Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03102116
Hesabatın adı
          1-məşğulluq №-li forma (Əhalinin məşğulluğu haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 09 iyul 2012-ci il tarixli 50/6 №-li Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Əhalinin məşğulluğu ilə bağlı yəni hesabat ilində iş axtaranlar, işsiz statusu verilənlər, işsizlikdən sığorta ödənişi alanlar, cins tərkibi və boş iş yerlərinin sayı haqqında məlumatlar əldə edilir.
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Şəhər, rayon (şəhərlərdə rayon) məşğulluq orqanları hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
Müşahidə dairəsi
          Məşğulluq xidməti orqanları; Respublika, iqtisadi rayonlar, inzibati rayon və şəhərlər.
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Beynəlxalq məlumat mübadiləsi
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-61-21; (012) 377- 10-70 / daxili 22-08
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Əhalinin məşğulluğu ilə bağlı yəni hesabat ilində iş axtaranlar, işsiz statusu verilənlər, işsizlikdən sığorta ödənişi alanlar, cins tərkibi və boş iş yerlərinin sayı haqqında məlumatlar əldə edilir.1993-cü ildən tətbiq edilir.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          hesabat dövründən 40 gün sonra
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Əmək məcəlləsi, Milli və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının göstərişləri.
Göstəricilərin izahı
          Hesabatın doldurulması haqqında göstərişlər.
Təsnifatlar
          İnzibati-Ərazi vahidlərinin təsnifatı, İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatı, İqtisadi zonaların siyahısı, Məşğulluq təsnifatı, Mülkiyyət formalarının təsnifatı, Ölçü vahidlərinin təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Hesabatı təqdim edən hüquqi vahidin əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          aparılmayıb
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik İşlər Proqramına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Keyfiyyətin idarə olunması, Energetika statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanda gəncləri, Azərbaycanda qadınlar və kişilər, Əmək bazarı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Elektron