium  522.23  Silisium 
2804.70  Fosfor  522.22  Selen, bor, tellur, fosfor və arsen 
2804.80  Arsen  522.22  Selen, bor, tellur, fosfor və arsen 
2804.90  Selen  522.22  Selen, bor, tellur, fosfor və arsen 
2805.11  Natrium qələvi metalı  522.28  Natrium 
2805.12  Kalsium qələvi metalı  522.29  Kalsium, stronsium və barium; qarışıqlar və ya ərintilər şəklində nadir torpaq metalları, skandium, ittrium, qələvi və qələvi-torpaq metalları 
2805.19  Digər qələvi metallar  522.29  Kalsium, stronsium və barium; qarışıqlar və ya ərintilər şəklində nadir torpaq metalları, skandium, ittrium, qələvi və qələvi-torpaq metalları 
2805.30  Nadir torpaq metallar, skandium və ittrium  522.29  Kalsium, stronsium və barium; qarışıqlar və ya ərintilər şəklində nadir torpaq metalları, skandium, ittrium, qələvi və qələvi-torpaq metalları 
2805.40  Civə  522.27  Civə 
2806.10  Hidrogen-xlorid (xlorid turşusu)  522.31  Hidrogen xlorid (xlorid turşusu); xlorsulfon turşusu 
2806.20  Xlorsulfanol turşusu  522.31  Hidrogen xlorid (xlorid turşusu); xlorsulfon turşusu 
2807.00  Sulfat turşusu, oleum  522.32  Sulfat turşusu; oleum 
2808.00  Azot turşusu; sulfoazot turşuları  522.33  Nitrat turşusu; sulfonitrat turşuları 
2809.10  Difosfor pentaoksidi  522.34  Difosfat pentaoksidi, fosfat turşusu və polifosfat turşusu 
2809.20  Fosfat turşusu və polifosfor turşuları  522.34  Difosfat pentaoksidi, fosfat turşusu və polifosfat turşusu 
2810.00  Bor oksidləri, bor turşuları  522.35  Bor oksidləri və turşuları 
2811.11  Qeyri-üzvi turşular, hidrogen-flüorid (flüorid turşusu)  522.36  Sair qeyri-üzvi turşular 
2811.19  Digər qeyri-üzvi turşular  522.36  Sair qeyri-üzvi turşular 
2811.21  Karbon oksidi  522.39  Qeyri-metalların sair qeyri-üzvi oksigen birləşmələri 
2811.22  Silisium oksidi  522.37  Silisium 4-oksid 
2811.29  Qeyri-metalların oksigenlə digər qeyri-üzvi birləşmələri  522.39  Qeyri-metalların sair qeyri-üzvi oksigen birləşmələri 
2812.10  Xloridlər və xloroksidlər  522.41  Qeyri-metalların halogenidləri və oksid halogenidləri 
2812.90  Qeyri-metalların digər halogenidləri və oksidhalogenidləri  522.41  Qeyri-metalların halogenidləri və oksid halogenidləri 
2813.10  Karbon disulfidi  522.42  Qeyri-metalların sulfidləri; texniki fosfor trisulfidi 
2813.90  Digər qeyri-metal sulfidləri, texniki fosfor trisulfid  522.42  Qeyri-metalların sulfidləri; texniki fosfor trisulfidi 
2814.10  Susuz ammonyak  522.61  Ammonyak (susuz və ya suda məhlulu) 
2814.20  Sulu məhlulda ammonyak  522.61  Ammonyak (susuz və ya suda məhlulu) 
2815.11  Natrium-hidroksid (kaustik soda), bərk halda  522.62  Natrium-hidroksid (kaustik soda) 
2815.12  Natrium-hidroksid, suda məhlulu (maye soda)  522.63  Natrium-hidroksidin suda məhlulu (natrium tortası və ya maye soda) 
2815.20  Kalium hidroksid (kalium qələvisi)  522.64  Kalium hidroksid (kalium qələvəsi); natrium və kalium peroksidləri 
2815.30  Natrium və ya kalium peroksidləri  522.64  Kalium hidroksid (kalium qələvəsi); natrium və kalium peroksidləri 
2816.10  Maqnezium hidroksidi və peroksidi  522.65  Maqnezium hidroksid və peroksidləri; stronsium və barium hidroksid və peroksidləri 
2816.40  Stronsium və ya barium oksidi, hidroksidi və peroksidi  522.65  Maqnezium hidroksid və peroksidləri; stronsium və barium hidroksid və peroksidləri 
2817.00  Sink oksid, sink peroksid  522.51  Sink oksidi və peroksidi 
2818.10  Müəyyən və qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli süni korund  522.67  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli süni korund 
2818.20  Alüminium oksidi (süni korunddan başqa)  285.2  Süni korunddan başqa, alüminium oksid 
2818.30  Alüminium hidroksidi  522.66  Alüminium hidroskidi 
2819.10  Xrom trioksid  522.52  Xrom oksidləri və hidroksidləri 
2819.90  Digər xrom dioksidləri və hidroksidləri  522.52  Xrom oksidləri və hidroksidləri 
2820.10  Manqan dioksid  522.53  Manqan oksidləri 
2820.90  Digər manqan oksidləri  522.53  Manqan oksidləri 
2821.10  Dəmir oksidləri və hidroksidləri  522.54  Dəmir oksidləri və hidroksidləri; tərkibində Fe2O3 hesablanmada 70 kütlə % və daha çox kimyəvi birləşmiş dəmir olan mineral boyalar 
2821.20  Mineral boyalar  522.54  Dəmir oksidləri və hidroksidləri; tərkibində Fe2O3 hesablanmada 70 kütlə % və daha çox kimyəvi birləşmiş dəmir olan mineral boyalar 
2822.00  Kobalt oksidləri və hidroksidləri  522.55  Kobalt oksidləri və hidroksidləri; texniki kobalt oksidləri 
2823.00  Titan oksidləri  522.56  Titan oksidi 
2824.10  Qurğuşun monooksidi (qurğuşun qleti, massikot)  522.57  Qurğuşun oksidləri (qurğuşun qleti, massikot) 
2824.90  Qurğuşunun digər oksidləri; qurğuşun sülügəni (qırmızı və narıncı)  522.57  Qurğuşun oksidləri (qurğuşun qleti, massikot) 
2825.10  Hidrazin və hidroksilamin, onların qeyri-üzvi duzları  522.68  Hidrazin və hidroksilamin və onların qeyri-üzvi duzları 
2825.20  Litium oksidi və hidroksidi  522.69  Digər qeyri-üzvi əsaslar; sair metalların oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri 
2825.30  Vanadium oksidləri və hidroksidləri  522.69  Digər qeyri-üzvi əsaslar; sair metalların oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri 
2825.40  Nikel oksidləri və hidroksidləri  522.69  Digər qeyri-üzvi əsaslar; sair metalların oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri 
2825.50  Mis oksidləri və hidroksidləri  522.69  Digər qeyri-üzvi əsaslar; sair metalların oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri 
2825.60  Qermanium oksidləri və sirkonium dioksid  522.69  Digər qeyri-üzvi əsaslar; sair metalların oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri 
2825.70  Molibden oksidləri və hidroksidləri  522.69  Digər qeyri-üzvi əsaslar; sair metalların oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri 
2825.80  Antimon oksidləri  522.69  Digər qeyri-üzvi əsaslar; sair metalların oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri 
2825.90  Digər metalların oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri  522.69  Digər qeyri-üzvi əsaslar; sair metalların oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri 
2826.12  Alüminium flüoridləri  523.1  Flüoridlər; flüosilikatlar, flüoralüminatlar və flüorun digər kompleks duzları 
2826.19  Digər flüoridlər  523.1  Flüoridlər; flüosilikatlar, flüoralüminatlar və flüorun digər kompleks duzları 
2826.30  Natrium heksaflüoralüminat (sintetik kriolit)  523.1  Flüoridlər; flüosilikatlar, flüoralüminatlar və flüorun digər kompleks duzları 
2826.90  Flüorun digər kompleks duzları  523.1  Flüoridlər; flüosilikatlar, flüoralüminatlar və flüorun digər kompleks duzları 
2827.10  Ammonium xlorid  523.21  Ammonium xlorid 
2827.20  Kalsium xlorid  523.22  Kalsium xlorid 
2827.31  Maqnezium xlorid  523.29  Digər xloridlər, xloroksidlər və xlor hidroksidləri; bromid və bromoksidlər; yodit və yodoksidlər 
2827.32  Alüminium xlorid  523.29  Digər xloridlər, xloroksidlər və xlor hidroksidləri; bromid və bromoksidlər; yodit və yodoksidlər 
2827.35  Nikel xlorid  523.29  Digər xloridlər, xloroksidlər və xlor hidroksidləri; bromid və bromoksidlər; yodit və yodoksidlər 
2827.39  Digərləri,qalay, dəmir  523.29  Digər xloridlər, xloroksidlər və xlor hidroksidləri; bromid və bromoksidlər; yodit və yodoksidlər 
2827.41  Mis xlorid oksidi və hidroksidi  523.29  Digər xloridlər, xloroksidlər və xlor hidroksidləri; bromid və bromoksidlər; yodit və yodoksidlər 
2827.49  Digər xlorid oksidləri və hidroksidləri  523.29  Digər xloridlər, xloroksidlər və xlor hidroksidləri; bromid və bromoksidlər; yodit və yodoksidlər 
2827.51  Natrium və kalium bromidləri  523.29  Digər xloridlər, xloroksidlər və xlor hidroksidləri; bromid və bromoksidlər; yodit və yodoksidlər 
2827.59  Digər bromidlər və bromid oksidləri  523.29  Digər xloridlər, xloroksidlər və xlor hidroksidləri; bromid və bromoksidlər; yodit və yodoksidlər 
2827.60  Yodidlər və yodid oksidləri  523.29  Digər xloridlər, xloroksidlər və xlor hidroksidləri; bromid və bromoksidlər; yodit və yodoksidlər 
2828.10  Texniki kalsium hipoxlorit və digər kalsium hipoxloritləri  523.31  Hipoxloritlər, texniki kalsium hipoxloritlər;xloritlər;hipobromitlər 
2828.90  Digər hipoxloritlər, xloritlər və hipobromitlər  523.31  Hipoxloritlər, texniki kalsium hipoxloritlər;xloritlər;hipobromitlər 
2829.11  Natrium xlorat  523.32  Natrium xloratlar 
2829.19  Digər xloratlar  523.39  Xloratlar və perxloratlar; bromatlar və perbromatlar; yodatlar və peryodatlar 
2829.90  Bromatlar və perbromatlar, yodatlar və peryodatlar  523.39  Xloratlar və perxloratlar; bromatlar və perbromatlar; yodatlar və peryodatlar 
2830.10  Natrium sulfidləri  523.41  Natrium sulfidlər 
2830.90  Kalsium, antimon və ya dəmir sulfidləri, digər sulfidlər və polisulfidlər  523.42  Digər sulfidlər, polisulfidlər 
2831.10  Natrium ditionit və sulfoksilat  523.43  Ditionitlər və sulfoksilatlar 
2831.90  Digər ditionit və sulfoksilatlar  523.43  Ditionitlər və sulfoksilatlar 
2832.10  Natrium sulfitləri  523.44  Sulfitlər; tiosulfatlar 
2832.20  Digər sulfitlər  523.44  Sulfitlər; tiosulfatlar 
2832.30  Tiosulfatlar  523.44  Sulfitlər; tiosulfatlar 
2833.11  Dinatrium sulfat  523.45  Natrium sulfatlar 
2833.19  Digər natrium sulfatları  523.45  Natrium sulfatlar 
2833.21  Maqnezium sulfat  523.49  Sulfatlar; zəylər; peroksosulfatlar (persulfatlar) 
2833.22  Alüminium sulfat  523.49  Sulfatlar; zəylər; peroksosulfatlar (persulfatlar) 
2833.24  Nikel sulfat  523.49  Sulfatlar; zəylər; peroksosulfatlar (persulfatlar) 
2833.25  Mis sulfat  523.49  Sulfatlar; zəylər; peroksosulfatlar (persulfatlar) 
2833.27  Barium sulfat  523.49  Sulfatlar; zəylər; peroksosulfatlar (persulfatlar) 
2833.29  Digər sulfatlar  523.49  Sulfatlar; zəylər; peroksosulfatlar (persulfatlar) 
2833.30  Zəylər  523.49  Sulfatlar; zəylər; peroksosulfatlar (persulfatlar) 
2833.40  Peroksosulfatlar (persulfatlar)  523.49  Sulfatlar; zəylər; peroksosulfatlar (persulfatlar) 
2834.10  Nitritlər  523.51  Nitritlər 
2834.21  Kalium nitrat  523.52  Kalium nitrat 
2834.29  Digər nitratlar  523.59  Digər nitratlar 
2835.10  Fosfinatlar və fosfonatlar  523.61  Fosfinatlar (hipofosfitlər) və fosfonatlar (fosfitlər) 
2835.22  Mono və ya dinatrium fosfat  523.63  Digər fosfatlar 
2835.24  Kalium fosfat  523.63  Digər fosfatlar 
2835.25  Kalsium hidrogenfosfat (dikalsium fosfat)  523.63  Digər fosfatlar 
2835.26  Digər kalsium fosfatları  523.63  Digər fosfatlar 
2835.29  Digər fosfatlar  523.63  Digər fosfatlar 
2835.31  Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat)  523.64  Natriumtrifosfat (natrium tripolifosfat) 
2835.39  Digər polifosfatlar  523.65  Digər polifosfatlar 
2836.20  Dinatrium karbonat  523.72  Neytral natrium hidrokarbonat (dinatrium karbonat) 
2836.30  Natrium hidrokarbonat (natriumbikarbonat)  523.73  Natrium hidrokarbonat (natrium bikarbonat) 
2836.40  Kalium karbonatları  523.74  Kalsium karbonat 
2836.50  Kalsium karbonat  523.79  Digər karbonatlar: peroksokarbonatlar (perkarbonatlar) 
2836.60  Barium karbonat  523.79  Digər karbonatlar: peroksokarbonatlar (perkarbonatlar) 
2836.91  Litium karbonatları  523.79  Digər karbonatlar: peroksokarbonatlar (perkarbonatlar) 
2836.92  Stronsium karbonat  523.79  Digər karbonatlar: peroksokarbonatlar (perkarbonatlar) 
2836.99  Digər karbonat və perkarbonatlar  523.79  Digər karbonatlar: peroksokarbonatlar (perkarbonatlar) 
2837.11  Natrium sianidlər  523.81  Sianidlər və kompleks sianidlər; sianid oksidləri 
2837.19  Digər sianidlər, sianid oksidləri  523.81  Sianidlər və kompleks sianidlər; sianid oksidləri 
2837.20  Kompleks sianidlər  523.81  Sianidlər və kompleks sianidlər; sianid oksidləri 
2839.11  Natrium metasilikatları  523.83  Silikatlar; qələvi metalların texniki silikatları 
2839.19  Natriumun digər silikatları  523.83  Silikatlar; qələvi metalların texniki silikatları 
2839.90  Digər qələvi metalların texniki silikatları  523.83  Silikatlar; qələvi metalların texniki silikatları 
2840.11  Susuz dinatrium tetraborat (təmizlənmiş boraks)  523.84  Boratlar; peroksoboratlar (perboratlar) 
2840.19  Digər dinatrium tetraborat (təmizlənmiş boraks)  523.84  Boratlar; peroksoboratlar (perboratlar) 
2840.20  Digər boratlar  523.84  Boratlar; peroksoboratlar (perboratlar) 
2840.30  Peroksoboratlar (perboratlar)  523.84  Boratlar; peroksoboratlar (perboratlar) 
2841.30  Natrium dixromatlar  524.31  Oksometal və peroksometal turşularının duzları 
2841.50  Digər xromatlar və dixromatlar, peroksoxromatlar  524.31  Oksometal və peroksometal turşularının duzları 
2841.61  Kalium permanqanat  524.31  Oksometal və peroksometal turşularının duzları 
2841.69  Digər manqanitlər, manqanatlar və permanqanatlar  524.31  Oksometal və peroksometal turşularının duzları 
2841.70  Molibdatlar  524.31  Oksometal və peroksometal turşularının duzları 
2841.80  Volframatlar  524.31  Oksometal və peroksometal turşularının duzları 
2841.90  Oksometal və peroksometal turşuların digər duzları  524.31  Oksometal və peroksometal turşularının duzları 
2842.10  İkiqat və ya kompleks silikatlar  523.89  Azidlərdən başqa, digər qeyri-üzvi turşuların və ya peroksoturşuların duzları (müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli alümosilikatlar daxil olmaqla) 
2842.90  Qeyri-üzvi turşuların və ya peroksoturşuların digər duzları  523.89  Azidlərdən başqa, digər qeyri-üzvi turşuların və ya peroksoturşuların duzları (müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli alümosilikatlar daxil olmaqla) 
2843.10  Qiymətli metallar kolloid halında  524.32  Qiymətli metalların kolloidləri; müəyyən və ya qeyri -müəyyən kimyəvi tərkibli qiymətli metalların qeyri-üzvi və üzvi birləşmələri; qiymətli metalların amalqamaları 
2843.21  Gümüş nitrat  524.32  Qiymətli metalların kolloidləri; müəyyən və ya qeyri -müəyyən kimyəvi tərkibli qiymətli metalların qeyri-üzvi və üzvi birləşmələri; qiymətli metalların amalqamaları 
2843.29  Gümüşün digər birləşmələri  524.32  Qiymətli metalların kolloidləri; müəyyən və ya qeyri -müəyyən kimyəvi tərkibli qiymətli metalların qeyri-üzvi və üzvi birləşmələri; qiymətli metalların amalqamaları 
2843.30  Qızılın birləşmələri  524.32  Qiymətli metalların kolloidləri; müəyyən və ya qeyri -müəyyən kimyəvi tərkibli qiymətli metalların qeyri-üzvi və üzvi birləşmələri; qiymətli metalların amalqamaları 
2843.90  Qiymətli metalların digər birləşmələri, qiymətli metalların amalqamaları  524.32  Qiymətli metalların kolloidləri; müəyyən və ya qeyri -müəyyən kimyəvi tərkibli qiymətli metalların qeyri-üzvi və üzvi birləşmələri; qiymətli metalların amalqamaları 
2844.10  Təbii uran və onun birləşmələri; tərkibində təbii uran və ya təbii uran birləşmələri olan ərintilər  525.11  Təbii uran və onun birləşmələri; ərintiləri, dispersiyaları (kermet daxil olmaqla), təbii uran və onun birləşmələrindən keramik məhsullar və qarışıqlar 
2844.20  Tərkibində radioaktiv maddələrin birləşmələri olan ərintilər, dispersiyalar və qarışıqlar  525.13  U-235-lə zənginləşdirilmiş uran və onun birləşmələri; plutonium və onun birləşmələri; tərkibində uran-235-lə zənginləşdirilmiş uran, plutonium və ya bu maddələrin birləşmələri olan ərintilər, dispersiyalar (metalokeramika daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları 
2844.30  Uran-235-lə bəsitləşdirilmiş uran, ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqlar  525.15  U-235-lə zənginləşdirilməmiş uran və onun birləşmələri; torium və onun birləşmələri; tərkibində uran-235-lə zənginləşdirilməmiş uran, torium və ya bu maddələrin birləşmələri olan ərintilər, dispersiyalar (metalokeramika daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları 
2844.40  Digər radioaktiv elementlər, izotoplar və birləşmələr  525.19  Digər qruplara daxil edilməyən radioaktiv elementlər, izotoplar və onların birləşmələri; radioaktiv elementlər, izotoplar və onların birləşmələri olan ərintilər, dispersiyalar (metalokeramika daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları 
2844.50  Nüvə reaktorlarının işlənmiş, istilik buraxan elementləri  525.17  Nüvə reaktorlarının istifadə edilmiş yanacaq elementləri 
2845.10  Ağır su (deyterium oksid)  525.91  İzotoplar (521.1 altqrupuna daxil edilənlərdən başqa); müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli qeyri-üzvi və üzvi izotop birləşmələr 
2845.90  Digər izotoplar, onların birləşmələri  525.91  İzotoplar (521.1 altqrupuna daxil edilənlərdən başqa); müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli qeyri-üzvi və üzvi izotop birləşmələr 
2846.10  Serium birləşmələri  525.95  Nadir torpaq metalların, ittriumun və skandiumun və bu metalların qarışıqlarının qeyri-üzvi və üzvi birləşmələri 
2846.90  Nadir torpaq metalların digər qeyri-üzvi və üzvi birləşmələri  525.95  Nadir torpaq metalların, ittriumun və skandiumun və bu metalların qarışıqlarının qeyri-üzvi və üzvi birləşmələri 
2847.00  Hidrogen peroksidi  524.91  Sidik cövhəri ilə bərkidilmiş və ya bərkidilməmiş hidrogen peroksid 
2848.00  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli fosfidlər  524.92  Ferrofosforlardan başqa, müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli fosfidlər 
2849.10  Kalsium tərkibli karbidlər  524.93  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli kalsium karbidlər 
2849.20  Silisium tərkibli karbidlər  524.94  Kalsium karbidlərdən başqa, digər müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli karbidlər 
2849.90  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən tərkibli digər karbidlər  524.94  Kalsium karbidlərdən başqa, digər müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli karbidlər 
2850.00  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli hidridlər, nitridlər, azidlər, silisidlər və boridlər  524.95  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli hidridlər, nitridlər, azidlər, silisidlər və boridlər 
2852.10  Civə birləşmələri, üzvi və ya qeyri-üzvi, müəyyən və ya qeyri müəyyən kimyəvi tərkibli, amalqamalardan başqa  524.96  Amalqamlardan başqa, üzvi və qeyri-üzvi civə birləşmələri 
2852.90  Müəyyən kimyəvi tərkibli digər birləşmələr  515.79  Digər qruplara daxil edilməyən heterosiklik birləşmələr 
2852.90  Müəyyən kimyəvi tərkibli digər birləşmələr  523.42  Digər sulfidlər, polisulfidlər 
2852.90  Müəyyən kimyəvi tərkibli digər birləşmələr  523.65  Digər polifosfatlar 
2852.90  Müəyyən kimyəvi tərkibli digər birləşmələr  523.89  Azidlərdən başqa, digər qeyri-üzvi turşuların və ya peroksoturşuların duzları (müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli alümosilikatlar daxil olmaqla) 
2852.90  Müəyyən kimyəvi tərkibli digər birləşmələr  524.92  Ferrofosforlardan başqa, müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli fosfidlər 
2852.90  Müəyyən kimyəvi tərkibli digər birləşmələr  524.94  Kalsium karbidlərdən başqa, digər müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli karbidlər 
2852.90  Müəyyən kimyəvi tərkibli digər birləşmələr  524.95  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli hidridlər, nitridlər, azidlər, silisidlər və boridlər 
2852.90  Müəyyən kimyəvi tərkibli digər birləşmələr  524.96  Amalqamlardan başqa, üzvi və qeyri-üzvi civə birləşmələri 
2852.90  Müəyyən kimyəvi tərkibli digər birləşmələr  532.21  Bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar; taninlər və onların duzları, sadə və mürəkkəb efirləri və digər törəmələri 
2852.90  Müəyyən kimyəvi tərkibli digər birləşmələr  592.22  Kazeinatlar və onun digər törəmələri: kazein yapışqanları 
2852.90  Müəyyən kimyəvi tərkibli digər birləşmələr  592.23  Albuminlər(quru məhsula hesablanmada 80 kütlə %-dən çox zərdab zülallarından ibarət olan , iki və ya daha çox zərdab zülallarının konsentratları daxil olmaqla), albuminatlar (yumurta albuminindən başqa) və digər albumin törəmələri 
2852.90  Müəyyən kimyəvi tərkibli digər birləşmələr  592.25  Digər qruplara daxil edilməyən pepton və protein maddələri və onların törəmələri, digər zülal maddələri və onların törəmələri; xromlaşdırılmış və xromlaşdırılmamış dəridən və ya aşılamaq üçün hazırlanan dəridən toz 
2852.90  Müəyyən kimyəvi tərkibli digər birləşmələr  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
2853.00  Digər qeyri-üzvi birləşmələr (distillə edilmiş və ya londultometril su və analoji təmizliyi olan su daxil olmaqla)  524.99  Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-üzvi birləşmələr (distillə edilmiş və ya konduktometrik su və analoji təmizliyi olan su daxil olmaqla); maye hava (təsirsiz qazlardan təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş); sıxılmış hava; amalqamlar (qiymətli metalların amalqamlarından başqa) 
2901.10  Doymuş asiklik karbohidrogenlər  511.14  Doymuş asiklik karbohidrogenlər 
2901.21  Doymamış etilen  511.11  Etilen 
2901.22  Doymamış propen (propilen)  511.12  Propilen 
2901.23  Doymamış buten və izomerlər  511.13  Butilen, butadion və metilbutadionlar 
2901.24  Doymamış buta-1,3-dien və izopren  511.13  Butilen, butadion və metilbutadionlar 
2901.29  Doymamış digər asiklik karbohidrogenlər  511.19  Digər qruplara daxil edilməyən asiklik karbohidrogenlər 
2902.11  Sikloheksan  511.21  Sikloheksan 
2902.19  Digər sikloalkanlar, sikloalkenlər və sikloterpenlər  511.29  Digər qruplara daxil edilməyən siklik karbohidrogenlər 
2902.20  Benzol  511.22  Benzol 
2902.30  Toluol  511.23  Toluol 
2902.41  O-ksilol  511.24  Ksilollar 
2902.42  M-ksilol  511.24  Ksilollar 
2902.43  N-ksilol  511.24  Ksilollar 
2902.44  Ksilol izomerlərinin qarışıqları  511.24  Ksilollar 
2902.50  Stirol  511.25  Stirol 
2902.60  Etilbenzol  511.26  Etilbenzol 
2902.70  Kumol  511.27  Kumol 
2902.90  Digər siklik karbohidrogenlər  511.29  Digər qruplara daxil edilməyən siklik karbohidrogenlər 
2903.11  Xlormetan (metilxlorid) və xloretan (etilxlorid)  511.36  Digər doymuş asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri 
2903.12  Dixlormetan (metilenxlorid)  511.36  Digər doymuş asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri 
2903.13  Xloroform (trixlormetan)  511.36  Digər doymuş asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri 
2903.14  Karbon 4-xlorid  511.36  Digər doymuş asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri 
2903.15  1,2-dixloretan  511.35  Etilendixlorid (1,2-dixloretan) 
2903.19  Asiklik karbohidrogenlərin doymuş digər xlorlu törəmələri  511.36  Digər doymuş asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri 
2903.21  Vinilxlorid (xloretilen)  511.31  Vinilxlorid (xloretilen) 
2903.22  Trixloetilen  511.32  Trixloetilen 
2903.23  Tetraxloretilen (perxloretilen)  511.33  Tetraxloretilen (perxloretilen) 
2903.29  Asiklik karbohidrogenlərin doymamış digər xlorlu törəmələri  511.34  Digər doymamış asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri 
2903.31  Etilendibromid (İSO) (1,2-dibrometan)  511.37  Flüorlu, bromlu və ya yodlu asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.39  Asiklik karbohidrogenlərin flüorlu, bromlu və ya yodlu digər törəmələri  511.37  Flüorlu, bromlu və ya yodlu asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.71  Trixlorftormetan  511.38  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.72  Dixlordiftormetan  511.38  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.73  Trixlortriftoretan  511.38  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.74  Dixlortetraftoretan və xlorpentaftoretan  511.38  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.75  Dixlorpentaflüorpropanlar  511.38  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.76  Bromxlordiflormetan, bromtriflormetan və dibromtetrafloretanlar  511.38  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.77  Digərləri,yalnız flüor və xlorla perhalogenləşdirilmiş törəmələr  511.38  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.78  Digər perhalogenləşdirilmiş törəmələr  511.38  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.79  Halogenləşdirilmiş, yalnız flüor və xlor tərkibli metan, etan və ya propan, digər törəmələr  511.38  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.81  1,2,3,4,5,6– helsaxlorsillohelsan (HXH(İSO)), lindan daxil olmaqla (İSO,İNN)  511.39  Digər qruplara daxil edilməyən asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.82  Aldrin(İSO), xlordan(İSO) və qeptaxlor(İSO)  511.39  Digər qruplara daxil edilməyən asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.89  Digərləri, 1,2-dibrom-4-(1,2-dibrometil) sillohelsan. tetrabromsillooltanlar  511.39  Digər qruplara daxil edilməyən asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.91  Xlorbenzol, o-dixlorbenzol və n-dixlorbenzol  511.39  Digər qruplara daxil edilməyən asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.92  Helsaxlorbenzol (İSO) və DDT (İSO)(llofenotan(İNN), 1,1,1-trixlor-2,2-bis (n-xlorfenil) etan)  511.39  Digər qruplara daxil edilməyən asiklik karbohidrogen törəmələri 
2903.99  Digər aromatik karbohidrogenlərin halogenləşdirilmiş törəmələri  511.39  Digər qruplara daxil edilməyən asiklik karbohidrogen törəmələri 
2904.10  Tərkibində yalnız sulfoqruplar, onların duzları və efirləri olan karbohidrogen törəmələri  511.4  Karbohidrogenlərin sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış birləşmələri, hologenləşdirilmiş və ya hologenləşdirilməmiş 
2904.20  Tərkibində yalnız nitro və ya nitrozoqruplar olan karbohidrogen törəmələri  511.4  Karbohidrogenlərin sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış birləşmələri, hologenləşdirilmiş və ya hologenləşdirilməmiş 
2904.90  Karbohidrogenlərin digər törəmələri  511.4  Karbohidrogenlərin sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış birləşmələri, hologenləşdirilmiş və ya hologenləşdirilməmiş 
2905.11  Metanol (metil spirti)  512.11  Metanol (metil spirti) 
2905.12  Propan-1-ol (propil spirti) və propan-2-ol (izopropil spirti)  512.12  Propilen-1-ol (propil spirti) və propan-2-ol 
2905.13  Butan-1-ol (n-butil spirti)  512.13  Butan-1-ol (n-butil spirti) 
2905.14  Digər doymuş butanol monospirtləri  512.13  Butan-1-ol (n-butil spirti) 
2905.16  Oktanol (oktil spirti) və onun izomerləri  512.14  Oktanol (oktil spirti) və onun izomerləri 
2905.17  Dodekan-1-ol (lauril spirti), heksadekan-1-ol (setil spirti) və oktadekan-1-ol (stearil spirti)  512.19  Digər biratomlu spirtlər 
2905.19  Digər doymuş monospirtlər  512.19  Digər biratomlu spirtlər 
2905.22  Atsiklik terpen spirtləri  512.19  Digər biratomlu spirtlər 
2905.29  Digər doymamış monospirtlər  512.19  Digər biratomlu spirtlər 
2905.31  Etilenqlikol (etandiol)  512.21  Etilenqlikol (etandiol) 
2905.32  Propilenqlikol (propan-1,2-diol)  512.29  Digər asiklik spirtlər 
2905.39  Digər diollar  512.29  Digər asiklik spirtlər 
2905.41  2-etil-2-(hidroksimetil)propan-1,3-diol (trimetilolpropan)  512.29  Digər asiklik spirtlər 
2905.42  Pentaeritrit  512.23  Pentaeritrit 
2905.43  Mannit  512.24  Mannit 
2905.44  D-qlüsit (sorbit)  512.25  D-qlüsit (sorbit) 
2905.45  Qliserin  512.22  Xam qliserin; qliserinli su və qliserinli torta 
2905.49  Digər polispirtlər  512.29  Digər asiklik spirtlər 
2905.51  Etxlorvinol (İNN)  512.29  Digər asiklik spirtlər 
2905.59  Asiklik spirtlərin digər halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri  512.29  Digər asiklik spirtlər 
2906.11  Mentol  512.31  Sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen spirtləri və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2906.12  Sikloheksanol, metilsikloheksanollar və dimetilsikloheksanollar  512.31  Sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen spirtləri və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2906.13  Sterinlər və inozitlər  512.31  Sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen spirtləri və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2906.19  Digər sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen  512.31  Sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen spirtləri və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2906.21  Aromatik benzil spirti  512.35  Aromatik siklik spirtlər və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2906.29  Digər aromatik siklik spirtlər  512.35  Aromatik siklik spirtlər və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2907.11  Fenol (hidroksibenzol) və onun duzları  512.41  Fenol (hidroksibenzol) və onun duzları 
2907.12  Krezollar və onların duzları  512.42  Digər qruplara daxil edilməyən krezollar və onların duzları 
2907.13  Oktilfenol, nonilfenol və onların izomerləri və duzları  512.43  Digər fenollar və fenol spirtləri 
2907.15  Naftollar və onların duzları  512.43  Digər fenollar və fenol spirtləri 
2907.19  Digər monofenollar  512.43  Digər fenollar və fenol spirtləri 
2907.21  Rezorsin və onun duzları  512.43  Digər fenollar və fenol spirtləri 
2907.22  Hidroxinon (xinol) və onun duzları  512.43  Digər fenollar və fenol spirtləri 
2907.23  4,4 -izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan) və onun duzları  512.43  Digər fenollar və fenol spirtləri 
2907.29  Digər fenollar və fenolspirtlər  512.43  Digər fenollar və fenol spirtləri 
2908.11  Pentaxlorfenol (ISO)  512.44  Fenol və fenolspirtlərin halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2908.19  Fenolların və fenolspirtlərin tərkibində yalnız halogen qrupu olan digər törəmələr və onların duzları  512.44  Fenol və fenolspirtlərin halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2908.91  Dinoseb (ISO) və onun duzları  512.44  Fenol və fenolspirtlərin halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2908.92  4,6- dinitro-o-(DNOK (İSO)) və onun duzları  512.44  Fenol və fenolspirtlərin halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2908.99  Tərkibində yalnız sulfoqruplar, onların duzları və mürəkkəb efirləri olan törəmələr  512.44  Fenol və fenolspirtlərin halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2909.11  Sadə dietil efiri  516.16  Asiklik, sikloalkan, sikloalken, sikloterpen və aromatik sadə efirlər və onların sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2909.19  Digər sadə atsikl efirlər, onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri  516.16  Asiklik, sikloalkan, sikloalken, sikloterpen və aromatik sadə efirlər və onların sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2909.20  Sadə tsikloalkan, tsikloalken, tsikloterpen efirləri və onların halogenli törəmələri  516.16  Asiklik, sikloalkan, sikloalken, sikloterpen və aromatik sadə efirlər və onların sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2909.30  Sadə aromatik efirlər və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri  516.16  Asiklik, sikloalkan, sikloalken, sikloterpen və aromatik sadə efirlər və onların sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2909.41  2,2-oksidietanol (dietilenqlikol, diqlikol)  516.17  Efirspirtlər, efirfenollar, efirspirtfennollar; sadə efirlərin və ketonların peroksidləri; onların sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2909.43  Etilenqlikol və dietilenqlikolun efirləri, sadə monobutil  516.17  Efirspirtlər, efirfenollar, efirspirtfennollar; sadə efirlərin və ketonların peroksidləri; onların sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2909.44  Etilenqlikol və dietilenqlikolun digər efirləri, sadə monoalkil  516.17  Efirspirtlər, efirfenollar, efirspirtfennollar; sadə efirlərin və ketonların peroksidləri; onların sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2909.49  Digər efirospirtlər və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri  516.17  Efirspirtlər, efirfenollar, efirspirtfennollar; sadə efirlərin və ketonların peroksidləri; onların sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2909.50  Efirfenollar və efirspirtfenollar və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri  516.17  Efirspirtlər, efirfenollar, efirspirtfennollar; sadə efirlərin və ketonların peroksidləri; onların sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2909.60  Spirtlərin, sadə efirlərin və ketonların peroksidləri və onların törəmələri  516.17  Efirspirtlər, efirfenollar, efirspirtfennollar; sadə efirlərin və ketonların peroksidləri; onların sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2910.10  Oksiran (etilen oksid)  516.13  Oksiran (etilen oksid) 
2910.20  Metiloksiran (propilen oksid)  516.14  Metiloksiran (propilen oksid) 
2910.30  1-xlor-2,3-epoksipropan (epixlorhidrin)  516.15  Tərkibində üçüzvlü həlqə olan epoksidlər, epoksispirtlər, epoksifenollar və epoksiefirlər və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2910.40  Dieldrin (ISO, INN)  516.15  Tərkibində üçüzvlü həlqə olan epoksidlər, epoksispirtlər, epoksifenollar və epoksiefirlər və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2910.90  Tərkibində üçüzvlü həlqə olan digər epoksidlər, epoksispirtlər, epoksifenollar, onların törəmələri  516.15  Tərkibində üçüzvlü həlqə olan epoksidlər, epoksispirtlər, epoksifenollar və epoksiefirlər və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2911.00  Asetallar və polumasetallar və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri  516.12  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və ya olmayan asetallar və polumasetallar və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2912.11  Metanal (formaldehid)  516.21  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan asiklik aldehidlər 
2912.12  Etanal (asetaldehid)  516.21  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan asiklik aldehidlər 
2912.19  Tərkibində oksigentərkibli funksional qruplar olmayan digər asiklik aldehidlər  516.21  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan asiklik aldehidlər 
2912.21  Benzaldehid  516.22  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və olmayan digər aldehidlər; siklik aldehidlərin polimerləri; paraformaldehid 
2912.29  Tərkibində oksigentərkibli funksional qrup olmayan digər siklik aldehidlər  516.22  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və olmayan digər aldehidlər; siklik aldehidlərin polimerləri; paraformaldehid 
2912.41  Vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid)  516.22  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və olmayan digər aldehidlər; siklik aldehidlərin polimerləri; paraformaldehid 
2912.42  Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)  516.22  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və olmayan digər aldehidlər; siklik aldehidlərin polimerləri; paraformaldehid 
2912.49  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qrup olan aldehidlər  516.22  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və olmayan digər aldehidlər; siklik aldehidlərin polimerləri; paraformaldehid 
2912.50  Tsiklik aldehidlərin polimerləri  516.22  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və olmayan digər aldehidlər; siklik aldehidlərin polimerləri; paraformaldehid 
2912.60  Paraformaldehid  516.22  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və olmayan digər aldehidlər; siklik aldehidlərin polimerləri; paraformaldehid 
2913.00  Aldehidlərin halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri  516.26  516.21 və 516.22 mal mövqelərinə aid edilən məhsulların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2914.11  Aseton  516.23  Aseton 
2914.12  Butanon (metiletilketon)  516.24  Butanon (metiletilketon) 
2914.13  4-metilpentan-2-on (metilizobutilketon)  516.25  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan sair asiklik ketonlar 
2914.19  Tərkibində oksigentərkibli funksional qruplar olmayan digər asiklik ketonlar  516.25  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan sair asiklik ketonlar 
2914.22  Tsikloheksanon və metiltsikloheksanollar  516.28  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan sikloalkan, sikloalken və sikloterpen ketonları 
2914.23  İononlar və metiliononlar  516.28  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan sikloalkan, sikloalken və sikloterpen ketonları 
2914.29  Tərkibində oksigentərkibli funksional qruplar olmayan digər tsikloalkan, tsikloalken və tsikloterpen ketonları  516.27  Kamfora 
2914.29  Tərkibində oksigentərkibli funksional qruplar olmayan digər tsikloalkan, tsikloalken və tsikloterpen ketonları  516.28  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan sikloalkan, sikloalken və sikloterpen ketonları 
2914.31  Fenilaseton (fenilpropan-2-on)  516.29  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan aromatik ketonlar; ketonspirtlər, ketonaldehidlər, ketonfenollar və digər oksigentərkibli funksional qruplar olan ketonlar; xinonlar; halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış keton və xinon törəmələri 
2914.39  Tərkibində oksigentərkibli funksional qruplar olmayan digər aromatik ketonlar  516.29  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan aromatik ketonlar; ketonspirtlər, ketonaldehidlər, ketonfenollar və digər oksigentərkibli funksional qruplar olan ketonlar; xinonlar; halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış keton və xinon törəmələri 
2914.40  Ketonspirtlər və ketonaldehidlər  516.29  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan aromatik ketonlar; ketonspirtlər, ketonaldehidlər, ketonfenollar və digər oksigentərkibli funksional qruplar olan ketonlar; xinonlar; halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış keton və xinon törəmələri 
2914.50  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan ketonfenollar və ketonlar  516.29  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan aromatik ketonlar; ketonspirtlər, ketonaldehidlər, ketonfenollar və digər oksigentərkibli funksional qruplar olan ketonlar; xinonlar; halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış keton və xinon törəmələri 
2914.61  Antraxinon  516.29  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan aromatik ketonlar; ketonspirtlər, ketonaldehidlər, ketonfenollar və digər oksigentərkibli funksional qruplar olan ketonlar; xinonlar; halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış keton və xinon törəmələri 
2914.69  Digər xinonlar  516.29  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan aromatik ketonlar; ketonspirtlər, ketonaldehidlər, ketonfenollar və digər oksigentərkibli funksional qruplar olan ketonlar; xinonlar; halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış keton və xinon törəmələri 
2914.70  Keton və xinonların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri  516.29  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan aromatik ketonlar; ketonspirtlər, ketonaldehidlər, ketonfenollar və digər oksigentərkibli funksional qruplar olan ketonlar; xinonlar; halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış keton və xinon törəmələri 
2915.11  Qarışqa turşusu  513.74  Qarışqa turşusu və onun duzları və mürəkkəb efirləri 
2915.12  Qarışqa turşusunun duzları  513.74  Qarışqa turşusu və onun duzları və mürəkkəb efirləri 
2915.13  Qarışqa turşusunun mürəkkəb efirləri  513.74  Qarışqa turşusu və onun duzları və mürəkkəb efirləri 
2915.21  Sirkə turşusu  513.71  Sirkə turşusu və onun duzları 
2915.24  Sirkə anhidridi  513.77  Digər qruplara daxil edilməyən doymuş asiklik monokarbon turşuları; doymuş asiklik monokarbon turşuların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2915.29  Sirkə turşusunun digər duzları  513.71  Sirkə turşusu və onun duzları 
2915.31  Etilasetat  513.72  Sirkə turşusunun mürəkkəb efirləri 
2915.32  Vinilasetat  513.72  Sirkə turşusunun mürəkkəb efirləri 
2915.33  N-butilasetat  513.72  Sirkə turşusunun mürəkkəb efirləri 
2915.36  Dinoseba (ISO) asetat  513.72  Sirkə turşusunun mürəkkəb efirləri 
2915.39  Sirkə turşusunun digər mürəkkəb efirləri  513.72  Sirkə turşusunun mürəkkəb efirləri 
2915.40  Mono-, di- və ya trixlorasetat turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri  513.77  Digər qruplara daxil edilməyən doymuş asiklik monokarbon turşuları; doymuş asiklik monokarbon turşuların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2915.50  Propion turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  513.77  Digər qruplara daxil edilməyən doymuş asiklik monokarbon turşuları; doymuş asiklik monokarbon turşuların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2915.60  Yağ turşuları, valerian turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri  513.75  Yağ turşuları, valerian turşuları və onların duzları və mürəkkəb efirləri 
2915.70  Palmitin turşusu, stearin turşusu, onların duzları və mürəkkəb efirləri  513.76  Palmitin turşusu, stearin turşusu və onların duzları və mürəkkəb efirləri 
2915.90  Palmitin turşusu, stearin turşusu, onların digər duzları və mürəkkəb efirləri  513.77  Digər qruplara daxil edilməyən doymuş asiklik monokarbon turşuları; doymuş asiklik monokarbon turşuların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2916.11  Doymamış atsiklik monokarbon turşuları, tsiklik monokarbon turşuları, onların anhidridləri, peroksidləri, onların törəmələri  513.79  Digər doymamış monokarbonlu asiklik turşular, monokarbonlu siklik turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2916.12  Akril turşusunun mürəkkəb efirləri  513.79  Digər doymamış monokarbonlu asiklik turşular, monokarbonlu siklik turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2916.13  Metakril turşusu və onun duzları  513.73  Metakril turşusu və onun duzları və mürəkkəb efirləri 
2916.14  Metakril turşusunun mürəkkəb efirləri  513.73  Metakril turşusu və onun duzları və mürəkkəb efirləri 
2916.15  Olein, linol və ya linolin turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri  513.78  Olein, linol və linolen turşular, onların duzları və mürəkkəb efirləri 
2916.16  Doymamış asiklik monokarbon turşuları, siklik monokarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları; onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri: binapakril (İSO)  513.79  Digər doymamış monokarbonlu asiklik turşular, monokarbonlu siklik turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2916.19  Digər doymamış atsiklik monokarbon turşuları və onların törəmələri  513.79  Digər doymamış monokarbonlu asiklik turşular, monokarbonlu siklik turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2916.20  Sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen monokarbon turşuları, onların anhidridləri və törəmələri  513.79  Digər doymamış monokarbonlu asiklik turşular, monokarbonlu siklik turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2916.31  Benzoy turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  513.79  Digər doymamış monokarbonlu asiklik turşular, monokarbonlu siklik turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2916.32  Benzoil peroksidi və benzoilxlorid  513.79  Digər doymamış monokarbonlu asiklik turşular, monokarbonlu siklik turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2916.34  Fenilsirkə turşusu və onun duzları  513.79  Digər doymamış monokarbonlu asiklik turşular, monokarbonlu siklik turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2916.39  Digər aromatik monokarbon turşuları və onların törəmələri  513.79  Digər doymamış monokarbonlu asiklik turşular, monokarbonlu siklik turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2917.11  Oksalat turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  513.89  Digər qruplara daxil edilməyən polikarbon turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2917.12  Adipin turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  513.89  Digər qruplara daxil edilməyən polikarbon turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2917.13  Sebasin turşusu  513.89  Digər qruplara daxil edilməyən polikarbon turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2917.14  Malein anhidrid  513.81  Malein anhidrid 
2917.19  Digər asiklik polikarbon turşuları və onların törəmələri  513.89  Digər qruplara daxil edilməyən polikarbon turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2917.20  Sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen polikarbon turşuları, onların törəmələri  513.85  Sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen polikarbon turşular, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2917.32  Dioktilortoftalatlar  513.83  Dioktilortoftalatlar 
2917.33  Dinonil- və ya didesilortoftalatlar  513.89  Digər qruplara daxil edilməyən polikarbon turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2917.34  Ortoftal turşusunun digər mürəkkəb efirləri  513.89  Digər qruplara daxil edilməyən polikarbon turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2917.35  Ftal anhidrid  513.82  Ftal anhidrid 
2917.36  Tereftal turşusu və onun duzları  513.89  Digər qruplara daxil edilməyən polikarbon turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2917.37  Dimetiltereftalat  513.84  Dimetiltereftalatlar 
2917.39  Digər aromatik polikarbon turşuları və onların törəmələri  513.89  Digər qruplara daxil edilməyən polikarbon turşular və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2918.11  Süd turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  513.91  Süd turşusu, çaxır turşusu, limon turşusu və onların duzları və mürəkkəb efirləri 
2918.12  Çaxır turşusu  513.91  Süd turşusu, çaxır turşusu, limon turşusu və onların duzları və mürəkkəb efirləri 
2918.13  Çaxır turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri  513.91  Süd turşusu, çaxır turşusu, limon turşusu və onların duzları və mürəkkəb efirləri 
2918.14  Limon turşusu  513.91  Süd turşusu, çaxır turşusu, limon turşusu və onların duzları və mürəkkəb efirləri 
2918.15  Limon turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri  513.91  Süd turşusu, çaxır turşusu, limon turşusu və onların duzları və mürəkkəb efirləri 
2918.16  Qlükon turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  513.92  Tərkibində spirt qrupu olan, lakin digər oksigentərkibli funksional qrup olmayan karbon turşuları və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2918.18  Xlorbenzilat (ISO)  513.92  Tərkibində spirt qrupu olan, lakin digər oksigentərkibli funksional qrup olmayan karbon turşuları və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2918.19  Tərkibində spirt qrupu olan digər karbon turşuları və onların törəmələri  513.92  Tərkibində spirt qrupu olan, lakin digər oksigentərkibli funksional qrup olmayan karbon turşuları və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2918.21  Salisil turşusu və onun duzları  513.93  Salisil turşusu və onların duzları və mürəkkəb efirləri 
2918.22  O-asetilalisil turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  513.93  Salisil turşusu və onların duzları və mürəkkəb efirləri 
2918.23  Salisil turşusunun digər mürəkkəb efirləri və onların duzları  513.93  Salisil turşusu və onların duzları və mürəkkəb efirləri 
2918.29  Digər metilsalisilat və fenilsalisilat (salol)  513.94  Tərkibində fenol qrupu olan, lakin digər oksigentərkibli funksional qrup olmayan karbon turşuları və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2918.30  Tərkibində aldehid və ya keton qrupu olan, lakin digər oksigentərkibli funksional qrupu olmayan karbon turşuları  513.95  Tərkibində aldehid və ya keton qrupu olan, lakin digər oksigentərkibli funksional qrup olmayan karbon turşuları və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2918.91  2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trixlorfenoksi sirkə turşusu), onun duzları və mürəkkəb efirləri  513.96  Digər qruplara daxil edilməyən əlavə oksigentərkibli funksional qrupu olan karbon turşular, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2918.99  2,6 dimetolsibenzoy turşusu; dilamba (ISO); natrium fenolsiasetat  513.96  Digər qruplara daxil edilməyən əlavə oksigentərkibli funksional qrupu olan karbon turşular, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və törəmələri 
2919.10  Tris (2,3-dibrompropil) fosfat  516.31  Fosfat turşusunun mürəkkəb efirləri və onların duzları (laktofosfatlar daxil olmaqla); onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2919.90  Fosfat turşusunun digər mürəkkəb efirləri və onların duzları, onların halogenləşdirilmiş törəmələri  516.31  Fosfat turşusunun mürəkkəb efirləri və onların duzları (laktofosfatlar daxil olmaqla); onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2920.11  Mürəkkəb tiofosfor efirləri (fosfortioatlar) və onların duzları; onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri  516.39  Qeyri-metalların digər qeyri-üzvi turşularının mürəkkəb efirləri (halogenanhidrogenlərin mürəkkəb efirlərindən başqa) və onların duzları; onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2920.19  Digər mürəkkəb tiofosfor efirləri (fosfortioatlar) və onların duzları; onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri  516.39  Qeyri-metalların digər qeyri-üzvi turşularının mürəkkəb efirləri (halogenanhidrogenlərin mürəkkəb efirlərindən başqa) və onların duzları; onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2920.90  Qeyri-metalların digər qeyri-üzvi turşularının mürəkkəb efirləri və duzları, onların törəmələri  516.39  Qeyri-metalların digər qeyri-üzvi turşularının mürəkkəb efirləri (halogenanhidrogenlərin mürəkkəb efirlərindən başqa) və onların duzları; onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
2921.11  Metilamin, di- və ya trimetilamin və onların duzları  514.51  Asiklik monoaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2921.19  Digər atsiklik monoaminlər, onların törəmələri və duzları  514.51  Asiklik monoaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2921.21  Etilendiamin və onun duzları  514.52  Asiklik poliaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2921.22  Heksometilendiamin və onun duzları  514.52  Asiklik poliaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2921.29  Digər atsiklik poliaminlər və ya onların törəmələri, bu birləşmələrin duzları  514.52  Asiklik poliaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2921.30  Tsikloalkan, sikoralken və ya tsikloterpen mono- və ya poliaminlər və onların törəmələri, bu birləşmələrin duzları  514.53  Sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen mono- və ya poliaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2921.41  Anilin və onun duzları  514.54  Aromatik monoaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2921.42  Anilin törəmələri və onların duzları  514.54  Aromatik monoaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2921.43  Toluidinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  514.54  Aromatik monoaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2921.44  Difenilamin və onun törəmələri, bu birləşmələrin duzları  514.54  Aromatik monoaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2921.45  1-naftilamin (alğfa-naftilamin), 2-naftilamin (beta-naftilamin) və onların törəmələri, bu birləşmələrin duzları  514.54  Aromatik monoaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2921.46  Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), delsamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenlamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenorels (INN) və fentermin (INN), bu birləşmələrin duzları  514.54  Aromatik monoaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2921.49  Digər aromatik monoaminlər və onların törəmələri, bu birləşmələrin duzları  514.54  Aromatik monoaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2921.51  O-, m-, p-fenillendiamin, diamintoluollar və onların törəmələri, bu birləşmələrin duzları  514.55  Aromatik poliaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2921.59  Digər aromatik poliaminlər və onların törəmələri, bu birləşmələrin duzları  514.55  Aromatik poliaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2922.11  Monoetanolamin və onun duzları  514.61  Aminospirtlər və onların sadə və mürəkkəb efirləri (tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olmayan birləşmələrdən başqa) və bu birləşmələrin duzları 
2922.12  Dietanolamin və onun duzları  514.61  Aminospirtlər və onların sadə və mürəkkəb efirləri (tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olmayan birləşmələrdən başqa) və bu birləşmələrin duzları 
2922.13  Trietanolamin və onun duzları  514.61  Aminospirtlər və onların sadə və mürəkkəb efirləri (tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olmayan birləşmələrdən başqa) və bu birləşmələrin duzları 
2922.14  Dekstropropoksifen (INN) və onun duzları  514.61  Aminospirtlər və onların sadə və mürəkkəb efirləri (tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olmayan birləşmələrdən başqa) və bu birləşmələrin duzları 
2922.19  Digər aminospirtlər, onların sadə və mürəkkəb efirləri, bu birləşmələrin duzları  514.61  Aminospirtlər və onların sadə və mürəkkəb efirləri (tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olmayan birləşmələrdən başqa) və bu birləşmələrin duzları 
2922.21  Aminhidroksinaftalinsulfoturşular və onların duzları  514.62  Aminonaftollar və sair aminfenollar və onların sadə və mürəkkəb efirləri (tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olmayan birləşmələrdən başqa) və bu birləşmələrin duzları 
2922.29  Digər aminofenollar, onların sadə və mürəkkəb efirləri, bu birləşmələrin duzları  514.62  Aminonaftollar və sair aminfenollar və onların sadə və mürəkkəb efirləri (tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olmayan birləşmələrdən başqa) və bu birləşmələrin duzları 
2922.31  Amfepramon (INN), metadon (INN) və normetadon (INN), bu birləşmələrin duzları  514.63  Aminoaldehidlər, aminoketonlar və aminoxinonlar (tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olmayan birləşmələrdən başqa) və onların duzları 
2922.39  Digər aminoaldehidlər, aminoketonlar və aminoxinonlar, bu birləşmələrin duzları  514.63  Aminoaldehidlər, aminoketonlar və aminoxinonlar (tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olmayan birləşmələrdən başqa) və onların duzları 
2922.41  Lizin və onun mürəkkəb efirləri, bu birləşmələrin duzları  514.64  Lizin və onların mürəkkəb efirləri və duzları; qlütamin turşusu və onların duzları 
2922.42  Qlutamin turşusu və onun duzları  514.64  Lizin və onların mürəkkəb efirləri və duzları; qlütamin turşusu və onların duzları 
2922.43  Antranil turşusu və onun duzları  514.65  Digər qruplara daxil edilməyən aminturşular və onların mürəkkəb efirləri (tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olmayan birləşmələrdən başqa) və onların duzları 
2922.44  Tilidin (İNN) və onun duzları  514.65  Digər qruplara daxil edilməyən aminturşular və onların mürəkkəb efirləri (tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olmayan birləşmələrdən başqa) və onların duzları 
2922.49  Digər amin turşular, onların mürəkkəb efirləri və duzları  514.65  Digər qruplara daxil edilməyən aminturşular və onların mürəkkəb efirləri (tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olmayan birləşmələrdən başqa) və onların duzları 
2922.50  Aminspirtfenollar, aminturşufenollar, digər amin birləşmələr  514.67  Aminspirtfenollar, aminturşufenollar və digər oksigentərkibli funksional qrup olan aminbirləşmələri 
2923.10  Xolin və onun duzları  514.81  Dördüncü dövr duzları və ammonium hidroksidləri, lesitinlər və digər fosfoaminlipidlər 
2923.20  Digər lesitinlər və fosfoaminolipidlər  514.81  Dördüncü dövr duzları və ammonium hidroksidləri, lesitinlər və digər fosfoaminlipidlər 
2923.90  Ammoniumun digər dördlü duzları və hidroksidləri  514.81  Dördüncü dövr duzları və ammonium hidroksidləri, lesitinlər və digər fosfoaminlipidlər 
2924.11  Meprobamat (INN)  514.71  Asiklik amidlər (asiklik karbamatlar daxil olmaqla) və onların törəmələri və duzları 
2924.12  Flüorasetamid (ISO), monolrotofos (ISO) və fosfamidon (ISO)  514.71  Asiklik amidlər (asiklik karbamatlar daxil olmaqla) və onların törəmələri və duzları 
2924.19  Digər atsiklik amidlər, onların törəmələri və duzları  514.71  Asiklik amidlər (asiklik karbamatlar daxil olmaqla) və onların törəmələri və duzları 
2924.21  Ureinlər və onların törəmələri, onların duzları  514.73  Ureinlər və onların törəmələri və birləşmələrin duzları 
2924.23  2-asetamidobenzoy turşusu (N-asetilantranil turşusu) və onun duzları  514.79  Digər siklik amidlər (asiklik karbamatlar daxil olmaqla) və onların törəmələri və duzları 
2924.24  Etinamat (INN)  514.79  Digər siklik amidlər (asiklik karbamatlar daxil olmaqla) və onların törəmələri və duzları 
2924.29  Digər tsiklik amidlər, onların törəmələri və duzları  514.79  Digər siklik amidlər (asiklik karbamatlar daxil olmaqla) və onların törəmələri və duzları 
2925.11  Saxarin və onun duzları  514.82  Tərkibində funksional karboksimid qrupları olan birləşmələr (saxarin və onun duzları daxil olmaqla) və tərkibində funksional imin qrupu olan birləşmələr 
2925.12  Qlutetimid (INN) və onun törəmələri  514.82  Tərkibində funksional karboksimid qrupları olan birləşmələr (saxarin və onun duzları daxil olmaqla) və tərkibində funksional imin qrupu olan birləşmələr 
2925.19  Digər imidlər və onların törəmələri, bu birləşmələrin duzları  514.82  Tərkibində funksional karboksimid qrupları olan birləşmələr (saxarin və onun duzları daxil olmaqla) və tərkibində funksional imin qrupu olan birləşmələr 
2925.21  Xlordimeform (ISO) və onun törəmələri və duzları  514.82  Tərkibində funksional karboksimid qrupları olan birləşmələr (saxarin və onun duzları daxil olmaqla) və tərkibində funksional imin qrupu olan birləşmələr 
2925.29  Digər iminlər və onların törəmələri, onların duzları  514.82  Tərkibində funksional karboksimid qrupları olan birləşmələr (saxarin və onun duzları daxil olmaqla) və tərkibində funksional imin qrupu olan birləşmələr 
2926.10  Akrilonitril  514.83  Akrilonitril 
2926.20  1-sianquanidin (disiandiamid)  514.84  Tərkibində funksional nitril qrupu olan digər birləşmələr 
2926.30  Fenproporeks (INN) və onun duzları, metadon (INN)- aralıq məhsulları olan (4-siano-2-dimetilamin-4,4-difenilbutan)  514.84  Tərkibində funksional nitril qrupu olan digər birləşmələr 
2926.90  Tərkibində funksional nitril qrupu olan digər birləşmələr  514.84  Tərkibində funksional nitril qrupu olan digər birləşmələr 
2927.00  Diazo-, azo- və azoksi birləşmələr  514.85  Diazo-, azo- və azoksi-birləşmələr 
2928.00  Hidrazin və üzvi hidroksilaminin törəmələri  514.86  Hidrazin və ya hidroksilamin üzvi törəmələri 
2929.10  İzosianatlar  514.89  Tərkibində digər azottərkibli funksional qruplar olan birləşmələr 
2929.90  Tərkibində azottərkibli funksional qruplar olan digər birləşmələr  514.89  Tərkibində digər azottərkibli funksional qruplar olan birləşmələr 
2930.20  Tiokarbamat və ditiokarbamat kükürd üzvi birləşmələri  515.42  Tiokarbamatlar və ditiokarbamatlar 
2930.30  Kükürd-üzvi birləşmələr, tiuram mono-, di- və ya tetrasulfidlər  515.43  Tiuram mono-, di- və ya tetrasulfidlər 
2930.40  Metionin kükürd-üzvi birləşmələri  515.44  Metionin 
2930.50  Kaptafol (ISO) və metamidofos (ISO)  515.49  Digər kükürdlü üzvi birləşmələr 
2930.90  Digər kükürd-üzvi birləşmələri  515.49  Digər kükürdlü üzvi birləşmələr 
2931.10  Tetrametilqurquşun və tetraetilaququşun  515.5  Digər üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr 
2931.20  Tributilolov birləşmələr  515.5  Digər üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr 
2931.90  Digər üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr  515.5  Digər üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr 
2932.11  Tetrahidrofuran  515.69  Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində təkcə oksigen heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2932.12  2-furaldehid (furfurol)  515.69  Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində təkcə oksigen heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2932.13  Furfuril və tetrahidrofurfuril spirtləri  515.69  Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində təkcə oksigen heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2932.19  Quruluşunda kondensləşdirilməmiş furan həlqəsi olan digər birləşmələr  515.69  Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində təkcə oksigen heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2932.20  Qamma-butirolalton  515.62  Kumarin, metilkumarinlər, etilkumarinlər 
2932.20  Qamma-butirolalton  515.63  Digər loktonlar 
2932.91  İzosafrol,digərləri  515.69  Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində təkcə oksigen heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2932.92  1-(1,3-benzodioksol-5 il) propan-2-on  515.69  Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində təkcə oksigen heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2932.93  Piperonal  515.69  Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində təkcə oksigen heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2932.94  Safrol  515.69  Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində təkcə oksigen heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2932.95  Tetrahidrokannabinollar (bütün izomerləri)  515.69  Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində təkcə oksigen heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2932.99  Tərkibində oksigen heteroatomu olan digər heterotsiklik birləşmələr  515.69  Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində təkcə oksigen heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2933.11  Fenazon (antipirin) və onun törəmələri  515.71  Tərkibində kondensasiya edilməmiş pirazol halqası olan (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) təkcə azot heteroatomları ilə heterosiklik birləşmələr 
2933.19  Quruluşunda kondensləşdirilməmiş pirazol həlqəsi olan digər birləşmələr  515.71  Tərkibində kondensasiya edilməmiş pirazol halqası olan (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) təkcə azot heteroatomları ilə heterosiklik birləşmələr 
2933.21  Quruluşunda hidantoin və onun törəmələri  515.72  Hidantoin və onun törəmələri 
2933.29  Quruluşunda kondensləşdirilməmiş imidazol həlqəsi olan digər birləşmələr  515.73  Quruluş strukturunda kondensləşdirilməmiş imidazol həlqəsi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış heterosiklik birləşmələr 
2933.31  Piridin və onun duzları  515.74  Quruluş strukturunda kondensləşdirilməmiş piridin həlqəsi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış azot heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2933.32  Piperidin və onun duzları  515.74  Quruluş strukturunda kondensləşdirilməmiş piridin həlqəsi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış azot heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2933.33  Alfentanil(INN), anileridin(INN), bezitramid(INN), bromazepam(INN)  515.74  Quruluş strukturunda kondensləşdirilməmiş piridin həlqəsi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış azot heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2933.39  Quruluşunda kondensləşdirilməmiş piridin həlqəsi olan digər birləşmələr  515.74  Quruluş strukturunda kondensləşdirilməmiş piridin həlqəsi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış azot heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2933.41  Levorfanol (INN) və onun duzları  515.75  Quruluş strukturunda sonradan kondensasiya edilməyən xinolin və ya izoxinolin həlqə sistemi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış azot heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2933.49  Digərləri, xinolinin halogenli törəmələri, xinolinkarbon turşusunun törəmələri  515.75  Quruluş strukturunda sonradan kondensasiya edilməyən xinolin və ya izoxinolin həlqə sistemi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış azot heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2933.52  Quruluşunda pirimidin həlqəsi və ya piperazin həlqəsi olan malonilkarbamid (barbitur turşusu) və onun duzları  515.76  Quruluş strukturunda pirimidin (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) və ya piperazin və ya sonradan kondensasiya edilməyən trazin həlqəsi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış azot heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr; nuklein turşuları və onların duzları 
2933.53  Fenobarbital (INN), barbital (INN) və onların duzları  515.76  Quruluş strukturunda pirimidin (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) və ya piperazin və ya sonradan kondensasiya edilməyən trazin həlqəsi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış azot heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr; nuklein turşuları və onların duzları 
2933.54  Malonilkarbamidin (barbitur turşusu) digər törəmələri, bu birləşmələrin duzları  515.76  Quruluş strukturunda pirimidin (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) və ya piperazin və ya sonradan kondensasiya edilməyən trazin həlqəsi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış azot heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr; nuklein turşuları və onların duzları 
2933.55  Ioprazolam (INN),meklokvalon (INN), metakvalon (INN) və zipeprol (INN); bu birləşmələrin duzları  515.76  Quruluş strukturunda pirimidin (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) və ya piperazin və ya sonradan kondensasiya edilməyən trazin həlqəsi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış azot heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr; nuklein turşuları və onların duzları 
2933.59  Quruluşunda pirimidin və ya piperazin həlqəsi olan digər birləşmələr  515.76  Quruluş strukturunda pirimidin (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) və ya piperazin və ya sonradan kondensasiya edilməyən trazin həlqəsi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış azot heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr; nuklein turşuları və onların duzları 
2933.61  Melamin  515.76  Quruluş strukturunda pirimidin (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) və ya piperazin və ya sonradan kondensasiya edilməyən trazin həlqəsi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış azot heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr; nuklein turşuları və onların duzları 
2933.69  Quruluşunda kondensləşdirilməmiş triazin həlqəsi olan digər birləşmələr  515.76  Quruluş strukturunda pirimidin (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) və ya piperazin və ya sonradan kondensasiya edilməyən trazin həlqəsi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış azot heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr; nuklein turşuları və onların duzları 
2933.71  6-heksanlaktam (e-kaprolaktam)  515.61  Laktamlar 
2933.72  Klobazam (INN) və metiprilon(INN)  515.61  Laktamlar 
2933.79  Digər laktamlar  515.61  Laktamlar 
2933.91  Xlordizepoksid, klonazepam, klorazepam, diazepam, analoji birləşmələr  515.77  Digər azot heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2933.99  Tərkibində təkcə azot heteroatomları olan digər heterosikl birləşmələr  515.77  Digər azot heteroatomu (ları) olan heterosiklik birləşmələr 
2934.10  Quruluşunda kondensləşdirilməmiş tiazol həlqəsi olan nuklein turşuları və onların duzları  515.79  Digər qruplara daxil edilməyən heterosiklik birləşmələr 
2934.20  Quruluşunda sonradan kondensasiya edilməyən benzotiazol həlqəsi olan nuklein turşuları və duzları  515.79  Digər qruplara daxil edilməyən heterosiklik birləşmələr 
2934.30  Tietilperazin(INN), tioridazin(INN) və onun duzları  515.78  Tərkibində kondensasiya edilməmiş fenotiazin halqa sistemi (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) təkcə azot heteroatomları ilə heterosiklik birləşmələr 
2934.91  Aminoreks, brotizolam, klotiazepam, dekstromoramid, pemolin, fenmetrazin və sufentanil, onların duzları  515.79  Digər qruplara daxil edilməyən heterosiklik birləşmələr 
2934.99  Digər nuklein turşuları və onların duzları, digər heterosikl birləşmələr  515.79  Digər qruplara daxil edilməyən heterosiklik birləşmələr 
2935.00  Sulfonamidlər  515.8  Sulfonamidlər 
2936.21  Təmiz halda A vitaminləri və onların törəmələri  541.12  A vitaminləri və onun törəmələri (təmiz halda) 
2936.22  Təmiz halda B1 vitamini və onun törəmələri  541.13  B vitaminləri və onun törəmələri (təmiz halda) 
2936.23  Təmiz halda B2 vitamini və onun törəmələri  541.13  B vitaminləri və onun törəmələri (təmiz halda) 
2936.24  Təmiz halda D və ya DL-pantoten turşusu (B3 və ya B5 vitaminləri), onun törəmələri  541.13  B vitaminləri və onun törəmələri (təmiz halda) 
2936.25  Təmiz halda B6 vitamini və onun törəmələri  541.13  B vitaminləri və onun törəmələri (təmiz halda) 
2936.26  Təmiz halda B12 vitamini və onun törəmələri  541.13  B vitaminləri və onun törəmələri (təmiz halda) 
2936.27  Təmiz halda C vitamini və onun törəmələri  541.14  C vitaminləri və onun törəmələri (təmiz halda) 
2936.28  Təmiz halda E vitamini və onun törəmələri  541.15  E vitaminləri və onun törəmələri (təmiz halda) 
2936.29  Digər vitaminlər və onların törəmələri  541.16  Digər vitaminlər və onların törəmələri (təmiz halda) 
2936.90  Digər vitaminlər (təbii konsentratlar daxil olmaqla)  541.17  Vitamin və provitaminlərin qarışıqları (təbii konsentratlar daxil olmaqla, istənilən həlledicidə olan və ya olmayan) 
2937.11  Təbii və ya sintez olunmuş somatotropin, onun törəmələri  541.54  Polipeptid hormonları, zülal hormonları və qlikoprotein hormonları, onların törəmələri və struktur analoqları 
2937.12  Insulin və onun duzları  541.54  Polipeptid hormonları, zülal hormonları və qlikoprotein hormonları, onların törəmələri və struktur analoqları 
2937.19  Digərləri insulin və onun duzları  541.54  Polipeptid hormonları, zülal hormonları və qlikoprotein hormonları, onların törəmələri və struktur analoqları 
2937.21  Kortizon, hidrokortizon  541.53  Steroid hormonları və onun törəmələri, struktur analoqları 
2937.22  Kortikosteroid hormonlarının halogenli törəmələri  541.53  Steroid hormonları və onun törəmələri, struktur analoqları 
2937.23  Estrogenlər və prohestinlər  541.53  Steroid hormonları və onun törəmələri, struktur analoqları 
2937.29  Digərləri estrogenlər  541.53  Steroid hormonları və onun törəmələri, struktur analoqları 
2937.50  Prostoqlandinlər, tromboksanlar və leylotriyenlər, onların törəmələri və quruluş analoqları  541.56  Tromboksanlar, prostoqlandinlər və leykotriyenlər, onların törəmələri və struktur analoqları 
2937.90  Digərləri prostoqlandinlər  541.55  Katexolaminlər, onların törəmələri və struktur analoqları 
2937.90  Digərləri prostoqlandinlər  541.59  Əsasən hormonlar kimi istifadə edilən sair steroidlər 
2938.10  Rutozid (rutin) və onun törəmələri  541.61  Təbii və ya sintez olunmuş qlikozidlər, onların duzları, sadə və mürəkkəb efirləri, digər törəmələri 
2938.90  Digər təbii və ya sintezləşdirilmiş qlikozidlər, onların duzları, sadə və mürəkkəb efirləri  541.61  Təbii və ya sintez olunmuş qlikozidlər, onların duzları, sadə və mürəkkəb efirləri, digər törəmələri 
2939.11  Xaş-xaş çöpü konsentratları, kodein, etilmorfin, etorfin, heroin, morfin, tebakon, tebain; bu birləşmələrin duzları  541.41  Opium alkaloidləri, onların törəmələri və duzları 
2939.19  Digər opium (tiryək) alkaloidləri, onların törəmələri və duzları  541.41  Opium alkaloidləri, onların törəmələri və duzları 
2939.20  Kinə ağacının qabığından alınan alkaloidlər, onların törəmələri, bu birləşmələrin duzları  541.42  Kinə ağacının qabığından alınan alkaloidlər, onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
2939.30  Kofein və onun duzları  541.43  Kofein və onun duzları 
2939.41  Efedrin və onun duzları  541.44  Efedrinlər və onların duzları 
2939.42  Psevdoefedrin (INN) və onun duzları  541.44  Efedrinlər və onların duzları 
2939.43  Katin (INN) və onun duzları  541.44  Efedrinlər və onların duzları 
2939.44  Norefedrin nə onun duzları  541.44  Efedrinlər və onların duzları 
2939.49  Digər efedrinlər və onların duzları  541.44  Efedrinlər və onların duzları 
2939.51  Fenetillin (INN) və onun duzları  541.45  Teofilin və aminofilin (teofillin-etilendiamin) və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
2939.59  Digər fenetillinləri  541.45  Teofilin və aminofilin (teofillin-etilendiamin) və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
2939.61  Erqometrin (INN) və onun duzları  541.46  Çovdar mahmızının alkaloidləri və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
2939.62  Erqotamin (INN) və onun duzları  541.46  Çovdar mahmızının alkaloidləri və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
2939.63  Lizergin turşusu və onun duzları  541.46  Çovdar mahmızının alkaloidləri və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
2939.69  Digər turşular və onun duzları  541.46  Çovdar mahmızının alkaloidləri və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
2939.91  Kokain və onun duzları  541.49  Digər bitki alkaloidləri və onun törəmələri, onların duzları; digər qruplara daxil edilməyən alkaloid törəmələri və onların duzları 
2939.99  Bitki mənşəli təbii və ya sintez olunmuş digər alkaloidlər, onların duzları, efirləri və digər törəmələri  541.49  Digər bitki alkaloidləri və onun törəmələri, onların duzları; digər qruplara daxil edilməyən alkaloid törəmələri və onların duzları 
2940.00  Kimyəvi təmiz şəkərlər, onların efirləri və duzları  516.92  Təmiz şəkər (saxaroza, laktoza, maltoza, qlukoza və fruktozadan başqa); şəkərlərin sadə və mürəkkəb efirləri və onların duzları (541.1 və 541.5 altqruplarına və ya 541.61 mal mövqeyinə aid edilən məhsullardan başqa) 
2941.10  Penisilinlər və onların penisilin turşusu quruluşu olan törəmələri, bu birləşmələrin duzları  541.31  Penisilinlər və onların penisilin turşusu quruluşu olan törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
2941.20  Streptomisinlər və onların törəmələri, bu birləşmələrin duzları  541.32  Streptomisinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
2941.30  Tetrasiklinlər, onların törəmələri və duzları  541.33  Tetrasiklinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
2941.40  Xloramfenikol (levomisetin) və onun törəmələri, bu birləşmələrin duzları  541.39  Digər antibiotiklər 
2941.50  Eritromisin və onun törəmələri, bu birləşmələrin duzları  541.39  Digər antibiotiklər 
2941.90  Digər antibiotiklər  541.39  Digər antibiotiklər 
2942.00  Digər üzvi birləşmələr  516.99  Digər üzvi birləşmələr 
3001.20  Vəzilərin və digər orqanların ekstraktları  541.62  Orqanoterapiya üçün nəzərdə tutulan qurudulmuş, xırdalanıb toz halına salınmış və ya salınmamış vəzlər və digər orqanlar; orqanoterapiya üçün nəzərdə tutulan vəzlərin və ya digər orqanların və ya onların sekretlərinin ekstratları; heparin və onun duzları; digər qruplara daxil edilməyən terapiya və ya profilaktika üçün nəzərdə tutulmuş digər insan və heyvan mənşəli maddələr 
3001.90  Orqanoterapiya üçün nəzərdə tutulmuş digər orqanlar, heparin və onun duzları  541.62  Orqanoterapiya üçün nəzərdə tutulan qurudulmuş, xırdalanıb toz halına salınmış və ya salınmamış vəzlər və digər orqanlar; orqanoterapiya üçün nəzərdə tutulan vəzlərin və ya digər orqanların və ya onların sekretlərinin ekstratları; heparin və onun duzları; digər qruplara daxil edilməyən terapiya və ya profilaktika üçün nəzərdə tutulmuş digər insan və heyvan mənşəli maddələr 
3002.10  İmmun zərdabları və qanın digər fraksiyaları  514.82  Tərkibində funksional karboksimid qrupları olan birləşmələr (saxarin və onun duzları daxil olmaqla) və tərkibində funksional imin qrupu olan birləşmələr 
3002.10  İmmun zərdabları və qanın digər fraksiyaları  515.73  Quruluş strukturunda kondensləşdirilməmiş imidazol həlqəsi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış heterosiklik birləşmələr 
3002.10  İmmun zərdabları və qanın digər fraksiyaları  515.79  Digər qruplara daxil edilməyən heterosiklik birləşmələr 
3002.10  İmmun zərdabları və qanın digər fraksiyaları  541.59  Əsasən hormonlar kimi istifadə edilən sair steroidlər 
3002.10  İmmun zərdabları və qanın digər fraksiyaları  541.63  İmmun zərdabları və qanın digər fraksiyaları və modifikasiya edilmiş immunoloji məhsullar; insan üçün və baytarlıq sahəsində istifadə olunan zərdablar 
3002.10  İmmun zərdabları və qanın digər fraksiyaları  541.64  İnsan qanı; terapevtik, profilaktiki və ya diaqnostik məqsədlərlə istifadə üçün hazırlanmış heyvan qanı; toksinlər, mikroorqanizmlərin kulturları (mayalardan başqa) 
3002.10  İmmun zərdabları və qanın digər fraksiyaları  574.19  Digər sadə poliefirlər 
3002.20  İnsanlar üçün vaksinlər  541.63  İmmun zərdabları və qanın digər fraksiyaları və modifikasiya edilmiş immunoloji məhsullar; insan üçün və baytarlıq sahəsində istifadə olunan zərdablar 
3002.30  Baytarlıq vaksinləri  541.63  İmmun zərdabları və qanın digər fraksiyaları və modifikasiya edilmiş immunoloji məhsullar; insan üçün və baytarlıq sahəsində istifadə olunan zərdablar 
3002.90  İnsan qanı, müalicəvi məqsədlər üçün hazırlanmış heyvan qanı və digər analoji məhsullar  515.73  Quruluş strukturunda kondensləşdirilməmiş imidazol həlqəsi olan hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış heterosiklik birləşmələr 
3002.90  İnsan qanı, müalicəvi məqsədlər üçün hazırlanmış heyvan qanı və digər analoji məhsullar  541.63  İmmun zərdabları və qanın digər fraksiyaları və modifikasiya edilmiş immunoloji məhsullar; insan üçün və baytarlıq sahəsində istifadə olunan zərdablar 
3002.90  İnsan qanı, müalicəvi məqsədlər üçün hazırlanmış heyvan qanı və digər analoji məhsullar  541.64  İnsan qanı; terapevtik, profilaktiki və ya diaqnostik məqsədlərlə istifadə üçün hazırlanmış heyvan qanı; toksinlər, mikroorqanizmlərin kulturları (mayalardan başqa) 
3003.10  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış halda tərkibində penisilin və ya streptomisin olan dərman vasitələri  542.11  Tərkibində penisilin turşusu quruluşu olan penisilin və onun törəmələri və ya tərkibində streptomisinlər və ya onun törəmələri olan pərakəndə satış üçün dozalarla ölçülməmiş və ya dərman formaları şəklinə salınmamış və ya qablaşdırılmamış dərmanlar 
3003.20  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış halda tərkibində digər antibiotiklər olan dərman vasitələri  542.12  Tərkibində sair antibiotiklər olan pərakəndə satış üçün dozalarla ölçülməmiş və ya dərman formaları şəklinə salınmamış və ya qablaşdırılmamış dərmanlar 
3003.31  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış halda tərkibində insulin olan dərman vasitələri  542.21  Tərkibində insulin olan pərakəndə satış üçün dozalarla ölçülməmiş və ya dərman formaları şəklinə salınmamış və ya qablaşdırılmamış dərmanlar (antibiotik olmayan) 
3003.39  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış halda tərkibində digər hormonlar olan dərman vasitələri  542.22  Tərkibində sair hormonlar və ya 541.5 altqrupuna daxil edilən digər məhsullar olan, pərakəndə satış üçün dozalarla ölçülməmiş və ya dərman formaları şəklinə salınmamış və ya qablaşdırılmamış dərmanlar (antibiotik olmayan) 
3003.40  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış halda tərkibində alkaloidlər olan dərman vasitələri  542.31  Tərkibində alkaloidlər və ya onların törəmələri olan, lakin hormonlar, 541.5 altqrupunun sair məhsulları və ya antibiotiklər olmayan, pərakəndə satış üçün dozalarla ölçülməmiş və ya dərman formaları şəklinə salınmamış və ya qablaşdırılmamış dərmanlar 
3003.90  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış halda digər dərman vasitələri  542.91  Digər qruplara daxil edilməyən pərakəndə satış üçün dozalarla ölçülməmiş və ya dərman formaları şəklinə salınmamış və ya qablaşdırılmamış dərmanlar 
3004.10  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış halda tərkibində penisilin və ya streptomisin olan dərman vasitələri  542.13  Tərkibində penisilin turşusu quruluşu olan penisilin və onun törəmələri və ya tərkibində streptomisinlər və ya onun törəmələri olan pərakəndə satış üçün dozalarla ölçülmüş və ya dərman formaları şəklinə salınmış və ya qablaşdırılmış dərmanlar 
3004.20  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış halda tərkibində digər antibiotiklər olan dərman vasitələri  542.19  Tərkibində sair antibiotiklər olan pərakəndə satış üçün dozalarla ölçülmüş və ya dərman formaları şəklinə salınmış və ya qablaşdırılmış dərmanlar 
3004.31  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış halda tərkibində insulin olan dərman vasitələri  542.23  Tərkibində insulin olan pərakəndə satış üçün dozalarla ölçülmüş və ya dərman formaları şəklinə salınmış və ya qablaşdırılmış dərmanlar (antibiotik olmayan) 
3004.32  Tərkibində kortikosteroid hormonları, onların törəmələri və ya struktur analoqları olan dərman vasitələri  542.24  Tərkibində kortikosteroid hormonları, onların törəmələri və struktur analoqları olan dərmanlar (antibiotik olmayan) 
3004.39  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış digər dərman vasitələri  542.29  Tərkibində sair hormonlar və 541.5 altqrupuna daxil edilən digər məhsullar olan, pərakəndə satış üçün dozalarla ölçülmüş və ya dərman formaları şəklinə salınmış və ya qablaşdırılmış dərmanlar (antibiotik olmayan) 
3004.40  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış halda tərkibində digər hormonlar olan dərman vasitələri  542.32  Tərkibində alkaloidlər və ya onların törəmələri olan, lakin hormonlar, 541.5 altqrupunun sair məhsulları və ya antibiotiklər olmayan pərakəndə satış üçün dozalarla ölçülmüş və ya dərman formaları şəklinə salınmış və ya qablaşdırılmış dərmanlar 
3004.50  Tərkibində vitaminlər və başqa birləşmələr olan digər dərman vasitələri  542.92  Tərkibində vitaminlər və 541.1 altqrupunun sair məhsulları olan pərakəndə satış üçün dozalarla ölçülmüş və ya dərman formaları şəklinə salınmış və ya qablaşdırılmış dərmanlar 
3004.90  Pərakəndə satış üçün formalarda və ya bağlamalarda qablaşdırılan digər dərman vasitələri  542.93  Digər qruplara daxil edilməyən pərakəndə satış üçün dozalarla ölçülmüş və ya dərman formaları şəklinə salınmış və ya qablaşdırılmış dərmanlar 
3005.10  Adqeziv sarğı materialları, yapışqan səthi olan digər materiallar  541.91  Pərakəndə satış üçün formalarda və ya bağlamalarda, qablaşdırılmış və ya əczaçılıq maddələri ilə hopdurulmuş və ya örtülmüş, təbabətdə, cərrahiyyədə, stomatologiyada və baytarlıqda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş pambıq, tənzif, bint və analoji məmulatlar (məsələn, sarğı materialları, leykoplastırlar, təpitmələr) 
3005.90  Pambıq, tənzif və digər analoji tibbi materiallar  541.91  Pərakəndə satış üçün formalarda və ya bağlamalarda, qablaşdırılmış və ya əczaçılıq maddələri ilə hopdurulmuş və ya örtülmüş, təbabətdə, cərrahiyyədə, stomatologiyada və baytarlıqda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş pambıq, tənzif, bint və analoji məmulatlar (məsələn, sarğı materialları, leykoplastırlar, təpitmələr) 
3006.10  Cərrahiyə ketqutları, analoji steril materiallar  541.99  Digər əczaçılıq məhsulları; əczaçılıq tullantıları 
3006.20  Qan qrupunu təyin etmək üçün reagentlər  541.92  Qan qruplarını təyin etmək üçün reagentlər 
3006.30  Rentgenoloji müayinələr üçün kontrast preparatlar  541.93  Rentgenoloji müayinə üçün kontrast preparatlar; xəstələrə daxil edilmək üçün nəzərdə tutulmuş diaqnostik reagentlər 
3006.40  Diş sementləri və dişlərin plomblanması üçün digər materiallar, sümüyü bərpa etmək üçün sementlər  541.99  Digər əczaçılıq məhsulları; əczaçılıq tullantıları 
3006.50  İlk yardım göstərilməsi üçün sanitar çantaları və dəstləri  541.99  Digər əczaçılıq məhsulları; əczaçılıq tullantıları 
3006.60  Hormonlar və spermisidlər əsasında hazırlanmış kimyəvi kontraseptiv vasitələr  541.99  Digər əczaçılıq məhsulları; əczaçılıq tullantıları 
3006.70  Tibbdə və baytarlıqda istifadə olunan gel şəkildə preparatlar  541.99  Digər əczaçılıq məhsulları; əczaçılıq tullantıları 
3006.91  Stomik istifadə üçün ləvazimatlar  541.99  Digər əczaçılıq məhsulları; əczaçılıq tullantıları 
3006.92  Əczaçılıq tullantıları  541.99  Digər əczaçılıq məhsulları; əczaçılıq tullantıları 
3101.00  Heyvan və bitki mənşəli gübrələr  272.1  Qarışıqlı və ya qarışıqsız, kimyəvi emal olunmuş və ya olunmamış heyvan və ya bitki mənşəli gübrələr; heyvan və ya bitki mənşəli məhsulların qarışdırılması və ya kimyəvi emal edilməsi ilə alınmış gübrələr 
3102.10  Sidik cövhəri, o cümlədən sulu məhlulda  562.16  Sidik cövhəri (susuz və ya suda məhlulu) 
3102.21  Ammonium sulfat  562.13  Ammonium sulfat 
3102.29  Ammonium sulfatın və ammonium nitratın ikiqat duzları və qarışıqları  562.12  Ammonium sulfat və ammonium nitratın ikiqat duzları və qarışıqları 
3102.30  Ammonium nitrat, o cümlədən sulu məhlulda  562.11  Ammonium nitrat (susuz və ya suda məhlulu) 
3102.40  Ammonium nitratın kalsium karbonatla və digər qeyri-üzvi maddələrlə qarışıqları  562.19  Sair azot gübrələr (digər qruplara daxil edilməyən azot birləşmələri də daxil olmaqla) 
3102.50  Natrium nitrat  272.2  Natrium nitrat 
3102.60  Kalsium nitrat və ammonium nitratın ikiqat duzları və qarışıqları  562.14  Kalsium nitrat və ammonium nitrat qatışığının ikili duzları 
3102.80  Sidik cövhərinin və ammonium nitratın suda və ya ammonyakda məhlulunun qarışıqları  562.17  Sidik cövhəri və ammonium nitratın suda və ya ammonyakda məhlulunun qarışıqları 
3102.90  Digər azot gübrələri, qarışıqlar daxil olmaqla  562.19  Sair azot gübrələr (digər qruplara daxil edilməyən azot birləşmələri də daxil olmaqla) 
3103.10  Superfosfatlar  562.22  Superfosfat 
3103.90  Digər mineral və ya kimyəvi fosfor gübrələri  562.29  Digər qruplara daxil edilməyən mineral və kimyəvi fosfat gübrələri 
3104.20  Kalium xlorid  562.31  Kalium xlorid 
3104.30  Kalium sulfat  562.32  Kalium sulfat 
3104.90  Digər mineral və ya kimyəvi kalium gübrələri  562.39  Digər qruplara daxil edilməyən mineral və kimyəvi kalium gübrələri 
3105.10  Həb və ya digər analoji formada çəkisi 10 kq-dan artıq olmayan bağlamalarda gübrələr  562.96  Həblər və analoji formalarda və ya brutto-çəkisi 10 kq -dan çox olmayan bağlamalarda bu qrupa və ya 272.1, 272.2 mal mövqelərinə aid edilən mineral və ya kimyəvi gübrələr (azot, fosfor, kalium) 
3105.20  Tərkibində üç qida elementi (azot, fosfor, kalium) olan mineral və kimyəvi gübrələr  562.91  Tərkibində üç qidalandırıcı elementi azot, fosfor və kalium olan mineral və kimyəvi gübrələr 
3105.30  Diammonium hidroortofosfat (diammonium fosfat)  562.93  Diammonium hidroortofosfat (diammonium fosfat) 
3105.40  Ammonium dihidroortofosfat (monoammonium fosfat) və onun diammonium hidroortofosfatla qarışıqları  562.94  Ammonium dihidrofosfat (monoammonium fosfat) və onun diammonium hidrofosfatla (diammonium fosfatla) qarışıqları 
3105.51  Tərkibində iki bəsləyici element-nitrat və fosfat olan mineral və ya kimyəvi gübrələr  562.95  Tərkibində iki qidalandırıcı elementi azot və fosfor olan mineral və kimyəvi gübrələr 
3105.59  Tərkibində iki bəsləyici element-azot və fosfor olan digər mineral və ya kimyəvi gübrələr  562.95  Tərkibində iki qidalandırıcı elementi azot və fosfor olan mineral və kimyəvi gübrələr 
3105.60  Tərkibində iki bəsləyici element-fosfor və kalium olan mineral və ya kimyəvi gübrələr  562.92  Tərkibində iki qidalandırıcı elementi fosfor və kalium olan mineral və kimyəvi gübrələr 
3105.90  Digər mineral və ya kimyəvi gübrələr  562.99  Digər qruplara daxil edilməyən sair mineral və ya kimyəvi gübrələr (azot, fosfor, kalium) 
3201.10  Kvebraxo ekstraktı  532.21  Bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar; taninlər və onların duzları, sadə və mürəkkəb efirləri və digər törəmələri 
3201.20  Akasiya ekstraktı  532.21  Bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar; taninlər və onların duzları, sadə və mürəkkəb efirləri və digər törəmələri 
3201.90  Digər bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar  532.21  Bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar; taninlər və onların duzları, sadə və mürəkkəb efirləri və digər törəmələri 
3202.10  Sintetik üzvi aşılayıcı maddələr  532.31  Sintetik üzvi tanin (aşılayıcı) maddələri 
3202.90  Digər aşılayıcı maddələr, ilkin aşılama üçün preparatlar  532.32  Qeyri-üzvi tanin (aşılayıcı) maddələri, tərkibində təbii aşılayıcı maddələr olan və ya olmayan aşılama preparatları; ilkin aşılama üçün ferment preparatları 
3203.00  Bitki və heyvan mənşəli boyayıcı maddələr  532.22  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli bitki və ya heyvan mənşəli boyaq maddələri (heyvan kömüründən başqa, boyayıcı ekstraktlar daxil olmaqla), bitki və ya heyvan mənşəli boyayıcı maddələr əsasında hazırlanan qatışıqlar 
3204.11  Dispers boya, onların əsasında hazırlanan preparatlar  531.11  Dispers boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar 
3204.12  Turşu boyaları və onların əsasında hazırlanan preparatlar  531.12  Metallaşdırılmış və ya metallaşdırılmamış turşu boyaq maddələri və əsasında qatışıqlar; rəngab boyayıcılar və onların əsasında qatışıqlar 
3204.13  Əsasi boyalar və onların əsasında hazırlanan preparatlar  531.13  Əsaslı boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar 
3204.14  Bilavasitə boyalar və onların əsasında hazırlanan preparatlar  531.14  Vasitəsiz boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar 
3204.15  Kub boyaları (o cümlədən piqmentlər kimi istifadə oluna) və onların əsasında hazırlanan preparatlar  531.15  Kub boyaları (o cümlədən piqmentlər kimi istifadə olunanlar daxil olmaqla) və onların əsasında hazırlanan qatışıqlar 
3204.16  Kimyəvi aktiv boyalar və onların əsasında hazırlanan preparatlar  531.16  Kimyəvi aktiv boyalar və onların əsasında hazırlanan qatışıqlar 
3204.17  Piqmentlər və onların əsasında hazırlanan preparatlar  531.17  Piqmentlər və onların əsasında hazırlanan qatışıqlar 
3204.19  İki və daha artıq boyayıcı maddələrin qarışıqları əsasında hazırlanan preparatlar  531.19  Digər sintetik üzvi boyaq maddələri (531.1 alt qrupun iki və daha çox mal mövqelərinə aid edilən boyayıcı maddələrin qarışıqları) 
3204.20  Optiki ağardıcı kimi istifadə olunan üzvi sintetik maddələr  531.21  Ağardıcı (fluoressensiyalı işıqlandırıcı) kimi istifadə edilən sintetik üzvi maddələr 
3204.90  Digər sintetik üzvi boyayıcı maddələr  531.21  Ağardıcı (fluoressensiyalı işıqlandırıcı) kimi istifadə edilən sintetik üzvi maddələr 
3205.00  Rəngli laklar, onların əsasında hazırlanan preparatlar  531.22  Boyaq lakları və onlar əsasında qatışıqlar 
3206.11  Tərkibində 80 kütlə % və daha çox titan oksidi olan titan dioksid əsasında hazırlanan preparatlar  533.11  Titan dioksid əsasında hazırlanan piqmentlər və preparatlar 
3206.19  Titan dioksid əsasında hazırlanan digər piqmentlər və preparatlar  533.11  Titan dioksid əsasında hazırlanan piqmentlər və preparatlar 
3206.20  Xrom birləşmələri əsasında hazırlanan piqmentlər və preparatlar  533.12  Xrom birləşmələri əsasında hazırlanan piqmentlər və preparatlar 
3206.41  Ultramarin və onun əsasında hazırlanmış preparatlar  533.14  Ultramarin və onun əsasında hazırlanan preparatlar 
3206.42  Litopon və sink sulfid əsasında hazırlanan digər piqmentlər və preparatlar  533.15  Litofon və sink sulfid əsasında hazırlanan digər piqmentlər və preparatlar 
3206.49  Digərləri, maqnetit , kadmium birləşmələri  533.17  Digər qruplara daxil edilməyən boyaq maddələri və digər preparatlar 
3206.50  Lüminoforlar kimi istifadə edilə bilən qeyri-üzvi maddələr  533.18  Lüminoforlar kimi istifadə edilən qeyri-üzvi məhsullar 
3207.10  Hazır piqmentlər, şüşə səsboğanları, hazır boyaqlar və digər analoji preparatlar  533.51  Hazır piqmentlər, hazır rəngboğucular və boyaqlar, şüşəvari mina və şirələr, anqoblar (şlikerlər), maye cilalar və keramika, emal və şüşə istehsalında istifadə edilən analoji preparatlar; şüşəvari fritta və toz, qranula və ya lopa şəklində digər şüşə 
3207.20  Emallar və şüşəvari şirələr, digər analoji preparatlar  533.51  Hazır piqmentlər, hazır rəngboğucular və boyaqlar, şüşəvari mina və şirələr, anqoblar (şlikerlər), maye cilalar və keramika, emal və şüşə istehsalında istifadə edilən analoji preparatlar; şüşəvari fritta və toz, qranula və ya lopa şəklində digər şüşə 
3207.30  Parıldadıcı maye və analoji preparatlar  533.51  Hazır piqmentlər, hazır rəngboğucular və boyaqlar, şüşəvari mina və şirələr, anqoblar (şlikerlər), maye cilalar və keramika, emal və şüşə istehsalında istifadə edilən analoji preparatlar; şüşəvari fritta və toz, qranula və ya lopa şəklində digər şüşə 
3207.40  Şüşəvari fritta və toz, qranula və lopa şəklində digər şüşə  533.51  Hazır piqmentlər, hazır rəngboğucular və boyaqlar, şüşəvari mina və şirələr, anqoblar (şlikerlər), maye cilalar və keramika, emal və şüşə istehsalında istifadə edilən analoji preparatlar; şüşəvari fritta və toz, qranula və ya lopa şəklində digər şüşə 
3208.10  Mürəkkəb poliefirlər əsasında susuz mühitdə həll edilmiş lak və boyaq maddələri  533.42  Disperləşdirilmiş və ya susuz mühitdə həll olunmuş, sintetik polimerlər və ya kimyəvi modifikasiya olunmuş təbii polimerlər əsasında hazırlanan boyaqlar və laklar (emallar və cilalar daxil olmaqla); plastik kütlədən məhlullar 
3208.20  Akril və vinil polimerləri əsasında susuz mühitdə həll edilmiş lak və boyaq maddələri  533.42  Disperləşdirilmiş və ya susuz mühitdə həll olunmuş, sintetik polimerlər və ya kimyəvi modifikasiya olunmuş təbii polimerlər əsasında hazırlanan boyaqlar və laklar (emallar və cilalar daxil olmaqla); plastik kütlədən məhlullar 
3208.90  Digər polimerlər əsasında susuz mühitdə həll edilmiş lak və boyaq maddələri  533.42  Disperləşdirilmiş və ya susuz mühitdə həll olunmuş, sintetik polimerlər və ya kimyəvi modifikasiya olunmuş təbii polimerlər əsasında hazırlanan boyaqlar və laklar (emallar və cilalar daxil olmaqla); plastik kütlədən məhlullar 
3209.10  Akril və vinil polimerləri əsasında su mühitində həll edilmiş lak və boyaq maddələri  533.41  Disperləşdirilmiş və ya sulu mühitdə həll olunmuş, sintetik polimerlər və ya kimyəvi modifikasiya olunmuş təbii polimerlər əsasında hazırlanan boyaqlar və laklar (emallar və cilalar daxil olmaqla) 
3209.90  Digər polimerlər əsasında su mühitində həll edilmiş lak və boyaq maddələri  533.41  Disperləşdirilmiş və ya sulu mühitdə həll olunmuş, sintetik polimerlər və ya kimyəvi modifikasiya olunmuş təbii polimerlər əsasında hazırlanan boyaqlar və laklar (emallar və cilalar daxil olmaqla) 
3210.00  Digər lak və boyaq maddələri, hazır sulu piqmentlər  533.43  Sair boyaq və laklar (emallar, cilalar və yapışqanlı boyaqlar daxil olmaqla); dərinin işlənməsi üçün istifadə edilən sulu piqmentlər 
3211.00  Hazır sikkativlər  533.53  Hazır sikkativlər 
3212.10  Boyaların istehsalında istifadə olunan naxış basma folqası piqmentlər  533.44  Boyaların (emallar daxil olmaqla) istehsalında istifadə edilən, qeyri-sulu mühitdə disperləşdirilmiş, maye və ya pastayaoxşar piqmentlər (metal tozları və lopası daxil olmaqla); naxış basma folqası, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan boyaqlar və digər boyayıcı maddələr 
3212.90  Boyaların istehsalında istifadə olunan qeyri-sulu mühitdə həll edilmiş digər piqmentlər  533.44  Boyaların (emallar daxil olmaqla) istehsalında istifadə edilən, qeyri-sulu mühitdə disperləşdirilmiş, maye və ya pastayaoxşar piqmentlər (metal tozları və lopası daxil olmaqla); naxış basma folqası, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan boyaqlar və digər boyayıcı maddələr 
3213.10  Dəstlərdə olan bədii boyalar  533.52  Rəssamlar, şagirdlər və lövhə tərtibatçıları üçün boyaqlar; çalar boyaqları, həvəskar boyaqları və s. 
3213.90  Bədii boyaların digər növləri, həb, tübik və flakonlarda  533.52  Rəssamlar, şagirdlər və lövhə tərtibatçıları üçün boyaqlar; çalar boyaqları, həvəskar boyaqları və s. 
3214.10  Şüşə və bağ zamaskaları, qatran sementləri, bərkitmə üçün tərkiblər və digər mastika  533.54  Şüşə və bağ zamaskaları, qatran sementləri, bərkitmələr üçün tərkiblər və digər mastika tərkibləri; rəngsazlıq işləri üçün şpatlevka; binaların fasadlarını, binaların daxili hissələrini, divarlarını, döşəmələrini, tavanlarını örtmək üçün odadavamsız tərkiblər 
3214.90  Binaların daxili hissələrini örtmək üçün odadavamsız tərkiblər  533.54  Şüşə və bağ zamaskaları, qatran sementləri, bərkitmələr üçün tərkiblər və digər mastika tərkibləri; rəngsazlıq işləri üçün şpatlevka; binaların fasadlarını, binaların daxili hissələrini, divarlarını, döşəmələrini, tavanlarını örtmək üçün odadavamsız tərkiblər 
3215.11  Qara rəngli tipoqrafiya boyaqları  533.21  Qara rəngli mətbəə boyası 
3215.19  Digər rəngli tipoqrafiya boyaqları  533.29  Sair rəngli mətbəə boyası 
3215.90  Yazı və rəsm üçün digər mürəkkəblər  895.91  Qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, bərk və ya qeyri-bərk yazı və ya tuş və digər mürəkkəblər (mətbəə boyalarından başqa) 
3301.12  Portağal meyvələrinin efir yağları  551.31  Sitrus meyvələrinin efir yağları 
3301.13  Limon meyvələrinin efir yağları  551.31  Sitrus meyvələrinin efir yağları 
3301.19  Digər sitrus meyvələrinin efir yağları  551.31  Sitrus meyvələrinin efir yağları 
3301.24  İstiot nanəsinin efir yağları  551.32  Digər efir yağları 
3301.25  Digər nanə növlərindən efir yağları  551.32  Digər efir yağları 
3301.29  Digər qeyri-sitrus meyvələrinin efir yağları  551.32  Digər efir yağları 
3301.30  Rezinoidlər  551.33  Rezinoidlər 
3301.90  Digər efir yağları, ekstraksiya edilən efir yağları  551.35  Anfleraj və ya maserasiya metodu ilə alınan, yağlarda, uçucu olmayan yağlarda, mumlarda və analoji maddələrdə efir yağlarının konsentratları; efir yağlarını terpenlərdən təmizləyərkən qalan əlavə terpen məhsulları; efir yağlarının sulu distillyatları və sulu məhlulları 
3302.10  Ətirli maddələrin qarışıqları, yeyinti sənayesində və içkilərin istehsalında istifadə olunanlar  551.41  Yeyinti sənayesində və ya içkilərin istehsalı üçün istifadə edilən ətirli maddələrin qarışıqları və ətirli maddələr əsasında digər preparatlar 
3302.90  Ətirli maddələrin qarışıqları, digərləri  551.49  Digər ətirli maddələrin qarışıqları və sənaye xammalı kimi istifadə edilən bir və ya daha çox belə maddələr əsasında alınan qarışıqlar (spirtli məhlullar daxil olmaqla) 
3303.00  Ətir və tualet suyu  553.1  Ətir və tualet suları 
3304.10  Dodaqların makiyajı üçün vasitələr  553.2  Gündən qorunma və qaralma üçün vasitələr daxil olmaqla, makiyaj və dəriyə qulluq üçün kosmetik vasitələr (dərman vasitələrindən başqa); manikür və pedikür vasitələri 
3304.20  Gözlərin makiyajı üçün vasitələr  553.2  Gündən qorunma və qaralma üçün vasitələr daxil olmaqla, makiyaj və dəriyə qulluq üçün kosmetik vasitələr (dərman vasitələrindən başqa); manikür və pedikür vasitələri 
3304.30  Manikür və pedikür vasitələri  553.2  Gündən qorunma və qaralma üçün vasitələr daxil olmaqla, makiyaj və dəriyə qulluq üçün kosmetik vasitələr (dərman vasitələrindən başqa); manikür və pedikür vasitələri 
3304.91  Pudra, kompakt pudra daxil olmaqla  553.2  Gündən qorunma və qaralma üçün vasitələr daxil olmaqla, makiyaj və dəriyə qulluq üçün kosmetik vasitələr (dərman vasitələrindən başqa); manikür və pedikür vasitələri 
3304.99  Makiyaj və dəriyə qulluq üçün digər kosmetik vasitələr  553.2  Gündən qorunma və qaralma üçün vasitələr daxil olmaqla, makiyaj və dəriyə qulluq üçün kosmetik vasitələr (dərman vasitələrindən başqa); manikür və pedikür vasitələri 
3305.10  Şampunlar  553.3  Saç üçün vasitələr 
3305.20  Saçların burdurma və düzəldilməsi üçün vasitələr  553.3  Saç üçün vasitələr 
3305.30  Saç üçün laklar  553.3  Saç üçün vasitələr 
3305.90  Saçlar üçün losyon və digər vasitələr  553.3  Saç üçün vasitələr 
3306.10  Dişlərin təmizlənməsi üçün vasitələr  553.4  Ağız boşluğunun və ya dişlərin gigiyenası üçün pərakəndə satış üçün fərdi bağlamalarda qablaşdırılmış vasitələr, diş protezləri üçün pastalar və fiksasiyaedici tozlar daxil olmaqla, dişarası sahələrin təmizlənməsi üçün saplar (diş sapı) 
3306.20  Dişlərarası sahələrin təmizlənməsi üçün istifadə edilən saplar (dişlər üçün ipək)  553.4  Ağız boşluğunun və ya dişlərin gigiyenası üçün pərakəndə satış üçün fərdi bağlamalarda qablaşdırılmış vasitələr, diş protezləri üçün pastalar və fiksasiyaedici tozlar daxil olmaqla, dişarası sahələrin təmizlənməsi üçün saplar (diş sapı) 
3306.90  Ağız boşluğu və dişlərin gigiyenası üçün digər vasitələr  553.4  Ağız boşluğunun və ya dişlərin gigiyenası üçün pərakəndə satış üçün fərdi bağlamalarda qablaşdırılmış vasitələr, diş protezləri üçün pastalar və fiksasiyaedici tozlar daxil olmaqla, dişarası sahələrin təmizlənməsi üçün saplar (diş sapı) 
3307.10  Təraşa qədər, təraş ərzində və ondan sonra istifadə edilən vasitələr  553.51  Üz qırxma zamanı, əvvəl və sonra istifadə olunan vasitələr 
3307.20  Fərdi təyinatlı dezodorantlar və antiperspirantlar  553.52  Dezodorantlar və tərə qarşı vasitələr 
3307.30  Vanna qəbulu üçün aromatlaşdırılmış duzlar və tərkiblər  553.53  Vanna qəbulu üçün aromotlaşdırılmış duzlar və sair vasitələr 
3307.41  «Aqarbatti» və yanma zamanı iy yayan ətirli maddələr  553.54  Otağın havasının aromatlaşdırılması və dezodorasiya edilməsi üçün vasitələr (dini ayinlər üçün ətirli maddələr daxil olmaqla) 
3307.49  Otağın havasının aromatlaşdırılması üçün digər vasitələr  553.54  Otağın havasının aromatlaşdırılması və dezodorasiya edilməsi üçün vasitələr (dini ayinlər üçün ətirli maddələr daxil olmaqla) 
3307.90  Digər ətriyyat, kosmetika və tualet vasitələri  553.59  Tük tökmə vasitələri və digər qruplara daxil edilməyən sair ətriyyat, kosmetika və tualet vasitələri 
3401.11  Tualet sabunu (tərkibində dərman vasitələri olan sabun daxil olmaqla)  554.11  Tualet sabunu (tərkibində dərman vasitələri olan sabun daxil olmaqla) 
3401.19  Parça və fiqurlu məmulatlar şəklində digər sabun, səthi-aktiv üzvi maddələr və vasitələr  554.15  Uzunsov, parça və ya fiqurlu məmulatlar şəklində sabun üzvi səthi-aktiv maddələr və preparatlar; yuyucu vasitələr və ya sabun ilə hopdurulmuş kağız, pambıq, keçə, fetr və ya digər toxunma olmayan materiallar 
3401.20  Digər formalarda sabun  554.19  Sair formalarda sabun 
3401.30  Maye və ya krem halında sabun, səthi-aktiv üzvi maddələr və dərinin yuyulması üçün vasitələr  554.22  Digər qruplara daxil edilməyən pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yuyucu və təmizləyici səthi-aktiv vasitələr 
3402.11  Anionlu üzvi səthi-aktiv vasitələr (sabundan başqa)  554.21  Üzvi səthi-aktiv maddələr (pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş və ya tutulmamış) 
3402.12  Kationlu üzvi səthi-aktiv vasitələr (sabundan başqa)  554.21  Üzvi səthi-aktiv maddələr (pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş və ya tutulmamış) 
3402.13  İonogen olmayan üzvi səthi-aktiv vasitələr (sabundan başqa)  554.21  Üzvi səthi-aktiv maddələr (pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş və ya tutulmamış) 
3402.19  Digər üzvi səthi-aktiv vasitələr (sabundan başqa)  554.21  Üzvi səthi-aktiv maddələr (pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş və ya tutulmamış) 
3402.20  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış səthi-aktiv və yuyucu-təmizləyici vasitələr (sabundan başqa)  554.22  Digər qruplara daxil edilməyən pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yuyucu və təmizləyici səthi-aktiv vasitələr 
3402.90  Digər səthi-aktiv və yuyucu-təmizləyici vasitələr  554.23  Digər qruplara daxil edilməyən pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış yuyucu və təmizləyici üzvi səthi-aktiv vasitələr 
3403.11  Toxuculuq materialların, dərinin, xəzin emalı üçün tərkibində neft və neft məhsulları olan sürtkü materialları  597.71  Tərkibində bitumlu süxurlardan alınmış neft və neft məhsulları olan toxuculuq materiallarının, dərinin, xəzin və digər materialların yağlı emalı üçün vasitələr 
3403.19  Tərkibində neft məhsulları olan digər sürtkü materialları  597.72  Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində bitumlu süxurlardan alınmış neft və neft məhsulları olan sürtkü materialları 
3403.91  Tekstil materialların, dərinin, xəzin emalı üçün digər vasitələr  597.73  Toxuculuq materiallarının, dərinin , xəzin və digər materialların emalı üçün tərkibində yağ və ya sürtkü materialları olan vasitələr 
3403.99  Digər sürtkü materialları  597.74  Tərkibində bitumlu süxurlardan alınmış neft və neft məhsullarından başqa yağlar və təbii yağlardan olan sürtkü materialları 
3404.20  Polietilenqlikoldan süni mumlar və hazır mumlar  598.35  Polietilenqlikoldan süni və hazır mumlar 
3404.90  Digər süni mumlar və hazır mumlar  598.39  Sair süni və hazır mumlar 
3405.10  Ayaqqabı üçün kremlər, vakslar və analoji vasitələr  554.31  Ayaqqabı və ya dəri üçün cilalayıcı maddə, kremlər və analoji vasitələr 
3405.20  Ağac mebel, döşəmə və ağacdan digər məmulatlar üçün cilalayıcı tərkiblər, mastika  554.32  Ağac mebel, döşəmə və ağacdan hazırlanan digər məmulatlarına qulluq üçün cilalayıcı maddə, kremlər və analoji vasitələr 
3405.30  Avtomobil kuzovları üçün cilalayıcı vasitələr və analoji məmulatlar  554.33  Metallar üçün cilalayıcı vasitələr istisna olunmaqla, avtomobil kuzovları üçün cilalayıcı vasitələr və analoji vasitələr 
3405.40  Təmizləyici pastalar, tozlar və digər vasitələr  554.34  Təmizləyici pasta və tozlar və sair təmizləyici maddələr 
3405.90  Metal səthlərin cilalanması üçün vasitələr, digər cilalayıcı və təmizləyici vasitələr  554.35  Şüşə və metallik səthlər üçün cilalayıcılar 
3406.00  Şamlar, nazik mum şamları və analoji məmulatlar:  899.31  Şamlar, nazik mum şamları və s. 
3407.00  Yapma üçün pastalar, plastilinlər, dişlərin surətini çıxarmaq üçün tərkiblər  598.95  Yapma üçün pastalar (uşaqların istifadə etdiyi qablaşdırılmış yapma plastilin daxil olmaqla); pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş komplekt və ya dəstlərdə olan "diş müalicəsi mumu", dişlərin surətini çıxartmaq üçün lövhəcik, nalşəkilli formalarda tərkiblər; gips (susuzlaşdırılmış gips və ya kalsium-sulfat) əsasında hazırlanmış digər diş müalicəsi məqsədləri üçün vasitələr 
3501.10  Kazein  592.21  Kazein 
3501.90  Kazeinat, kazeinin digər törəmələri, kazein yapışqanı  592.22  Kazeinatlar və onun digər törəmələri: kazein yapışqanları 
3502.11  Qurudulmuş yumurta albumini  025.3  Yumurta albumini 
3502.19  Digər yumurta albuminləri  025.3  Yumurta albumini 
3502.20  Süd albumini, iki və ya daha artıq zərdab zülallarının konsentratları daxil olmaqla  592.23  Albuminlər(quru məhsula hesablanmada 80 kütlə %-dən çox zərdab zülallarından ibarət olan , iki və ya daha çox zərdab zülallarının konsentratları daxil olmaqla), albuminatlar (yumurta albuminindən başqa) və digər albumin törəmələri 
3502.90  Digər albuminlər və albumin törəmələri  592.23  Albuminlər(quru məhsula hesablanmada 80 kütlə %-dən çox zərdab zülallarından ibarət olan , iki və ya daha çox zərdab zülallarının konsentratları daxil olmaqla), albuminatlar (yumurta albuminindən başqa) və digər albumin törəmələri 
3503.00  Jelatin və onun törəmələri  592.24  Təbəqələr şəklində o cümlədən, duzbucaqlı, (kvadrat forma daxil olmaqla) jelatin və onun törəmələri (səthi emal olumuş və ya olunmamış, boyanmış və ya boyanmamış); balıq yapışqanı və digər qruplara daxil edilməyən sair heyvan mənşəli yapışqanlar 
3504.00  Peptonlar və onların törəmələri  592.25  Digər qruplara daxil edilməyən pepton və protein maddələri və onların törəmələri, digər zülal maddələri və onların törəmələri; xromlaşdırılmış və xromlaşdırılmamış dəridən və ya aşılamaq üçün hazırlanan dəridən toz 
3505.10  Dekstrinlər, digər şəklidəyişdirilmiş nişastalar  592.26  Dekstrinlər və sair şəklidəyişdirilmiş nişastalar 
3505.20  Nişasta və dekstrinlər əsasında alınmış yapışqanlar  592.27  Dekstrinlər, nişasta və şəklidəyişdirilmiş nişasta əsasında alınan yapışqanlar 
3506.10  Çəkisi 1 kq-dan artıq olmayan, satış üçün qablaşdırılmış hazır yapışqanlar  592.29  Digər qruplara daxil edilməyən hazır yapışqanlar və yapışdırıcı maddələr; xalis çəkisi 1 kq-dan çox olmayan pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yapışqan və yapışdırıcı maddələr kimi istifadəyə yararlı məmulatlar 
3506.91  Kauçuklar və ya plastmaslar əsasında hazır yapışqanlar və yapışdırıcı maddələr  592.29  Digər qruplara daxil edilməyən hazır yapışqanlar və yapışdırıcı maddələr; xalis çəkisi 1 kq-dan çox olmayan pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yapışqan və yapışdırıcı maddələr kimi istifadəyə yararlı məmulatlar 
3506.99  Digər hazır yapışqanlar və yapışdırıcı maddələr  592.29  Digər qruplara daxil edilməyən hazır yapışqanlar və yapışdırıcı maddələr; xalis çəkisi 1 kq-dan çox olmayan pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yapışqan və yapışdırıcı maddələr kimi istifadəyə yararlı məmulatlar 
3507.10  Rennin fermenti və onun konsentratları  516.91  Fermentlər; digər qruplara aid edilməyən sintez edilmiş fermentlər 
3507.90  Digər fermentlər və ferment preparatları  516.91  Fermentlər; digər qruplara aid edilməyən sintez edilmiş fermentlər 
3601.00  Barıt  593.11  Toz şəklində partlayıcı maddələr 
3602.00  Hazır partlayıcı maddələr (barıtdan başqa)  593.12  Hazır partlayıcı maddələr (barıtdan başqa) 
3603.00  Odkeçirən şnurlar, detonasiya şnurları  593.2  Bikford fitilləri; detonasiya fitilləri; kapsuldetonatorlar; fitillər; elektrik detonatorları 
3604.10  Fişənglər  593.31  Fişənglər 
3604.90  Digər fişənglər  593.33  Siqnal raketləri, yağış raketləri, tüstü raketləri və fişənglərdən başqa, sair pirotexnika məmulatları 
3605.00  Kibrit  899.32  Kibritlər (593.3 alt qrupa aid edilən pirotexnika məmulatlarından başqa) 
3606.10  Siqaret alışqanları və digər alışqanların doldurulması üçün maye yanacaq və ya sıxılmış qaz şəkilli yanacaq  899.34  Siqaret alışqanları və analoji alışqanların doldurulması və təkrar doldurulması üçün həcmi 300 kub sm-dən çox olmayan konteynerlərdə maye və ya sıxılmış qazşəkilli yanacaq 
3606.90  Ferroserium və digər pirofor ərintiləri  899.39  Ferroserium və istənilən formada pirofor ərintilər; alışqan yanacağı kimi qablaşdırılmış istifadə olunan metaldehid, heqsametilentetramin və oxşar maddələr; bərk və ya yarım-bərk formada olan spirt və oxşar tərkibli yanacaqlar; kanifol, silisium və s. 
3701.10  Rentgen üçün fotoplastinkalar və yastı fotoplyonkalar (kağız və kartondan başqa)  882.2  İstənilən materialdan (kağız, karton və ya parçadan başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış fotoplastinkalar və yastı plyonklar; bağlamada və bağlamalarsız, işığa həssas, ekspozisiyalandırılmamış, ani fotoqrafiya üçün yastı plyonkalar 
3701.20  Ani fotoqrafiya üçün işığahəssas, ekspozisiya verilməmiş yastı plyonkalar (kağız və kartondan başqa)  882.2  İstənilən materialdan (kağız, karton və ya parçadan başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış fotoplastinkalar və yastı plyonklar; bağlamada və bağlamalarsız, işığa həssas, ekspozisiyalandırılmamış, ani fotoqrafiya üçün yastı plyonkalar 
3701.30  Tərəflərinin uzunluğu 255 mm-dən çox olan fotoplastinka və yastı plyonkalar (kağız və kartondan başqa)  882.2  İstənilən materialdan (kağız, karton və ya parçadan başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış fotoplastinkalar və yastı plyonklar; bağlamada və bağlamalarsız, işığa həssas, ekspozisiyalandırılmamış, ani fotoqrafiya üçün yastı plyonkalar 
3701.91  Rəngli fotoqrafiya üçün fotoplastinkalar və yastı plyonkalar (kağız və kartondan başqa)  882.2  İstənilən materialdan (kağız, karton və ya parçadan başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış fotoplastinkalar və yastı plyonklar; bağlamada və bağlamalarsız, işığa həssas, ekspozisiyalandırılmamış, ani fotoqrafiya üçün yastı plyonkalar 
3701.99  Digər yastı fotoplastinka və yastı fotoplyonkalar (kağız və kartondan başqa)  882.2  İstənilən materialdan (kağız, karton və ya parçadan başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış fotoplastinkalar və yastı plyonklar; bağlamada və bağlamalarsız, işığa həssas, ekspozisiyalandırılmamış, ani fotoqrafiya üçün yastı plyonkalar 
3702.10  Rentgen üçün rulonlarda fotoplastinka və fotoplyonkalar (kağız və kartondan başqa)  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3702.31  Rəngli fotoqrafiya üçün eni 105 mm-dən çox olmayan, perforasiya edilməyən plyonkalar (polixromlu)  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3702.32  Rəngli fotoqrafiya üçün eni 105 mm-dən çox olmayan, perforasiya edilməyən, gümüş halogenidinin emulsiyası ilə plyonkalar  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3702.39  Rəngli fotoqrafiya üçün eni 105 mm-dən çox olmayan, perforasiya edilməyən digər plyonkalar  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3702.41  Rəngli fotoqrafiya üçün eni 610 mm-dən və uzunluğu 200 m-dən çox olan, perforasiya edilməyən plyonkalar (polixromlu)  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3702.42  Eni 610 mm-dən və uzunluğu 200 m-dən çox olan, perforasiya edilməyən fotoplyonkalar (rəngli fotoqrafiyadan başqa)  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3702.43  Eni 610 mm-dən çox olan, uzunluğu 200 m-dən çox olmayan, perforasiya edilməyən fotoplyonkalar  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3702.44  Eni 105 mm-dən çox, lakin 610 mm-dən çox olmayan, perforasiya edilməyən fotoplyonkalar  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3702.52  Rəngli fotoqrafiya üçün eni 16 mm-dən çox olmayan və uzunluğu 14 m-dən çox olan plyonkalar (polixromlu)  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3702.53  Rəngli fotoqrafiya üçün eni 16-35 mm, uzunluğu 30 m-dən çox olmayan, diapozitivlər üçün nəzərdə tutulan plyonkalar (polixromlu)  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3702.54  Rəngli fotoqrafiya üçün eni 16-35 mm, uzunluğu 30 m-dən çox olmayan, diapozitivlər üçün nəzərdə tutulmayan plyonkalar (polixromlu)  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3702.55  Rəngli fotoqrafiya üçün eni 16-35 mm, uzunluğu 30 m-dən çox olan plyonkalar (polixromlu)  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3702.56  Rəngli fotoqrafiya üçün eni 35 mm-dən çox olan plyonkalar (polixromlu)  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3702.96  Rulonlarda eni 16 mm-dən çox olmayan digər fotoplyonkalar  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3702.97  Rulonlarda eni 16mm-35mm, uzunluğu 30 m-dən çox olmayan digər fotoplyonkalar  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3702.98  Rulonlarda eni 35mm-dən çox olan digər fotoplyonkalar  882.3  İstənilən materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa) sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış rulonda olan fotoplyonkalar 
3703.10  Fotokağız, karton və toxuculuq materialları, ekspozisiyaya verilməmiş, rulonlarda, eni 610 mm-dən çox  882.4  Sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış fotokağız, karton və toxuculuq materialları 
3703.20  Fotokağız, karton və toxuculuq materialları, ekspozisiyaya verilməmiş, digərləri, rəngli fotoqrafiya üçün (polixromlu)  882.4  Sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış fotokağız, karton və toxuculuq materialları 
3703.90  Fotokağız, karton və toxuculuq materialları, sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyaya verilməmiş, digərləri  882.4  Sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiyalandırılmamış fotokağız, karton və toxuculuq materialları 
3704.00  Fotoqrafik plastinka, plyonka, kağız, karton materialları, ekspozisiyaya verilmiş, lakin aydınlaşdırılmamış  882.5  Ekspozisiya edilmiş, lakin aydınlaşdırılmamış fotoqrafik plastinkalar, plyonka, kağız, karton və toxuculuq materialları 
3705.10  Ofset üsulu ilə çap etmək üçün ekspozisiya verilmiş və aydınlaşmış fotoplastinka və fotoplyonkalar  882.6  Ekspozisiya edilmiş və aydınlaşdırılmış fotoplastinka və fotoplyonkalar (kinomotoqrafiya plyonkalarından başqa) 
3705.90  Ekspozisiya verilmiş və aydınlaşmış digər fotoplastinka və fotoplyonkalar  882.6  Ekspozisiya edilmiş və aydınlaşdırılmış fotoplastinka və fotoplyonkalar (kinomotoqrafiya plyonkalarından başqa) 
3706.10  Eni 35 mm və daha çox olan kinoplyonkalar  883.1  Eni 35 mm və ya çox olan kinomotoqrafiya plyonkaları 
3706.90  Digər kinoplyonkalar  883.9  Digər kinomotoqrafiya plyonkaları 
3707.10  İşığahəssas emulsiyalar  882.1  Fotoqrafiyada istifadə edilən kimyəvi qarışıqlar (laklardan, yapışqanlardan, yapışdırıcılardan və analoji preparatlardan başqa); ölçülüb bükülmüş və ya istifadəyə hazır şəkildə pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış, fotoqrafiyada istifadə edilən qarışdırılmamış məhsullar 
3707.90  Digər foto-kimyəvi maddələri, aydınlaşdırıcı və fiksaj preparatları  882.1  Fotoqrafiyada istifadə edilən kimyəvi qarışıqlar (laklardan, yapışqanlardan, yapışdırıcılardan və analoji preparatlardan başqa); ölçülüb bükülmüş və ya istifadəyə hazır şəkildə pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış, fotoqrafiyada istifadə edilən qarışdırılmamış məhsullar 
3801.10  Süni qrafit  598.61  Süni qrafit; kolloidli və ya yarımkolloidli qrafit; qrafit və ya digər karbon formaları əsasında pastalar, briketlər, plastin, yaxud digər yarımfabrikatlar şəklində olan məhsullar 
3801.20  Kolloid və ya yarımkolloid qrafit  598.61  Süni qrafit; kolloidli və ya yarımkolloidli qrafit; qrafit və ya digər karbon formaları əsasında pastalar, briketlər, plastin, yaxud digər yarımfabrikatlar şəklində olan məhsullar 
3801.30  Elektrodlar üçün karbonlu pastalar və peçlərin (sobaların) futerlənməsi üçün analoji pastalar  598.61  Süni qrafit; kolloidli və ya yarımkolloidli qrafit; qrafit və ya digər karbon formaları əsasında pastalar, briketlər, plastin, yaxud digər yarımfabrikatlar şəklində olan məhsullar 
3801.90  Qrafit və karbonun digər formaları əsasında alınmış digər yarımfabrikatlar şəklində məhsullar  598.61  Süni qrafit; kolloidli və ya yarımkolloidli qrafit; qrafit və ya digər karbon formaları əsasında pastalar, briketlər, plastin, yaxud digər yarımfabrikatlar şəklində olan məhsullar 
3802.10  Aktivləşdirilmiş kömür  598.64  Aktivləşdirilmiş kömür 
3802.90  Digər aktivləşdirilmiş təbii mineral maddələr  598.65  Aktivləşdirilmiş təbii mineral maddələr; heyvan kömürü, emal edilmiş heyvan kömürü daxil olmaqla 
3803.00  Tal yağı, saflaşdırılmış və ya saflaşdırılmamış  598.11  Saflaşdırılmış və ya saflaşdırılmamış tallo yağı 
3804.00  Oduncaq kütləsi hazırlanması zamanı qalan torta  598.12  Oduncaq kütləsi hazırlanması zamanı qalan torta qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkərsizləşdirilmiş və ya şəkərsizləşdirilməmiş, kimyəvi emal edilmiş və ya edilməmiş (tallovo yağından başqa, liqnin sulfanatları daxil olmaqla) 
3805.10  Terpentin, ağac və ya sulfatlı skipidar  598.13  İynəyarpaqlı ağaclardan distillə və ya digər emal yolu ilə alınan terpentin, ağac və sulfatlı skipidar və digər terpentin yağı; təmizlənməmiş dipenten; sulfitli skipidar və digər təmizlənməmiş para-simol; tərkibində əsas komponent kimi alfa-terpinol olan şam ağacı yağı 
3805.90  İynəyarpaqlı ağaclardan alınan digər terpentin yağı  598.13  İynəyarpaqlı ağaclardan distillə və ya digər emal yolu ilə alınan terpentin, ağac və sulfatlı skipidar və digər terpentin yağı; təmizlənməmiş dipenten; sulfitli skipidar və digər təmizlənməmiş para-simol; tərkibində əsas komponent kimi alfa-terpinol olan şam ağacı yağı 
3806.10  Kanifol və qatran turşuları  598.14  Kanifol və qatran turşuları və onların törəmələri; kanifol spirti və kanifol yağları; təkrar əridilmiş qatranlar 
3806.20  Kanifolun, qatran turşularının, konifol və ya qatran turşuları törəmələrinin duzları  598.14  Kanifol və qatran turşuları və onların törəmələri; kanifol spirti və kanifol yağları; təkrar əridilmiş qatranlar 
3806.30  Mürəkkəb efirli qatranlar  598.14  Kanifol və qatran turşuları və onların törəmələri; kanifol spirti və kanifol yağları; təkrar əridilmiş qatranlar 
3806.90  Digər qatranlar və emaldan sonrakı qatran qalıqları  598.14  Kanifol və qatran turşuları və onların törəmələri; kanifol spirti və kanifol yağları; təkrar əridilmiş qatranlar 
3807.00  Ağac zifti, ondan alınan yağlar; ağac kreozotu  598.18  Ağac qatranı; ağac qatranından alınmış yağlar; ağac kreozotu; ağac naftası; bitki peki; pivəbişirmə peki və kanifol, qatran turşuları, yaxud bitki peki əsasında alınmış digər məhsullar 
3808.50  Bitkilərin boyartımını tənzimləyən və dezinfeksiyaedici vasitələr,satış üçün qablaşdırımış  591.1  İnsektisidlər 
3808.50  Bitkilərin boyartımını tənzimləyən və dezinfeksiyaedici vasitələr,satış üçün qablaşdırımış  591.2  Fungisidlər 
3808.50  Bitkilərin boyartımını tənzimləyən və dezinfeksiyaedici vasitələr,satış üçün qablaşdırımış  591.3  Herbisidlər, bitkilərin boyartımının qarşısını alan və tənzimləyən vasitələr 
3808.50  Bitkilərin boyartımını tənzimləyən və dezinfeksiyaedici vasitələr,satış üçün qablaşdırımış  591.4  Dezinfeksiyaedici vasitələr 
3808.50  Bitkilərin boyartımını tənzimləyən və dezinfeksiyaedici vasitələr,satış üçün qablaşdırımış  591.9  Digər qruplara daxil edilməyən 591-ci qrupun pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış sair məhsulları 
3808.91  İnsektisidlər, piretroidlər əsasında  591.1  İnsektisidlər 
3808.92  Funqisidlər  591.2  Fungisidlər 
3808.93  Herbisidlər, bitkilərin boyartımını tənzimləyən vasitələr  591.3  Herbisidlər, bitkilərin boyartımının qarşısını alan və tənzimləyən vasitələr 
3808.94  Dezinfeksiyaedici vasitələr  591.4  Dezinfeksiyaedici vasitələr 
3808.99  Bitkilərin mühafizəsi üçün digər kimyəvi maddələr  591.9  Digər qruplara daxil edilməyən 591-ci qrupun pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış sair məhsulları 
3809.10  Nişastalı maddələr əsasında bəzək vurma vasitələri  598.91  Digər qruplara daxil edilməyən bəzək vurma vasitələri, boyanmanı sürətləndirən və ya boyaları fiksasiya edən vasitələr və toxuculuq, kağız, dəri sənayesində və analoji sahələrdə tətbiq edilən digər məhsullar və hazır preparatlar (məsələn, emal və aşındırma üçün maddələr) 
3809.91  Tekstil sənayesində və ya oxşar sahələrdə tətbiq edilən bəzək vurma vasitələri  598.91  Digər qruplara daxil edilməyən bəzək vurma vasitələri, boyanmanı sürətləndirən və ya boyaları fiksasiya edən vasitələr və toxuculuq, kağız, dəri sənayesində və analoji sahələrdə tətbiq edilən digər məhsullar və hazır preparatlar (məsələn, emal və aşındırma üçün maddələr) 
3809.92  Kağız sənayesində və ya oxşar sahələrdə tətbiq edilən bəzək vurma vasitələri  598.91  Digər qruplara daxil edilməyən bəzək vurma vasitələri, boyanmanı sürətləndirən və ya boyaları fiksasiya edən vasitələr və toxuculuq, kağız, dəri sənayesində və analoji sahələrdə tətbiq edilən digər məhsullar və hazır preparatlar (məsələn, emal və aşındırma üçün maddələr) 
3809.93  Dəri sənayesində və ya oxşar sahələrdə tətbiq edilən bəzək vurma vasitələri  598.91  Digər qruplara daxil edilməyən bəzək vurma vasitələri, boyanmanı sürətləndirən və ya boyaları fiksasiya edən vasitələr və toxuculuq, kağız, dəri sənayesində və analoji sahələrdə tətbiq edilən digər məhsullar və hazır preparatlar (məsələn, emal və aşındırma üçün maddələr) 
3810.10  Metal səthləri aşılama üçün preparatlar, lehimləmə və qaynaq üçün tozlar və pastalar  598.96  Aşılayıcı (metalın səthinin təmizlənməsi üçün) tərkiblər; lehimləmə və qaynaq üçün digər köməkçi flüslər və preparatlar; metal və digər material tərkibli lehimləmə və qaynaq üçün tozlar və pastalar 
3810.90  Qaynaq elektrodları və çubuqları üçün millər və örtü kimi istifadə olunan preparatlar  598.96  Aşılayıcı (metalın səthinin təmizlənməsi üçün) tərkiblər; lehimləmə və qaynaq üçün digər köməkçi flüslər və preparatlar; metal və digər material tərkibli lehimləmə və qaynaq üçün tozlar və pastalar 
3811.11  Qurğuşun birləşmələri əsasında antidetonatorlar  597.21  Antidetonatlar 
3811.19  Digər antidetonatorlar  597.21  Antidetonatlar 
3811.21  Sürtkü yağlarına qatılan, tərkibində neft və neft məhsulları olan aşqarlar  597.25  Sürtkü yağlarına qatılan yağlar 
3811.29  Sürtkü yağlarına qatılan digər aşqarlar  597.25  Sürtkü yağlarına qatılan yağlar 
3811.90  Digər qatılaşdırıcılar, korroziyaya qarşı vasitələr  597.29  Digər qruplara daxil edilməyən neft məhsullarına və ya neft məhsulları kimi eyni məqsədlər üçün istifadə edilən digər mayelərə qatılan sair hazır məhsullar 
3812.10  Hazır kauçuk vulkanizasiyası sürətləndiriciləri  598.63  Kauçukun vulkanizasiyasının sürətləndiriciləri 
3812.20  Kauçuk və plastmas üçün plastifikasiyaedici tərkiblər  598.93  Digər qruplara daxil edilməyən rezin və plastmas üçün plastifikatorlar və stabilizatorlar; rezin və plastmas üçün antioksidləşdirici və digər sabitləşdirici tərkiblər 
3812.30  Kauçuk və ya plastmas üçün antioksidləşdirici və digər stabilləşdirici tərkiblər  598.93  Digər qruplara daxil edilməyən rezin və plastmas üçün plastifikatorlar və stabilizatorlar; rezin və plastmas üçün antioksidləşdirici və digər sabitləşdirici tərkiblər 
3813.00  Odsöndürənlər üçün tərkiblər və yüklər  598.94  Odsöndürənlər üçün tərkiblər və yükləri; yüklənmiş odsöndürən qumbaralar 
3814.00  Mürəkkəb üzvi həlledicilər və durulaşdırıcılar  533.55  Digər qruplara daxil edilməyən mürəkkəb üzvi həlledicilər və durulaşdırıcılar; boya və ya lakların təmizlənməsi üçün hazır məhlullar 
3815.11  Tərkibində aktiv komponent kimi nikel və ya onun birləşmələri olan katalizatorlar  598.81  Tərkibində daşıyıcı aktiv komponent kimi nikel və ya onun birləşmələri olan katalizatorlar 
3815.12  Tərkibində aktiv komponent kimi qiymətli metallar və ya onun birləşmələri olan katalizatorlar  598.83  Tərkibində daşıyıcı aktiv komponent kimi qiymətli metal və ya onun birləşmələri olan katalizatorlar 
3815.19  Kimyəvi reaksiyaların daşıyıcılarda digər katalizatorları  598.85  Digər katalizatorlar (daşıyıcılarda) 
3815.90  Digər kimyəvi reaksiya sürətləndiriciləri  598.89  Digər katalizatorlar ( kataliz təsirli) 
3816.00  Odadavamlı sementlər, inşaat məhlulları  662.33  Digər qruplara daxil edilməyən odadavamlı sement, tikinti məhlulları, betonlar və oxşar qatışıqlar 
3817.00  Qarışdırılmış alkilbenzollar və alkilnaftalinlər  598.4  335.2 və ya 511.2 altqruplarına aid edilənlərdən başqa qarışdırılmış alkilbenzol və qarışdırılmış alkinaftalinlər 
3818.00  Elektronikada istifadə üçün aşqarlanmış kimyəvi elementlər və mürəkkəb kimyəvi birləşmələr  598.5  Elektronikada istifadə üçün nəzərdə tutulan plastin şəklində və ya oxşar şəkildə disklər, aşqarlanmış kimyəvi elementlər və kimyəvi birləşmələr 
3819.00  Hidravlik əyləc mayeləri və ötürücülər üçün digər hazır mayelər  597.31  Tərkibində neft məhsulları olmayan və ya 70 kütlə %-dən az bitum minerallarından alınmış neft və neft məhsulları olmayan və ya olan hidravlik əyləc mayeləri və hidravlik ötürücülər üçün hazır mayelər 
3820.00  Antifrizlər və donmaya qarşı hazır mayelər  597.33  Antifrizlər və buz bağlamasına qarşı maddələr 
3821.00  Mikroorqanizmlərin və ya bitki, insan və heyvan hüceyrələrinin becərilməsi üçün hazır kultural vasitələr  598.67  Mikroorqanizmlərin (viruslar və bu kimilər daxil olmaqla) və ya bitki, insan və heyvan hüceyrələrinin becərilməsi və ya həyat qabiliyyətinin saxlanılması üçün hazır qidalanma şəraiti 
3822.00  Mürəkkəb diaqnostika və laboratoriya reagentləri  598.69  541.6 və ya 541.9 alt qruplarına aid edilənlərdən başqa diaqnostika və ya laboratoriya reagentləri 
3823.11  Sənayedə işlənən stearin turşusu  512.18  Sənayedə işlənilən monokarbonlu yağ turşuları; saflaşdırmadan sonrakı turşu yağları 
3823.12  Sənayedə işlənən olein turşusu  512.18  Sənayedə işlənilən monokarbonlu yağ turşuları; saflaşdırmadan sonrakı turşu yağları 
3823.13  Sənayedə işlənən tallovo yağının yağ turşuları  512.18  Sənayedə işlənilən monokarbonlu yağ turşuları; saflaşdırmadan sonrakı turşu yağları 
3823.19  Sənayedə işlənən digər monokarbonlu yağ turşuları  512.18  Sənayedə işlənilən monokarbonlu yağ turşuları; saflaşdırmadan sonrakı turşu yağları 
3823.70  Sənayedə işlənən yağ spirtləri  512.17  Yağlı sənaye spirtləri 
3824.10  Tökmə formaların və qəliblərin istehsalında istifadə olunan hazır bağlayıcı maddələr  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3824.30  Metalların aqlomerasiya edilməmiş karbidləri  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3824.40  Sementlər, inşaat məhlulları və ya betonlar üçün hazır əlavələr  598.97  Sementlər, inşaat məhlulları və ya betonlar üçün hazır əlavələr 
3824.50  Odadavamsız inşaat məhlulları və betonlar  598.98  Odadavamsız inşaat məhlulları və betonlar 
3824.60  Sorbit  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3824.71  Tərkibində xlorflüorkarbohidrogenlər olan qarışıqlar  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3824.72  Tərkibində bromxlordiflüormetan, bromtriflüormetan və ya dibromtetraflüoretan olanlar  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3824.73  Tərkibində hidrobromflüorkarbohidrogenlər (HBFK) olan qarışıqlar  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3824.74  Tərkibində hidroxlorflüorkarbohidrogenlər (HXFK) olan, lakin xlorflüorkarbohidrogenlər (XFK) olmayan qarışıqlar  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3824.75  Tərkibində karbon tetraxlorid olan qarışıqlar  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3824.76  Tərkibində 1,1,1-trixloretan (metilxloroform) olan qarışıqlar  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3824.77  Tərkibində brommetan (metilbromid) və ya bromxlormetan olan qarışıqlar  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3824.78  Tərkibində perflüorkarbohidrogenlər(PFK) və ya hidroflüorkarbohidrogenlər(HFK) olan, lakin xlorflüorkarbohidrogenlər (XFK) və ya hidroxlorflüorkarbohidrogenlər (HXFK) olmayan qarışıqlar  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3824.79  Tərkibində metan, etan və ya propanın digər halogenli törəmələri olan qarışıqlar  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3824.81  Tərkibində oksiran (etilenoksid) olan qarışıqlar və preparatlar  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3824.82  Tərkibində polibrombifenillar (PBB), polixlorbifenillar (PXB), polixlorterfenillar (PXT) olan qarışıqlar və preparatlar  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3824.83  Tərkibində tris(2,3-dibrompropil) fosfat olan qarışıqlar və preparatlar  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3824.90  Tərkibində digər bitumlu minerallardan və onların duzları alınmış tiofenləşmiş yağların sulfoturşuları  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3825.10  Şəhər təsərrüfatı tullantıları  599.1  Şəhər təsərrüfatı tullantıları; çirkab suların şlamı 
3825.20  Çirkab sularının şlamı  599.1  Şəhər təsərrüfatı tullantıları; çirkab suların şlamı 
3825.30  Klinik tullantılar  599.2  Tibbi tullantılar 
3825.41  Halogenləşdirilmiş işlənmiş üzvü həlledicilər  599.3  Üzvi həlledicilərin tullantıları 
3825.49  Digər işlənmiş üzvü həlledicilər  599.3  Üzvi həlledicilərin tullantıları 
3825.50  İşlənmiş metal aşqarlayıcı məhlullar, hidravlik mayelər, əyləc mayeləri və antifrizlər  599.4  İstifadə olunmuş metal aşqarlayıcı məhlullar, hidrovlik mayelər, əyləc mayeləri və antifrizlər 
3825.61  Əsasən üzvü tərkibli kimya sənayesinin sahələrində istehsal olunan sənaye məhsulların digər tullantıları  599.9  Kimya və onunla bağlı sənaye sahələrinin tullantıları 
3825.69  Digər işlənmiş üzvü tərkibli həlledicilər  599.9  Kimya və onunla bağlı sənaye sahələrinin tullantıları 
3825.90  Digər qalıqlar və tullantılar  599.9  Kimya və onunla bağlı sənaye sahələrinin tullantıları 
3826.00  Biodizel və onun qarışıqları  598.99  Digər kimyəvi məhsullar 
3901.10  Xüsusi kütləsi 0,94-dən az olan ilkin formalı polietilen  571.11  Sıxlığı 0.94-dən az olan ilkin formada polietilen 
3901.20  Xüsusi kütləsi 0,94 və ya daha çox olan ilkin formalı polietilen  571.12  Sıxlığı 0.94-dən az olmayan ilkin formada polietilen 
3901.30  İlkin formalı etilenin vinilasetatla sopolimerləri  571.2  İlkin formada vinilasetatlı etilen polimerləri 
3901.90  Digər ilkin formalı polietilen  571.9  İlkin formada sair polietilen 
3902.10  İlkin formalı polipropilen  575.11  Polipropilen 
3902.20  İlkin formalı poliizobutilen  575.12  Poliizobutilen 
3902.30  İlkin formalı propilen sopolimerləri  575.13  Propilen sopolimerləri 
3902.90  Digər olefinlərin ilkin formalı polimerləri  575.19  Digər olefinlər 
3903.11  İlkin formalı köpükləndirilmiş polistriol  572.11  İlkin formada köpükləndirilmiş polistirol 
3903.19  İlkin formalı digər polistriol  572.19  İlkin formada sair polistirol 
3903.20  İlkin formalı stirolakrilonitril sopolimerləri (SAN)  572.91  İlkin formada akrilnitrillə stirol polimerləri (SAN) 
3903.30  İlkin formalı akrilonitrilbutadienstirol sopolimerləri (ABS)  572.92  İlkin formada akrilnitrillə butadionstirol polimerləri (ABS-plastik) 
3903.90  İlkin formalı digər stirol polimerləri  572.99  İlkin formada sair stirol polimerləri 
3904.10  İlkin formalı, digər maddələrə qarışdırılmamış polivinilxlorid  573.11  İlkin formada digər komponentlərlə qarışdırılmamış polivinilxlorid 
3904.21  İlkin formalı, plastifikasiya edilməmiş polivinilxlorid  573.12  İlkin formada plastifikasiya edilməmiş sair polivinilxlorid 
3904.22  İlkin formalı, plastifikasiya edilmiş polivinilxlorid  573.13  İlkin formada plastifikasiya edilmiş digər polivinilxlorid 
3904.30  İlkin formalı vinilxlorid və vinilasetat sopolimerləri  573.91  İlkin formada vinilxlorid və vinilasetat sopolimerləri 
3904.40  İlkin formalı digər vinilxlorid sopolimerləri  573.92  İlkin formada sair vinilxlorid sopolimerləri 
3904.50  İlkin formalı vinilidenxlorid polimerləri  573.93  İlkin formada vinildenxlorid polimerləri 
3904.61  İlkin formalı politetraflüoretilen  573.94  Flüorpolimerlər 
3904.69  İlkin formalı digər flüorpolimerlər  573.94  Flüorpolimerlər 
3904.90  İlkin formalı digər halogenləşdirilmiş olefinlərin polimerləri  573.99  İlkin formada polivinilxlorid və ya sair halogenləşdirilmiş olefinlərin polimerləri 
3905.12  İlkin formalı suda dispersləşdirilmiş polivinilasetat  575.91  Polivinilasetat 
3905.19  İlkin formalı digər polivinilasetat  575.91  Polivinilasetat 
3905.21  İlkin formalı, suda dispersləşdirilmiş sopolimer polivinilasetatləri  575.91  Polivinilasetat 
3905.29  İlkin formalı digər vinilasetat sopolimerləri  575.91  Polivinilasetat 
3905.30  İlkin formalı, tərkibində qeyri-hidroliz asetat qrupları olan və ya olmayan polivinil spirtləri  575.92  Sair mürəkkəb vinil efirlərinin polimerləri; sair vinil polimerləri 
3905.91  İlkin formalı digər sopolimerlər  575.92  Sair mürəkkəb vinil efirlərinin polimerləri; sair vinil polimerləri 
3905.99  İlkin formalı digər vinilin polimerləri  575.92  Sair mürəkkəb vinil efirlərinin polimerləri; sair vinil polimerləri 
3906.10  İlkin formalı polimetilmetakrilat  575.21  İlkin formada polimetilmetakrilat 
3906.90  İlkin formalı digər akril polimerləri  575.29  İlkin formada sair poliakrilatlar 
3907.10  İlkin formalı poliasetal  574.11  Poliasetallar 
3907.20  Digər sadə poliefirlər  574.19  Digər sadə poliefirlər 
3907.30  İlkin formalı epoksid qatranları  574.2  Epoksid qatranlar 
3907.40  İlkin formalı polikarbonatlar  574.31  Polikarbonatlar 
3907.50  İlkin formalı alkid qatranları  574.32  Alkid qatranlar 
3907.60  İlkin formalı polietilentereftalat  574.33  Polietilentereftalat 
3907.70  İlkin formalı polilaktid  574.39  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formada poliefirlər 
3907.91  İlkin formalı doymamış mürəkkəb poliefirlər  574.34  Doymamış poliefirlər 
3907.99  İlkin formalı digər mürəkkəb poliefirlər  574.39  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formada poliefirlər 
3908.10  İlkin formalı poliamid-6,-11,-12,-6,6,-6,10 və ya -6,12  575.31  İlkin formada poliamid -6,-11,-12,-6, 6,-6, 9,-6, 10 və ya -6,12 
3908.90  İlkin formalı digər poliamidlər  575.39  İlkin formada sair poliamidlər 
3909.10  İlkin formalı karbamid və tiokarbamid qatranları  575.41  Karbamid qatranları və tiokarbamid qatranları 
3909.20  İlkin formalı melamin qatranları  575.42  Melamin qatranları 
3909.30  İlkin formalı digər amino-adehid qatranları  575.43  Sair amino-adehid qatranlar 
3909.40  İlkin formalı fenol-adehid qatranları  575.44  Fenol-adehid qatranlar 
3909.50  İlkin formalı poliuretanlar  575.45  Poliuretanlar 
3910.00  İlkin formalı silikonlar  575.93  İlkin formada silikonlar 
3911.10  İlkin formalı neft, kumaron, inden və ya kumaron-inden qatranları və politerpenlər  575.96  Digər qruplara daxil edilməyən, ilkin formada neft, kumaron, inden və ya kumaron-inden qatranları, politerpenlər, polisulfidlər, polisulfonlar və sair plastik kütlələr 
3911.90  Polimerləşmə nəticəsində əmələ gələn ilkin formalı digər maddələr  575.96  Digər qruplara daxil edilməyən, ilkin formada neft, kumaron, inden və ya kumaron-inden qatranları, politerpenlər, polisulfidlər, polisulfonlar və sair plastik kütlələr 
3912.11  İlkin formalı sellüloza asetatları, plastifikasiya olunmamış  575.51  Plastifikasiya olunmamış sellüloza asetatları 
3912.12  İlkin formalı sellüloza asetatları, plastifikasiya olunmuş  575.52  Plastifikasiya olunmuş sellüloza asetatları 
3912.20  İlkin formalı sellüloz nitratları  575.53  Sellüloz nitratları (kollodiumlar daxil olmaqla) 
3912.31  İlkin formalı karboksimetilsellüloza və onun duzları  575.54  Sadə sellüloza efirləri 
3912.39  İlkin formalı digər sadə sellüloza efirləri  575.54  Sadə sellüloza efirləri 
3912.90  İlkin formalı digər sellüloza və onun kimyəvi törəmələri  575.59  İlkin formada sair sellüloza və onun kimyəvi törəmələri 
3913.10  Alqin turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  575.94  Alqin turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 
3913.90  Digər duzlar və mürəkkəb efirləri  575.95  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formalarda təbii və modifikasiya olunmuş təbii polimerlər (məsələn, bərkidilmiş proteinlər, təbii kauçukun kimyəvi törəmələri) 
3914.00  İlkin formalı ion-mübadilə qatranları  575.97  571.11-575.95 mal mövqelərinə aid edilən ilkin formalarda olan polimerlər əsasında alınmış ion-mübadilə qatranları 
3915.10  Etilen polimerlərinin tullantıları və qırıntıları  579.1  Etilen polimerlərinin tullantıları, kəsikləri və qırıntıları 
3915.20  Stirol polimerlərinin tullantıları və qırıntıları  579.2  Stirol polimerlərinin tullantıları, kəsikləri və qırıntıları 
3915.30  Vinilxlorid polimerlərinin tullantıları və qırıntıları  579.3  Vinilxlorid polimerlərinin tullantıları, kəsikləri və qırıntıları 
3915.90  Digər plastik kütlə tullantıları və qırıntıları  579.9  Digər plastik kütlədən tullantılar, kəsiklər və qırıntılar 
3916.10  Etilen polimerlərindən en kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap, çubuqcuqlar, millər və fasonlu profillər  583.1  Etilen polimerlərindən eninə kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap, başqa cür emal olunmamış səthi işlənmiş və ya işlənməmiş çubuqlar, millər və fasonlu profillər 
3916.20  Vinilxlorid polimerləri  583.2  Vinilxlorid polimerlərindən eninə kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap, başqa cür emal olunmamış səthi işlənmiş və ya işlənməmiş çubuqlar, millər və fasonlu profillər 
3916.90  Digər plastik kütlələrdən en kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap,çubuqcular, millər və fasonlu profillər  583.9  Digər plastiklərdən eninə kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap, başqa cür emal olunmamış səthi işlənmiş və ya işlənməmiş çubuqlar, millər və fasonlu profillər 
3917.10  Bərkidilmiş proteinlərdən və ya sellüloz materiallardan süni qabıqlar (kolbasa məmulatları üçün)  581.1  Bərkimiş proteindən və ya sellüloz materiallarından süni qabıqlar (kolbasa məmulatları üçün) 
3917.21  Etilen polimerlərindən cod borular və şlanqlar  581.2  Sərt plastik kütlədən borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
3917.22  Propilen polimerlərindən cod borular və şlanqlar  581.2  Sərt plastik kütlədən borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
3917.23  Vinilxlorid polimerlərindən cod borular və şlanqlar  581.2  Sərt plastik kütlədən borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
3917.29  Digər plastik kütlələrdən cod borular və şlanqlar  581.2  Sərt plastik kütlədən borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
3917.31  Plastik kütlədən 27,6 MPa qədər təzyiqə davamlı borular və şlanqlar  581.3  27,6 MPa qədər təzyiqə davamlı plastik kütlədən əyilgən borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
3917.32  Plastik kütlədən digər materiallarla möhkəmləndirilməmiş borular və şlanqlar (fitinqlərsiz)  581.4  Armaturlaşdırılmamış və digər materiallarla ayrı üsulla birləşdirilməmiş, fitinqlərsiz plastik kütlədən borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
3917.33  Plastik kütlədən digər materiallarla möhkəmləndirilməmiş borular və şlanqlar (fitinqlərlə)  581.5  Armaturlaşdırılmamış və digər materiallarla ayrı üsulla birləşdirilməmiş, fitinqlərlə plastik kütlədən borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
3917.39  Plastik kütlədən digər borular, borucuqlar və şlanqlar  581.6  Digər plastik kütlədən borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
3917.40  Plastik kütlədən fitinqlər  581.7  Borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar üçün plastik kütlədən fitinqlər 
3918.10  Vinilxlorid polimerlərindən hazırlanmış döşəmə örtükləri  893.31  Döşəmə, divar və tavan üçün plastik kütlədən rulon və ya plitka şəklində özü yapışan və ya yapışmayan örtüklər 
3918.90  Digər polimer materiallardan hazırlanmış döşəmə örtükləri  893.31  Döşəmə, divar və tavan üçün plastik kütlədən rulon və ya plitka şəklində özü yapışan və ya yapışmayan örtüklər 
3919.10  Polimer materiallardan eni 20 sm-dən çox olmayan rulonlarda özüyapışan plitələr, təbəqələr, lentlər  582.11  Eni 20 sm-dən çox olmayan rulonlarda plastik kütlədən yapışqanlı lentlər, plitkalar, zolaqlar, lövhələr, plyonkalar, folqalar 
3919.90  Polimer materiallardan digərləri, özüyapışan plitələr, təbəqələr, lentlər  582.19  Plastik kütlədən yapışqanlı sair yastı formada məmulatlar 
3920.10  Etilen polimerlərindən məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış digər plitələr, təbəqələr, lentlər  582.21  Etilen polimerlərindən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.20  Propilen polimerlərindən məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış digər plitələr, təbəqələr, lentlər  582.22  Propilen polimerlərindən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.30  Stirol polimerlərindən məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış digər plitələr, təbəqələr, lentlər  582.23  Stirol polimerlərdən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.43  Vinilxlorid polimerlərindən tərkibində plastifikatlar 6 kütlə %-dan az olmayan plitələr, təbəqələr, lentlər  582.24  Vinilxlorid polimerlərindən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.49  Vinilxlorid polimerlərindən məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış digər plitələr, təbəqələr, lentlər  582.24  Vinilxlorid polimerlərindən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.51  Polimetilmetakrilatdan hazırlanmış məsaməli və laylı, armaturlaşdırılmamış plitələr, təbəqələr, lentlər  582.25  Akril polimerlərindən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.59  Digər akril polimerlərindən məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış plitələr, təbəqələr, lentlər  582.25  Akril polimerlərindən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.61  Polikarbonatlardan məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış digər plitələr, təbəqələr, lentlər  582.26  Polikarbonatlardan, akid qatranlardan, polialil mürəkkəb efirlərindən və ya digər mürəkkəb poliefirlərindən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.62  Polietilentereftalatdan məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış plitələr, təbəqələr, lentlər  582.26  Polikarbonatlardan, akid qatranlardan, polialil mürəkkəb efirlərindən və ya digər mürəkkəb poliefirlərindən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.63  Doymamış mürəkkəb poliefirlərdən məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış plitələr, təbəqələr, lentlər  582.26  Polikarbonatlardan, akid qatranlardan, polialil mürəkkəb efirlərindən və ya digər mürəkkəb poliefirlərindən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.69  Digər mürəkkəb poliefirlərdən məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış plitələr, təbəqələr, lentlər  582.26  Polikarbonatlardan, akid qatranlardan, polialil mürəkkəb efirlərindən və ya digər mürəkkəb poliefirlərindən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.71  Regenerasiya olunmuş sellülozadan məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış plitələr, təbəqələr, lentlər  582.28  Digər qruplara daxil edilməyən sellülozadan və ya onun kimyəvi törəmələrindən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan və ya digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.73  Sellüloza asetatından məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış digər plitələr, təbəqələr, lentlər  582.28  Digər qruplara daxil edilməyən sellülozadan və ya onun kimyəvi törəmələrindən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan və ya digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.79  Sellülozanın digər törəmələrindən məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış plitə, təbəqə və lentlər  582.28  Digər qruplara daxil edilməyən sellülozadan və ya onun kimyəvi törəmələrindən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan və ya digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.91  Polivinilbutiraldan məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış digər plitələr, təbəqələr, lentlər  582.29  Digər plastik kütlədən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.92  Poliamidlərdən məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış digər plitələr, təbəqələr, lentlər  582.29  Digər plastik kütlədən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.93  Amin qatranlarından məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış digər plitələr, təbəqələr, lentlər  582.29  Digər plastik kütlədən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.94  Fenol-aldnhid qatranlarından məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış digər plitələr, təbəqələr, lentlər  582.29  Digər plastik kütlədən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3920.99  Digər polimer materiallardan məsaməli və laylı olmayan, armaturlaşdırılmamış plitələr, təbəqələr, lentlər  582.29  Digər plastik kütlədən armaturlaşdırılmamış, məsaməli olmayan, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3921.11  Stirol polimerlərindən məsaməli digər plitələr, təbəqələr, lentlər  582.91  Məsaməli plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3921.12  Vinilxlorid polimerlərindən məsaməli digər plitələr, təbəqələr, lentlər  582.91  Məsaməli plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3921.13  Poliuretanlardan məsaməli digər plitələr, təbəqələr, lentlər  582.91  Məsaməli plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3921.14  Regenerasiya olunmuş sellülozadan məsaməli digər plitələr, təbəqələr, lentlər  582.91  Məsaməli plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3921.19  Digər plastik kütlədən məsaməli digər plitələr, təbəqələr, lentlər  582.91  Məsaməli plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3921.90  Digər plastik kütlədən hazırlanmış sair plitələr, təbəqələr, lentlər  582.99  Məsaməsiz plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
3922.10  Plastik kütlədən hazırlanmış vannalar, duşlar və çanaqlar  893.21  Plastik kütlədən vannalar, əlüzyuyan üçün çanaqlar, unitazlar və qapaqlar, yuyub təmizləmək üçün kiçik baklar və oxşar sanitariya-texnika məmulatları 
3922.20  Plastik kütlədən hazırlanmış unitazlar üçün oturacaqlar və qapaqlar  893.21  Plastik kütlədən vannalar, əlüzyuyan üçün çanaqlar, unitazlar və qapaqlar, yuyub təmizləmək üçün kiçik baklar və oxşar sanitariya-texnika məmulatları 
3922.90  Plastik kütlədən hazırlanmış digər santexnika məmulatları  893.21  Plastik kütlədən vannalar, əlüzyuyan üçün çanaqlar, unitazlar və qapaqlar, yuyub təmizləmək üçün kiçik baklar və oxşar sanitariya-texnika məmulatları 
3923.10  Plastik kütlədən hazırlanmış qutular, yeşiklər, səbətlər  893.19  Digər qruplara daxil edilməyən malların daşınması və ya qablaşdırılması üçün plastik kütlədən məmulatlar; tıxaclar, qapaqlar, qalpaqlar və tıxma üçün plastik kütlədən digər məmulatlar 
3923.21  Etilen polimerlərindən hazırlanmış torbalar, çantalar  893.11  Malların daşınması və qablaşdırılması üçün plastik kütlədən kisə və çantalar (o cümlədən konusvari daxil olmaqla) 
3923.29  Digər plastik kütlədən hazırlanmış torbalar, çantalar  893.11  Malların daşınması və qablaşdırılması üçün plastik kütlədən kisə və çantalar (o cümlədən konusvari daxil olmaqla) 
3923.30  Plastik kütlədən hazırlanmış butıllar, butulkalar və flakonlar  893.19  Digər qruplara daxil edilməyən malların daşınması və ya qablaşdırılması üçün plastik kütlədən məmulatlar; tıxaclar, qapaqlar, qalpaqlar və tıxma üçün plastik kütlədən digər məmulatlar 
3923.40  Plastik kütlədən hazırlanmış çarxlar, makaralar, bobinalar  893.19  Digər qruplara daxil edilməyən malların daşınması və ya qablaşdırılması üçün plastik kütlədən məmulatlar; tıxaclar, qapaqlar, qalpaqlar və tıxma üçün plastik kütlədən digər məmulatlar 
3923.50  Plastik kütlədən hazırlanmış tıxaclar, qapaq və qalpaqlar  893.19  Digər qruplara daxil edilməyən malların daşınması və ya qablaşdırılması üçün plastik kütlədən məmulatlar; tıxaclar, qapaqlar, qalpaqlar və tıxma üçün plastik kütlədən digər məmulatlar 
3923.90  Malların daşınması və qablaşdırılması üçün plastik kütlədən digər məmulatlar  893.19  Digər qruplara daxil edilməyən malların daşınması və ya qablaşdırılması üçün plastik kütlədən məmulatlar; tıxaclar, qapaqlar, qalpaqlar və tıxma üçün plastik kütlədən digər məmulatlar 
3924.10  Plastik kütlədən yemək və mətbəx qabları  893.32  Plastik kütlədən yeməkxana, mətbəx, tualet əşyaları və evdə işlədilən sair əşyalar 
3924.90  Plastik kütlədən digər məişət əşyaları və ev ləvazimatları  893.32  Plastik kütlədən yeməkxana, mətbəx, tualet əşyaları və evdə işlədilən sair əşyalar 
3925.10  Plastik kütlədən həcmi 300 litrdən çox olan rezervuarlar, sisternlər və baklar  893.29  Elastik kütlədən digər tikinti məmulatları 
3925.20  Plastik kütlədən qapı və pəncərələr, onlar üçün çərçivələr  893.29  Elastik kütlədən digər tikinti məmulatları 
3925.30  Plastik kütlədən pəncərə qapaqları, pərdələr (Venesiya jalüzləri daxil olmaqla), onların hissələri  893.29  Elastik kütlədən digər tikinti məmulatları 
3925.90  Plastik kütlədən hazırlanmış digər inşaat detalları  893.29  Elastik kütlədən digər tikinti məmulatları 
3926.10  Plastik kütlədən hazırlanmış dəftərxana və məktəb ləvazimatları  893.94  Plastik kütlədən dəftərxana və ya məktəb ləvazimatları 
3926.20  Plastik kütlədən hazırlanmış geyim və geyim ləvazimatları  848.21  Plastik kütlədən geyim əşyaları və onun aksessuarları 
3926.30  Plastik kütlədən mebel və nəqliyyat vasitələri üçün furnitura və bərkidicilər  893.95  Plastik kütlədən mebel, nəqliyyat vasitələri üçün bərkidici məmulat və furnitura və ya analoji məmulatlar 
3926.40  Plastik kütlədən kiçik heykəllər və digər dekorativ məmulatlar  893.99  Digər qruplara daxil edilməyən plastik kütlədən hazırlanmış digər məmulatlar 
3926.90  Plastik kütlədən hazırlanmış digər məmulatlar  893.99  Digər qruplara daxil edilməyən plastik kütlədən hazırlanmış digər məmulatlar 
4001.10  Təbii kauçuk lateksi  231.1  Təbii kauçuk lateksi (vulkanlaşdırılmış və ya vulkanlaşdırılmamış) 
4001.21  Təbii kauçuk markası,smoked-şits  231.21  Təbii kauçukun "hisə verilmiş" təbəqələri 
4001.22  Təbii kauçuk, xüsusi texniki (TSNR)  231.25  Texniki cəhətdən müəyyən edilmiş təbii kauçuk (TSNR) 
4001.29  Başqa formalı təbii kauçuk  231.29  Digər təbii kauçuklar 
4001.30  Balata, quttaperça, qvayula, çikl və analoji təbii qatranlar  231.3  Balata, quttaperça, quayul, çikl və oxşar təbii qatranlar 
4002.11  Yağlardan alınmış butadien-stirol lateksi; karboksilatlaşdırılmış butadien-stirol lateksi  232.11  Butadien-stirol kauçuku (SBR); karboksilləşdirilmiş butadien-stirol kauçuku (XSBR) 
4002.19  Yağlardan alınmış digər butadien-stirol kauçuku, karboksilatlaşdırılmış digər butadien-stirol kauçuku  232.11  Butadien-stirol kauçuku (SBR); karboksilləşdirilmiş butadien-stirol kauçuku (XSBR) 
4002.20  Yağlardan alınmış butadien kauçuku (BR)  232.12  Butadien-stirol kauçuku (BR) 
4002.31  Yağlardan alınmış izobutilenizopren (butil) kauçuku (IIR)  232.13  İzobutilenizopren(butil) kauçuku (İİR); halogenləşmiş izobutilenizopren kauçuku (CİİR və BİİR) 
4002.39  Yağlardan alınmış halogenləşmiş izobutilenizopren kauçuku (CIIR və ya BIIR)  232.13  İzobutilenizopren(butil) kauçuku (İİR); halogenləşmiş izobutilenizopren kauçuku (CİİR və BİİR) 
4002.41  Yağlardan alınmış xlorpren (xlorbutadien) kauçuku (CR)-lateksi  232.14  Xlorpren (xlorbutadien) kauçuku (CR) 
4002.49  Yağlardan alınmış digər xlorpren (xlorbutadien) kauçuku (CR)  232.14  Xlorpren (xlorbutadien) kauçuku (CR) 
4002.51  Yağlardan alınmış butadiennitril kauçuku (NBR)-lateks  232.15  Butadiennitril kauçuku (NBR) 
4002.59  Yağlardan alınmış digər butadiennitril kauçuku (NBR)  232.15  Butadiennitril kauçuku (NBR) 
4002.60  Yağlardan alınmış izopren kauçuku (IR)  232.16  İzopren kauçuku (İR) 
4002.70  Yağlardan alınmış əlaqəsiz etilenpropilendien kauçuku (EPDM)  232.17  Butadien kauçuku ilə bağlılığı olmayan etilenpropilendien kauçuku (EPDM) 
4002.80  Təbii kauçuk və qatranların yağlardan alınmış sintetik kauçuk və faktislə qarışıqları  232.18  231-ci qrupunun istənilən məhsullarının 232.1 altqrupunun məhsulları ilə qarışığı 
4002.91  Yağlardan alınmış digər lateks  232.19  Yağlardan alınan sair sintetik kauçuk və lateks 
4002.99  Yağlardan alınmış digər sintetik kauçuk və faktis  232.19  Yağlardan alınan sair sintetik kauçuk və lateks 
4003.00  Regenerasiya edilmiş kauçuk, ilkin formalarda  232.21  İlkin formalarda və ya plastinlərdə, təbəqələrdə və ya zolaqlarda regenerasiya edilmiş rezinlər 
4004.00  Rezin kəsikləri və tullantıları, onlardan alınan ovuntu və dənəvərlər  232.22  Bərkidilməmiş rezindən tullantılar, nazik kəsiklər və qırıntılar həmçinin onlardan alınan tozlar və qranullar 
4005.10  Qaz qurumu və ya silisium dioksidlə aşqarlanmış vulkanlaşdırılmamış rezin qarışığı  621.11  İlkin formada, plastinlər, təbəqələr və zolaqlar şəklində texniki karbon və ya silisium dioksidlə zənginləşdirilmiş vulkanlaşdırılmamış rezin qarışığı 
4005.20  Vulkanlaşdırılmamış rezin qarışığı məhlulu, digər dispersiyalar  621.12  Məhlullar, dispersiyalar (621.11 yarımmövqeyinə daxil olunanlardan başqa) 
4005.91  Vulkanlaşdırılmamış rezin qarışığından plitələr, təbəqələr, zolaqlar  621.19  Digər vulkanlaşdırılmamış rezin qarışığı 
4005.99  Digər formada vulkanlaşdırılmamış rezin qarışığı  621.19  Digər vulkanlaşdırılmamış rezin qarışığı 
4006.10  Rezin şinlərin bərpası üçün protektor biçmələri  621.21  Rezin şinlərin bərpası üçün protektor biçmələri 
4006.90  Vulkanlaşdırılmamış rezindən digər forma və məmulatlar  621.29  Digər vulkanlaşdırılmamış rezin qarışığından məmulatlar və formalar 
4007.00  Vulkanlaşdırılmış rezin saplar və kord  621.31  Vulkanlaşdırılmış rezin saplar və kordlar 
4008.11  Vulkanlaşdırılmış məsaməli rezindən hazırlanmış təbəqə, plitə və zolaqlar  621.32  Məsaməli rezindən lövhələr, təbəqələr və zolaqlar və ya lentlər 
4008.19  Vulkanlaşdırılmış məsaməli rezindən hazırlanmış digər məmulatlar  621.32  Məsaməli rezindən lövhələr, təbəqələr və zolaqlar və ya lentlər 
4008.21  Vulkanlaşdırılmış məsaməsiz rezindən döşəmə örtükləri və ayaqaltılar  621.33  Məsaməsiz rezindən lövhələr, təbəqələr və zolaqlar və ya lentlər 
4008.29  Digər ölçü üzrə kəsilmiş formalı profillər, mülki aviasiya üçün  621.33  Məsaməsiz rezindən lövhələr, təbəqələr və zolaqlar və ya lentlər 
4009.11  Vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanmış boru və şlanq, armaturlaşdırılmamış, fitinqlərsiz  621.41  Armaturlaşdırılmamış və digər materiallarla ayrı üsulla birləşdirilməmiş, fitinqlərsiz rezin borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
4009.12  Vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanmış boru və şlanq, armaturlaşdırılmamış, fitinqlərlə  621.45  Fitinqlərlə rezin borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
4009.21  Vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanmış boru və şlanq, metallarla armaturlaşdırılmış, fitinqlərsiz  621.42  Armaturlaşdırılmış və ya yalnız metallarla ayrı üsulla birləşdirilmiş, fitinqlərsiz rezin borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
4009.22  Vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanmış boru və şlanq, metallarla armaturlaşdırılmış, fitinqlərlə  621.45  Fitinqlərlə rezin borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
4009.31  Vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanmış boru və şlanq, toxuculuq materialları ilə armaturlaşdırılmış, fitinqlərsiz  621.43  Armaturlaşdırılmış və ya yalnız toxuculuq materiallarla ayrı üsulla kombinasiya edilmiş, fitinqlərsiz rezin borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
4009.32  Vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanmış boru və şlanq, toxuculuq materialları ilə armaturlaşdırılmış, fitinqlərlə  621.45  Fitinqlərlə rezin borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
4009.41  Vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanmış boru və şlanq, digər materiallarla armaturlaşdırılmış, fitinqlərsiz  621.44  Armaturlaşdırılmış və digər materiallarla ayrı üsulla kombinasiya edilmiş, fitinqlərsiz rezin borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
4009.42  Vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanmış boru və şlanq, digər materiallarla armaturlaşdırılmış, fitinqlərlə  621.45  Fitinqlərlə rezin borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
4010.11  Vulkanlaşdırılmış rezindən metalla armaturlaşdırılmış konveyer lentləri və ya beltinq  629.22  Vulkanlaşdırılmış rezindən konveyer lentləri və ya beltinq 
4010.12  Vulkanlaşdırılmış rezindən yalnız toxuculuq materialla armaturlaşdırılmış konveyer lentləri və ya beltinq  629.22  Vulkanlaşdırılmış rezindən konveyer lentləri və ya beltinq 
4010.19  Vulkanlaşdırılmış rezindən digər konveyer lentləri və ya beltinq  629.22  Vulkanlaşdırılmış rezindən konveyer lentləri və ya beltinq 
4010.31  Vulkanlaşdırılmış rezindən ötürücü qayışlar, en kəsiyi trapesşəkilli, sonsuz, çevrəsinin uzunluğu 60-180 sm, qabarıqlı  629.21  Vulkanlaşdırılmış rezindən ötürücü qayışlar və ya beltinq 
4010.32  Vulkanlaşdırılmış rezindən ötürücü qayışlar, en kəsiyi trapesşəkilli, sonsuz, çevrəsinin uzunluğu 60-180 sm, qabarıqlı olmayan  629.21  Vulkanlaşdırılmış rezindən ötürücü qayışlar və ya beltinq 
4010.33  Vulkanlaşdırılmış rezindən ötürücü qayışlar, en kəsiyi trapesşəkilli, sonsuz, çevrəsinin uzunluğu 180-240 sm, qabarıqlı  629.21  Vulkanlaşdırılmış rezindən ötürücü qayışlar və ya beltinq 
4010.34  Vulkanlaşdırılmış rezindən ötürücü qayışlar, en kəsiyi trapesşəkilli, sonsuz, çevrəsinin uzunluğu 180-240 sm, qabarıqlı olmayan  629.21  Vulkanlaşdırılmış rezindən ötürücü qayışlar və ya beltinq 
4010.35  Vulkanlaşdırılmış rezindən dişli ötürücü qayışlar, sonsuz, çevrəsinin uzunluğu 60-150 sm  629.21  Vulkanlaşdırılmış rezindən ötürücü qayışlar və ya beltinq 
4010.36  Vulkanlaşdırılmış rezindən dişli ötürücü qayışlar, sonsuz, çevrəsinin uzunluğu 150-198 sm  629.21  Vulkanlaşdırılmış rezindən ötürücü qayışlar və ya beltinq 
4010.39  Vulkanlaşdırılmış rezindən digər ötürücü qayışlar  629.21  Vulkanlaşdırılmış rezindən ötürücü qayışlar və ya beltinq 
4011.10  Minik avtomobilləri üçün təzə pnevmatik rezin şinlər  625.1  Minik avtomobilləri üçün (yük-sərnişin avtomobil furqonları və idman avtomobilləri daxil edilməklə) yeni pnevmatik rezin şinlər 
4011.20  Yük avtomobilləri və avtobuslar üçün təzə pnevmatik rezin şinlər  625.2  Avtobuslar və ya yük maşınları üçün yeni pnevmatik rezin şinlər 
4011.30  Aviasiyada işlənən təzə pnevmatik rezin şinlər  625.3  Aviasiya üçün yeni pnevmatik rezin şinlər 
4011.40  Motosiklet üçün təzə pnevmatik rezin şinlər  625.41  Motosikletlər üçün yeni pnevmatik rezin şinlər 
4011.50  Velosipedlər üçün təzə pnevmatik rezin şinlər  625.42  Velosipedlər üçün yeni pnevmatik rezin şinlər 
4011.61  Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı nəqliyyat vasitələri üçün yolka şəkilli təzə pnevmatik rezin şinlər  625.51  "Yolka" və ya analoji şəkilli protektorları olan pnevmatik rezin şinlər və təkərlər 
4011.62  Tikinti və sənaye nəqliyyat vasitələri üçün diametri 61 sm və az olan yolka şəkilli təzə pnevmatik rezin şinlər  625.51  "Yolka" və ya analoji şəkilli protektorları olan pnevmatik rezin şinlər və təkərlər 
4011.63  Tikinti və sənaye nəqliyyat vasitələri üçün diametri 61 sm- dən çox olan yolka şəkilli təzə pnevmatik rezin şinlər  625.51  "Yolka" və ya analoji şəkilli protektorları olan pnevmatik rezin şinlər və təkərlər 
4011.69  Digər yolka şəkilli təzə pnevmatik rezin şinlər  625.51  "Yolka" və ya analoji şəkilli protektorları olan pnevmatik rezin şinlər və təkərlər 
4011.92  Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı nəqliyyat vasitələri üçün digər təzə pnevmatik rezin şinlər  625.59  Digər rezin şinlər və təkərlər 
4011.93  Tikinti və sənaye nəqliyyat vasitələri üçün diametri 61 sm- dən çox olmayan digər təzə pnevmatik rezin şinlər  625.59  Digər rezin şinlər və təkərlər 
4011.94  Tikinti və sənaye nəqliyyat vasitələri üçün diametri 61 sm- dən çox olan digər təzə pnevmatik rezin şinlər  625.59  Digər rezin şinlər və təkərlər 
4011.99  Digər təzə pnevmatik rezin şinlər  625.59  Digər rezin şinlər və təkərlər 
4012.11  Bərpa edilmiş şinlər, minik avtomobilləri üçün  625.92  Bərpa edilmiş şinlər 
4012.12  Bərpa edilmiş şinlər, avtobuslar və yük avtomobilləri üçün  625.92  Bərpa edilmiş şinlər 
4012.13  Bərpa edilmiş şinlər, aviasiyada istifadə üçün  625.92  Bərpa edilmiş şinlər 
4012.19  Bərpa edilmiş şinlər, digərləri  625.92  Bərpa edilmiş şinlər 
4012.20  İstifadə olunmuş pnevmatik rezin şinlər  625.93  İşlənmiş pnevmatik rezin təkərlər 
4012.90  Massiv və ya yarımpnevmatik şinlər və şin protektorları, çənbər lentləri  625.94  İri və ya yastıqlı şinlər, əvəz etmək üçün protektorlar və çənbər lentləri 
4013.10  Minik avtomobilləri, yük avtomobilləri və avtobuslar üçün rezin kameralar  625.91  Rezin kameralar 
4013.20  Velosipedlər üçün rezin kameralar  625.91  Rezin kameralar 
4013.90  Digər rezin kameralar  625.91  Rezin kameralar 
4014.10  Vulkanlaşdırılmış rezindən kontraseptivlər  629.11  Bərk rezindən başqa vulkanlaşdırılmış rezindən qoruyucu kontraseptivlər 
4014.90  Vulkanlaşdırılmış rezindən digər gigiyena və əczaçılıq məmulatları  629.19  Bərk rezindən başqa vulkanlaşdırılmış rezindən digər gigiyena və əczaçılıq məmulatları 
4015.11  Vulkanlaşdırılmış rezindən cərrahiyə əlcəkləri  848.22  Bərk rezindən başqa vulkanlaşdırılmış rezindən əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər və yarıməlcəklər 
4015.19  Vulkanlaşdırılmış rezindən digər əlcəklər  848.22  Bərk rezindən başqa vulkanlaşdırılmış rezindən əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər və yarıməlcəklər 
4015.90  Vulkanlaşdırılmış rezindən digər geyim ləvazimatları  848.29  Müxtəlif məqsədlər üçün bərk rezindən başqa vulkanlaşdırılmış rezindən geyim və geyim ləvazimatları 
4016.10  Vulkanlaşdırılmış məsaməli rezindən digər məmulatlar  629.92  Digər qruplara daxil edilməyən məsaməli bərk olmayan vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanan digər məmulatlar 
4016.91  Vulkanlaşdırılmış rezindən döşəmə örtüyü və xalça  629.99  Digər qruplara daxil edilməyən məsaməsiz bərk olmayan vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanan digər məmulatlar 
4016.92  Vulkanlaşdırılmış rezindən dəftərxana pozanları  629.99  Digər qruplara daxil edilməyən məsaməsiz bərk olmayan vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanan digər məmulatlar 
4016.93  Araqatlar, şaybalar və maqnitli rezin lent, bərkitmələr  629.99  Digər qruplara daxil edilməyən məsaməsiz bərk olmayan vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanan digər məmulatlar 
4016.94  Vulkanlaşdırılmış rezindən qayıq və lövbər amortizatorları  629.99  Digər qruplara daxil edilməyən məsaməsiz bərk olmayan vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanan digər məmulatlar 
4016.95  Vulkanlaşdırılmış rezindən hava ilə doldurulan digər məmulatlar  629.99  Digər qruplara daxil edilməyən məsaməsiz bərk olmayan vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanan digər məmulatlar 
4016.99  Vulkanlaşdırılmış rezindən digər məmulatlar  629.99  Digər qruplara daxil edilməyən məsaməsiz bərk olmayan vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanan digər məmulatlar 
4017.00  Bərk rezin, ondan hazırlanan məmulatlar  629.91  Bütün formalarda olan bərk rezin (məsələn, ebonit), tullantı və skrap daxil olmaqla; bərk rezindən hazırlanan məmulatlar 
4101.20  İribuynuzlu heyvanın bütöv dərisi, çəkisi 16 kq-dan çox olmayan  211.21  Quru halda çəkisi 8 kq-dan, quru duzlu halda 10 kq-dan və ya təzə, yaşduzlu və ya ayrı konservləşdirmə halında 16 kq-dan çox olmayan bütov xam dəri və gön 
4101.50  İribuynuzlu heyvanın bütöv dərisi, çəkisi 16 kq-dan çox olan  211.29  Digər xam dəri və gön (qalın və qarın hissələri daxil olmaqla) 
4101.90  İribuynuzlu heyvanın digər dərisi  211.21  Quru halda çəkisi 8 kq-dan, quru duzlu halda 10 kq-dan və ya təzə, yaşduzlu və ya ayrı konservləşdirmə halında 16 kq-dan çox olmayan bütov xam dəri və gön 
4101.90  İribuynuzlu heyvanın digər dərisi  211.29  Digər xam dəri və gön (qalın və qarın hissələri daxil olmaqla) 
4102.10  Yun örtüyü ilə qoyun və quzu dəriləri  211.6  Emal edilməmiş yun örtüyü olan qoyun və ya quzu dəriləri, (Qaragül, Qaragülçə, körpə quzu dərisi və oxşar dərilər, Hindistan, Çin, Monqolustan və ya Tibet cinsindən olan dərilərdən başqa), aşılanmış (təzə və ya duzlu, duzsuz, küllü və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, perqamentlə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş), haçalanmamış və ya haçalanmış 
4102.21  Yun örtüyü olmayan duzlu suya qoyulmuş qoyun və quzu dəriləri  211.7  Emal edilməmiş yun örtüyü olmayan qoyun və ya quzu dəriləri, aşılanmış (təzə və ya duzlu, duzsuz, küllü və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, perqamentlə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş), haçalanmamış və ya haçalanmış 
4102.29  Yun örtüyü olmayan digər qoyun və quzu dəriləri  211.7  Emal edilməmiş yun örtüyü olmayan qoyun və ya quzu dəriləri, aşılanmış (təzə və ya duzlu, duzsuz, küllü və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, perqamentlə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş), haçalanmamış və ya haçalanmış 
4103.20  Sürünən heyvanların emal olunmamış dəriləri  211.99  Digər qruplara daxil edilməyən dəri və gönlər (təzə və ya duzlu, quru, küllü, duzlu suya qoyulmuş və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentlə hazırlanmış və sonradan emal edilmiş, tükü qırxılmış və ya qırxılmamış, haçalanmış və ya haçalanmamış) 
4103.30  Donuzun emal olunmamış dəriləri  211.99  Digər qruplara daxil edilməyən dəri və gönlər (təzə və ya duzlu, quru, küllü, duzlu suya qoyulmuş və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentlə hazırlanmış və sonradan emal edilmiş, tükü qırxılmış və ya qırxılmamış, haçalanmış və ya haçalanmamış) 
4103.90  Emal olunmamış digər dərilər  211.99  Digər qruplara daxil edilməyən dəri və gönlər (təzə və ya duzlu, quru, küllü, duzlu suya qoyulmuş və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentlə hazırlanmış və sonradan emal edilmiş, tükü qırxılmış və ya qırxılmamış, haçalanmış və ya haçalanmamış) 
4104.11  İribuynuzlu heyvan gönündən aşılanmış dəri, nəm halda, haçalanmamış cilalanmamış üzlük, haçalanmış üzlük  611.43  Sonradan emal edilməmiş nəm halda dəri 
4104.19  İribuynuzlu heyvan gönündən aşılanmış dəri, nəm halda, digərləri  611.43  Sonradan emal edilməmiş nəm halda dəri 
4104.41  İribuynuzlu heyvan gönündən aşılanmış dəri, quru halda, haçalanmamış cilalanmamış üzlük, haçalanmış üzlük  611.44  Sonradan emal edilməmiş quru halda dəri 
4104.49  İribuynuzlu heyvan gönündən aşılanmış dəri, quru halda (krast), digərləri  611.44  Sonradan emal edilməmiş quru halda dəri 
4105.10  Qoyun və quzu gönünündən aşılanmış dəri, nəm halda  611.51  Tük örtüyü nəzərə alınmadan qoyun və quzu gönündən aşılanmış dəri, lakin sonradan emal edilməmiş 
4105.30  Qoyun və ya quzu gönünündən aşılanmış dəri, quru halda (krast)  611.51  Tük örtüyü nəzərə alınmadan qoyun və quzu gönündən aşılanmış dəri, lakin sonradan emal edilməmiş 
4106.21  Keçi və çəpişin gönündən hazırlanan dəri və ya krast, haçalanmış və ya haçalanmamış, nəm halda  611.61  Tük örtüyü nəzərə alınmadan keçi və ya çəpiş gönündən aşılanmış dəri, lakin sonradan emal edilməmiş 
4106.22  Keçi və çəpişin gönündən hazırlanan dəri və ya krast, haçalanmış və ya haçalanmamış, quru halda (krast)  611.61  Tük örtüyü nəzərə alınmadan keçi və ya çəpiş gönündən aşılanmış dəri, lakin sonradan emal edilməmiş 
4106.31  Donuzun nəm halda gönündən hazırlanan dəri və ya krast, haçalanmış və ya haçalanmamış  611.71  Üzərində tük örtüyü olmayan donuz dərisi (611.8 alt qrupuna aid edilən dərilərdən başqa) 
4106.32  Donuzun quru halda gönündən hazırlanan dəri və ya krast, haçalanmış və ya haçalanmamış  611.71  Üzərində tük örtüyü olmayan donuz dərisi (611.8 alt qrupuna aid edilən dərilərdən başqa) 
4106.40  Sürünən heyvanların dəriləri  611.72  Üzərində tük örtüyü olmayan sürünən heyvanların dərisi (611.8 alt qrupuna aid edilən dərilərdən başqa) 
4106.91  Digərləri, nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla) heyvanların dəriləri  611.79  Üzərində tük örtüyü olmayan digər heyvanların dərisi (611.8 alt qrupuna aid edilən dərilərdən başqa) 
4106.92  Quru halda (krast) heyvanların dəriləri  611.79  Üzərində tük örtüyü olmayan digər heyvanların dərisi (611.8 alt qrupuna aid edilən dərilərdən başqa) 
4107.11  Aşılanmadan sonra emal edilmiş, iribuynuzlu heyvanın bütöv gönündən cilalanmamış haçalanmamış üzlük  611.45  Aşılanmadan sonra əlavə emal edilmiş dəri, perqamentlə hazırlanan da daxil olmaqla 
4107.12  Aşılanmadan sonra emal edilmiş, iribuynuzlu heyvanın bütöv gönündən haçalanmış üzlük  611.45  Aşılanmadan sonra əlavə emal edilmiş dəri, perqamentlə hazırlanan da daxil olmaqla 
4107.19  Aşılanmadan sonra emal edilmiş, iribuynuzlu heyvanın bütöv gönündən digər dəri  611.45  Aşılanmadan sonra əlavə emal edilmiş dəri, perqamentlə hazırlanan da daxil olmaqla 
4107.91  Aşılanmadan sonra emal edilmiş, cilalanmamış və haçalanmamış digər dəri üzlük  611.45  Aşılanmadan sonra əlavə emal edilmiş dəri, perqamentlə hazırlanan da daxil olmaqla 
4107.92  Aşılanmadan sonra emal edilmiş, ikilənmiş dəri üzlük  611.45  Aşılanmadan sonra əlavə emal edilmiş dəri, perqamentlə hazırlanan da daxil olmaqla 
4107.99  Aşılanmadan sonra emal edilmiş, perqamentə hazırlanmamış, iribuynuzlu heyvan gönündən digər dəri  611.45  Aşılanmadan sonra əlavə emal edilmiş dəri, perqamentlə hazırlanan da daxil olmaqla 
4112.00  Aşılanmadan sonra emal edilmiş quzu və qoyun gönündən, tük örtüyü olmayan göndən dəri  611.52  Aşılanmadan sonra emal edilmiş qoyun və quzu dərisi, perqamentlə hazırlanan da daxil olmaqla 
4113.10  Aşılanmadan sonra emal edilmiş və ya krast şəklində, keçi və çəpişlərin gönündən və ya tük örtüyü olmayan göndən dəri, haçalanmış və ya haçalanmamış  611.62  Aşılanmadan sonra emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi, perqamentlə hazırlanan da daxil olmaqla 
4113.20  Aşılanmadan sonra emal edilmiş donuzların gönündən dəri  611.71  Üzərində tük örtüyü olmayan donuz dərisi (611.8 alt qrupuna aid edilən dərilərdən başqa) 
4113.30  Aşılanmadan sonra emal edilmiş sürününlərin gönündən dəri  611.72  Üzərində tük örtüyü olmayan sürünən heyvanların dərisi (611.8 alt qrupuna aid edilən dərilərdən başqa) 
4113.90  Aşılanmadan sonra emal edilmiş digər heyvan gönündən və ya tük örtüyü olmayan göndən dəri  611.79  Üzərində tük örtüyü olmayan digər heyvanların dərisi (611.8 alt qrupuna aid edilən dərilərdən başqa) 
4114.10  Qoyun, quzu və digər heyvanların dərilərindən zamşa  611.81  Zamşa (kombinə edilmiş zamşa daxil olmaqla) 
4114.20  Laklı dəri, laklı laminasiya edilmiş dəri; metallaşdırılmış dəri  611.83  Laklı dəri və laklı laminasiya edilmiş dəri; metallaşdırılmış dəri 
4115.10  Kompozisiyalı dəri, təbii dəri və ya dəri lifləri əsasında, lövhə, təbəqə və ya zolaq (lent) şəklində  611.2  Təbii dəri və ya dəri lifləri əsasında lövhə, təbəqə və ya zolaq və ya lent şəklində rulonlarda olan və olmayan kompozisiyalı dəri 
4115.20  Təbii və kompozisiyalı dərinin kəsikləri və digər tullantıları  211.91  Dəri məmulatlarının istehsalı üçün yaramayan təbii dəri və kompozisiyalı dəridən kəsiklər və digər tullantılar 
4201.00  Sərraclıq-yəhər və qoşqu məmulatları  612.2  İstənilən heyvan üçün və istənilən materialdan sərrac-yəhər və qoşqu ləvazimatları (xaltalar, cilov, düzbağılar, buruntaqlar, çullar, aşırma çullar, xurcunlar, it çulları və analoji məmulatlar daxil olmaqla) 
4202.11  Xarici səthi təbii dəridən sakvoyajlar, çamadan, qadın yol çantaları, analoji məmulatlar  831.21  Üz səthi təbii, kompozisiyalı və ya laklı dəridən olan sakvoyajlar, çamadanlar, qadın çantaları, iş kağızları üçün keyslər, portfellər, məktəbli bel çantaları və oxşar məmulatlar 
4202.12  Üz səthi plastmass və toxuculuq materiallarından sakvoyaj, çamadan, qadın yol çantaları, analoji məmulatlar  831.22  Üz səthi plastik və ya toxuculuq materiallarından olan sakvoyajlar, çamadanlar, qadın çantaları, iş kağızları üçün keyslər, portfellər, məktəbli bel çantaları və oxşar məmulatlar 
4202.19  Digər materialdan sakvoyajlar, çamadan, qadın yol çantaları, analoji məmulatlar  831.29  Digər sakvoyajlar, çamadanlar, qadın çantaları, iş kağızları üçün keyslər, portfellər, məktəbli bel çantaları və oxşar məmulatlar 
4202.21  Üz səthi təbii, kompozisiyalı və ya lak dəridən çiyin qayışı olan və olmayan qadın çantaları  831.11  Üz səthi təbii, kompozisiyalı və ya laklı dəridən, çiyin qayışı olan və ya olmayan qadın çantaları (dəstəksiz çantalar da daxil olmaqla) 
4202.22  Üz səthi plastmass və ya tekstil materiallardan, çiyin qayışı olan və olmayan qadın çantaları  831.12  Üz səthi plastik və ya toxuculuq təbəqə materiallarından, çiyin qayışı olan və ya olmayan qadın çantaları (dəstəksiz çantalar da daxil olmaqla) 
4202.29  Çiyin qayışı olan və olmayan digər qadın çantaları  831.19  Digər çiyin qayışı olan və ya olmayan qadın çantaları 
4202.31  Üzü təbii dəridən cibdə və ya çantada gəzdirilən məmulatlar  831.91  Adətən cibdə və ya çantada gəzdirilən məmulatlar 
4202.32  Üzü plastmass və ya tekstil materialdan, cibdə və ya çantada gəzdirilən məmulatlar  831.91  Adətən cibdə və ya çantada gəzdirilən məmulatlar 
4202.39  Digər materialdan, cibdə və ya çantada gəzdirilən məmulatlar  831.91  Adətən cibdə və ya çantada gəzdirilən məmulatlar 
4202.91  Üzü təbii dəridən digər məmulatlar  831.99  Digər yol ləvazimatları və oxşar məmulatlar 
4202.92  Üzü plastmass və ya tekstil materialdan digər məmulatlar  831.99  Digər yol ləvazimatları və oxşar məmulatlar 
4202.99  Göndən və dəridən hazırlanmış digər məişət məmulatları  831.99  Digər yol ləvazimatları və oxşar məmulatlar 
4203.10  Təbii dəridən geyim əşyaları  848.11  Geyim əşyaları 
4203.21  İdman məqsədi üçün nəzərdə tutulan əlcəklər, əlliklər, təkbarmaq əlcəklər  894.77  Xüsusi olaraq idman məqsədləri üçün nəzərdə tutulan əlcəklər, təkbarmaqlı əlcəklər və yarıməlcəklər 
4203.29  Təbii dəridən digər əlcəklər, əlliklər, təkbarmaq əlcəklər  848.12  İdman məqsədləri üçün istifadə olunmayan beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər və əlliklər (təbii və ya kompozisiyalı dəridən) 
4203.30  Təbii dəridən qurşaqlar, qayışlar, aşırma qayışlar  848.13  Kəmər və patrondaşlar (təbii və ya kompozisiyalı dəridən) 
4203.40  Təbii dəridən hazırlanmış digər geyim ləvazimatları  848.19  Sair geyim aksessuarları (təbii və ya kompozisiyalı dəridən) 
4205.00  Təbii və ya kompozisiyalı dəridən digər məmulatlar  612.9  Təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən digər məmulatlar 
4206.00  Bağırsaqlardan, sinyuqadan, kisəcikdən və ya vətərdən hazırlanan məmulatlar  899.91  Ketqutdan (barama fibroinindən olan liflərdən başqa) sinyuqadan, kisəcikdən və ya vətərdən hazırlanan məmulatlar 
4301.10  Xəzlik dəri və xəz, su samurunun bütöv dəriləri  212.1  Bütov, başla, quyruqla, pəncələrlə və ya onlarsız su samurunun emal edilməmiş dərisi 
4301.30  Aşağıdakı cinslərdən olan quzuların dəriləri, həştərxan, enliquyruq, qaragül, iran və analoji cinslər, eləcə də hindistan, çin, monqol və ya tibet cinsli quzuların bütöv, başla, quyruqla, pəncələrlə və ya onlarsız  212.22  Quzuların emal edilməmiş xəzlik xam dərisi (Qaragül, Qaragülçə, körpə quzu dərisi və oxşar dərilər, Hindistan, Çin, Monqolustan və ya Tibet cinsindən dərilər) 
4301.60  Tülkü dərisi, bütöv, başla, quyruqla, pəncələrlə və ya onlarsız  212.25  Bütov emal edilməmiş tülkü dərisi 
4301.80  Digər dərilər, bütöv, başla, quyruqla, pəncələrlə və ya onlarsız  212.29  Bütov, başla, quyruqla, pəncələrlə və ya onlarsız digər heyvanların emal edilməmiş dərisi 
4301.90  Xəz məmulatlarının hazırlanması üçün yararlı olan başlar, quyruqlar, pəncələr və dərilərin digər parçaları və ya kəsikləri (tülkü quyruğu)  212.3  Xəz dəri məmulatlarının hazırlanması üçün yararlı olan baş, quyruq, pəncə və digər hissələr və kəsiklər 
4302.11  Xəzlik dəri və xəz, aşılanmış və ya işlənmiş xəzlik dərilər( su samurunun)  613.11  Su samurunun yığılmamış bütöv, başla, quyruqla, yaxud pəncələrlə və ya onlarsız aşılanmış dərisi 
4302.19  Xəzlik dəri və xəz, digər heyvanların bütöv dəriləri  613.19  Digər xəzli heyvanların yığılmamış bütöv, başla, quyruqla, yaxud pəncələrlə və ya onlarsız aşılanmış dərisi 
4302.20  Başlar, quyruqlar, pəncələr və digər parça və kəsiklər, yığılmamış ( tülkü quyruğu )  613.2  Yığılmamış başlar, quyruqlar, pəncələr və digər hissə və parçalar 
4302.30  Bütöv xəzlik dəri, parçalar və kəsiklər, yığılmış  613.3  Bütöv xəzlik dəri, parçalar və kəsiklər (yığılmış) 
4303.10  Xəz geyim əşyaları  848.31  Baş geyimlərindən başqa, xəzdən hazırlanmış geyim əşyaları, aksessuarları və sair məmulatlar 
4303.90  Digər xəzlik dəri-xəz məmulatları  848.31  Baş geyimlərindən başqa, xəzdən hazırlanmış geyim əşyaları, aksessuarları və sair məmulatlar 
4304.00  Süni xəz və ondan hazırlanan məmulatlar  848.32  Süni xəz və ondan hazırlanan məmulatlar 
4401.10  Yanacaq oduncağı şalban, girdin, çırpı bağlaması formasında və ya analoji formalarda  245.01  Tir, kötük, çırpı, çubuq və ya digər formada yanacaq oduncağı (ağac tullantılarından başqa) və ağac kömürü 
4401.21  İynəyarpaqlı növlərdən oduncaq talaşası və ya yonqarı  246.11  İynəyarpaqlı ağacların talaşası və ya yonqarı 
4401.22  Yarpaqlı növlərdən oduncaq talaşası və ya yonqarı  246.15  Yarpaqlı ağacların talaşası və ya yonqarı 
4401.31  Şalbanlar, briletlər, qranulalar  246.2  Şalbanlar, briketlər, qranullar şəklində və ya analoji formalarda aqlomerasiya olunmuş və ya olunmamış mişarağzı və ağac tullantıları və qırıntıları 
4401.39  Digər mişarağzışalbanlar, briletlər, qranulalar  246.2  Şalbanlar, briketlər, qranullar şəklində və ya analoji formalarda aqlomerasiya olunmuş və ya olunmamış mişarağzı və ağac tullantıları və qırıntıları 
4402.10  Ağac kömürü, bambukdan  245.02  Aqlomerasiya edilmiş və ya aqlomerasiya edilməmiş ağac kömürü (qabıqdan və ya qoz ağacından alınmış kömür daxil olmaqla) 
4402.90  Ağac kömürü, digərləri  245.02  Aqlomerasiya edilmiş və ya aqlomerasiya edilməmiş ağac kömürü (qabıqdan və ya qoz ağacından alınmış kömür daxil olmaqla) 
4403.10  Boya, aşıyıcı, kreozit və ya digər konservantlarla emal edilmiş meşə materialları  247.3  Kobud emal edilmiş, rənglənmiş, aşılanmış, kreozot və ya digər konservantlarla emal edilmiş ağac 
4403.20  İynəyarpaqlı ağac növlərindən emal edilməmiş meşə materialları  247.4  İynəyarpaqlı ağaclardan olan emal olunmamış tirlər (qabığı və oduncağın üst qatı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş və ya kobud yonulmuş, lakin boya, maye damcıları və ya sair konservantlarla işlənməmiş) 
4403.41  Tünd-qırmızı və açıq-qırmızı oduncaqlı şoreya və şoreya bakau oduncaqlarından emal edilməmiş meşə materialları  247.5  Yarpaqlı ağaclardan olan emal olunmamış tirlər (qabığı və oduncağın üst qatı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş və ya kobud yonulmuş, lakin boya, maye damcıları və ya sair konservantlarla işlənməmiş); tropik ağaclardan olan tirlər 
4403.49  Digər tropik növlü oduncaqlardan emal edilməmiş meşə materialları  247.5  Yarpaqlı ağaclardan olan emal olunmamış tirlər (qabığı və oduncağın üst qatı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş və ya kobud yonulmuş, lakin boya, maye damcıları və ya sair konservantlarla işlənməmiş); tropik ağaclardan olan tirlər 
4403.91  Palıddan emal edilməmiş meşə materialları  247.9  Digər qruplara daxil edilməyən ağaclardan yonulmamış və ya kobud yonulmuş tirlər 
4403.92  Fıstıqdan emal edilməmiş meşə materialları  247.9  Digər qruplara daxil edilməyən ağaclardan yonulmamış və ya kobud yonulmuş tirlər 
4403.99  Digər emal edilməmiş meşə materialları  247.9  Digər qruplara daxil edilməyən ağaclardan yonulmamış və ya kobud yonulmuş tirlər 
4404.10  İynəyarpaqlı növlərdən çənllək ağacı, yarılmış tirlər  634.91  Çəllək oduncağı; yarılmış şalbanlar, ağacdan dirəklər və payalar, itilənmiş (sivri), lakin uzununa mişarlanmamış; əsa, çətir və alətlər üçün dəstəklər və digər analoji məmulatların istehsalında istifadə edilən, qaba yonulmuş, lakin yonulub hamarlanmamış, əyilməmiş və digər üsulla emal edilməmiş meşə materialı; qabığı soyulmuş və analoji oduncaq 
4404.20  Yarpaqlı növlərdən çənbərlik ağacı, yarılmış tirlər  634.91  Çəllək oduncağı; yarılmış şalbanlar, ağacdan dirəklər və payalar, itilənmiş (sivri), lakin uzununa mişarlanmamış; əsa, çətir və alətlər üçün dəstəklər və digər analoji məmulatların istehsalında istifadə edilən, qaba yonulmuş, lakin yonulub hamarlanmamış, əyilməmiş və digər üsulla emal edilməmiş meşə materialı; qabığı soyulmuş və analoji oduncaq 
4405.00  Ağac yunu və ya nazik yonqarlar, ağac unu  634.93  Ağac yunu; ağac unu 
4406.10  Dəmir yolu şpalları, hopdurulmamış  248.11  Hopdurulmamış ağacdan dəmir yolu və tramvay şpalları 
4406.90  Digər dəmir yolu şpalları  248.19  Hopdurulmuş ağacdan dəmir yolu və ya tramvay şpalları 
4407.10  İynəyarpaqlı ağaclardan uzununa doğranmış meşə materialları  248.2  Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox çıxıntı birləşməsi olan və ya olmayan iynəyarpaqlı ağaclardan materiallar 
4407.21  Maxoqon ağacından uzununa doğranmış meşə materialları  248.4  Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox çıxıntı birləşməsi olan və ya olmayan 247.5 mal mövqeyinə aid edilən yarpaqlı ağaclardan materiallar 
4407.22  Surinam virolası, məsaməli feba ağaclarından uzununa doğranmış meşə materialları  248.4  Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox çıxıntı birləşməsi olan və ya olmayan 247.5 mal mövqeyinə aid edilən yarpaqlı ağaclardan materiallar 
4407.25  Tünd-qırmızı və ağ-qırmızı oduncaqlı şoreya ağacından uzununa doğranmış meşə materialları  248.4  Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox çıxıntı birləşməsi olan və ya olmayan 247.5 mal mövqeyinə aid edilən yarpaqlı ağaclardan materiallar 
4407.26  Şoreyanın digər növlərinin oduncaqlarından uzununa doğranmış meşə materialları  248.4  Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox çıxıntı birləşməsi olan və ya olmayan 247.5 mal mövqeyinə aid edilən yarpaqlı ağaclardan materiallar 
4407.27  Şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış, silindrik entandrofraqma  248.4  Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox çıxıntı birləşməsi olan və ya olmayan 247.5 mal mövqeyinə aid edilən yarpaqlı ağaclardan materiallar 
4407.28  Hündür xlorofora və ya afrika tik ağacının oduncaqlarından uzununa doğranmış meşə materialları  248.4  Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox çıxıntı birləşməsi olan və ya olmayan 247.5 mal mövqeyinə aid edilən yarpaqlı ağaclardan materiallar 
4407.29  Digər tropik növlü ağacların oduncaqlarından uzununa doğranmış meşə materialları  248.4  Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox çıxıntı birləşməsi olan və ya olmayan 247.5 mal mövqeyinə aid edilən yarpaqlı ağaclardan materiallar 
4407.91  Palıddan uzununa doğranmış meşə materialları  248.4  Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox çıxıntı birləşməsi olan və ya olmayan 247.5 mal mövqeyinə aid edilən yarpaqlı ağaclardan materiallar 
4407.92  Fıstıqdan uzununa doğranmış meşə materialları  248.4  Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox çıxıntı birləşməsi olan və ya olmayan 247.5 mal mövqeyinə aid edilən yarpaqlı ağaclardan materiallar 
4407.93  Ağcaqayından meşə materialları  248.4  Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox çıxıntı birləşməsi olan və ya olmayan 247.5 mal mövqeyinə aid edilən yarpaqlı ağaclardan materiallar 
4407.94  Albalıdan uzununa doğranmış meşə materialları  248.4  Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox çıxıntı birləşməsi olan və ya olmayan 247.5 mal mövqeyinə aid edilən yarpaqlı ağaclardan materiallar 
4407.95  Göyrüşdən uzununa doğranmış meşə materialları  248.4  Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox çıxıntı birləşməsi olan və ya olmayan 247.5 mal mövqeyinə aid edilən yarpaqlı ağaclardan materiallar 
4407.99  Digər ağaclardan uzununa doğranmış meşə materialları  248.4  Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox çıxıntı birləşməsi olan və ya olmayan 247.5 mal mövqeyinə aid edilən yarpaqlı ağaclardan materiallar 
4408.10  İynəyarpaqlı ağaclardan faner üçün üzlük lövhələr və analoji laylı oduncaqlar  634.11  İynəyarpaqlı ağac növlərindən şpon və yapışdırılmış faner üçün təbəqələr və uzununa mişarlanmış, hissələrə kəsilmiş, yaxud qabığı soyulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan sair oduncaqlar preslənmiş oduncaqlar 
4408.31  Tünd qırmızı və açıq qırmızı oduncaqlı şoreya ağaclardan faner üçün üzlük lövhələr və analoji laylı oduncaqlar  634.12  Yarpaqlı ağac növlərindən şpon və yapışdırılmış faner üçün təbəqələr və uzununa mişarlanmış, hissələrə kəsilmiş, yaxud qabığı soyulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan sair oduncaqlar preslənmiş oduncaqlar 
4408.39  Digər tropik növlü oduncaqlardan faner üçün üzlük lövhələr və analoji laylı oduncaqlar  634.12  Yarpaqlı ağac növlərindən şpon və yapışdırılmış faner üçün təbəqələr və uzununa mişarlanmış, hissələrə kəsilmiş, yaxud qabığı soyulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan sair oduncaqlar preslənmiş oduncaqlar 
4408.90  Digər ağaclardan faner üçün üzlük lövhələr və analoji laylı oduncaqlar  634.12  Yarpaqlı ağac növlərindən şpon və yapışdırılmış faner üçün təbəqələr və uzununa mişarlanmış, hissələrə kəsilmiş, yaxud qabığı soyulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan sair oduncaqlar preslənmiş oduncaqlar 
4409.10  Taxta-şalban, iynəyarpaqlı ağaclardan  248.3  İynəyarpaqlı ağaclardan polimateriallar (döşəmənin parket örtüyü üçün plankalar və frizlər daxil olmaqla, quraşdırılmamışlar) profilli paqonaj halında (dişli, yarıqlı, zivanalı, kənarları yonulmuş, yarımdairə fiqurlu rəndələmə şəklində birləşdirilmiş, fiqurlu və analoji) hər hansı bir çıxıntı, haşiyə və ya müstəvi çərçivəsində, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış, çıxıntılı birləşməsi olan və ya olmayan 
4409.21  Taxta-şalban, bambukdan  248.5  Yarpaqlı ağaclardan polimateriallar (döşəmənin parket örtüyü üçün plankalar və frizlər daxil olmaqla, quraşdırılmamışlar) profilli paqonaj halında (dişli, yarıqlı, zivanalı, kənarları yonulmuş, yarımdairə fiqurlu rəndələmə şəklində birləşdirilmiş, fiqurlu və analoji) hər hansı bir çıxıntı, haşiyə və ya müstəvi çərçivəsində, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış, çıxıntılı birləşməsi olan və ya olmayan 
4409.29  Taxta-şalban, digər yarpaqlı ağaclardan  248.5  Yarpaqlı ağaclardan polimateriallar (döşəmənin parket örtüyü üçün plankalar və frizlər daxil olmaqla, quraşdırılmamışlar) profilli paqonaj halında (dişli, yarıqlı, zivanalı, kənarları yonulmuş, yarımdairə fiqurlu rəndələmə şəklində birləşdirilmiş, fiqurlu və analoji) hər hansı bir çıxıntı, haşiyə və ya müstəvi çərçivəsində, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış, çıxıntılı birləşməsi olan və ya olmayan 
4410.11  Oduncaqdan ağacyonqarlı plitələr  634.22  Qatranlar və ya digər üzvi bağlayıcı maddələr hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, ağacdan və sair ağac materialından hazırlanan ağacyonqarlı plitələr, oriyentirli yonqar olan plitələr (OSB) və oxşar plitələr 
4410.12  Oduncaqdan oriyentirli yonqarı olan plitələr (OSB)  634.22  Qatranlar və ya digər üzvi bağlayıcı maddələr hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, ağacdan və sair ağac materialından hazırlanan ağacyonqarlı plitələr, oriyentirli yonqar olan plitələr (OSB) və oxşar plitələr 
4410.19  Digər oduncaqdan ağacyonqarlı plitələr  634.22  Qatranlar və ya digər üzvi bağlayıcı maddələr hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, ağacdan və sair ağac materialından hazırlanan ağacyonqarlı plitələr, oriyentirli yonqar olan plitələr (OSB) və oxşar plitələr 
4410.90  Qatran hopdurulmuş və ya hopdurulmamış digər oduncaqlaşmış materiallardan ağacyonqarlı plitələr  634.23  Qatranlar və ya digər üzvi bağlayıcı maddələr hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, ağacdan başqa digər ağacyonqarlı plitələr və oxşar plitələr 
4411.12  Ağacdan orta sıxlığı olan, 5 mm-dən çox olmayan qalınlıqda ağaclifli plitələr (MDF)  634.54  Orta sıxlığı olan ağaclifli plitələr (MDF) 
4411.13  Ağacdan orta sıxlığı olan, 5 mm-dən çox, lakin 9 mm-dən artıq olmayan qalınlıqda ağaclifli plitələr (MDF)  634.54  Orta sıxlığı olan ağaclifli plitələr (MDF) 
4411.14  Ağacdan orta sıxlığı olan, 9 mm-dən çox olan qalınlıqda ağaclifli plitələr (MDF)  634.54  Orta sıxlığı olan ağaclifli plitələr (MDF) 
4411.92  Digər oduncaqlaşmış materiallardan sıxlığı 0,8 q/kub sm çox olan plitələr  634.59  Digər qruplara daxil edilməyən ağacdan və digər ağac materiallardan ağaclifli plitələr 
4411.93  Digər oduncaqlaşmış materiallardan sıxlığı 0,5-0,8 q/kub sm olan plitələr  634.59  Digər qruplara daxil edilməyən ağacdan və digər ağac materiallardan ağaclifli plitələr 
4411.94  Digər oduncaqlaşmış materiallardan sıxlığı 0,5 q/kub sm-dan artıq olmayan plitələr  634.59  Digər qruplara daxil edilməyən ağacdan və digər ağac materiallardan ağaclifli plitələr 
4412.10  Bambukdan yapışqanlı faner, üzərinə faner çəkilmiş panellər və qatlı oduncaqdan analoji materiallar  634.32  Bambukdan yapışqanlı faner, üzərinə faner çəkilmiş panellər və laylı marteriallardan hazırlanan analoji materiallar 
4412.31  Bir xarici təbəqəsi tropik növlü oduncaqdan olan, hər birinin qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan yapışqanlı faner  634.31  Laylı materialdan (bambukdan başqa) hər biri 6mm-dən çox olmayan qalınlıqda sair faner 
4412.32  Bir xarici təbəqəsi yarpaqlı ağac növlərinin oduncağından olan, hər birinin qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan yapışqanlı faner  634.31  Laylı materialdan (bambukdan başqa) hər biri 6mm-dən çox olmayan qalınlıqda sair faner 
4412.39  Hər birinin qalınlığı 6mm-dən çox olmayan digər yapışqanlı faner  634.31  Laylı materialdan (bambukdan başqa) hər biri 6mm-dən çox olmayan qalınlıqda sair faner 
4412.94  Kiçik tir, çoxlaylı və reyka dülgər plitələri  634.33  Kiçik tir, çox saylı və reyka dülgər plitələr 
4412.99  Qatlı oduncaqdan hazırlanan digər materiallar  634.39  Digər yapışqanlı faner, fanerlənmiş lövhələr və oxşar laylı ağac 
4413.00  Bloklar, plitələr, tirlər və ya profillənmiş məmulatlar şəklində preslənmiş oduncaqlar  634.21  Bloklar, plitələr, tirlər və ya profillər şəklində preslənmiş oduncaqlar 
4414.00  Şəkil, foto, güzgü üçün ağac çərçivələr  635.41  Şəkillər, fotoşəkillər, güzgülər və ya oxşar əşyalar üçün taxta çərçivələr və taxtadan sair məmulatlar 
4415.10  Ağacdan yeşiklər, qutular, səbətlər, barabanlar  635.11  Yeşiklər, qutular, qablaşdırma səbətləri, barabanlar və analoji tara; kabel barabanları 
4415.20  Ağacdan palletlər və ya altlıqlar, bortlu altlıqlar, digər yükləmə lövhələri  635.12  Taxta altlıqlar, bortlu altlıqlar və sair yükləmə lövhələri 
4416.00  Ağacdan çənlər, çəlləklər və boçkalar  635.2  Taxtadan boçkalar, kiçik boçkalar, çənlər, çəlləklər və digər çəlləkçilik məmulatları və onların hissələri (çəllək taxtası daxil olmaqla) 
4417.00  Ağacdan alətlər, alətlərin korpusları və dəstəkləri  635.91  Ağacdan alətlər, alətlərin gövdələri, dəstəkləri, şotka və süpürgələrin dəstəkləri, ayaqqabı qəlibləri və ayaqqabı genəltmək üçün alətlər 
4418.10  Ağac pəncərələr, balkon qapıları və onların çərçivələri  635.31  Taxta pəncərələr, eyvan qapıları və onların çərçivələri 
4418.20  Ağac qapılar, onların çərçivələri və astanalar  635.32  Taxta qapılar və onların çərçivələri və astanalar 
4418.40  Beton tökmək üçün taxtabənd  635.39  Tikinti işləri üçün taxtadan digər xarratlıq və dülgərlik məmulatları 
4418.50  Taxtapuş qontu və çiləkəni  635.33  Taxtapuş qont və çiləkən 
4418.60  Ağacdan dirəklər və dayaqlar  635.39  Tikinti işləri üçün taxtadan digər xarratlıq və dülgərlik məmulatları 
4418.71  Tam yığılmış panellər  635.34  Yığma döşəmə panelləri 
4418.72  Digər, çoxqatlı panellər  635.34  Yığma döşəmə panelləri 
4418.79  Digər tam  yığılmış çoxqatlı panellər  635.34  Yığma döşəmə panelləri 
4418.90  Ağacdan digər inşaat materialları  635.39  Tikinti işləri üçün taxtadan digər xarratlıq və dülgərlik məmulatları 
4419.00  Ağacdan hazırlanmış mətbəx və yeməkxana ləvazimatı  635.42  Ağacdan yeməkxana və mətbəx ləvazimatları 
4420.10  Ağacdan heykəlciklər və digər dekorativ məmulatlar  635.49  Ağac mozaika (şəbəkə) və naxışlanmış ağac, zərgərlik məmulatı və ya bıçaqlar üçün futlyarlar, heykəlciklər və ağacdan sair bəzək əşyaları; 82-ci qrupda göstərilməyən ağacdan mebel əşyaları 
4420.90  Mozaikalı və inkrustasiya ilə bəzədilmiş ağac məmulatları  635.49  Ağac mozaika (şəbəkə) və naxışlanmış ağac, zərgərlik məmulatı və ya bıçaqlar üçün futlyarlar, heykəlciklər və ağacdan sair bəzək əşyaları; 82-ci qrupda göstərilməyən ağacdan mebel əşyaları 
4421.10  Ağacdan paltar asılqanları  635.99  Digər qruplara daxil edilməyən taxtadan sair əşyalar 
4421.90  Ağacdan digər məmulatlar( lifli plitələrdən)  635.99  Digər qruplara daxil edilməyən taxtadan sair əşyalar 
4501.10  Emal edilməmiş təbii mantar  244.03  Emal olunmamış, yaxud sadə hazırlanmış təbii tıxac (mantar) 
4501.90  Digər təbii mantar, mantar qalıqları  244.04  Xırdalanmış, dənəvərləşdirilmiş və ya üyüdülmüş mantar; mantar tullantıları 
4502.00  Emal edilmiş təbii mantar  244.02  Təbii mantar xarici qatı çıxarılmış və ya ilkin variantda kəsilmiş və ya düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) bloklar, plitələr, təbəqələr və ya zolaqlar şəklində (iti kənarlı tıxac və ya mantarların hazırlanması üçün biçmələr daxil olmaqla) 
4503.10  Təbii mantardan silindrik məmulatlar  633.11  Təbii mantar və tıxaclar 
4503.90  Təbii mantardan hazırlanmış digər məmulatlar  633.19  Təbii mantardan digər məmulatlar 
4504.10  Aqlomerasiya edilmiş mantardan bloklar, plitələr, təbəqələr, zolaqlar  633.21  Aqlomerasiya edilmiş mantardan kiçik tirlər, lövhələr, təbəqələr, istənilən formada kirəmit, bütöv silindirlər 
4504.90  Aqlomerasiya edilmiş mantardan digər məmulatlar  633.29  Aqlomerasiya edilmiş mantardan digər məmulatlar 
4601.21  Bitki materiallarından hazırlanan (bambukdan) ayaqaltılar, həsirlər, pərdələr  899.74  Bitki materiallardan hazırlanan ayaqaltılar, həsirlər, pərdələr 
4601.22  Rotanqdan hazırlanan hörülmüş və ya analoji məmulatlar  899.74  Bitki materiallardan hazırlanan ayaqaltılar, həsirlər, pərdələr 
4601.29  Hörmə materiallarından hazırlanan digər hörülmüş və ya analoji məmulatlar  899.74  Bitki materiallardan hazırlanan ayaqaltılar, həsirlər, pərdələr 
4601.92  Bambukdan hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar  899.79  Digər qruplara aid edilməyən hazır və hazır olmayan hörmə materiallar, hörmə materiallarından hörmələr və analoji məmulatlar, zolaqlar və ya lentlər şəklində birləşdirilmiş 
4601.93  Rotanqdan hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar  899.79  Digər qruplara aid edilməyən hazır və hazır olmayan hörmə materiallar, hörmə materiallarından hörmələr və analoji məmulatlar, zolaqlar və ya lentlər şəklində birləşdirilmiş 
4601.94  Digər bitkli materiallarından hazırlanan hörmə materiallarından hazırlanan hörülmüş və ya analoji məmulatlar, zolaqlar və ya lentlər şəklində birləşdirilmiş  899.79  Digər qruplara aid edilməyən hazır və hazır olmayan hörmə materiallar, hörmə materiallarından hörmələr və analoji məmulatlar, zolaqlar və ya lentlər şəklində birləşdirilmiş 
4601.99  Hörgü materiallarından digər hörülmə məmulatlar  899.79  Digər qruplara aid edilməyən hazır və hazır olmayan hörmə materiallar, hörmə materiallarından hörmələr və analoji məmulatlar, zolaqlar və ya lentlər şəklində birləşdirilmiş 
4602.11  Bilavasitə hörmə materiallarından hazırlanmış (bambukdan) səbətlər, hörmələr və digər məmulatlar  899.71  Bilavasitə hörmə materiallarından və ya 899.73, 899.74 və 899.79 mal mövqeyində göstərilmiş materiallardan hazırlanmış səbətlər, hörmələr və digər məmulatlar; lüfədən hazırlanan məmulatlar 
4602.12  Rotanqdan hazırlanmış səbət,hörmə və digər məmulatlar  899.71  Bilavasitə hörmə materiallarından və ya 899.73, 899.74 və 899.79 mal mövqeyində göstərilmiş materiallardan hazırlanmış səbətlər, hörmələr və digər məmulatlar; lüfədən hazırlanan məmulatlar 
4602.19  Digər bitki materiallarından hazırlanmış səbətlər, hörmələr və digər məmulatlar  899.71  Bilavasitə hörmə materiallarından və ya 899.73, 899.74 və 899.79 mal mövqeyində göstərilmiş materiallardan hazırlanmış səbətlər, hörmələr və digər məmulatlar; lüfədən hazırlanan məmulatlar 
4602.90  Digər hörgü materiallarından hazırlanmış məmulatlar  899.71  Bilavasitə hörmə materiallarından və ya 899.73, 899.74 və 899.79 mal mövqeyində göstərilmiş materiallardan hazırlanmış səbətlər, hörmələr və digər məmulatlar; lüfədən hazırlanan məmulatlar 
4701.00  Mexaniki oduncaq kütləsi  251.2  Mexaniki yolla alınan ağac kütləsi 
4702.00  Oduncaq sellüloza (həll oluna bilən növlü)  251.3  Kimyəvi yolla alınan ağac sellülozu, həll olunan növlər 
4703.11  İynəyarpaqlı növlərdən ağardılmamış, natriumlu və ya sulfatlı oduncaq sellüloza  251.41  Həll olunan növlərdən başqa, iynəyarpaqlı ağaclardan natriumlu və ya sulfatlı ağardılmamış ağac sellülozu 
4703.19  Yarpaqlı növlərdən ağardılmamış, natriumlu və ya sulfatlı oduncaq sellüloza  251.42  Həll olunan növlərdən başqa, yarpaqlı ağac növlərindən natriumlu və ya sulfatlı ağardılmamış ağac sellülozu 
4703.21  İynəyarpaqlı növlərdən ağardılmış, natriumlu və ya sulfatlı oduncaq sellüloza  251.51  Həll olunan növlərdən başqa, iynəyarpaqlı ağaclardan natriumlu və ya sulfatlı yarıağardılmış və ya ağardılmış ağac sellülozu 
4703.29  Yarpaqlı növlərdən ağardılmış, natriumlu və ya sulfatlı oduncaq sellüloza  251.52  Həll olunan növlərdən başqa, yarpaqlı ağac növlərindən natriumlu və ya sulfatlı yarıağardılmış və ya ağardılmış ağac sellülozu 
4704.11  Oduncaq sellüloza, sulfitli, iynəyarpaqlı növlərdən, ağardılmamış  251.61  Həll olunan növlərdən başqa, ağardılmamış sulfatlı ağac sellülozu 
4704.19  Oduncaq sellüloza, sulfitli, yarpaqlı növlərdən, ağardılmamış  251.61  Həll olunan növlərdən başqa, ağardılmamış sulfatlı ağac sellülozu 
4704.21  Oduncaq sellüloza, sulfitli, iynəyarpaqlı növlərdən, yarımağardılmış və ya ağardılmış  251.62  Həll olunan növlərdən başqa, yarıağardılmış və ya ağardılmış sulfatlı ağac sellülozu 
4704.29  Oduncaq sellüloza, sulfitli, yarpaqlı növlərdən, yarımağardılmış və ya ağardılmış  251.62  Həll olunan növlərdən başqa, yarıağardılmış və ya ağardılmış sulfatlı ağac sellülozu 
4705.00  Oduncaq kütləsi, əlaqəli mexaniki və kimyəvi bişmə üsulları ilə alınmış  251.91  Kimyəvi yolla alınan ağac kütləsi 
4706.10  Lifli kütlə, pambıq tiftiyindən alınan  251.92  Regenerasiya olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılardan və makulaturadan) və ya digər lifli materiallardan alınan sellüloz lifli kütlə 
4706.20  Lifli kütlə, regenerasiya (bərpa) olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılar və makulatura) alınmış  251.92  Regenerasiya olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılardan və makulaturadan) və ya digər lifli materiallardan alınan sellüloz lifli kütlə 
4706.30  Digəri bambukdan lifli kütlə, regenerasiya (bərpa) olunan kağızdan və ya kartondan  251.92  Regenerasiya olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılardan və makulaturadan) və ya digər lifli materiallardan alınan sellüloz lifli kütlə 
4706.91  Lifli kütlə, oduncaqdan alınan  251.92  Regenerasiya olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılardan və makulaturadan) və ya digər lifli materiallardan alınan sellüloz lifli kütlə 
4706.92  Lifli kütlə, sellülozadan alınan  251.92  Regenerasiya olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılardan və makulaturadan) və ya digər lifli materiallardan alınan sellüloz lifli kütlə 
4706.93  Lifli kütlə, mexaniki və kimyəvi proseslərin birləşdirilməsi ilə alınan  251.92  Regenerasiya olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılardan və makulaturadan) və ya digər lifli materiallardan alınan sellüloz lifli kütlə 
4707.10  Ağardılmamış kraft-kağız və ya karton tullantıları  251.11  Ağardılmamış kraft-kağız və ya kraft-karton, yaxud büzməli kağız və ya karton 
4707.20  Əsasən ağardılmış sellülozadan alınmış istifadə edilmiş kağız və ya karton tullantıları, makulatura  251.12  Əsasən ağardılmış sellülozdan alınmış, kütləsi boyanmayan digər kağız və ya karton 
4707.30  Əsasən oduncaq kütləsindən alınmış istifadə edilmiş kağız və ya karton tullantıları, makulatura  251.13  Əsasən oduncaq kütləsindən alınmış digər kağız və ya karton (məsələn, qəzetlər, jurnallar və analoji çap məhsulları) 
4707.90  Digər kağız və ya karton tullantıları, makulatura  251.19  Digər kağız və karton tullantıları (çeşidlənməmiş tullantılar və makulatura daxil olmaqla) 
4801.00  Qəzet kağızı, rulonlarda və ya vərəq şəklində  641.1  Rulonlarla və ya vərəqlərlə qəzet kağızı 
4802.10  Əllə tökülmə kağız və karton  641.21  Əllə tökülən kağız və karton 
4802.20  İşığa, istiyə və ya elektrikə həssas kağızlar və kartonlar üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton  641.22  Fotoya, istiliyə və elektrikə həssas kağız üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton 
4802.40  Divar kağızlarının əsasnı təşkil edən kağız  641.24  Divar kağızı üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton 
4802.54  Tərkibində mexaniki və kimyəvi üsulla alınmış lif olmayan, 1 kv.m-nin kütləsi 40 q-dan az olan kağız və karton  641.26  Tərkibində mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya tərkibində belə liflər ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox lifləri olmayan digər kağız və karton 
4802.55  Tərkibində mexaniki və kimyəvi üsulla alınmış lif olmayan, 1 kv.m-nin kütləsi 40-150 q olan kağız və karton, rulonda  641.26  Tərkibində mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya tərkibində belə liflər ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox lifləri olmayan digər kağız və karton 
4802.56  Tərkibində mexaniki və kimyəvi üsulla alınmış lif olmayan, 1 kv.m-nin kütləsi 40-150 q olan kağız və karton vərəq  641.26  Tərkibində mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya tərkibində belə liflər ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox lifləri olmayan digər kağız və karton 
4802.57  Tərkibində mexaniki və kimyəvi üsulla alınmış lif olmayan, 1 kv.m-nin kütləsi 40-150 q olan kağız və karton, digərləri  641.26  Tərkibində mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya tərkibində belə liflər ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox lifləri olmayan digər kağız və karton 
4802.58  Tərkibində mexaniki və kimyəvi üsulla alınmış lif olmayan, 1 kv.m-nin kütləsi 150 q-dan çox olan kağız və karton  641.26  Tərkibində mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya tərkibində belə liflər ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox lifləri olmayan digər kağız və karton 
4802.61  Tərkibində mexaniki və kimyəvi üsulla alınmış lifi 10 kütlə%- dən çox olan kağız və karton, rulon şəklində  641.29  Tərkibində mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış, ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox lifləri olan digər kağız və karton 
4802.62  Tərkibində mexaniki və kimyəvi üsulla alınmış lifi 10 kütlə%- dən çox olan kağız və karton, tərəflərinin ölçüsü 435 mm X 297 mm-dən az, açılmış halda  641.29  Tərkibində mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış, ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox lifləri olan digər kağız və karton 
4802.69  Tərkibində mexaniki və kimyəvi üsulla alınmış lifi 10 kütlə%- dən çox olan kağız və karton, digərləri  641.29  Tərkibində mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış, ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox lifləri olan digər kağız və karton 
4803.00  Kağız salfetlər, dəsmallar, süfrələr, sellüloz pambıq  641.63  Möhkəmləndirilmiş və ya möhkəmləndirilməmiş, büzmələnmiş və ya büzmələnməmiş, naxış basılmış və ya basılmamış, perforasiya edilmiş və ya edilməmiş, səthi boyanmış və ya boyanmamış, səthi çap olunmuş və ya çap olunmamış, rulonlarda və ya vərəq şəklində tualet və ya gigiyena kağızı, kağız dəsmallar və ya salfetlər və təsərrüfat-məişət və ya sanitar-gigiyena təyinatlı kağız növləri; sellüloz vata, sellüloz liflərindən parça 
4804.11  Təbaşirlənməmiş kraft-layner (tara kartonu), ağardılmamış  641.41  Kraftlayner 
4804.19  Digər təbaşirlənməmiş kraft-layner (tara kartonu)  641.41  Kraftlayner 
4804.21  Təbaşirlənməmiş kisəlik qraft-kağız, ağardılmamış  641.42  Kisələr hazırlamaq üçün kraft kağız 
4804.29  Digər təbaşirlənməmiş kisəlik qraft-kağız  641.42  Kisələr hazırlamaq üçün kraft kağız 
4804.31  1 kv.m-nin kütləsi 150 q və daha az olan ağardılmamış kraft-kağız və karton  641.46  Digər qruplara aid edilməyən, səthi sıxlığı 150 q/kv.m və ya az olan kraft-kağız və kraft-karton 
4804.39  1 kv.m-nin kütləsi 150 q və daha az olan digər kraft-kağız və karton  641.46  Digər qruplara aid edilməyən, səthi sıxlığı 150 q/kv.m və ya az olan kraft-kağız və kraft-karton 
4804.41  1 kv.m-nin kütləsi 150-225 q olan ağardılmamış kraft-kağız və karton  641.47  Digər qruplara daxil edilməyən, səthi sıxlığı 150 q/kv.m çox olan, lakin 225 q/kv.m-dən az olan kraft-kağız və kraft-karton 
4804.42  Bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış və tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95%-dən çox kimyəvi üsulla alınmış liflər olan  641.47  Digər qruplara daxil edilməyən, səthi sıxlığı 150 q/kv.m çox olan, lakin 225 q/kv.m-dən az olan kraft-kağız və kraft-karton 
4804.49  1 kv.m-nin kütləsi 150-225 q olan digər kraft-kağız və karton  641.47  Digər qruplara daxil edilməyən, səthi sıxlığı 150 q/kv.m çox olan, lakin 225 q/kv.m-dən az olan kraft-kağız və kraft-karton 
4804.51  1 kv.m-nin kütləsi 225 q və daha çox olan, ağardılmamış kraft-kağız və karton  641.48  Digər qruplara daxil edilməyən, səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən çox olan kraft-kağız və karton 
4804.52  1 kv.m-nin kütləsi 225 q və daha çox olan, ağardılmış kraft-kağız və karton  641.48  Digər qruplara daxil edilməyən, səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən çox olan kraft-kağız və karton 
4804.59  1 kv.m-nin kütləsi 225 q və daha çox olan digər kraft-kağız və karton  641.48  Digər qruplara daxil edilməyən, səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən çox olan kraft-kağız və karton 
4805.11  Yarımsellülozadan təbaşirsiz büzmələmə kağızı  641.51  Rulonlarda və ya vərəq şəklində büzmələnmiş kağız 
4805.12  Saman kütləsindən təbaşirsiz büzmələmə kağızı  641.51  Rulonlarda və ya vərəq şəklində büzmələnmiş kağız 
4805.19  Təbaşirsiz digər büzmələmə kağızları  641.51  Rulonlarda və ya vərəq şəklində büzmələnmiş kağız 
4805.24  Test-layner (reqenerasiya olunmuş karton), 1 kv.m-nin kütləsi 150 q və ya az  641.54  Test-layner (büzmələnmiş kartonun yastı layları üçün regenerasiya olunmuş karton) 
4805.25  Test-layner (reqenerasiya olunmuş karton), 1 kv.m-nin kütləsi 150 q-dan çox  641.54  Test-layner (büzmələnmiş kartonun yastı layları üçün regenerasiya olunmuş karton) 
4805.30  Sulfitli sarğı kağızları  641.52  Sulfidlənmiş qablaşdırma kağızı 
4805.40  Süzgəc (filtr) kağızı və kartonu  641.56  Süzgəc kağızı və karton; tikinti üçün karton 
4805.50  Taxtapuş kartonu üçün kağız və karton  641.56  Süzgəc kağızı və karton; tikinti üçün karton 
4805.91  Digər təbaşirsiz kağız və karton, 1 kv.m-nin kütləsi 150 q və ya az olan  641.59  Sair örtüksüz kağız 
4805.92  1 m2-nin kütləsi 150 q-dan, çox lakin 225q-dan az  641.59  Sair örtüksüz kağız 
4805.93  Digər təbaşirsiz kağız və karton, 1 kv.m-nin kütləsi 225 q- dan çox olan  641.59  Sair örtüksüz kağız 
4806.10  Bitki perqamenti  641.53  Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka və perqamin, sair şirələnmiş şəffaf və ya yarımşəffaf kağız 
4806.20  Yağkeçirməyən kağız  641.53  Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka və perqamin, sair şirələnmiş şəffaf və ya yarımşəffaf kağız 
4806.30  Kalka  641.53  Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka və perqamin, sair şirələnmiş şəffaf və ya yarımşəffaf kağız 
4806.40  Perqamin, digər parıltılı şəffaf və ya yarışəffaf kağız  641.53  Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka və perqamin, sair şirələnmiş şəffaf və ya yarımşəffaf kağız 
4807.00  Səthi örtüksüz və ya hopdurulmamış, rulonlarda və ya vərəq şəklində çoxqatlı kağız və karton  641.92  Rulon və ya vərəq şəklində örtüksüz və ya hopdurulmamış, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış çoxqatlı kağız və karton (bir neçə yastı kağız və ya karton qatlarının yapışdırılması yolu ilə hazırlanan) 
4808.10  Perforasiya edilmiş və ya edilməmiş büzməli kağız və karton  641.64  Perforasiya edilmiş və ya edilməmiş büzməli kağız və karton 
4808.40  Möhkəmləndirilmiş və ya büzməli, başnaxışlı və ya başnaxışsız, deşilmiş və ya deşilməmiş büzməli kisəlik kraft-kağız  641.61  Kisə üçün möhkəmləndirilmiş və ya büzməli, naxış basılmış və ya naxış basılmamış, perforasiya edilmiş və ya perforasiya edilməmiş kraft-kağız 
4808.40  Möhkəmləndirilmiş və ya büzməli, başnaxışlı və ya başnaxışsız, deşilmiş və ya deşilməmiş büzməli kisəlik kraft-kağız   641.62  Kreplənmiş, büzmələnmiş, naxış basılmış və ya naxış basılmamış, perforasiya edilmiş və ya edilməmiş digər kraft-kağız 
4808.90  Digər büzməli kağız və karton  641.69  Digər qruplara daxil edilməyən kreplənmiş, büzmələnmiş, naxış basılmış və ya perforasiya edilmiş kağız və karton 
4809.20  Kopiya kağızı, özükopir və digər kopiya və ya köçürmə kağızları (surətçıxarma aparatları üçün trafaretləri və ya ofset çap lövhələri üçün örtüklü çap olunmuş və ya olunmamış, rulonlar və ya vərəqlərdə  641.31  Rulonlar və ya vərəq şəklində çap olunmuş və ya olunmamış surətçıxarma kağızı, özüsurətçıxaran və sair surətçıxartma və ya üzköçürmə kağızları (surətçıxarma aparatları üçün trafetlər və ya ofset çap plastinkaları üçün və ya hopdurma kağızlar daxil olmaqla) 
4809.90  Surətçıxarma kağızı, özü surətçıxaran və digər surətçıxarma və ya köçürmə kağızları, rulonlar və ya vərəq şəklində  641.31  Rulonlar və ya vərəq şəklində çap olunmuş və ya olunmamış surətçıxarma kağızı, özüsurətçıxaran və sair surətçıxartma və ya üzköçürmə kağızları (surətçıxarma aparatları üçün trafetlər və ya ofset çap plastinkaları üçün və ya hopdurma kağızlar daxil olmaqla) 
4810.13  Yazı və çap üçün kağız və karton, kimya-mexaniki üsulla alınmış liflərsiz və ya 10 kütlə %-dən az belə lifləri olan, rulonlar şəklində  641.32  Mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olmayaraq belə lifləri olan yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün kağız və karton 
4810.14  Yazı və çap üçün kağız və karton, kimya-mexaniki üsulla alınmış liflərsiz və ya 10 kütlə %-dən az belə lifləri olan, tərəflərinin ölçüsü 435 mm X 297 mm-dən az, açılmış halda  641.32  Mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olmayaraq belə lifləri olan yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün kağız və karton 
4810.19  Yazı və çap üçün kağız və karton, kimya-mexaniki üsulla alınmış liflərsiz və ya 10 kütlə %-dən az belə lifləri olan, digərləri  641.32  Mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olmayaraq belə lifləri olan yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün kağız və karton 
4810.22  Yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün yüngülçəkili təbaşirli kağız  641.34  Mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış lifləri olan və ya ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox lifləri olan yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün kağız və karton 
4810.29  Tərkibində mexaniki lif kütləsi 10 kütlə %-dən çox olan, yazı və çap üçün digər kağız  641.34  Mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış lifləri olan və ya ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox lifləri olan yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün kağız və karton 
4810.31  Tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95%-dən çox kimyəvi üsulla alınmış oduncaq lifləri olan, 1 kv.m-nin kütləsi 150 q və ya az olan kraft-kağız və kraft-karton  641.74  Yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən kağız və kartondan başqa, bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış, tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95 %-dən çox kimyəvi üsulla alınmış oduncaq lifləri olan, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan kraft-kağız və karton 
4810.32  Tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95%-dən çox kimyəvi üsulla alınmış oduncaq lifləri olan, 1 kv.m-nin kütləsi 150 q-dan çox olan kraft-kağız və kraft-karton  641.75  Yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən kağız və kartondan başqa, bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış, tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95 %-dən çox kimyəvi üsulla alınmış oduncaq lifləri olan, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan kraft-kağız və karton 
4810.39  Digər kraft-kağız və kraft-karton, yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün istifadə olunanlardan başqa  641.76  Sair kraft-kağız və karton (məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik məqsədlə istifadə edilən kartondan başqa) 
4810.92  Bir və ya hər iki tərəfi kaolin və ya digər qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş çox qatlı kağız və karton  641.77  Digər kağız və karton 
4810.99  Bir və ya hər iki tərəfi kaolin və ya digər qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş digər kağız və karton  641.77  Digər kağız və karton 
4811.10  Qudronlu, bitumlu və ya asfaltlı kağız və ya karton  641.73  Qudronlanmış, bitumlanmış və asfaltlanmış kağız və karton 
4811.41  Yapışqan çəkilmiş və ya yapışqanlı özüyapışan kağız və karton  641.78  Yapışqan çəkilmiş və ya yapışqanlı kağız və karton 
4811.49  Yapışqan çəkilmiş və ya yapışqanlı özüyapışan digər kağız və karton  641.78  Yapışqan çəkilmiş və ya yapışqanlı kağız və karton 
4811.51  Ağardılmış, örtüklü, hopdurulma və ya plastik kütlə ilə laminasiyalanmış, 1 kv.m-nin kütləsi 150 q-dan çox olan kağız və karton  641.71  Örtüklü, hopdurulma və ya plastik kütlə ilə örtülmüş (yapışqanlar istisna olmaqla), ağardılmış və səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan kağız və karton 
4811.59  Örtüklü, hopdurulma və ya plastik kütlə ilə laminasiyalanmış digər kağız və karton  641.72  Digər örtüklü, hopdurulma və ya plastik kütlə ilə örtülmüş (yapışqanlar istisna olmaqla), ağardılmış kağız və karton 
4811.60  Mumla, parafinlə, stearinlə, yağla və ya qliserinlə örtülmüş və ya hopdurulmuş kağız və karton  641.79  Mumla, parafinlə, stearinlə, yağla və ya qliserinlə örtülmüş və ya hopdurulmuş sair kağız, karton, sellüloz vata və sellüloz liflərdən parçalar 
4811.90  Sellüloz liflərdən digər kağız, karton, sellüloz pambıq və parça  641.79  Mumla, parafinlə, stearinlə, yağla və ya qliserinlə örtülmüş və ya hopdurulmuş sair kağız, karton, sellüloz vata və sellüloz liflərdən parçalar 
4812.00  Kağız kütlədən süzgəc bloklar və plitələr  641.93  Kağız kütləsindən süzgəc kağızları, təbəqələr və lövhələr 
4813.10  Papiros kağızı, kitabçalar və ya borucuqlar formasında  642.41  Ölçü üzrə kəsilmiş, kitabça və borucuqlar formasında olan və olmayan papiros kağızı 
4813.20  Papiros kağızı, eni 5 sm-dən çox olmayan rulonlarda  642.41  Ölçü üzrə kəsilmiş, kitabça və borucuqlar formasında olan və olmayan papiros kağızı 
4813.90  Digər papiros kağızı  641.55  Digər qruplara aid edilməyən papiros kağızı 
4814.20  Üz tərəfi naxışlanmış və boyanmış plastik kütlə qatı ilə örtüklü divar kağızı  641.94  Divar kağızı və digər divar örtükləri; pəncərələr üçün şəffaf kağız 
4814.90  Digər divar kağızları  641.94  Divar kağızı və digər divar örtükləri; pəncərələr üçün şəffaf kağız 
4816.20  Özü surətçıxaran kağızı, qutuda qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış  642.42  Qutularda qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış surətçıxarma kağızı, özüsurətçıxaran kağız və sair surətçıxarma və ya köçürmə kağızı (641.31 mal mövqeyində göstərilən kağızdan başqa), surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset formaları 
4816.90  Digər surətçıxarma və köçürmə kağızları,qutuda qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış  642.42  Qutularda qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış surətçıxarma kağızı, özüsurətçıxaran kağız və sair surətçıxarma və ya köçürmə kağızı (641.31 mal mövqeyində göstərilən kağızdan başqa), surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset formaları 
4817.10  Kağız və kartondan zərflər  642.21  Zərflər 
4817.20  Məktub üçün kartoçkalar, şəkilsiz poçt açıqcaları və yazışma kartoçkaları  642.22  Poçt açıqça-məktubları, adi poçt açıqcaları, şəkilsiz poçt açıqcaları 
4817.30  Kağız və kartondan içində kağız dəftərxana ləvazimatları olan qutular, çantalar, qeyd kitabları  642.23  Kağızdan və ya kartondan hazırlanan, içində kağız dəftərxana ləvazimatı dəstləri olan qutular, çantalar, futlyarlar, qeyd kitabçaları 
4818.10  Tualet kağızları  642.43  Ölçü və forma uyğun kəsilmiş rulon və ya vərəq şəklində olan tualet kağızı 
4818.20  Kağızdan cib yaylıqları, kosmetik salfetlər və məhrəbalar  642.94  Kağızdan əl dəsmalı, gigiyena və ya kosmetika salfetləri və dəsmalları, stol süfrələri və salfetləri, kağızdan geyim əşyaları və geyim ləvazimatları 
4818.30  Kağızdan, sellüloz pambıq və ya parçadan stol üçün süfrələr və salfetkalar  642.94  Kağızdan əl dəsmalı, gigiyena və ya kosmetika salfetləri və dəsmalları, stol süfrələri və salfetləri, kağızdan geyim əşyaları və geyim ləvazimatları 
4818.50  Kağızdan və ya sellüloz lifli parçadan geyim və geyim ləvazimatları  642.94  Kağızdan əl dəsmalı, gigiyena və ya kosmetika salfetləri və dəsmalları, stol süfrələri və salfetləri, kağızdan geyim əşyaları və geyim ləvazimatları 
4818.90  Təsərrüfat-məişət və sanitar-gigiyenik təyinatlı digər kağız məmulatları  642.94  Kağızdan əl dəsmalı, gigiyena və ya kosmetika salfetləri və dəsmalları, stol süfrələri və salfetləri, kağızdan geyim əşyaları və geyim ləvazimatları 
4819.10  Büzməli kağız və kartondan yeşiklər və qutular  642.11  Büzmələnmiş kağızdan və ya büzməli kartondan qutular, yeşiklər 
4819.20  Büzməli olmayan kağız və kartondan hazırlanmış qatlanan yeşiklər və qutular  642.12  Büzmələnməmiş kağızdan və ya kartondan qatlama qutular, yeşiklər 
4819.30  Kağız və kartondan oturacağının eni 40 sm və ya daha çox olan kisələr və çantalar  642.13  Oturacağının eni 40 sm və ya daha çox olan kisələr və paketlər 
4819.40  Kağız və kartondan digər kisələr və çantalar  642.14  Digər kağız kisələr və paketlər (kağız paket daxil olmaqla) 
4819.50  Kağız və kartondan digər bağlamalar  642.15  Qramplastinkalar üçün zərflər daxil olmaqla digər bağlamalar 
4819.60  Kağız və kartondan qovluqlar, məktub üçün qablar, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər  642.16  Kağızdan hazırlanan kartotekalar üçün yeşiklər, məktublar üçün qutular, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və idarələrdə, mağazalarda istifadə edilən oxşar məmulatlar və s. 
4820.10  Kağız və kartondan qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, bloknotlar, blanklar və orderlər  642.31  Qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, qeyd kitabçaları, sifariş kitabları, qəbz kitabları, məktub üçün bloknotlar, yaddaş qeyd kitabçası, gündəliklər və analoji məmulatlar 
4820.20  Kağız və kartondan dəftərlər  642.32  Abunə kitabçaları 
4820.30  Kağız və kartondan siyirmə cildlər və qovluqlar  642.33  Çıxarıla bilən cildlər (kitab üzlüklərindən başqa), qovluqlar və kağıztikən qovluqlar 
4820.40  Kağız və kartondan özüsurətçıxarma iş blankları və formulyarları  642.34  Özüsurətçıxaran iş blankları, səhifə hesabı ilə qoyulmuş surətçıxarma dəstləri 
4820.50  Kağız və kartondan nümunələr və kolleksiyalar üçün albomlar  642.35  Nümunələr və ya kolleksiyalar üçün albomlar 
4820.90  Kağız və kartondan özüsurətçıxarma iş blankları və formulyarları, digərləri  642.39  Digər qruplara aid edilməyən kitab üzlükləri, basma vərəqlər və sair dəftərxana ləvazimatları 
4821.10  Kağız və kartondan çap olunmuş hər növ yarlıqlar və etiketlər  892.81  Çap olunmuş və ya olunmamış kağız və ya kartondan etiketlər 
4821.90  Kağız və kartondan digər yarlıqlar və etiketlər  892.81  Çap olunmuş və ya olunmamış kağız və ya kartondan etiketlər 
4822.10  Kağız və kartondan tekstil sapları dolamaq üçün bobina, makara və çarxlar  642.91  Kağız kütləsindən, kağızdan və ya kartondan hazırlanan bobinalar, makaralar, gilizlər və oxşar məmulatlar (perforasiya edilmiş və ya edilməmiş, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış) 
4822.90  Kağız və kartondan digər bobina, makara və çarxlar  642.91  Kağız kütləsindən, kağızdan və ya kartondan hazırlanan bobinalar, makaralar, gilizlər və oxşar məmulatlar (perforasiya edilmiş və ya edilməmiş, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış) 
4823.20  Filtr kağızı və kartonu  642.45  Forma və ya ölçü üzrə kəsilmiş filter kağızı və kartonu 
4823.40  Qeydiyyatdan keçirən cihazlar üçün cızıqlı kağız  642.99  Forma və ya ölçü üzrə kəsilmiş kağız, karton, sellüloz vata və sellüloz lifli parçalar; kağız kütlədən, kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan sellüloz lifli parçalar və digər məmulatlar 
4823.61  Bambukdan məcməyi, nəlbəkilər, boşqablar, fincanlar və analoji məmulatlar  642.93  Kağızdan və ya kartondan sinilər, blyudlar, boşqablar, fincanlar və s. 
4823.69  Digər kağız və kartondan məcməyi, nəlbəkilər, boşqablar, fincanlar və analoji məmulatlar  642.93  Kağızdan və ya kartondan sinilər, blyudlar, boşqablar, fincanlar və s. 
4823.70  Kağız kütlədən məmulatlar, tökmə və ya preslənmiş  642.99  Forma və ya ölçü üzrə kəsilmiş kağız, karton, sellüloz vata və sellüloz lifli parçalar; kağız kütlədən, kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan sellüloz lifli parçalar və digər məmulatlar 
4823.90  Kağız, karton, sellüloz liflərdən parçalar, digərləri  642.99  Forma və ya ölçü üzrə kəsilmiş kağız, karton, sellüloz vata və sellüloz lifli parçalar; kağız kütlədən, kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan sellüloz lifli parçalar və digər məmulatlar 
4901.10  Ayrı-ayrı vərəqlər şəklində kitablar, broşuralar, analoji çap nəşrləri  892.15  Qatlanmış və qatlanmamış çap kitabları, kitabçalar, vərəqlər və analoji çap materialları (ayrı-ayrı vərəqlər şəklində) 
4901.91  Lüğətlər və ensiklopediyalar, onların silsilə buraxılışları  892.16  Lüğətlər və ensiklopediyalar və onların seriyalı buraxılışları 
4901.99  Digər kitablar, broşuralar, vərəqlər və analoji çap materialları  892.19  Digər kitablar, kitabçalar və analoji çap materialları (ayrı-ayrı vərəqlər şəklində olmayan) 
4902.10  Həftədə dörd dəfədən az olmamaqla nəşr edilən qəzetlər, jurnallar və digər dövri nəşrlər  892.21  Həftədə dörd dəfədən az olmamaqla nəşr edilən qəzetlər, jurnallar və digər dövri nəşrlər 
4902.90  Digər nəşr edilən qəzetlər, jurnallar və digər dövri nəşrlər  892.29  Digər nəşr edilən qəzetlər, jurnallar və dövri nəşrlər 
4903.00  Uşaqlar üçün şəkilli kitablar və rəsm kitabları  892.12  Şəkilli kitablar, rəsm üçün və ya rəngləmə üçün uşaq kitabları 
4904.00  Çap olunmuş və əlyazma notlar  892.85  Cildlənmiş və ya cildlənməmiş, illüstrasiyalı və ya illüstrasiyasız çap edilmiş və ya əlyazma musiqi notları 
4905.10  Qlobuslar  892.14  Coğrafi, hidroqrafik xəritələr və ya istənilən növlü analoji xəritələr (çap edilmiş atlaslar, divar xəritələri, topoqrafik planlar və qlobuslar daxil olmaqla) 
4905.91  Kitab şəklində coğrafi xəritələr, atlaslar, topoqrafik planlar  892.13  Kitab şəklində coğrafi xəritələr və digər xəritələr 
4905.99  Digər coğrafi xəritələr, atlaslar, topoqrafik planlar  892.14  Coğrafi, hidroqrafik xəritələr və ya istənilən növlü analoji xəritələr (çap edilmiş atlaslar, divar xəritələri, topoqrafik planlar və qlobuslar daxil olmaqla) 
4906.00  Arxitektura, mühəndislik, sənaye məqsədləri üçün planlar və çertyojlar  892.82  Memarlıq, mühəndislik, sənaye, kommersiya, topoqrafiya və oxşar məqsədlər üçün planlar və çertyojlar (əllə işlənilən); əlyazma mətnləri; həssas kağızda fotoreproduksiyalar və yuxarıda adları sadalanan malların surətləri 
4907.00  Poçt markaları, dövlət rüsumu markaları, gerbli kağızlar, çek kitabçaları, aksiz markaları, banknotlar  892.83  Çap edilmiş, istifadə edilməmiş poçt markaları, gəlirlər və oxşar markalar; möhür vurulmuş kağız; çek blankları; banknotlar, səhmlər, səhm və ya istiqraz sertifikatları və oxşar sənədlər 
4908.10  Şüşələnmiş köçürmə şəkillər (dekalkomaniya)  892.41  Çap edilmiş köçürmə şəkillər (dekalkomaniyalar) 
4908.90  Digər köçürmə şəkillər (dekalkomaniya)  892.41  Çap edilmiş köçürmə şəkillər (dekalkomaniyalar) 
4909.00  Çap olunmuş poçt açıqcaları, dəvətnamələr  892.42  Çap edilmiş və ya illüstrasiyalı poçt açıqçaları; təbrik, müraciət və ya məlumat çap olunmuş açıqcalar (illüstrasiyalı və illüstrasiyasız, zərflə və ya zərfsiz, bəzəkli və ya bəzəksiz) 
4910.00  Bütün növ təqvimlər  892.84  Çap edilmiş bütün növ təqvimlər (qoparılan təqvimlər daxil olmaqla) 
4911.10  Reklam materialları, mal kataloqları, analoji məmulatlar  892.86  Çap edilmiş ticarət-reklam materialları, ticarət kataloqları və s. 
4911.91  Reproduksiyalar, şəkillər və fotoqrafiyalar  892.87  Çap edilmiş şəkillər, layihələr və fotoqrafiyalar 
4911.99  Digər çap məhsulları  892.89  Digər qruplara daxil edilməyən çap edilmiş materiallar 
5001.00  Barama qurdunun baraması, açılmaya yararlı  261.41  Açılmaq üçün yararlı olan barama 
5002.00  Xam ipək (eşilməmiş)  261.3  Xam ipək (eşilməmiş) 
5003.00  İpək tullantıları (açılmaq üçün yararsız barama, əyirmə tullantıları və didilmiş xammal daxil olmaqla)  261.42  İpək tullantıları (açılmaq üçün yararsız barama, əyirmə tullantıları və didilmiş xammal daxil olmaqla) 
5004.00  İpək sap, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış (ipək tullantılarından iplik istisna olmaqla)  651.92  Pərakəndə satış üçün çəkilib bükülməmiş ipək sap (ipək tullantılarından iplik istisna olmaqla) 
5005.00  İpək tullantılarından iplik, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış  651.93  Pərakəndə satış üçün çəkilib bükülməmiş ipək tullantılarından iplik 
5006.00  İpək iplik və ipək tullantılarından iplik, pərakəndə satış üçün çəkilib bükülmüş, barama fibroinindən lif  651.94  Pərakəndə satış üçün çəkilib bükülmüş ipək sap və ipək tullantılarından hazırlanan iplik, barama fibroinindən lif 
5007.10  Daraqağzı ipəkdən hazırlanan parçalar  654.11  Daraqağzı ipəkdən hazırlanan parçalar 
5007.20  Tərkibində 85 kütlə % və daha çox ipək sap və ya ipək tullantıları olan,daraqağzı ipəkdən başqa digər parçalar  654.13  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox ipək və ipək tullantıları olan digər ipək parçalar (daraqağzı ipəkdən başqa) 
5007.90  İpək sapından və ya ipək tullantılarından digər parçalar  654.19  Digər ipək parçalar 
5101.11  Yuyulmamış qırxılmış qoyun yunu  268.11  Heyvanların qırxılmış, yuyulmamış yunu 
5101.19  Yuyulmamış digər qoyun yunu  268.19  Digər heyvan yunu 
5101.21  Yuyulmuş, karbonlaşdırılmamış qırxılmış qoyun yunu  268.21  Kardodaranmamış və ya daraqla daranmamış, yuyulmuş və karbonlaşdırılmamış digər yun 
5101.29  Yuyulmuş, karbonlaşdırılmamış digər qoyun yunu  268.21  Kardodaranmamış və ya daraqla daranmamış, yuyulmuş və karbonlaşdırılmamış digər yun 
5101.30  Karbonlaşdırılmış qoyun yunu  268.29  Kardodaranmamış və ya daraqla daranmamış, yuyulmuş və karbonlaşdırılmış digər yun 
5102.11  Kəşmir keçisinin zərif tükü, daranmaya məruz qalmamış  268.3  Kardo edilməmiş və ya daranmamış zərif heyvan tükü 
5102.19  Digərləri, zərif heyvan tükləri  268.3  Kardo edilməmiş və ya daranmamış zərif heyvan tükü 
5102.20  Qaba heyvan tükü, kardo və daraqla daranmaya məruz qalmamış  268.5  Kardo edilməmiş və ya daranmamış qaba heyvan tükü 
5103.10  Daraq ağzı yun və ya zərif heyvan tükü  268.63  Yunun və ya zərif heyvan tükünün didilməmiş tullantıları 
5103.20  Digər yunun və ya zərif heyvan tükünun tullantıları  268.69  Digər yunun və ya zərif və ya qaba heyvan tükünün (at tükündən başqa) tullantıları, əyirmə tullantıları 
5103.30  Qaba heyvan tükünun tullantıları  268.69  Digər yunun və ya zərif və ya qaba heyvan tükünün (at tükündən başqa) tullantıları, əyirmə tullantıları 
5104.00  Yundan və ya zərif və ya qaba heyvan tükündən didilmiş xammal  268.62  Yunun və ya heyvanların nazik və ya qalın tüklərinin didilmiş tullantıları (at tükündən başqa) 
5105.10  Kardo daranmaya məruz qalmış qoyun yunu  268.71  Kardodaranmış yun; yumaqda daranmış yun 
5105.21  Daraqla daranmış, doğranmış qoyun yunu  268.71  Kardodaranmış yun; yumaqda daranmış yun 
5105.29  Daraqla daranmış yun lenti və digər daranmış qoyun yunu  268.73  Yun yumaqları və sair daranmış yun 
5105.31  Kardo və ya daraqla daranmaya məruz qalmış kəşmir keçisinin tükü  268.77  Daranmış və ya kardodaranmış zərif və ya kobud heyvan tükü 
5105.39  Kardo və ya daraqla daranmaya məruz qalmış digər zərif heyvan tükü  268.77  Daranmış və ya kardodaranmış zərif və ya kobud heyvan tükü 
5105.40  Kardo və daraqla daranmaya məruz qalmamış qaba heyvan tükü  268.77  Daranmış və ya kardodaranmış zərif və ya kobud heyvan tükü 
5106.10  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha artıq yun olan aparatla əyrilmiş iplik, satış üçün qablaşdırılmamış  651.12  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tərkibində 85 kütlə % və ya daha artıq yun olan aparatla əyrilmiş yun iplik 
5106.20  Tərkibində 85 kütlə %-dən az yun olan aparatla əyrilmiş iplik, satış üçün qablaşdırılmamış  651.17  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış, tərkibində 85 kütlə % -dən az yun olan kardo edilmiş yun iplik 
5107.10  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha artıq yun olan, daraqlı əyrilməyə məruz qalmış yun iplik, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış  651.13  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış, tərkibində 85 kütlə % və ya daha artıq daraqlı əyirməyə məruz qalmış yun iplik 
5107.20  Tərkibində 85 kütlə %-dən az yun olan, daraqlı əyrilməyə məruz qalmış yun iplik, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış  651.18  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqlı əyrilməyə məruz qalmış, tərkibində 85 kütlə %-dən az yun olan yun iplik 
5108.10  Zərif heyvan tükündən dəzgahla əyrilmiş iplik, satış üçün qablaşdırılmamış  651.14  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış nazik heyvan tükündən iplik 
5108.20  Zərif heyvan tükündən daraqla daranmış iplik, satış üçün qablaşdırılmamış  651.14  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış nazik heyvan tükündən iplik 
5109.10  Yundan və ya zərif heyvan tükündən pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış iplik  651.16  Yundan və ya zərif heyvan tükündən pərakəndə satış üçün tərkibində 85 kütlə % və daha çox yun və ya zərif heyvan tükü olan iplik 
5109.90  Qoyun yunu və sair zərif yundan satış üçün digər iplik  651.19  Yundan və ya zərif heyvan tükündən pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış, tərkibində 85 kütlə % -dən az yun və ya zərif heyvan tükü olan iplik 
5110.00  Qaba heyvan tükündən və ya at tükündən iplik  651.15  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış qaba heyvan tükündən və ya at tükündən iplik (at tükündən bafta əyirmə ip daxil olmaqla) 
5111.11  Aparatda əyrilmiş yun ipliyindən və ya zərif heyvan tükündən tərkibində 85 kütlə % və çox qoyun yunu olan, səthi sıxlığı 300 q/kv.m-dan çox olmayan parçalar  654.21  Kardo daranmış yundan və ya kardo daranmış zərif heyvan tükündən tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox yun və ya zərif heyvan tükü olan toxunma parçalar (xovlu və şinel parçalardan başqa) 
5111.19  Aparatda əyrilmiş yun ipliyindən tərkibində 85 kütlə % və çox qoyun yunu olan digər parçalar  654.21  Kardo daranmış yundan və ya kardo daranmış zərif heyvan tükündən tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox yun və ya zərif heyvan tükü olan toxunma parçalar (xovlu və şinel parçalardan başqa) 
5111.20  Aparatda əyrilmiş yun ipliyi və ya zər