Rabitə

Poçt rabitəsinin əsas göstəriciləri

Telefon rabitəsi

İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi (faktiki qiymətlərlə)

Əhaliyə göstərilmiş rabitə xidmətlərinin həcmi (faktiki qiymətlərlə)

Beynəlxalq poçt xidməti

Sürətli poçt xidməti

Rabitə müəssisələrində əsas fondların mövcudluğu və vəziyyəti

Rabitə müəssisələrində çalışan işçilərin sayı

Ev təsərrüfatlarında İKT sistemlərinin mövcudluğu və onlardan istifadə olunması üzrə əsas göstəricilər

Müəssisələrdə İKT-dən istifadənin əsas göstəriciləri

Sürətli poçt xidməti-gəlir

Rabitə müəssisələrində əsas fondların mövcudluğu və vəziyyəti© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi