Əmək

Əmək bazarının əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri

Əmək ehtiyatları

İqtisadi fəal əhali

İqtisadiyyatın sahələri üzrə məşğul əhalinin sayı

İqtisadiyyatın mülkiyyət növləri üzrə məşğul əhalinin sayı

İqtisadiyyatın sahələri üzrə muzdla işləyənlərin orta illik sayı

Sanitar-gigiyena normalarına cavab verməyən şəraitdə işləyənlər

Ağır fiziki əməklə məşğul olanlar

Təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməyən avadanlıqlarda işləyənlər

İqtisadiyyatın sahələri üzrə orta aylıq nominal əmək haqqı

Məşğulluq xidməti orqanlarının əsas göstəriciləri

Dövlət qulluğunun vəzifələrini tutmuş işçilərin sayı

Dövlət qulluqçularının orta aylıq nominal əmək haqqı

İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatı üzrə məşğul əhalinin sayı

İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatı üzrə muzdla işləyən işçilərin sayı

İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatı üzrə orta aylıq nominal əmək haqqı© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi