Göstəricilərə dair metaməlumatlar
 
Göstəricinin adı
          Doğumun ümumi əmsalı
İzahı
          Müəyyən bir müddətdə müvafiq olaraq diri doğulanların sayının əhalinin orta illik sayına nisbəti ilə ölçülür. Əhalinin hər 1000 nəfərinə hesablanır. Doğumun ümumi əmsalının kəmiyyəti təkcə doğum prosesinin intensivliyindən asılı deyil. O, əhalinin yaş-cins və nikah tərkibindən də asılıdır. Elə bu baxımdan da doğumun ümumi əmsalı doğum səviyyəsi haqda təxmini təsəvvür yaradır.
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +99412 538-51-43; +99412 377-10-70 (22-11)
Tətbiq sahəsi
          Doğumun ümumi əmsalı üzrə göstəricilər bütün respublikanı əhatə edir.
Əhatə dairəsi
          Azərbaycan Respublikası üzrə
Mənbəyi
          Müşahidə vahidi: Doğulanlar. Hesabat təqdim edən vahid: Əhalinin siyahıyaalınması, Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi. Miqrasiya Xidməti, Səhiyyə Nazirliyi
Toplanma metodu
          Dövlət Statistika Komitəsində bütün proqram təminatlarına məlumatların daxil edilməsi zamanı tamlığın və ardıcıllığın yoxlanması məqsədilə məntiqi nəzarətlər tətbiq edilir. Məlumatlar məlumat bazasına daxil edildikdən sonra daxil edilmiş məlumatların yoxlama prosesi həyata keçirilir. Bu zaman məlumatlar xüsusi hazırlanmış nəzarət cədvəlləri vasitəsilə şöbənin əməkdaşları tərəfindən yoxlanılır: Onlayn məlumat bazasının müşahidəsi zamanı uyğunsuzluqlar aşkarlanarsa, yerli statistika orqanları bu barədə məlumatlandırılır, respondentlər tərəfindən müvafiq izahlar verilir və hesabat dövrü bitmədən müvafiq düzəlişlər edilir.
İstifadə olunduğu təsnifat
          Azərbaycan Respublikasının “İnzibati Ərazi Bölgüsü Təsnifatı, 2024”
Yayım forması
          Mətbu məlumatların yayım təqviminə uyğun olaraq doğumun ümumi əmsalı haqqında məlumatlar hər rüb təhlili məruzə, illik olaraq press-relizlər şəklində yayımlanır.
Əks olunduğu nəşr
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanın regionları, Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri, Azərbaycanda qadınlar və kişilər, Azərbaycanda uşaqlar, Azərbaycanın əhalisi
Dövriliyi
           Rüblük
Ölçü vahidi
          Əmsal
Beynəlxalq konsepsiyası
          "Rəsmi statistika haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Vətəndaşlıq Vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı Qaydası” haqqında 31 oktyabr 2003-cü il tarixli, 145 nömrəli Qərarı, 1-VVADQ nömrəli rəsmi statistika hesabatı forması, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Əhalinin təbii və miqrasiya hərəkətinin statistika qeydiyyatı sistemi üçün prinsipləri və tövsiyələri"
Məlumat bazası ilə elektron əlaqəsi
          Hazır cədvəllər bu linkdə mövcuddur https://stat.gov.az/source/demoqraphy/