Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03112241
Hesabatın adı
          1 səhiyyə(qeyri-dövlət)№-li forma (Qeyri-dövlət müalicə profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi, fəaliyyəti və kadrları haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2012-ci il 21 noyabr tarixli 91/9 №-li qərarı ilə təstiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Qeyri-dövlət müalicə profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi, fəaliyyəti və kadrları haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Qeyri dövlət müəssisələri fevral ayının 25-dən gec olmayaraq yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına və ya elektron formada www.stat.gov.az internet səhifəsində real-vaxt rejimində təqdim etməlidirlər.
Müşahidə dairəsi
          Respublikanın qeyri-dövlət müalicə müəssisələri.
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Metaməlumatlar
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)510-95-26, (012)538-63-61
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Ölkə üzrə qeyri-dövlət müalicə müəssisələrinin şəbəkəsini,fəaliyyətini və kadrlarını müşahidə etmək,məcmuə məlumatlarına daxil etmək və istifadəçilərə məlumat verməkdir. Hesabat forması 2005-ci ildən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Məlumatın hazır olma və nəşr vaxtı may ayının sonunadək həyata keçirilir.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Məlumatın hazır olma və nəşr vaxtı may ayının sonunadək həyata keçirilir.
Göstəricilərin izahı
          Səhiyyənin metodoloji tövsiyələrində,İzahlı Statistika Terminləri Lüğətində verilmişdir.
Təsnifatlar
          İnzibati-Ərazi vahidlərinin təsnifatı, Xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin beynəlxalq statistik təsnifatı (10-cu baxış)-XBT-10
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Məlumatların qəbulunda və istifadəsi prosesində xəta aşkar olunduqda şifahi və ya yazılı qaydada respondentə məlumat verilir, müvafiq düzəlişlər edilir və hesabat yenidən təqdim olunur.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa aparılır və seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının nəşri təqvim planına uyğun həyata keçirlir. Statistik işlər proqramına, rüblük iş planlarına uyğun müəyyən olunmuş vaxtda nəşr olunur.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Keyfiyyətin idarə olunması
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanın regionları, Azərbaycanda gəncləri, Azərbaycanda uşaqlar, Azərbaycanda səhiyyə, sosial müdafiə və mənzil şəraiti
Nəşr:bülleten
          Səhiyyə, sosial müdafiə və idmanın əsas göstəriciləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron