Nəqliyyat

Nəqliyyat üzrə əsas makro göstəricilər

Nəqliyyat üzrə əsas makro göstəricilər

Ölkə iqtisadiyyatında nəqliyyatın xüsusi çəkisi

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması

Yük daşınmasının nəqliyyat növlərinə görə strukturu

Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi

Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi

Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsinin nəqliyyat növlərinə görə strukturu

Nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorlarında 1 ton yükün orta daşınma məsafəsi

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması

Nəqliyyat sektorunda əlaqə növləri üzrə sərnişin daşınması

Əlaqə növləri üzrə sərnişin daşınması

Nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsi

Nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsi

Nəqliyyat sektorunda daşınmalardan əldə olunan gəlir

Nəqliyyat sektorunda daşınmalardan əldə olunan gəlir

Nəqliyyat sektorunda yük daşınmasından əldə olunan gəlir

Nəqliyyat sektorunda yük daşınmasından əldə olunan gəlir

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınmasından əldə olunan gəlir

Sərnişin daşınmasından əldə olunan gəlir

Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınmasına çəkilmiş xərclər

Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınmasına çəkilmiş xərclər

Nəqliyyat sektorunda yük daşınmasına çəkilmiş xərclər

Nəqliyyat sektorunda yük daşınmasına çəkilmiş xərclər

Əlaqə yollarının uzunluğu

Nəqliyyat vasitələrinin ilkin qeydiyyatı

Nəqliyyat sektorunda çalışan işçilərin orta illik sayı

Nəqliyyatda əsas fondların istifadəyə verilməsi

Nəqliyyat müəssisələrində işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı

Nəqliyyatda yönəldilmiş investisiyalar

Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində nəqliyyatın fəaliyyəti (Azərbaycan hissəsində)

Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində nəqliyyatın fəaliyyəti (Azərbaycan hissəsində)

Dəmir yolu nəqliyyatı

Dəmir yolu nəqliyyatı

Dəniz nəqliyyatı

Dəniz nəqliyyatı

Hava nəqliyyatı

Hava nəqliyyatı

Şəhər elektrik nəqliyyatı

Nəqliyyat sektorunda 1 sərnişinin orta daşınma məsafəsi

Boru kəməri nəqliyyatı

Boru kəməri nəqliyyatı

Yol - nəqliyyat hadisələri

Avtomobil yolları

Avtomobil nəqliyyatı

Avtomobil nəqliyyatı

Ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının uzunluğu

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınmasına çəkilən xərclər

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınmasına çəkilən xərclər

Nəqliyyat vasitələrinin sayı© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi