İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları

İKT-nin əsas infrastruktur göstəriciləri-3

Ev təsərrüfatlarında İKT sistemlərinin mövcudluğu və onlardan istifadəyə dair əsas göstəricilər

Müəssisələrdə İKT-dən istifadənin əsas göstəriciləri

İKT sektoru və İKT məhsullarının ticarəti üzrə əsas göstəricilər-1

İKT sektoru və İKT məhsullarının ticarəti üzrə əsas göstəricilər-2

İKT sektoru və İKT məhsullarının ticarəti üzrə əsas göstəricilər-3

Ev təsərrüfatlarında kompüterlərin mövcudluğu-1

Ev təsərrüfatlarında kompüterlərin mövcudluğu

Əhalinin kompüterlərdən istifadəsi-2

Ev təsərrüfatlarının internetə çıxış imkanları

Əhalinin İnternetdən istifadəsi-2

Ev təsərrüfatlarında kompüterlərin mövcudluğu

Müəssisələrdə kompüterlərin mövcudluğu və istifadəsi-1

Müəssisələrdə kompüterlərin mövcudluğu və istifadəsi-2

Müəssisələrdə kompüterlərdən istifadə olunması-1

Müəssisələrdə kompüterlərdən istifadə olunması-2

Müəssisələrin İnternetə çıxış imkanları-1

Müəssisələrin İnternetə çıxış imkanları-2

Müəssisələrdə İnternetdən istifadə olunması-1

Müəssisələrdə İnternetdən istifadə olunması-2

Müəssisələrdə İnternetdən istifadənin məqsədləri və xarakteri-1

Müəssisələrdə İnternetdən istifadənin məqsədləri və xarakteri-2

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə müəssisələrdə kompüterlərin mövcudluğu

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kompüterlərdən istifadə edən müəssisələrin sayı

Müəssisələrdə kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin sayı, işlədikləri müəssisələrin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə müəssisələrin İnternetə çıxış imkanları

Müəssisələrdə İnternetə çıxışı olan kompüterlərin sayı, iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə

Dövlət orqanları ilə əlaqə yaratmış müəssisələrin sayı

Kompüteri olan məktəblərin sayı

Məktəblərdə mövcud kompüterlərin sayı

Telefona malik olan məktəblərin sayı

İnternetə çıxışı olan məktəblərin sayı

İnternetə qoşulmuş kompüterlərin sayı

İnternetdən istifadə etmiş şagirdlərin sayı

Dövlət əyani ümumtəhsil məktəblərinin elektriklə, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı

Dövlət əyani ümumtəhsil məktəblərində lokal və elektron şəbəkəsinin mövcudluğu

İKT sektorunda məhsul buraxılışı və xidmətlərin göstərilməsi

Elektron detallarının istehsalı

Elektron platalarının istehsalı

Kompüterlərin və periferiya qurğularının istehsalı

Elektro və radioelementlərin istehsalı

Ötürücü cihazların istehsalı

Səsi və təsviri qəbul etmək, yazmaq və göstərmək üçün cihazların istehsalı

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə müvəkkil edilməmiş hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən qeyri leqal yolla informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələrin işlənməsi, istehsalı

Məişət elektron avadanlıqlarının istehsalı

Maqnit və optik daşıyıcıların istehsalı

Kompüterlərin, kompüter periferiya avadanlıqlarının və proqram təminatının topdan satışı

Elektron və telekommunikasiya avadanlıqlarının və onların hissələrinin topdan satışı

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə müvəkkil edilməmiş hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən qeyri leqal yolla informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələrin topdan satışı

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə müvəkkil edilməmiş hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən qeyri leqal yolla informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələrin ölkəyə gətirilməsi

Kompüter oyunlarının nəşri

Sair proqram təminatının nəşri

Simli telekommunikasiya fəaliyyəti

Telefon rabitəsi

Teleqraf rabitəsi

Teleks

Simsiz telekommunikasiya fəaliyyəti

Mobil telefon rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi

Peyk rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi

Sair telekommunikasiya fəaliyyəti

Proqram təminatının işlənməsi

Hesablama texnikası vasitələri üzrə məsləhətlər

Sair məsləhətlər və proqram təminatının göndərilməsi

İnformasiya mühafizə vasitələrinin layihələndirilməsi və istehsalı sahəsində fəaliyyət

Məlumat texnologiyaları və hesablama texnikası sahəsində sair fəaliyyət

Məlumatların işlənməsi və bununla bağlı fəalifyyəti

Veb səhifələrindən (internet portallarından) istifadə

Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının təmiri

Rabitə avadanlıqlarının təmiri

İnternet rabitəsi

Cəmi

İKT sektorunda yaradılmış əlavə dəyər

Elektron detallarının istehsalı

Elektron platalarının istehsalı

Kompüterlərin və periferiya qurğularının istehsalı

Elektro və radioelementlərin istehsalı

Ötürücü cihazların istehsalı

Səsi və təsviri qəbul etmək, yazmaq və göstərmək üçün cihazların istehsalı

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə müvəkkil edilməmiş hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən qeyri leqal yolla informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələrin işlənməsi, istehsalı

Məişət elektron avadanlıqlarının istehsalı

Maqnit və optik daşıyıcıların istehsalı

Kompüterlərin, kompüter periferiya avadanlıqlarının və proqram təminatının topdan satışı

Elektron və telekommunikasiya avadanlıqlarının və onların hissələrinin topdan satışı

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə müvəkkil edilməmiş hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən qeyri leqal yolla informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələrin topdan satışı

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə müvəkkil edilməmiş hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən qeyri leqal yolla informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələrin ölkəyə gətirilməsi

Kompüter oyunlarının nəşri

Sair proqram təminatının nəşri

Simli telekommunikasiya fəaliyyəti

Telefon rabitəsi

Teleqraf rabitəsi

Teleks

Simsiz telekommunikasiya fəaliyyəti

Mobil telefon rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi

Peyk rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi

Sair telekommunikasiya fəaliyyəti

Proqram təminatının işlənməsi

Hesablama texnikası vasitələri üzrə məsləhətlər

Sair məsləhətlər və proqram təminatının göndərilməsi

İnformasiya mühafizə vasitələrinin layihələndirilməsi və istehsalı sahəsində fəaliyyət

Məlumat texnologiyaları və hesablama texnikası sahəsində sair fəaliyyət

Məlumatların işlənməsi və bununla bağlı fəaliyyəti

Veb səhifələrindən (internet portallarından) istifadə

Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının təmiri

Rabitə avadanlıqlarının təmiri

İnternet rabitəsi

Cəmi© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi