Əmək bazarı

Əmək bazarının əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri

Əmək ehtiyatları

İqtisadi fəal əhali

İqtisadiyyatın sahələri üzrə məşğul əhalinin sayı

Məşğul əhalinin mülkiyyət növləri üzrə bölgüsü

İqtisadiyyatın sahələri üzrə muzdla işləyənlərin orta illik sayı

Sanitar-gigiyena normalarına cavab verməyən şəraitdə işləyənlər

Ağır fiziki əməklə məşğul olanlar

Təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməyən avadanlıqlarda işləyənlər

İqtisadiyyatın sahələri üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı

Məşğulluq xidməti orqanlarının əsas göstəriciləri

Dövlət qulluğunun vəzifələrini tutmuş işçilərin sayı

Respublika üzrə cəmi

Ali-3-cü təsnifatlar üzrə inzibati vəzifələr - cəmi (2005-2012-ci illərdə - 1-4-cü təsnifatlar üzrə inzibati vəzifələr)

4-7-ci təsnifatlar üzrə inzibati vəzifələr - cəmi (2005-2012-ci illərdə - 5-9-cu təsnifatlar üzrə inzibati vəzifələr)

o cümlədən: yerli icra hakimiyyəti başçısının müavini

şöbə müdiri

şöbə müdirinin müavini

sektor müdiri

baş məsləhətçi

böyük məsləhətçi

aparıcı məsləhətçi

məsləhətçi

Dövlət qulluğunun yardımçı vəzifələri - cəmi

o cümlədən: baş mütəxəssis

böyük mütəxəssis

aparıcı mütəxəssis

mütəxəssis

4-cü təsnifat üzrə inzibati vəzifələr - cəmi (2020-ci ildən etibarən)

yerli icra hakimiyyəti başçısının müavini

regional mərkəzin rəhbəri

daimi nümayəndəliyin və regional mərkəzin rəhbərlərinin müavinləri, dövlət orqanı rəhbərinin müşaviri və köməkçisi

şöbə müdiri

şöbə müdirinin müavini

sektor müdiri

baş mühasib

baş məsləhətçi

böyük məsləhətçi

aparıcı məsləhətçi

məsləhətçi

5-ci təsnifat üzrə inzibati vəzifələr - cəmi (2020-ci ildən etibarən)

idarə rəhbəri, aparat rəhbəri, yerli bölmənin rəhbəri, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı yanında, tabeliyində olan orqanın rəhbəri

idarə rəhbərinin müavini və dövlət orqanı rəhbərinin köməkçisi

şöbə müdiri

şöbə müdirinin müavini

sektor müdiri

baş mühasib

baş məsləhətçi

böyük məsləhətçi

aparıcı məsləhətçi

məsləhətçi

məhkəmə iclasının katibi və hakimin köməkçisi

6-cı təsnifat üzrə inzibati vəzifələr - cəmi

yerli bölmənin rəhbəri

yerli bölmənin rəhbərinin müavini

şöbə müdiri

şöbə müdirinin müavini

sektor müdiri

baş mühasib

baş məsləhətçi

böyük məsləhətçi

aparıcı məsləhətçi

məsləhətçi

hakim köməkçisi və məhkəmə iclasının katibi

7-ci təsnifat üzrə inzibati vəzifələr - cəmi

yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi və onun müavini, yerli icra hakimiyyəti başçısının yanında olan orqanların rəhbəri

yerli icra hakimiyyəti başçısının köməkçisi

sektor müdiri

baş mühasib

baş məsləhətçi

böyük məsləhətçi

aparıcı məsləhətçi

məsləhətçi

məhkəmə iclasının katibi və hakimin köməkçisi

Dövlət qulluqçularının orta aylıq nominal əməkhaqqı

İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatı üzrə məşğul əhalinin sayı

İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatı üzrə muzdla işləyən işçilərin sayı

İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatı üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi