Tikinti

Tikinti müəssisələrində işçilərin orta siyahı sayı

Mövcud tikinti maşınları haqqında

Yaşayış evlərinin istifadəyə verilməsi

Sosial-mədəni obyektlərinin istifadəyə verilməsi

Bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilmiş ümumtəhsil məktəbləri

Bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilmiş ümumtəhsil məktəblərin sayı

Bütün maliyyə mənbələri hesabına kənd yerlərində istifadəyə verilmiş ümumtəhsil məktəbləri

Dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş ümumtəhsil məktəbləri

Qeyri-dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş ümumtəhsil məktəbləri

Bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilmiş məktəbəqədər təhsil müəssisələri

Bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilmiş məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin sayı

Bütün maliyyə mənbələri hesabına kənd yerlərində istifadəyə verilmiş məktəbəqədər təhsil müəssisələri

Dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş məktəbəqədər təhsil müəssisələri

Qeyri-dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş məktəbəqədər təhsil müəssisələri

Bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilmiş xəstəxanalar

Bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilmiş xəstəxanaların sayı

Bütün maliyyə mənbələri hesabına kənd yerlərində istifadəyə verilmiş xəstəxanalar

Dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş xəstəxanalar

Qeyri-dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş xəstəxanalar,

Bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilmiş ambulatoriya-poliklinika müəssisələri

Bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilmiş ambulatoriya-poliklinika müəssisələrinin sayı

Bütün maliyyə mənbələri hesabına kənd yerlərində istifadəyə verilmiş ambulatoriya-poliklinika müəssisələri

Dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş am-bulatoriya-poliklinika müəssisələri

Qeyri-dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş ambulatoriya-poliklinika müəssisələri

Bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilmiş klub və mədəniyyət evləri

Bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilmiş klub və mədəniyyət evlərinin sayı

Bütün maliyyə mənbələri hesabına kənd yerlərində istifadəyə verilmiş klub və mədəniyyət evləri

Dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş klub və mədəniyyət evləri

Tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş işin (xidmətin) həcmi

Tikinti müəssisələrinin əmək göstəriciləri

Əsas kapitala investisiyalar

Maliyyə mənbələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar

İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar

Əsas fondların istifadəyə verilməsi

Tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş işin (xidmətin) həcmi

Tikinti müəssisələrinin əmək göstəriciləri

Əsas kapitala investisiyalar

Yaşayış evlərinin istifadəyə verilməsi

Sosial-mədəni obyektlərinin istifadəyə verilməsi

Bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilmiş ümumtəhsil məktəblərnin əvvəlki ilə faizlə nisbəti

Dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş ümumtəhsil məktəblərinin ümumi həcmdə xüsusi çəkisi

Qeyri- dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş ümumtəhsil məktəblərinin ümumi həcmdə xüsusi çəkisi

Bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilmiş məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin əvvəlki ilə faizlə nisbəti

Dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin ümumi həcmdə xüsusi çəkisi

Qeyri- dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin ümumi həcmdə xüsusi çəkisi

Bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilmiş xəstəxanaların əvvəlki ilə faizlə nisbəti

Dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş xəstəxanaların ümumi həcmdə xüsusi çəkisi

Qeyri- dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş xəstəxanaların ümumi həcmdə xüsusi çəkisi

Bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilmiş ambulatoriya-poliklinika müəssisələrinin əvvəlki ilə faizlə nisbəti

Dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş am-bulatoriya-poliklinika müəssisələrinin ümumi həcmdə xüsusi çəkisi

Qeyri- dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə və təşkilatlar üzrə istifadəyə verilmiş ambulatoriya-poliklinika müəssisələrinin ümumi həcmdə xüsusi çəkisi

Bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadəyə verilmiş klub və mədəniyyət evlərinin əvvəlki ilə faizlə nisbəti

Maliyyə mənbələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar

İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar

Əsas fondların istifadəyə verilməsi© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi