Turizm

Səyahət agentlikləri və turopertorların əsas göstəriciləri

Səyahət agentlikləri və turoperatorların ümumi iqtisadi göstəriciləri

Əhaliyə satılmış turizm yollayışı blanklarının sayı

Əhaliyə satılmış turizm yollayışı blanklarının dəyəri

Qəbul edilmiş və göndərilmiş turistlərin sayı

Turizm müəssisələrində yerləşdirilmə vasitələrinə və nəqliyyat xidmətlərinin növlərinə görə turistlərin bölüşdürülməsi

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin əsas göstəriciləri

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə gecələmələr və yerləşdirilmiş şəxslərin sayı

Səfərlərin məqsədlərinə görə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı

Yaşayış müddətinə görə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə müəssisələrin sahəsi və kadr mövcudluğu

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin gəlir və xərcləri

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə qalan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin göstərilmiş xidmətlərə görə ödədiyi məbləğ

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə qalan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı və gecələmələrin sayı

Sərhəd-buraxılış məntəqələrindən keçən şəxslərin sayı

Ölkəyə gələn və gedən vətəndaşların nəqliyyat növlərindən istifadə üzrə sayı

Ölkəyə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının səfərlərin məqsədləri üzrə bölgüsü© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi