Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03113237
Hesabatın adı
          5-mt (yanğın) №-li forma) (Meşə fondunda və başqa ərazilərdə baş vermiş meşə yanğınları barədə hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Аzərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 27 iyun 2013-cü il tarixli, 81/11 №-li qərarı ı ilə təsdiq edilmişdir
Qısa məzmunu
          Meşə fondunda və başqa ərazilərdə baş vermiş meşə yanğınları barədə hesabat
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   Noyabr ayının 30-dan gec olmayaraq
Müşahidə dairəsi
          Meşə fondunda və başqa ərazilərdə baş vermiş meşə yanğınları
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Sənaye statistikası , Bitkiçilik statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-77 (22-42)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın məqsədi meşə fondunda və başqa ərazilərdə baş vermiş meşə yanğınları barədə məlumatların toplanmasıdır. Hesabat 1994-cü ildən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Dekabr ayının 3-ü
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloyi izahatlar əsasında tərtib edilmişdir.
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 5-mt (yanğın) №-li hesabat formasının doldurulmasına dair qısa metodoloji tövsiyələrdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Məhsul növləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin yoxlanılması zamanı səhvlər aşkarlandıqda Meşələrin İnkişafı Departamenti ilə əlaqə saxlanılır və müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik işlər proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Sənaye statistikası , Bitkiçilik statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda ətraf mühit
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron