Energetika

Elektrik enerjisinin istehlakı

Xam neftin (qaz kondensatı daxil olmaqla) istehlakı

Təbii qazın istehlakı

Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçılar üzrə məlumatlar (natura ifadəsində)

Birjaların fəaliyyəti

Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçılar üzrə məlumatlar (dəyər ifadəsində)

Xam neftin (qaz kondensatı daxil olmaqla) əmtəə balansı

Mayeləşdirilmiş qazların əmtəə balansı

Avtomobil benzininin əmtəə balansı

Ağ neft tipli reaktiv mühərriklər üçün yanacağın əmtəə balansı

Ağ neftin sair növlərinin əmtəə balansı

Dizel yanacağının əmtəə balansı

Mazutun əmtəə balansı

Naftanın əmtəə balansı

Neft koksunun əmtəə balansı

Neft bitumunun əmtəə balansı

Təbii qazın əmtəə balansı

Elektrik enerjisinin əmtəə balansı

İstilik enerjisinin əmtəə balansı

Neft zavodlarının qazının əmtəə balansı

Digər neft məhsullarının əmtəə balansı

Elektrik stansiyalarının gücü

Neft məhsullarının istehlakı© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi