Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03111182
Hesabatın adı
          1-klub №-li forma(Klub tipli mədəniyyət müəssisələrinin hesabatı)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 7 may 2013-cü il tarixli, 46/09 №-li sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir
Qısa məzmunu
          Klublar barədə yekun məlumatların toplanması.
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Mədəniyyət Nazirliyi aprel ayının 10-dək DSK -ya təqdim edir.
Müşahidə dairəsi
          Respublika üzrə yekun məlumatın toplanamsı.
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Cari və illik hesabatlar statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +99412 377 10 70 (daxili 2270)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi klubların fəaliyyəti barədə yekun məlumatların toplanması.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr           
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          21 may
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Mədəniyyət Statistikasının göstəricilər sistemi (YUNESKO 2009)
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 1-klub nömrəli hesabat formasının doldurilmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisə olunur və səhvlər aşkarlandıqda düzəldilir.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan başa aparıldığından secmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Cari və illik hesabatlar statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanın regionları
Nəşr:bülleten
          Mədəniyyətin əsas göstəriciləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron