Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03121139
Hesabatın adı
          1-elektron xidmət (Elektron xidmətlərin göstərilməsi haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 28 oktyabr 2014-cü il tarixli 30/09 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Elektron xidmətlərin göstərilməsi haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  tərəfindən fevral ayının 1-dək təqdim edilməlidir
Müşahidə dairəsi
          Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Sosial statistika
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377-10-70 (22-25)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi elektron xidmətlərin göstərilməsi haqqında statistik məlumatların əldə edilməsi.Hesabat 2014-cü ildən tərtib olunub.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, müəllim və tələbələr, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Məlumatın hazır olma vaxtı fevral ayın 1-dək.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Elektron xidmətlərin göstərilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 191 nömrəli qərarı.
Göstəricilərin izahı
          Göstəricilərin izahı 1-elektron xidmət nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətaların qeydiyyatı aparılmır və səhv aşkar olunduğu təqdirdə dəqiqləşdirilərək düzəliş edilir.
Seçmə xətası
          Seçmə aparılmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat üzrə məlumatların toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Keyfiyyətin idarə olunması, İnformasiya texnologiyaları
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron