Maliyyə və bank

Dövlət büdcəsi. Xərclər (Milyon manatla)

Dövlət büdcəsi. Gəlirlər (Milyon manatla)

Dövlət büdcəsi. Xərclər (ABŞ Dollarla)

Dövlət büdcəsi. Gəlirlər (ABŞ Dollarla)

İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində müəssisə və təşkilatların mənfəəti

İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində zərərlə işləyən müəssisə və təşkilatların zərəri (milyon manatla)

Sığorta təşkilatlarının əsas maliyyə göstəriciləri

Kredit qoyuluşları

Pul dövriyyəsi

Məzənnə

Dövlət büdcəsi. Xərclər (ÜDM-də)

Dövlət büdcəsi. Xərclər (Xüsusi çəkisi)

Dövlət büdcəsi. Gəlirlər (ÜDM-də)

Dövlət büdcəsi. Gəlirlər (Xüsusi çəkisi)© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi