Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03114298
Hesabatın adı
          2-4 №-li forma (Övladlığa götürmə və övladlığa götürmənin ləğvi haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2009-cu il 07 oktyabr tarixli, 34/5 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Övladlığa götürmə və övladlığa götürmənin ləğvi haqqında
Dövriliyi
           Yarım illik, İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən Dövlət Statistika Komitəsinə mart və sentyabr aylarının 5-dək illik və yarımillik dövrilikdə təqdim edilir.
Müşahidə dairəsi
          Ölkə
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Hüquqpozmalar statistikası, Təhsil statistikası, Demoqrafiya və gender statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          538-90-32
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Ölkə üzrə övladlığa götürmə və övladlığa götürmənin ləğvi haqqında statistik məlumatların əldə edilməsi.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Müvafiq olaraq mart ayının 5-i və sentyabr ayının 5-i
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
Göstəricilərin izahı
          Göstəricilərin izahı 2-4 nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          İnzibati-Ərazi vahidlərinin təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətaların qeydiyyatı aparılmır və səhv aşkar olunduğu təqdirdə dəqiqləşdirilərək düzəliş edilir.
Seçmə xətası
          Hesabat ölkənin iqtisadi və inzibati rayonları üzrə bütün əhalini əhatə etdiyindən seçmə aparılmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat üzrə məlumatların toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          İnformasiya texnologiyaları
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət , Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar
Nəşr:bülleten
          Azərbaycanda məhkumetmə, məhkəmələrdə baxılan işlər
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron