Təhsil

Əyani ümumi təhsil müəssisələri (tədris ilinin əvvəlinə)

Qiyabi (axşam) ümumtəhsil məktəbləri (tədris ilinin əvvəlinə)

Orta ixtisas təhsili müəssisələri (tədris ilinin əvvəlinə)

Ali təhsil müəssisələri (tədris ilinin əvvəlinə)

İlk peşə-ixtisas təhsil müəssisələri (ilin əvvəlinə)

Məktəbəqədər təhsil müəssisələri (ilin əvvəlinə)

Məktəbəqədər təhsil müəssisələri (ilin əvvəlinə)

Doktorantura (ilin sonuna)© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi