Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03102117
Hesabatın adı
          4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqına dair hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 25 fevral 2014-cü il 15/06 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Müəssisə və təşkilatlarda çalışan işçilərin say, əmək haqqı və hərəəkətinə dair məlumatlar əldə etmək üşün isdifadə olunur.
Dövriliyi
           Aylıq, Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik sahibkarlıq subyektləri  rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18- dək
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək;
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  – hüquqi şəxslər və (və ya) onların filial və nümayəndəlikləri
Müşahidə dairəsi
          Müəssisə və təşkilatlar
Uçot vahidi
          Yerli vahid , Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Beynəlxalq məlumat mübadiləsi
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-86-68, (012)538-61-21
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Müəssisə və təşkilatlarda çalışan işçilərin say, əmək haqqı və hərəəkətinə dair məlumatlar əldə etmək. 1993-cü ildən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat dövründən 40 (qırx gün sonra)
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Milli və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodologiyasına əsasən uyğunlaşdırılıb.
Göstəricilərin izahı
          4-əmək hesabatına dair metodolojji göstərişlər
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatı, Məşğulluq təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Hesabatı təqdim edən hüquqi vahidin əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          aparılmayıb
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək;hesabat rübündən sonrakı ayın 18- dək
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Statistikanın təşkili , Registr , Metodoloji işlərin əlaqələndirilməsi , Beynəlxalq əlaqələr , Məlumatların yayılması, Beynəlxalq məlumat mübadiləsi, Sənaye statistikası , Energetika statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Əmək bazarı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Elektron