Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03101130
Hesabatın adı
          1-sığorta (Sığortaçının (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında) hesabat
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2013-cü il 18 mart tarixli 15/08 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
Qısa məzmunu
          Sığortaçının əmlakı,kapitalı və onların mənbəyi,maliyyə nəticələri, hesablanmış sığorta haqqları,sığorta ödənişləri, sığortaçının xərcləri haqqında məlumatları əks etdirir.
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik sahibkarlıq subyektləri  Bütün sığorta təşkilatları tərəfindən hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edilir.
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   Bütün sığorta təşkilatları tərəfindən hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edilir.
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Bütün sığorta təşkilatları tərəfindən hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edilir.
          Seçmə statistik müayinə ; Mövcud deyildir
Müşahidə dairəsi
          Sığorta təşkilatları
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Maliyyə statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          377-10-70 (22-30)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Əsas məqsəd sığortaçıların fəaliyyəti barədə məlumat əldə etməkdir.Hesabat 2000-ci ildən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Dövlət Statistika Komitəsinə kağız formasında və ya elektron hesabat (məlumat) www.stat.gov.az internet səhifəsində real-vaxt rejimində təqdim edilir.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Beynəlxalq sığorta təşkilatlarının fəaliyətinə əsasən uyğunlaşdırılıb.
Göstəricilərin izahı
          Sığortaçının fəaliyyəti haqqında təlimat.
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          aparılmayıb
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər planına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron