Qiymət

İstehlak qiymətləri indeksi

Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri indeksi

Nəqliyyat və poçt tarifləri indeksi

Telekommunikasiya rabitə tarifləri indeksi

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri indeksi

Tikinti işləri üzrə qiymət indeksi

İdxal və ixrac olunan malların qiymət indeksləri© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi