Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03109262
Hesabatın adı
          1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2019-cu il 24 dekabr tarixli 35/18 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya tenologiyalarından (İKT) istifadə haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Fevral ayının 15-dək yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına və ya elektron formada www.stat.gov.az internet səhifəsində real-vaxt rejimində təqdim edilir.
Müşahidə dairəsi
          Bütün müəssisələr
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Registr , Seçmə
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70, daxili 2234
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Müəssisələrdə İKT-ya aid məlumatları toplamaq
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          fevral ayının 15-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər İKT sahəsində statistikaya dair metodologiyalar əsasında tərtib olunmuşdur.Beynəlxalqtəşkilatlar o cümlədən avrostat, Beynəlxalq Telekommunirfsiya İttifaqı və sair tərəfindən müəyyənləşdirilmiş göstəriciləri əhatə edir və müvafiq metodoloji vasitələrdən istifadə.
Göstəricilərin izahı
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2019-cu il 24 dekabr tarixli 35/18 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Təsnifatlar
          İnzibati ərazi bölgüsü təsnifatı, 2024
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Məlumatların qəbulunda və istifadəsində xəta aşkar olunduqda şifahi və yazılı qaydada respodentə məlumat verilir, müvafiq düzəlişlər edilir və hesabat yenidən təqdim olunur. Xətaların qeydiyyatı aparılır.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa aparılır və seçmə xətası hesablanır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarınnın nəşri təqvim planına uyğun həyata keçirilir. Statistik işlər proqramına, uyğun olaraq nəşr olunur.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Statistikanın təşkili , Registr , Seçmə, Metodoloji işlərin əlaqələndirilməsi , Məlumatların yayılması, İnformasiya texnologiyaları, Maliyyə statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron