Tikinti

Mövcud tikinti maşınları haqqında

Yaşayış evlərinin istifadəyə verilməsi

Sosial-mədəni obyektlərinin istifadəyə verilməsi

Tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş işin (xidmətin) dəyəri

Əsas kapitala investisiyalar

Maliyyə mənbələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar

İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar

Əsas fondların istifadəyə verilməsi

Tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş işin (xidmətin) dəyəri

Tikinti müəssisələrinin əmək göstəriciləri

Əsas kapitala investisiyalar

Yaşayış evlərinin istifadəyə verilməsi

Sosial-mədəni obyektlərinin istifadəyə verilməsi

Maliyyə mənbələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar

İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar

Əsas fondların istifadəyə verilməsi

Tikinti müəssisələrində işçilərin orta siyahı sayı© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi