Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03101181
Hesabatın adı
          Büdcə təşkilatlarının və illik maliyyə hesabatlarının İçtimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları əsasında tərtib edən publik hüquqi şəxslərin maliyyə vəziyyəti, gəlirləri və xərcləri haqqında
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası dövlət Statistika Komitəsinin 28 fevral 2022-ci il tarixli, 9/08 №-li sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Baş kredit sərəncamçıları olan büdcə təşkilatlarının maliyyə vəziyyəti, gəlirləri, xərcləri və maliyyə fəaliyyəti barədə hesabat
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik sahibkarlıq subyektləri  Hesabat ili bitdikdən sonra iyul ayının 15-dək
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   Hesabat ili bitdikdən sonra iyul ayının 15-dək
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Hesabat ili bitdikdən sonra iyul ayının 15-dək
          Seçmə statistik müayinə ; Mövcud deyildir
Müşahidə dairəsi
          Baş kredit sərəncamçıları olan büdcə təşkilatları
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Metaməlumatlar , İnformasiya texnologiyaları, Maliyyə statistikası , Müəssisələr statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          377-10-70 (22-30)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Əsas məqsəd baş kredit sərəncamçıları olan büdcə təşkilatlarının qısamüddətli və uzunmüddətli aktivlərin, Öhdəliklərin, gəlir və xərclərin özündə əks etdirir. hesabat 2012-ci ildən tərtib olunur.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan)
Məlumatların toplanması forması
          Dövlət Statistika Komitəsinə kağız formasında və ya elektron hesabat (məlumat) www.stat.gov.az internet səhifəsində real-vaxt rejimində təqdim edilir.
Hazır olma vaxtı
          iyul ayının 15-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təqdim olunmuşdur.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Milli muhasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun təşkili və aparılması
Göstəricilərin izahı
          Milli muhasibat uçotu standartları
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Aşkar olunmamışdır
Seçmə xətası
          Aşkar olunmamışdır
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər planına uyöun olaraq
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Cari və illik hesabatlar statistikası, Maliyyə statistikası , Müəssisələr statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın milli hesabları
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron