Mənzil şəraiti

Əhalinin mənzil şəraiti

Şəhər yerlərində

Kənd yerlərində

Yaşayış binalarının sayı

Şəhər yerlərində

Kənd yerlərində

Yaşayış mənzillərinin sayı

Şəhər yerlərində

Kənd yerlərində

Mənzillərin özəlləşdirilməsi© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi