Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03102121
Hesabatın adı
          “Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında”
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 30.11.2020-ci il tarixli 29/06 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Dövlət qulluğunda çalışanların sayı, yaş tərkibi, cinsi və vəzifələri ilə əlaqəli məlumatların əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulub.
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  mart ayının 15-dən gec olmayaraq
Müşahidə dairəsi
          Dövlət orqanlar; icra hakimiyyətləri
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Beynəlxalq məlumat mübadiləsi
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-61-21; (012) 377- 10-70 / daxili 22-08
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Dövlət qulluqçularının sayı, yaş tərkibi, cinsi, vəzifələri və qulluq stajı və əməkhaqqı haqda məlumatların əldə edilməsi və istifadəçilərə çatdırılması məqsədi daşıyır. 28 yanvar 2005-ci il.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          martın 15-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat elektron sənəd formasında təqdim olunur. Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu,
Göstəricilərin izahı
          3-əməyə dair Metodoloji göstərişlər
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, Nəqliyyat statistikası üçün yük təsnifatı, 2007, Valyutalar təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Hesabatı təqdim edən hüquqi vahidin əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          aparılmayıb
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          fevral ayının 10-dan gec olmayaraq
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Keyfiyyətin idarə olunması, Energetika statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Əmək bazarı, Dövlət qulluqçuları
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Elektron