Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03112226
Hesabatın adı
          9-№-li forma (Qoturluq, dərinin göbələk xəstəlikləri, əsasən cinsi yolla keçən xəstəliklər və bu xəstəliklərlə xəstələnənlər haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 30.01.2012-ci il tarixli 06/09 №-li sərəncamı ilə təstiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Qoturluq, dərinin göbələk xəstəlikləri, əsasən cinsi yolla keçən xəstəliklər və bu xəstəliklərlə xəstələnənlər
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  müəyyən olunmuş vaxtda
Müşahidə dairəsi
          Respublikanın dəri-zöhrəvi dispaseri və digər dəri-zöhrəvi dispanserləri, ərazidə dəri-zöhrəvi xəstəlikləri ilə xəstələnmiş şəxslərin qeydiyatını aparan və yeni aşkar olunmuş xəstələr barədə bildiriş alan təşkilatlar
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Metaməlumatlar
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          5109526;5386361
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Ölkə üzrə cinsi yolla keçən infeksiyalı xəstələrin sayını müşahidə etmək,cins və yaş qrupu üzrə bölgüsün aparmaq ,məcmuə məlumatlarına daxil etmək və istifadəçilərə məlumat verməkdir. Hesabat forması 80-cı ildən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Məlumatın hazır olma və nəşr vaxtı may ayının sonunadək həyata keçirilir.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər səhiyyə sahəsində statistikaya dair metodologiyalar əsasında tərtib olunmuşdur. Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avrostat, Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı və sair tərəfindən müəyyənləşdirilmış göstəriciləri əhatə edir və müvafiq metodoloji vəsaitlərdən istfadə olunur.
Göstəricilərin izahı
          Səhiyyənin metodoloji tövsiyələrində,İzahlı Statistika Terminləri Lüğətində verilmişdir.
Təsnifatlar
          İnzibati-Ərazi vahidlərinin təsnifatı, Xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin beynəlxalq statistik təsnifatı (10-cu baxış)-XBT-10
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Məlumatların qəbulunda və istifadəsi prosesində xəta aşkar olunduqda şifahi və ya yazılı qaydada respondentə məlumat verilir, müvafiq düzəlişlər edilir və hesabat yenidən təqdim olunur.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa aparılır və seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının nəşri təqvim planına uyğun həyata keçirlir. Statistik işlər proqramına, rüblük iş planlarına uyğun müəyyən olunmuş vaxtda nəşr olunur.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Keyfiyyətin idarə olunması
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.azstat.org
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanda gənclər, Azərbaycanda qadınlar və kişilər, Azərbaycanda səhiyyə, sosial müdafiə və mənzil şəraiti
Nəşr:bülleten
          Səhiyyə, sosial müdafiə və idmanın əsas göstəriciləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron