Milli hesablar

Ümumi Daxili Məhsulun istifadəsi (cari qiymətlərlə, mln. manatla)

Ümumi Daxili Məhsul gəlirlərin yaranması metodu ilə (cari qiymətlərlə, mln.manatla)

Ölkənin iqtisadi rayonları üzrə məhsul buraxılışı, cari qiymətlərlə, min manatla

Ölkənin iqtisadi rayonları üzrə hər nəfərinə düşən məhsul buraxılışı, cari qiymətlərlə, manatla

Əhalinin gəlirləri və xərcləri (cari qiymətlərlə, mln. manatla)

ÜDM-in əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən artım sürəti (faizlə)

İqtisadiyyatın istehsal sahələrində yaranmış əlavə dəyərin əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən artım sürəti (faizlə)

İqtisadiyyatın xidmət sahələrində yaranmış əlavə dəyərin əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən artım sürəti (faizlə)

İqtisadiyyatın istehsal sahələrində yaranmış əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi (faizlə)

İqtisadiyyatın xidmət sahələrində yaranmış əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi (faizlə)

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yaranmış əlavə dəyərin əvvəlki ilə nisbətən artım sürəti, (faizlə) (1995-2009-cu illər İFNT-nin 2-ci versiyasına əsasən )

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Balıqçılıq, balıqyetişdirmə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Mədənçıxarma sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Emal sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Tikinti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Mehmanxana və restoranlarda xidmətin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Maliyyə fəaliyyəti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminatın vəzifələri

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Təhsil

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Maliyyə vasitəçilərinin şərti hesablanmış xidmət haqqları (MVŞHXH)

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Fəaliyyət növləri

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Məhsula və idxala vergilər

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Məhsula subsidiyalar

Ümumi Daxili Məhsul - cəmi (bazar qiymətlərilə)

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yaranmış əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi (faizlə) (1995-2009-cu illər İFNT-nin 2-ci versiyasına əsasən )

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Balıqçılıq, balıqyetişdirmə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Mədənçıxarma sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Emal sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Tikinti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Mehmanxana və restoranlarda xidmətin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Maliyyə fəaliyyəti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminatın vəzifələri

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Təhsil

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Maliyyə vasitəçilərinin şərti hesablanmış xidmət haqqları (MVŞHXH)

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Fəaliyyət növləri üzrə cəmi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Məhsula və idxala vergilər

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Məhsula subsidiyalar

Ümumi Daxili Məhsul - cəmi (bazar qiymətlərilə)

Ümumi Daxili Məhsulun istifadəsinin strukturu (faizlə)

Ölkənin iqtisadi rayonları üzrə məhsul buraxılışının fiziki həcm indeksi, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə

Əhalinin gəlirləri və xərcləri (əvvəlki ilə nisbətən faizlə)

Ümumi Daxili Məhsul istehsal üsulu ilə (cari qiymətlərlə, mln manatla) (1995-2009-cu illər İFNT-nin 2-ci versiyasına əsasən)

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Kənd təsərrüfatı,ovçuluq və meşə təsərrüfatı

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Balıqçılıq, balıqyetişdirmə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Mədənçıxarma sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Emal sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Tikinti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Mehmanxana və restoranlarda xidmətin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Maliyyə fəaliyyəti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminatın vəzifələri

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Təhsil

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Maliyyə vasitəçilərinin şərti hesablanmış xidmət haqqları

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Fəaliyyət növləri üzrə cəmi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Məhsula və idxala vergilər

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Məhsula subsidiyalar

Ümumi Daxili Məhsul - cəmi (bazar qiymətlərilə)

Ümumi Daxili Məhsul istehsal üsulu ilə (cari qiymətlərlə, mln manatla) (2010-cu ildən başlayaraq İFNT-nin 3-cü versiyasına əsasən)

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Mədənçıxarma sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Emal sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Tikinti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-İnformasiya və rabitə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Peşə, elmi və texniki fəaliyyət

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Təhsil

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı- İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Fəaliyyət növləri üzrə cəmi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Məhsula və idxala xalis vergilər

Ümumi Daxili Məhsul - cəmi (bazar qiymətlərilə)

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yaranmış əlavə dəyərin əvvəlki ilə nisbətən artım sürəti, (faizlə) (2010- cu ildən başlayaraq İFNT-nin 3-cü versiyasına əsasən)

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Mədənçıxarma sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Emal sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Elektrik enerjisi,qaz və buxar istehsalı bölüşdürülməsi və təchizatı

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Tikinti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-İnformasiya və rabitə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Peşə, elmi və texniki fəaliyyət

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Təhsil

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı- İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Fəaliyyət növləri üzrə cəmi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Məhsula və idxala xalis vergilər

Ümumi Daxili Məhsul - cəmi (bazar qiymətlərilə)

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yaranmış əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi (faizlə) (2010-cu ildən başlayaraq İFNT-nin 3-cü versiyasına əsasən)

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Mədənçıxarma sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Emal sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Tikinti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-İnformasiya və rabitə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Peşə, elmi və texniki fəaliyyət

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Təhsil

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı- İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Fəaliyyət növləri üzrə cəmi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı-Məhsula və idxala xalis vergilər

Ümumi Daxili Məhsul - cəmi (bazar qiymətlərilə)© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi