Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03113232
Hesabatın adı
          Məişət (təsərrüfat)-içməli suyun sanitariya-epidemioloji monitorinqinin nəticələri haqqında
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2018-ci il 30 mart tarixli 12/12 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Məişət (təsərrüfat)-içməli suyun sanitariya-epidemioloji monitorinqinin nəticələri haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   martın 31-dək
Müşahidə dairəsi
          Sudan istifadə edən hüquqi və fiziki şəxslər
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Ətraf mühit statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (+99412) 377 - 10 - 70 daxili: 2224, 2214
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi suyun sanitar-epidemioloji vəziyyəti haqqında məlumatların toplanmasıdır
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, tədqiqatçılar, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr           
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          mart ayının 31-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət statistika komitəsi sistemində yığılan və işlənilən ətraf mühit statistika üzrə rəsmi statistika hesabatı formalarının albomu (IV CİLD) əsasında tərtib olunur
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda əks olunmuş göstəricilərin izahı 18 nömrəli hesabat formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması statistik işlər proqramına uyğun həyata keçirilir
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Energetika statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda ətraf mühit
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə