Kənd təsərrüfatı

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələri, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Payızlıq dənlilərin əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Payızlıq buğdanın əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Payızlıq çovdarın əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Payızlıq arpanın əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Yazlıq dənli və dənli paxlalıların əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Yazlıq buğdanın əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Yazlıq arpanın əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Vələmirin (yulafın) əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Dən üçün qarğıdalının əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Darının əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Çəltiyin əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Paxlalı bitkilərin əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Texniki bitkilərin əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Pambığın əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Tütünün əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Kartofun əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Tərəvəzin əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Bostan bitkilərinin əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Şəkər çuğundurunun əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Dən üçün günəbaxanın əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Yem bitkilərinin əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Meyvə və giləmeyvənin əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Üzüm bağlarının əkin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Çay əkmələrinin sahəsi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin əkin sahəsi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Texniki bitkilərin əkin sahəsi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Pambığın əkin sahəsi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Tütünün əkin sahəsi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Kartofun əkin sahəsi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Tərəvəzin əkin sahəsi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Bostan bitkilərinin əkin sahəsi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Şəkər çuğundurunun əkin sahəsi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Dən üçün günəbaxanın əkin sahəsi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Yem bitkilərinin əkin sahəsi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Meyvə və giləmeyvənin əkin sahəsi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Üzüm bağlarının əkin sahəsi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Çay əkmələrinin sahəsi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin əkin sahəsi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Texniki bitkilərin əkin sahəsi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Pambığın əkin sahəsi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Tütünün əkin sahəsi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Kartofun əkin sahəsi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Tərəvəzin əkin sahəsi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Bostan bitkilərinin əkin sahəsi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Şəkər çuğundurunun əkin sahəsi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Dən üçün günəbaxanın əkin sahəsi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Yem bitkilərinin əkin sahəsi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Meyvə və giləmeyvənin əkin sahəsi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Üzüm bağlarının əkin sahəsi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Çay əkmələrinin sahəsi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin istehsalı

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin istehsalı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Payızlıq dənlilərin ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Payızlıq buğdanın ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Payızlıq çovdarın ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Payızlıq arpanın ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Yazlıq dənli və dənli paxlalıların ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Yazlıq buğdanın ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Yazlıq arpanın ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Vələmirin (yulafın) ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Dən üçün qarğıdalının ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Pərincin ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Çəltiyin ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Paxlalı bitkilərin ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Pambığın ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Tütünün ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Kartofun ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Tərəvəzin ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Bostan bitkilərinin ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Meyvə və giləmeyvənin ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Üzümün ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Şəkər çuğundurunun ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Dən üçün günəbaxanın ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Yaşıl çay yarpağının ümumi yığımı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin istehsalı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Pambığın ümumi yığımı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Tütünün ümumi yığımı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Kartofun ümumi yığımı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Tərəvəzin ümumi yığımı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Bostan bitkilərinin ümumi yığımı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Meyvə və giləmeyvənin ümumi yığımı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Üzümün ümumi yığımı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Şəkər çuğundurunun ümumi yığımı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Dən üçün günəbaxanın ümumi yığımı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Yaşıl çay yarpağının ümumi yığımı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin istehsalı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

Pambığın ümumi yığımı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Tütünün ümumi yığımı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Kartofun ümumi yığımı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Tərəvəzin ümumi yığımı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Bostan bitkilərinin ümumi yığımı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Meyvə və giləmeyvənin ümumi yığımı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Üzümün ümumi yığımı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Şəkər çuğundurunun ümumi yığımı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Dən üçün günəbaxanın ümumi yığımı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Yaşıl çay yarpağının ümumi yığımı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Payızlıq buğdanın məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Payızlıq çovdarın məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Payızlıq arpanın məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Yazlıq buğdanın məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Yazlıq arpanın məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Vələmirin (yulafın) məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Dən üçün qarğıdalının məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Darının məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Çəltiyin məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Paxlalı bitkilərin məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Pambığın məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Tütünün məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Kartofun məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Tərəvəzin məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Bostan bitkilərinin məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Meyvə və giləmeyvənin məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Üzümün məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Şəkər çuğundurunun məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Dən üçün günəbaxanın məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Yaşıl çay yarpağının məhsuldarlığı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin məhsuldarlığı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Pambığın məhsuldarlığı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Tütünün məhsuldarlığı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Kartofun məhsuldarlığı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Tərəvəzin məhsuldarlığı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Bostan bitkilərinin məhsuldarlığı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Meyvə və giləmeyvənin məhsuldarlığı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Üzümün məhsuldarlığı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Şəkər çuğundurunun məhsuldarlığı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Dən üçün günəbaxanın məhsuldarlığı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Yaşıl çay yarpağının məhsuldarlığı, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin məhsuldarlığı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Pambığın məhsuldarlığı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Tütünün məhsuldarlığı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Kartofun məhsuldarlığı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Tərəvəzin məhsuldarlığı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Bostan bitkilərinin məhsuldarlığı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Şəkər çuğundurunun məhsuldarlığı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Dən üçün günəbaxanın məhsuldarlığı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Meyvə və giləmeyvənin məhsuldarlığı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Üzümün məhsuldarlığı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Yaşıl çay yarpağının məhsuldarlığı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə

Heyvanların, quşların və arı ailələrinin sayı, 1 yanvara

İribuynuzlu mal-qara, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

İnək naxırı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Camış naxırı, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

İnəklər, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Camışlar, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Qoyun və keçilər, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Qoyunlar, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Keçilər, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Donuzlar, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Quşlar, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Atlar, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Eşşəklər, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Dəvələr, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Qatırlar, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

İribuynuzlu mal-qara, kənd təsərrüfatı müəssisələri

İnək naxırı, kənd təsərrüfatı müəssisələri

Camış naxırı, kənd təsərrüfatı müəssisələri

İnəklər, kənd təsərrüfatı müəssisələri

Camışlar, kənd təsərrüfatı müəssisələri

Qoyun və keçilər, kənd təsərrüfatı müəssisələri

Qoyunlar, kənd təsərrüfatı müəssisələri

Keçilər, kənd təsərrüfatı müəssisələri

Donuzlar, kənd təsərrüfatı müəssisələri

Quşlar, kənd təsərrüfatı müəssisələri

Atlar, kənd təsərrüfatı müəssisələri

Eşşəklər, kənd təsərrüfatı müəssisələri

Dəvələr, kənd təsərrüfatı müəssisələri

Qatırlar, kənd təsərrüfatı müəssisələri

İribuynuzlu mal-qara, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

İnək naxırı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

Camış naxırı, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

İnəklər, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

Camışlar, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

Qoyun və keçilər, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

Qoyunlar, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

Keçilər, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

Donuzlar, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

Quşlar, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

Atlar, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

Eşşəklər, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

Dəvələr, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

Qatırlar, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

İnək və camışlar, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

İnək və camışlar, kənd təsərrüfatı müəssisələri

İnək və camışlar, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

Arı ailələri, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

Arı ailələri, kənd təsərrüfatı müəssisələri

Arı ailələri, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları

Əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalı

Əsas növ kənd təsərrüfatı texnikasının parkı, ilin axırına

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu

Kənd təsərrüfatı məhsullarının təsərrüfat kateqoriyaları üzrə fiziki həcm indeksi

Kənd təsərrüfatı məhsullarının fiziki həcm indeksi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə (1995=100)

Kənd təsərrüfatı məhsullarının fiziki həcm indeksi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə, əvvəlki ilə faizlə

Kənd təsərrüfatı məhsullarının fiziki həcm indeksi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə (1995=100)

Kənd təsərrüfatı məhsullarının fiziki həcm indeksi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə (1995=100)

Kənd təsərrüfatı məhsullarının fiziki həcm indeksi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə (2000=100)

Kənd təsərrüfatı məhsullarının fiziki həcm indeksi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə (2000=100)

Kənd təsərrüfatı məhsullarının fiziki həcm indeksi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə (2000=100)

Kənd təsərrüfatı məhsullarının fiziki həcm indeksi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə (2005=100)

Kənd təsərrüfatı məhsullarının fiziki həcm indeksi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə (2005=100)

Kənd təsərrüfatı məhsullarının fiziki həcm indeksi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə (2005=100)

Kənd təsərrüfatı məhsullarının fiziki həcm indeksi, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə (2010=100)

Kənd təsərrüfatı məhsullarının fiziki həcm indeksi, kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə (2010=100)

Kənd təsərrüfatı məhsullarının fiziki həcm indeksi, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə (2010=100)© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi