Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03121440
Hesabatın adı
          1-İKT (ev təsərrüfatları) Ev təsərrüfatlarında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin öyrənilməsinə dair
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 2014-cü il 25 noyabr tarixli 36/09s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
Müşahidə dairəsi
          
Uçot vahidi
          
İstifadə olunduğu sahə
          Informasiya texnologiyaları statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70, daxili 2234
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi ev təsərrüfatlarında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə haqqında məlumatları toplamaq və nəşr etdirməkdir.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, sahibkarlar, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Seçmə müşahidə
Məlumat mənbələri
          Seçməyə düşmüş respondentlərin ilkin məlumatları
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız formasında təqdim oluna bilər.
Hazır olma vaxtı
          30 gün müddətində keçirilir
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər Beynəlxalq Telekommunkiasiya İttifaqının ev təsərrüfatlarında ikt-dən istifadyə dair tövsiyələri əsasında tərtib olunmuşdur
Göstəricilərin izahı
          Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 2014-cü il 25 noyabr tarixli 36/09s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
Təsnifatlar
          İnzibati-Ərazi vahidlərinin təsnifatı, Məşğulluq təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xəta aşkarlanmır.
Seçmə xətası
          Xəta hesablanır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının nəşri təqvim planına uyğun həyata keçirlir
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Seçmə
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron