Ərzaq balansları

Dənli və dənli paxlalıların ehtiyatları (çəltik daxil edilmir)

Dənli və dənli paxlalıların istifadələri (çəltik daxil edilmir)

Dənlilərin ehtiyatları (paxlalılar və çəltik daxil edilmir)

Dənlilərin istifadələri (paxlalılar və çəltik daxil edilmir)

Buğda ehtiyatları

Buğdanın istifadələri

Arpa ehtiyatları

Arpanın istifadələri

Qarğıdalı ehtiyatları

Qarğıdalının istifadələri

Vələmir ehtiyatları

Vələmirin istifadələri

Sair dənlilərin ehtiyatları (paxlalılar və çəltik daxil edilmir)

Sair dənlilərin istifadələri (paxlalılar və çəltik daxil edilmir)

Dənli paxlalıların ehtiyatları

Dənli paxlalıların istifadələri

Kartof ehtiyatları

Kartofun istifadələri

Bütün növ tərəvəz ehtiyatları

Bütün növ tərəvəzin istifadələri

Quru soğan ehtiyatları

Quru soğanın istifadələri

Sair bütün növ tərəvəz ehtiyatları

Sair bütün növ tərəvəzin istifadələri

Bostan məhsulları ehtiyatları

Bostan məhsullarının istifadələri

Meyvə və giləmeyvə ehtiyatları

Meyvə və giləmeyvələrin istifadələri

Üzüm ehtiyatları

Üzümün istifadələri

Bütün növ ət və ət məhsullarının ehtiyatları

Bütün növ ət və ət məhsullarının istifadələri

Mal əti və ət məhsullarının ehtiyatları

Mal əti və ət məhsullarının istifadələri

Qoyun və keçi əti ehtiyatları

Qoyun və keçi ətinin istifadələri

Donuz əti ehtiyatları

Donuz ətinin istifadələri

Quş əti ehtiyatları

Quş ətinin istifadələri

Süd və süd məhsullarının ehtiyatları

Süd və süd məhsullarının istifadələri

Yumurta ehtiyatları

Yumurtanın istifadələri

Balıq və balıq məhsullarının ehtiyatları

Balıq və balıq məhsullarının istifadələri

Təmizlənmiş düyü ehtiyatları

Təmizlənmiş düyünün istifadələri

Bütün növ un ehtiyatları

Bütün növ unun istifadələri

Bütün növ yarmaların ehtiyatları

Bütün növ yarmaların istifadələri

Tərkibində sirop, yumurta, pendir və ya meyvə cemi olmayan təzə çörək ehtiyatları

Tərkibində sirop, yumurta, pendir və ya meyvə cemi olmayan təzə çörəyin istifadələri

Suxarı və peçenye , uzun müddət saxlanan qənnadı məmulatlarının ehtiyatları

Suxarı və peçenye , uzun müddət saxlanan qənnadı məmulatlarının istifadələri

Tort və şirniyyat məmulatları, şirinləşdirici maddələr qatılmış sair çörək- bulka məmulatlarının ehtiyatları

Tort və şirniyyat məmulatları, şirinləşdirici maddələr qatılmış sair çörək- bulka məmulatlarının istifadələri

Kakao, şokolad və şəkərli qənnadı məmulatlarının ehtiyatları

Kakao, şokolad və şəkərli qənnadı məmulatlarının istifadələri

Makaron məmulatlarının ehtiyatları

Makaron məmulatlarının istifadələri

İnsan qidası üçün yararlı duz ehtiyatları

İnsan qidası üçün yararlı duzun istifadələri

Bitki yağlarının ehtiyatları

Bitki yağlarının istifadələri

Marqarin yağlarının ehtiyatları

Marqarin yağlarının istifadələri

Meyvə-tərəvəz şirələrinin ehtiyatları

Meyvə-tərəvəz şirələrinin istifadələri

Meyvə və tərəvəz konservlərinin ehtiyatları

Meyvə və tərəvəz konservlərinin istifadələri

Yağlılığı 1-6 faiz olan süd və qaymaq ehtiyatları

Yağlılığı 1-6 faiz olan süd və qaymağın istifadələri

Yağlılığı 6 faizdən çox olan süd və qaymaq ehtiyatları

Yağlılığı 6 faizdən çox olan süd və qaymağın istifadələri

Kərə yağı ehtiyatları

Kərə yağının istifadələri

Bütün növ pendir ehtiyatları

Bütün növ pendirin istifadələri

Qatıq, qaymaq, yoqurt və s. süd məhsullarının ehtiyatları

Qatıq, qaymaq, yoqurt və s. süd məhsullarının istifadələri

Şəkər istehsalı üçün xammal ehtiyatları

Şəkər istehsalı üçün xammalın istifadələri

Şəkər ehtiyatları

Şəkərin istifadələri

Çay ehtiyatları

Çayın istifadələri

Şirinləşdirilməmiş mineral və qazlı su ehtiyatları

Şirinləşdirilməmiş mineral və qazlı suyun istifadələri

Şirinləşdirilmiş mineral və qazlı su ehtiyatları

Şirinləşdirilmiş mineral və qazlı suyun istifadələri

Adambaşına əsas növ bitkiçilik məhsullarının istehlakı, illik kq

Adambaşına əsas növ heyvandarlıq məhsullarının istehlakı, illik kq

Adambaşına əsas növ sənaye məhsullarının istehlakı, illik kq

Bitkiçilik məhsulları ilə özünütəminetmə səviyyəsi

Bitkiçilik məhsulları ilə təminatda idxaldan asılılıq səviyyəsi

Heyvandarlıq məhsulları ilə özünütəminetmə səviyyəsi

Heyvandarlıq məhsulları ilə təminatda idxaldan asılılıq səviyyəsi

Sənaye emalından keçmiş əsas növ ərzaq məhsulları ilə özünütəminetmə səviyyəsi

Sənaye emalından keçmiş əsas növ ərzaq məhsulları ilə təminatda idxaldan asılılıq səviyyəsi, faiz

Pomidor ehtiyatları

Pomidorun istifadələri

Qoz və fındıq ehtiyatları

Qoz və fındığın istifadələri

Nar ehtiyatları

Narın istifadələri© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi