Əhalinin həyat səviyyəsi və ev təsərrüfatlarının tədqiqatı

İqtisadi rayonlar üzrə tədqiq olunan ev təsərrüfatlarının orta ölçüsü

İqtisadi rayonlar üzrə tədqiq olunan ev təsərrüfatlarının orta ölçüsü (18 yaşdan yuxarı kişilərin sayı)

İqtisadi rayonlar üzrə tədqiq olunan ev təsərrüfatlarının orta ölçüsü (18 yaşdan yuxarı qadınların sayı)

İqtisadi rayonlar üzrə tədqiq olunan ev təsərrüfatlarının orta ölçüsü (18 yaşadək cəmi uşaqların sayı)

Ölkə üzrə ərzaq məhsullarının adambaşına istelakı, ildə kq

Istehlak olunmuş ərzaq məhsullarının kimyəvi tərkibi və kaloriliyi (sutkada adambaşına)

Ölkə üzrə ev təsərrüfatlarında uzun müddət istifadə olunan əşyaların mövcudluğu (hər 100 ev təsərrüfatına, ədəd)

Ölkə üzrə gəlirlər (ayda adambaşına, manatla)

Ölkə üzrə istehlak xərcləri (ayda adambaşına, manatla)

Ev təsərrüfatlarının yaşadığı mənzillərin ölçüsü və otaqların sayına görə bölgüsü

Orta hesabla bir nəfər sakinə düşən ümumi sahənin ölçüsü

Orta hesabla bir nəfər sakinə düşən yaşayış sahəsinin ölçüsü

Orta hesabla bir nəfər sakinə düşən ümumi sahənin ölçüsünə görə bölgü (10 m2 qədər)

Orta hesabla bir nəfər sakinə düşən ümumi sahənin ölçüsünə görə bölgü (10.1-20.0 m2)

Orta hesabla bir nəfər sakinə düşən ümumi sahənin ölçüsünə görə bölgü (20.1-30.0 m2)

Orta hesabla bir nəfər sakinə düşən ümumi sahənin ölçüsünə görə bölgü (30.1 m2 çox)

Bir nəfər sakinə düşən yaşayış sahəsinin ölçüsünə görə bölgü (10 m2 qədər)

Bir nəfər sakinə düşən yaşayış sahəsinin ölçüsünə görə bölgü (10.1-20.0 m2)

Bir nəfər sakinə düşən yaşayış sahəsinin ölçüsünə görə bölgü (20.1-30.0 m2)

Bir nəfər sakinə düşən yaşayış sahəsinin ölçüsünə görə bölgü (30.1 m2 çox)

Otaqların sayına görə bölgü (1 otaqlı)

Otaqların sayına görə bölgü (2 otaqlı)

Otaqların sayına görə bölgü (3 otaqlı)

Otaqların sayına görə bölgü (4 otaqlı)

Otaqların sayına görə bölgü (5 və çox otaqlı)

Yaşayış evlərinin tipinə görə bölgü (ayrıca mülk)

Yaşayış evlərinin tipinə görə bölgü (ayrıca mülkün bir hissəsi)

Yaşayış evlərinin tipinə görə bölgü (çoxmənzilli evdə mənzil)

Yaşayış evlərinin tipinə görə bölgü (yataqxana)

Yaşayış evlərinin tipinə görə bölgü (digər)

Mülkiyyət forması (şəxsi mülkiyyət)

Mülkiyyət forması (yerli hakimiyyət)

Mülkiyyət forması (müəssisə, təşkilat)

Mülkiyyət forması (xüsusi şəxsdən kirayə edir)

Mülkiyyət forması (qohum, tanış evi)

Mülkiyyət forması (digər)

Ev təsərrüfatlarının abadlıq şəraiti və təchizat (faizlə)

Ölkə üzrə ev təsərrüfatlarında uzun müddət istifadə olunan əşyaların mövcudluğu (faizlə)

Ölkə üzrə ev təsərrüfatlarının torpaq sahələrinin xarakteristikası

Ölkə üzrə ev təsərrüfatlarında mal-qara, quş və arıların mövcudluğu

Ölkə üzrə əhalinin əsas gəlir mənbələri© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi