Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03101059
Hesabatın adı
          1-QKT №-li forma (Qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika komitəsinin 30 dekabr 2015-ci il tarixli 36/08 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Qeyri-kommersiya təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlı daxilolmalar,xərclər,təşkilatın üzvləri və işçiləri haqqında məlumat əldə etmək üçündür.
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik sahibkarlıq subyektləri  Bütün qeyri-kommersiya təşkilatları tərəfindən aprel ayının 1-dək
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   Bütün qeyri-kommersiya təşkilatları tərəfindən aprel ayının 1-dək
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Bütün qeyri-kommersiya təşkilatları tərəfindən aprel ayının 1-dək
          Seçmə statistik müayinə ; Mövcud deyil
Müşahidə dairəsi
          Bütün içtimai təşkilatlar:fondlar,birliklər,cəmiyyətlər,assosiasiyalar,ittifaqlar,dini icmalar,klublar və s.
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Statistikanın təşkili
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377-10-70 daxili (34-06)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın tərtib olunmasında əsas məqsəd qeyri-kommersiya təşkilatlarının fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq onların xərcləri, daxilolmalar,təşkilatın üzvləri və işçiləri haqqında məlumat əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2010-cu ildən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Seçmə müşahidə
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr, Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan)
Məlumatların toplanması forması
          Dövlət Statistika Komitəsinə kağız formasında və ya elektron hesabat (məlumat) www.stat.gov.az internet səhifəsində real-vaxt rejimində təqdim edilir.
Hazır olma vaxtı
          mart ayının 31-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Milli Hesablar 1993(2008)
Göstəricilərin izahı
          Milli Hesablar statistikasına dair metodoloji göstərişlər
Təsnifatlar
          İnzibati ərazi bölgüsü təsnifatı, 2024, İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, İqtisadiyyatın institusional sektorlarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          aparılmayıb
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər planına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Müəssisələr statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın milli hesabları
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron