Kənd təsərrüfatı

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi cəmi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Payızlıq dənlilərin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Payızlıq buğdanın əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Payızlıq çovdarın əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Payızlıq arpanın əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Yazlıq dənlilərin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Yazlıq buğdanın əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Yazlıq arpanın əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Vələmirin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Dənlik qarğıdalının əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Darının əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Çəltiyin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Paxlalılarin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Texniki bitkilərin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Pambığın əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Tütünün əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Kartofun əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Tərəvəzin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Ərzaqlıq bostan bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Şəkər çuğundurunun əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Dən üçün günəbaxanın əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Yem bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Meyvə və giləmeyvənin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Üzümün əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Çayın əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin əkin sahəsi (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatları üzrə)

Texniki bitkilərin əkin sahəsi (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatları üzrə)

Pambığın əkin sahəsi (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatları üzrə)

Tütünün əkin sahəsi (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatları üzrə)

Kartofun əkin sahəsi (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatları üzrə)

Tərəvəzin əkin sahəsi (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatları üzrə)

Ərzaqlıq bostan bitkilərinin əkin sahəsi (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatları üzrə)

Şəkər çuğundurunun əkin sahəsi (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatları üzrə)

Dən üçün günəbaxanın əkin sahəsi (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatları üzrə)

Yem bitkilərinin əkin sahəsi (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatları üzrə)

Meyvə və giləmeyvənin əkin sahəsi (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatları üzrə)

Üzümün əkin sahəsi (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatları üzrə)

Çayın əkin sahəsi (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatları üzrə)

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin əkin sahəsi (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Texniki bitkilərin əkin sahəsi (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Pambığın əkin sahəsi (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Tütünün əkin sahəsi (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Kartofun əkin sahəsi (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Tərəvəzin əkin sahəsi (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Ərzaqlıq bostan bitkilərinin əkin sahəsi (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Şəkər çuğundurunun əkin sahəsi (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Dən üçün günəbaxanın əkin sahəsi (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Yem bitkilərinin əkin sahəsi (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Meyvə və giləmeyvənin əkin sahəsi (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Üzümün əkin sahəsi (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Çayın əkin sahəsi (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Payızlıq dənlilərin ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Payızlıq buğdanın ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Payızlıq çovdarın ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Payızlıq arpanın ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Yazlıq dənlilərin ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Yazlıq buğdanın ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Yazlıq arpanın ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Vələmirin ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Dənlik qarğıdalının ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Pərincin ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Çəltiyin ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Paxlalılarin ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Pambığın ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Tütünün ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Kartofun ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Tərəvəzin ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Ərzaqlıq bostan bitkilərinin ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Meyvə və giləmeyvənin ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Üzümün ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Şəkər çuğundurunun ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Dən üçün günəbaxanın ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Çayın ümumi yığımı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin istehsalı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Pambığın ümumi yığımı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Tütünün ümumi yığımı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Kartofun ümumi yığımı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Tərəvəzin ümumi yığımı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Ərzaqlıq bostan bitkilərinin ümumi yığımı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Meyvə və giləmeyvənin ümumi yığımı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Üzümün ümumi yığımı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Şəkər çuğundurunun ümumi yığımı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Dən üçün günəbaxanın ümumi yığımı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Çayın ümumi yığımı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin istehsalı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

Pambığın ümumi yığımı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Tütünün ümumi yığımı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Kartofun ümumi yığımı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Tərəvəzin ümumi yığımı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Ərzaqlıq bostan bitkilərinin ümumi yığımı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Meyvə və giləmeyvənin ümumi yığımı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Üzümün ümumi yığımı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Şəkər çuğundurunun ümumi yığımı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Dən üçün günəbaxanın ümumi yığımı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Çayın ümumi yığımı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Kənd təsərrüfatı məhsullarının məhsuldarlığı

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Payızlıq buğdanın məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Payızlıq çovdarın məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Payızlıq arpanın məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Yazlıq buğdanın məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Yazlıq arpanın məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Vələmirin məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Dənlik qarğıdalının məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Darının məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Çəltiyin məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Paxlalılarin məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Pambığın məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Tütünün məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Kartofun məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Tərəvəzin məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Bostan bitkilərinin məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Meyvə və giləmeyvənin məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Üzümün məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Şəkər çuğundurunun məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Dən üçün günəbaxanın məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Çayın məhsuldarlığı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin məhsuldarlığı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Pambığın məhsuldarlığı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Tütünün məhsuldarlığı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Kartofun məhsuldarlığı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Tərəvəzin məhsuldarlığı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Bostan bitkilərinin məhsuldarlığı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Meyvə və giləmeyvənin məhsuldarlığı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Üzümün məhsuldarlığı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Şəkər çuğundurunun məhsuldarlığı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Dən üçün günəbaxanın məhsuldarlığı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Çayın məhsuldarlığı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar üzrə)

Dənli və dənli paxlalı bitkilərin məhsuldarlığı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Pambığın məhsuldarlığı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Tütünün məhsuldarlığı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Kartofun məhsuldarlığı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Tərəvəzin məhsuldarlığı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Bostan bitkilərinin məhsuldarlığı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Şəkər çuğundurunun məhsuldarlığı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Dən üçün günəbaxanın məhsuldarlığı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Meyvə və giləmeyvənin məhsuldarlığı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Üzümün məhsuldarlığı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Çayın məhsuldarlığı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə)

Mal-qaranın sayı (yanvar ayının 1-nə)

İribuynuzlu mal-qaranın baş sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

İnək naxırın baş sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Camış naxırının baş sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

İnəklərin baş sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Camışların baş sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Qoyun və keçilərin baş sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Qoyunların baş sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Keçilərin baş sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Donuzların baş sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Quşların baş sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Atların baş sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Eşşəklərin baş sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Dəvələrin baş sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

Qatırların baş sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

İribuynuzlu mal-qaranın baş sayı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar)

Inək naxırın baş sayı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar)

Camış naxırının baş sayı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar)

İnəklərin baş sayı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar)

Camışların baş sayı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar)

Qoyun və keçilərin baş sayı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar)

Qoyunların baş sayı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar)

Keçilərin baş sayı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar)

Donuzların baş sayı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar)

Quşların baş sayı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar)

Atların baş sayı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar)

Eşşəklərin baş sayı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar)

Dəvələrin baş sayı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar)

Qatırların baş sayı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar)

İribuynuzlu mal-qaranın baş sayı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

Inək naxırın baş sayı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

Camış naxırının baş sayı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

İnəklərin baş sayı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

Camışların baş sayı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

Qoyun və keçilərin baş sayı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

Qoyunların baş sayı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

Keçilərin baş sayı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

Donuzların baş sayı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

Quşların baş sayı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

Atların baş sayı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

Eşşəklərin baş sayı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

Dəvələrin baş sayı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

Qatırların baş sayı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

İnək və camışların baş sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə)

İnək və camışların baş sayı (kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar)

İnək və camışların baş sayı (fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları)

Əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalı

Əsas ərzaq məhsullarının istehlakı

Əsas kənd təsərrüfatı texnikası növlərinin parkı

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu

Kənd təsərrüfatı məhsullarının təsərrüfat kateqoriyaları üzrə fiziki həcm indeksi© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi