Yaşıl iqtisadiyyat

Artımın parametrləri və sosial-iqtisadi mahiyyəti

İqtisadiyyatın ekoloji və resurs effektivliyi

Təbii ehtiyatlar

Həyatın ekoloji keyfiyyətinin ölçülməsi

Siyasətin iqtisadi imkanları və alətləri

Artımın parametrləri və sosial-iqtisadi mahiyyəti

Artımın parametrləri və sosial-iqtisadi mahiyyəti

İqtisadiyyatın ekoloji və resurs effektivliyi

Təbii ehtiyatlar

Siyasətin iqtisadi imkanları və alətləri

Siyasətin iqtisadi imkanları və alətləri

İqtisadiyyatın ekoloji və resurs effektivliyi© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi