Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03111160
Hesabatın adı
          1-MİRM №-li forma (Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin hesabatı)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 4 iyun 2013-cü il tarixli 64/09 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir
Qısa məzmunu
          Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri barədə yekun məlumatların toplanması
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri noyabrın 1-dək Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə; Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi fevralın 15-dək Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim etməlidir.
Müşahidə dairəsi
          Ölkə üzrə bütün musiqi məktəbləri.
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Cari və illik hesabatlar statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +99412 377 10 70 (daxili 2270)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi UMİRM-nin fəaliyyətinə dair məlumatların toplanması.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          21 may
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Mədəniyyət Statistikasının göstəricilər sistemi (YUNESKO 2009)
Göstəricilərin izahı
          Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri haqqında rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar hesabatı aldıqdan sonr aəvvəlki illə müqayisəsi zamanı aşkar olunur və düzəliş olunur.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan başa aparıldığından seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Maliyyə statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət
Nəşr:bülleten
          Mədəniyyətin əsas göstəriciləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron