Xidmət

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin strukturu

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində məişət xidmətinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində nəqliyyat xidmətinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində rabitə xidmətinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində mənzil təsərrüfatı xidmətlərinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində kommunal təsərrüfatı xidmətlərinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində mədəniyyət xidmətlərinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində turist-ekskursiya xidmətlərinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində bədən tərbiyəsi və idman xidmətinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində səhiyyə xidmətlərin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində sanatoriya-kurort və sağlamlıq xidmələrinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində hüquq səciyyəli və bank xidmətlərinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində təhsil xidmətlərinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində məktəbəqədər təhsil xidmətlərinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində ali və orta təhsil xidmətlərinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində əhalinin kurslarda öyrədilməsi xidmətlərinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində sair ödənişli xidmətlərin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər üzrə fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər üzrə əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər üzrə əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Fiziki şəxslər tərəfindən əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər üzrə əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dövlət mülkiyyəti üzrə əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qeyri-dövlət mülkiyyəti üzrə əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində məişət xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində nəqliyyat xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində rabitə xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində mənzil təsərrüfatı xidmətlərinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində kommunal təsərrüfatı xidmətlərinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində mədəniyyət xidmətlərinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində turist-ekskursiya xidmətlərinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində bədən tərbiyəsi və idman xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində səhiyyə xidmətlərin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində sanatoriya-kurort və sağlamlıq xidmələrinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində hüquq səciyyəli və bank xidmətlərinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində təhsil xidmətlərinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində məktəbəqədər təhsil xidmətlərinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində ali və orta təhsil xidmətlərinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində əhalinin kurslarda öyrədilməsi xidmətlərinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Əhaliyə göstərilən məişət xidmətlərinin həcmi

Əhaliyə göstərilən məişət xidmətlərinin həcmi

Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə göstərilən məişət xidmətlərinin həcmi

Məişət xidmətinin ümumi həcmində ayaqqabı təmiri, rənglənməsi və tikişi xidmətlərinin həcmi

Məişət xidmətinin ümumi həcmində tikiş, xəz, trikotaj, dəri-toxuculuq, qalanteriya məmulatlarının, baş geyimlərinin təmiri, tikişi, toxunması xidmətlərinin həcmi

Məişət xidmətinin ümumi həcmində məişət maşın və cihazların təmiri, texniki xidmət, metal və metal məmulatlarının təmiri və hazırlanması xidmətlərinin həcmi

Məişət xidmətinin ümumi həcmində vətandaşlara mənsub olan nəqliyyat vasitələrinin təmiri və onlara texniki xidmətin həcmi

Məişət xidmətinin ümumi həcmində kimyəvi təmizləmə və boyama xidmətinin həcmi

Məişət xidmətinin ümumi həcmində camaşırxana xidmətinin həcmi

Məişət xidmətinin ümumi həcmində mebel hazırlanması və təmiri xidmətinin həcmi

Məişət xidmətinin ümumi həcmində mənzil təmiri və tikintisi xidmətinin həcmi

Məişət xidmətinin ümumi həcmində fotoqrafiya və fotokino laboratoriya xidmətinin həcmi

Məişət xidmətinin ümumi həcmində hamam və duş xidmətinin həcmi

Məişət xidmətinin ümumi həcmində bərbərxana xidmətinin həcmi

Məişət xidmətinin ümumi həcmində kirayə vermə məntəqələrinin xidmətinin həcmi

Məişət xidmətinin ümumi həcmində nəqliyyat-ekspeditor xidmətinin həcmi, min manatla

Məişət xidmətinin ümumi həcmində mərasim xidmətinin həcmi

Məişət xidmətinin ümumi həcmində sair məişət xidmət növlərinin həcmi

Məişət xidmətlərinin həcmi faizlə

Məişət xidmətlərinin fiziki həcm indeksləri, faizlə

Əhaliyə göstərilən məişət xidmətləri üzrə əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə göstərilən məişət xidmətləri üzrə əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksləri

Ayaqqabı təmiri, rənglənməsi və tikişi xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi

Tikiş, xəz, trikotaj, dəri-toxuculuq, qalanteriya məmulatlarının, baş geyimlərinin təmiri, tikişi, toxunması xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi

Məişət maşın və cihazların təmiri, texniki xidmət, metal və metal məmulatlarının təmiri və hazırlanması xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi

Vətandaşlara mənsub olan nəqliyyat vasitələrinin təmiri və onlara texniki xidmətin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi

Camaşırxana xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi

Mebel hazırlanması və təmiri xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi

Mənzil təmiri və tikintisi xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi

Fotoqrafiya və fotokino laboratoriya xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi

Hamam və duş xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi

Bərbərxana xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi

Kirayə vermə məntəqələrinin xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi

Nəqliyyat-ekspeditor xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi

Mərasim xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi

Kimyəvi təmizləmə və boyama xidmətinin əvvəlki ilə nisbətən fiziki həcm indeksi

Əhalinin hər nəfərinə düşən ödənişli xidmətlərin dəyəri

Ödənişli xidmətlərin həcmi, faizlə

Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi

Fiziki şəxslər tərəfindən əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində dövlət mülkiyyətinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində qeyri-dövlət mülkiyyətinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində məişət xidmətinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində nəqliyyat xidmətinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində rabitə xidmətinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində mənzil-kommunal təsərrüfatı xidmətlərinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində təhsil xidmətlərinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində mədəniyyət xidmətlərinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində turist-ekskursiya xidmətlərinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində bədən tərbiyəsi və idman xidmətinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində səhiyyə xidmətlərin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində sanatoriya-kurort və sağlamlıq xidmələrinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində hüquq səciyyəli və bank xidmətlərinin həcmi

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi həcmində sair ödənişli xidmətlərin həcmi© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi