Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03102109
Hesabatın adı
          1-əmək №-li forma (Əmək üzrə hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 25 fevral 2014-ci il tarixli 14/06 qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          İşçilərin sayı və əmək haqqı, hərəkəti, işçi qüvvəsinin saxlanmasına çəkilən xərclər,cinc və təhsil səviyyəsinə və digər lazımi göstəricilərə dair hesabat məlumatları əldə etmək üçündür.
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Bütün müəssisələr – hüquqi şəxslər və (və ya) onların filial və nümayəndəlikləri təqdim edir: hesabat ilindən sonrakı ilin fevral ayının 8-dən gec olmayaraq
Müşahidə dairəsi
          Hüquqi vahidlər
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Beynəlxalq məlumat mübadiləsi
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-86-68, (012)538-61-21
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın yığılmasının əsas məqsədi iqtisadi fəaliyyət növlərinin bütün sahələrində muzdla çalışanlar haqqında lazımi məlumatlar əldə etmək və istifadəçilərə çatdırmaqdır. Hesabat 1993-cü ildən tətbiq olunub.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, tədqiqatçılar, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          hesabat dövründən sonrakı ilin may-iyun aylarında
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Milli və Beynəlxaq Əmək Təşkilatının metodologiyasına əsasən uyğunlaşdırılıb.
Göstəricilərin izahı
          1-Əmək hesabatına dair Metodoloji göstətişlər
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatı, İqtisadi zonaların siyahısı, Məşğulluq təsnifatı, Mülkiyyət formalarının təsnifatı, Ölçü vahidlərinin təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Hesabatı təqdim edən hüquqi vahidin əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          aparılmayıb
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik İşlər Proqramına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Statistikanın təşkili , Registr , Metodoloji işlərin əlaqələndirilməsi , Beynəlxalq əlaqələr , Məlumatların yayılması, Ictimaiyyətlə əlaqələr , Metaməlumatlar , İnformasiya texnologiyaları, Təhlükəsizliyin təminatı , Maliyyə statistikası , Sənaye statistikası , Energetika statistikası , Əmək statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanda gəncləri, Azərbaycanda qadınlar və kişilər, Əmək bazarı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Elektron