Demoqrafiya

Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə, 1999-2009-cu illər üzrə məlumatlar 2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının yekun məlumatları əsasında dəqiqləşdirilmişdir)

Əhalinin yaş qrupları üzrə sayı (ilin əvvəlinə, 1999-2009-cu illər üzrə məlumatlar 2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının yekun məlumatları əsasında dəqiqləşdirilmişdir)

Doğulanlar, ölənlər, təbii artım, 1-yaşa qədər ölən uşaqlar

Doğulanlar, ölənlər, təbii artım (əhalinin hər 1000 nəfərinə, 2000-2009-cu illər üzrə məlumatlar 2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının yekun məlumatları əsasında dəqiqləşdirilmişdir, 1-yaşa qədər ölən uşaqlar - hər1000 nəfər diri doğulana

Ananın yaşına görə diri doğulanlar (müvafiq yaşda olan hər 1000 qadına diri doğulanların sayı)

Nikah və Boşanmalar (2000-2009-cu illər üzrə əmsallar 2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının yekun məlumatları əsasında dəqiqləşdirilmişdir)

Miqrasiya

Əhalinin təkrar istehsalı

Ana ölümü© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi