Göstəricilərə dair metaməlumatlar
 
Göstəricinin adı
          Avtomobil nəqliyyatı vasitəsi
İzahı
          Mühərriklə hərəkətə gətirilən yük, sərnişin və ya xüsusi avadanlığın avtomobil yolları ilə daşınması üçün nəzərdə tutulmuş (bir və ya bir neçə nəqliyyat vasitəsindən ibarət) nəqliyyat vasitəsidir.
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +99412 538 62 96
Tətbiq sahəsi
          Nəqliyyat statistikası
Əhatə dairəsi
          Ölkə ərazisində mövcud olan avtomobil nəqliyyat vasitələri
Mənbəyi
          Tabeçiliyində avtomobil olan hüquqi şəxslər
Toplanma metodu
          Dövlət Yol Polisindən alınan statistik hesabatlar
İstifadə olunduğu təsnifat
          Mülkiyyət növləri təsnifatı, İnzibati ərazi bölgüsü təsnifatı
Yayım forması
          Məlumatlar həm kağız həm də elektron nəşr vasitəsilə yayımlanır
Əks olunduğu nəşr
          "Azərbaycanda nəqliyyat", "Azərbaycan rəqəmlərdə" və s. məcmuələr
Dövriliyi
           İllik
Ölçü vahidi
          ədəd
Beynəlxalq konsepsiyası
          Avrostat və BMT-nin nəqliyyat statistikası üzrə tövsiyyələri: Illustrated Glossary for Transport Statistics 4th Edition, İnternational Transport Forum
Məlumat bazası ilə elektron əlaqəsi
          İllik məcmuə məlumatları baza məlumatlarının yekunları əsasında hazırlanır.