Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03112218
Hesabatın adı
          1 -idman №-li forma (Bədən tərbiyəsi və idman haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 24 noyabr 2014-cü il tarixli 36/09 №-li qərarı ilə təstiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Bədən tərbiyəsi və idman haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  mart ayının 15-dək
Müşahidə dairəsi
          Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi.
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Metaməlumatlar
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)510-95-26, (012)538-63-61
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Respublika üzrə bədən tərbiyəsi-sağlamlıq mərkəzlərini və idman qurğularını,idmanla məşğul olanların sayı,onlardan idmanla məşğul olan 14-29 yaşlı olan gənclərin sayı,kadrları,idman növlərini,medallarını,maliyyə vəsaitlərini müşahidə etmək,məcmuə məlumatlarına daxil etmək və istifadəçilərə məlumat verməkdir. Hesabat forması 80-cı illərdən tətbiq olunur
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          mart ayının 15-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər idman və bədən tərbiyəsi sahəsində statistikaya dair metodologiyalar əsasında tərtib olunmuşdur. Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avrostat, İdman haqqında Qanun, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı və sair tərəfindən müəyyənləşdirilmış göstəriciləri əhatə edir və müvafiq metodoloji vəsaitlərdən istfadə olunur.
Göstəricilərin izahı
          İzahlı Statistika Terminləri Lüğətində verilmişdir,İdman haqqında Qanun.
Təsnifatlar
          İnzibati-Ərazi vahidlərinin təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Məlumatların qəbulunda və istifadəsi prosesində xəta aşkar olunduqda şifahi və ya yazılı qaydada respondentə məlumat verilir, müvafiq düzəlişlər edilir və hesabat yenidən təqdim olunur
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa aparılır və seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının nəşri təqvim planına uyğun həyata keçirlir. Statistik işlər proqramına, rüblük iş planlarına uyğun müəyyən olunmuş vaxtda nəşr olunur.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanda gəncləri, Azərbaycanda səhiyyə, sosial müdafiə və mənzil şəraiti
Nəşr:bülleten
          Səhiyyə, sosial müdafiə və idmanın əsas göstəriciləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron