Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03111306
Hesabatın adı
          1-festival №-li hesabat forması (Festivallar haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 4 iyun 2013-cü il tarixli 69/09 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Festivallar haqqında məlumatları toplamaq
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Festivalı təşkil edən qurumlar fevral ayının 1-dən gec olmayaraq yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına təqdim edir.
Müşahidə dairəsi
          Respublika üzrə
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Mədəniyyət statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +99412 377 10 70 (daxili 2270)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Xarici trəşkilatdan göndərilən sorğuya əsasən tərtib edilmişdir.
İstifadəçilər
          Beynəlxalq təşkilatlar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          21 may
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Mədəniyyət Statistikasının göstəricilər sistemi (YUNESKO 2009)
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 1-festival nömrəli hesabat formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisə olunur və səhvlər aşkarlandıqda düzəldilir.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan başa aparıldığından secmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanmsı Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Cari və illik hesabatlar statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron