Maliyyə və bank

Dövlət büdcəsi. Xərclər (Milyon manatla)

Dövlət büdcəsi. Gəlirlər (Milyon manatla)

Dövlət büdcəsi. Xərclər (ABŞ Dollarla)

Dövlət büdcəsi. Gəlirlər (ABŞ Dollarla)

İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində müəssisə və təşkilatların mənfəəti /zərəri/

İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların zərəri (milyon manatla)

Müəssisə və təşkilatların qarşılıqlı borcları

Öhdəliklər - cəmi (milyon manatla)

Öhdəliklər - mədənçıxarma sənayesi (milyon manatla)

Öhdəliklər - emal sənayesi (milyon manatla)

Öhdəliklər - elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi (milyon manatla)

Öhdəliklər - kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı (milyon manatla)

Öhdəliklər - nəqliyyat (milyon manatla)

Öhdəliklər - poct və rabitə (milyon manatla)

Öhdəliklər - tikinti (milyon manatla)

Öhdəliklər - topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri (milyon manatla)

Öhdəliklər - mehmanxana və restoranlarda xidmətin göstərilməsi (milyon manatla)

Öhdəliklər - daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi (milyon manatla)

Öhdəliklər - təhsil, səhiyyə, kommunal, sosial və fərdi xidmətlərin göstərilməsi (milyon manatla)

Tələblər - cəmi (milyon manatla)

Tələblər - mədənçıxarma sənayesi (milyon manatla)

Tələblər - emal sənayesi (milyon manatla)

Tələblər - elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi (milyon manatla)

Tələblər - kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı (milyon manatla)

Tələblər - nəqliyyat (milyon manatla)

Tələblər - poct və rabitə (milyon manatla)

Tələblər - tikinti (milyon manatla)

Tələblər - topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri (milyon manatla)

Tələblər - mehmanxana və restoranlarda xidmətin göstərilməsi (milyon manatla)

Tələblər - daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi (milyon manatla)

Tələblər - təhsil, səhiyyə, kommunal, sosial və fərdi xidmətlərin göstərilməsi (milyon manatla)

Tələblər-sənaye-cəmi

Tələblər-ticarət-cəmi

Öhdəliklər-sənaye-cəmi

Öhdəliklər-ticarət-cəmi

Sığorta təşkilatlarının əsas maliyyə göstəriciləri

Kredit qoyuluşları

Pul dövriyyəsi

Məzənnə

Dövlət büdcəsi. Xərclər (ÜDM-də)

Dövlət büdcəsi. Xərclər (Xüsusi çəkisi)

Dövlət büdcəsi. Gəlirlər (ÜDM-də)

Dövlət büdcəsi. Gəlirlər (Xüsusi çəkisi)

Zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların xüsusi çəkisi (faizlə)

Zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların xüsusi çəkisi - mədənçıxarma sənayesi (milyon manatla) (faizlə)

Zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların xüsusi çəkisi - emal sənayesi (faizlə)

Zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların xüsusi çəkisi - elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi (faizlə)

Zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların xüsusi çəkisi - kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı (faizlə)

Zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların xüsusi çəkisi - nəqliyyat (faizlə)

Zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların xüsusi çəkisi - poct və rabitə (faizlə)

Zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların xüsusi çəkisi - tikinti (faizlə)

Zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların xüsusi çəkisi - topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri (faizlə)

Zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların xüsusi çəkisi - mehmanxana və restoranlarda xidmətin göstərilməsi (faizlə)

Zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların xüsusi çəkisi - daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi (faizlə)

Zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların xüsusi çəkisi - təhsil, səhiyyə, kommunal, sosial və fərdi xidmətlərin göstərilməsi (faizlə)

Sənaye-cəmi

Ticarət-cəmi (faizlə)

Maliyyə fəaliyyəti© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi