Göstəricilərə dair metaməlumatlar
 
Göstəricinin adı
          Qida məhsulları, içkilər, tütün üzrə qiymət indeksləri
İzahı
          İstehlak səbətinə daxil olan qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının qiymətlərinin dəyişməsini xarakterizə edir.
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +99412 3771070 (2255)
Tətbiq sahəsi
          Respublika üzrə məhsul və xidmətləri əhatə edir.
Əhatə dairəsi
          Respublika üzrə.
Mənbəyi
          Pərakəndə ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslər.
Toplanma metodu
          DSK-da bütün proqram təminatlarına məlumatların daxil edilməsi zamanı tamlığın və ardıcıllığın yoxlanılması məqsədilə məntiqi nəzarətlər tətbiq edilib. Məlumatlar məlumat bazasına daxil edildikdən sonra daxil edilmiş məlumatların yoxlama prosesi həyata keçirilir. Bu zaman məlumatlar xüsusi hazırlanmış nəzarət cədvəlləri vasitəsilə şöbənin əməkdaşları tərəfindən yoxlanılır: Onlayn məlumat bazasının müşahidəsi zamanı uyğunsuzluqlar aşkarlanarsa, yerli statistika orqanları bu barədə məlumatlandırılır, respondentlər tərəfindən müvafiq izahlar verilir və hesabat dövrü bitmədən müvafiq düzəlişlər edilir.
İstifadə olunduğu təsnifat
          Xərclərin məqsədlər üzrə təsnifatının "Şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı" bölməsi https://www.stat.gov.az/menu/5/source/Xerc_meqsed_tes.pdf
Yayım forması
          Mətbu məlumatların yayım təqviminə uyğun olaraq indeksə dair məlumatlar hər ay press-reliz şəklində yayımlanır.Məlumatlar həm kağız, həm də elektron versiyalar şəklində yayımlanır. https://www.stat.gov.az/ )
Əks olunduğu nəşr
          Qiymət statistikası üzrə əsas nəşr "Azərbaycanda qiymətlər" illik statistik məcmuə və "Qiymətlər və qiymət indeksləri" adlı aylıq statistik bülletendir. Bununla yanaşı, göstəricilərə dair məlumatlar "Azərbaycanın statistik göstəriciləri", "Azərbaycan rəqəmlərdə", "Azərbaycanın regionları" adlı statistik məcmuələrdə, "Sosial, iqtisadi inkişaf" və "Statistik icmal" adlı aylıq və rüblük nəşrlərdə əks olunur. Dövlət Statistika Komitəsinin internet saytında mövcuddur: https://www.stat.gov.az/source/price_tarif/
Dövriliyi
           Aylıq
Ölçü vahidi
          faiz
Beynəlxalq konsepsiyası
          "Rəsmi statistika haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Məlumat bazası ilə elektron əlaqəsi
          Aylıq bülletenlər http://www.stat.gov.az/source/price_tarif/,Press-reliz https://www.stat.gov.az/news/news.php?topic=20&page=1, illik məcmuə məlumatları http://www.stat.gov.az/source/price_tarif/, baza məlumat http://www.azstat.org/MESearch/details?lang=az&type=2&id=139&departament=9 internet səhifəsində yayımlanır.internet səhifəsində yayımlanır.