Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03102410
Hesabatın adı
          Əhalinin iqtisadi fəallığına dair rüblük seçmə statistik müayinənin sorğu anketi
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 15 may 2012-ci il tarixli, 26/6 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
Müşahidə dairəsi
          
Uçot vahidi
          
İstifadə olunduğu sahə
          
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          
İstifadəçilər
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          
Məlumat mənbələri
Məlumatların toplanması forması
          
Hazır olma vaxtı
          
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          
Göstəricilərin izahı
          
Təsnifatlar
          
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          
Seçmə xətası
          
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          
Digər sahələrlə əlaqəsi
          
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          
Hesabat dili
          
Nəticə dili
          
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə