Təhsil

Əyani ümumi təhsil müəssisələri (tədris ilinin əvvəlinə)

Qiyabi (axşam) ümumi təhsil müəssisələri (tədris ilinin əvvəlinə)

Orta ixtisas təhsili müəssisələri (tədris ilinin əvvəlinə)

Ali təhsil müəssisələri (tədris ilinin əvvəlinə)

Peşə təhsili müəssisələri (ilin əvvəlinə)

Məktəbəqədər təhsil müəssisələri (ilin əvvəlinə)

Məktəbəqədər təhsil müəssisələri (ilin əvvəlinə)

Doktorantura (ilin sonuna)© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi