Sosial müdafiə

Pensiyaçıların sayı (2006-cı ildən pensiyaların növ və tərkibində dəyişiklər edilmiş və sosial pensiyalar sosial müavinətlərlə əvəz edilmişdir, ilin əvvəlinə)

Sosial müavinət, kompensasiya və təqaüd alanlar (ilin əvvəlinə)

Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı, ilin əvvəlinə

İlkin əlillik

Aylıq pensiyaların orta məbləği (2006-cı ildən pensiyaların növ və tərkibində dəyişiklər edilmiş və sosial pensiyalar sosial müavinətlərlə əvəz edilmişdir, 2007-ci ildən hərbi quluqçular və xüsusi rütbəli şəxslərin pensiya məbləği daxil olmaqla, ilin əvvəlinə)

Sosial müavinət, kompensasiya və təqaüdün məbləği (ilin əvvəlinə)

Ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləği (ilin əvvəlinə)© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi