Qiymət

İstehlak qiymətləri indeksi (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri indeksi (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)

Nəqliyyat və poçt qiymətləri indeksi (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)

Rabitə xidmətlərinin qiymət indeksi (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)

Kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və meşə təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri indeksi (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)

Tikinti-quraşdırma işlərində istehsalçı qiymət indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi