Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03117256
Hesabatın adı
          Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabat
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi 51/04 №-li 10 iyul 2012-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabat
Dövriliyi
           Aylıq
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  hesabat ayının 25-dək
Müşahidə dairəsi
          Aviasiya təşkilatları
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Beynəlxalq informasiya təminatı , Nəqliyyat statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          538 52 72; 538 86 21
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi aviasiya nəqliyyatı vasitəsilə daşınan yüklərin tarifləri haqqında istehsalçı qiymətlərinə dair məlumatların toplanması, qiymət indekslərinin hesablanması və istifadəçilərin bu məlumatlara olan zəruri tələbatının ödənilməsindən ibarətdir.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, sahibkarlar, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat ayından sonrakı ayın 8-i.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər BMT, Avrostat, BVF, Dünya Bankı və digər beynəlxalq təşkilatların metodoloji materialları əsasında tərtib edilmişdir.
Göstəricilərin izahı
          Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı vasitəsilə yüklərin müəyyən olunmuş məsafəyə daşınması tariflərinin dəyişməsini xarakterizə edir.
Təsnifatlar
          İnzibati-Ərazi vahidlərinin təsnifatı, Dünya ölkələri, Məhsul növləri təsnifatı, Ölçü vahidlərinin təsnifatı, Yük təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Hesabat ayı üzrə qiymətlərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Bütün aviasiya təşkilatları tərəfindən hesabat ayının 25-dək yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına və ya elektron hesabatı (məlumatı) www.stat.gov.az internet səhifəsində real-vaxt rejimində təqdim etməlidir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Nəqliyyat statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanın regionları, Azərbaycanda qiymətlər
Nəşr:bülleten
          İstehsalçı qiymət indeksləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron