Milli hesablar

Ümumi Daxili Məhsul istifadəsi (cari qiymətlərlə, mln. manatla)

Ümumi Daxili Məhsul gəlirlərin yaranması metodu ilə (cari qiymətlərlə, mln.manatla)

Regionlar üzrə iqtisadiyyatın əsas sahələrində məhsul istehsalı (cari qiymətlərlə, min manatla)

Regionlar üzrə iqtisadiyyatın əsas sahələrində adambaşına məhsul istehsalı (cari qiymətlərlə, manatla)

Əhalinin gəlirləri və xərcləri (cari qiymətlərlə, mln. manatla)

ÜDM-in əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən artım sürəti (faizlə)

İqtisadiyyatın istehsal sahələrində yaranmış əlavə dəyərin əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən artım sürəti (faizlə)

İqtisadiyyatın xidmət sahələrində yaranmış əlavə dəyərin əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən artım sürəti (faizlə)

İqtisadiyyatın istehsal sahələrində yaranmış əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi (faizlə)

İqtisadiyyatın xidmət sahələrində yaranmış əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi (faizlə)

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yaranmış əlavə dəyərin əvvəlki ilə nisbətən artımı sürəti, (faizlə) (1995-2009-cu illər İFNT-nın II-ci versiyasına əsasən )

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Balıqçılıq, balıqyetişdirmə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Mədənçıxarma sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Emal sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Tikinti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Mehmanxana və Restoranlarla xidmətin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Maliyyə fəaliyyəti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Dövlət idarəetmə və müdafiə, sosial təminatın vəzifələri

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Təhsil

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Maliyyə vasitəçilərinin şərti hesablanmış xidmət haqqları (MVŞHXH)

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Fəaliyyət növləri

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Məhsullara və idxala vergilər

Ümumi Daxili Məhsul istehsalı -Məhsullara subsidiyalar

Ümumi Daxili Məhsul - cəmi (bazar qiymətlərilə)

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yaranmış əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi (faizlə) (1995-2009-cu illər İFNT-nın II-ci versiyasına əsasən )

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Balıqçılıq, balıqyetişdirmə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Mədənçıxarma sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Emal sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Tikinti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Mehmanxana və Restoranlarla xidmətin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Maliyyə fəaliyyəti

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Dövlət idarəetmə və müdafiə, sosial təminatın vəzifələri

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Təhsil

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı - Digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Maliyyə vasitəçilərinin şərti hesablanmış xidmət haqqları (MVŞHXH)

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Fəaliyyət növləri üzrə cəmi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Məhsullara və idxala vergilər

Ümumi Daxili Məhsul istehsalı -Məhsullara subsidiyalar

Ümumi Daxili Məhsul - cəmi (bazar qiymətlərilə)

Ümumi Daxili Məhsul istifadəsinin strukturu (faizlə)

Regionlar üzrə iqtisadiyyatın əsas sahələrində məhsul istehsalının fiziki həcm indeksi (faizlə)

Əhalinin gəlirləri və xərcləri (əvvəlki ilə nisbətən faizlə)

Ümumi Daxili Məhsul istehsal üsulu ilə (cari qiymətlərlə, mln manatla) (1995-2009-cu illər İFNT-nın II-ci versiyasına əsasən)

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Kənd təsərrüfatı,ovçuluq və meşə təsərrüfatı

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Balıqçılıq, balıqyetişdirmə

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Mədənçıxarma sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Emal sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Elektrik enerjisi,qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Tikinti

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Mehmanxana və restoranlarla xidmətin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Maliyyə fəaliyyəti

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminatın vəzifələri

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Təhsil

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Maliyyə vasitəçilərinin şərti hesablanmış xidmət haqları

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Fəaliyyət növləri üzrə cəmi

Ümumi Daxili Məhsulun istehsalı -Məhsullara və idxala vergilər

Ümumi Daxili Məhsul istehsalı -Məhsullara subsidiyalar

Ümumi Daxili Məhsul - cəmi (bazar qiymətlərilə)

Ümumi Daxili Məhsul istehsal üsulu ilə (cari qiymətlərlə, mln manatla) (2010-cu ildən başlayaraq İFNT-nın III-cü versiyasına əsasən)

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Mədənçıxarma sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Emal sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Elektrik enerjisi,qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Tikinti

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-İnformasiya və rabitə

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Peşə, elmi və texniki fəaliyyət

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Təhsil

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı- İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Fəaliyyət növləri üzrə cəmi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Məhsula və idxala xalis vergilər

Ümumi Daxili Məhsul - cəmi (bazar qiymətlərilə)

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yaranmış əlavə dəyərin əvvəlki ilə nisbətən artımı sürəti, (faizlə) (2010- cu ildən başlayaraq İFNT-nın III-cü versiyasına əsasən)

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Mədənçıxarma sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Emal sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Elektrik enerjisi,qaz və buxar istehsalı bölüşdürülməsi və təchizatı

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Tikinti

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-İnformasiya və rabitə

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Peşə, elmi və texniki fəaliyyət

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Təhsil

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı- İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Fəaliyyət növləri üzrə cəmi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Məhsula və idxala xalis vergilər

Ümumi Daxili Məhsul - cəmi (bazar qiymətlərilə)

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yaranmış əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi (faizlə) (2010-cu ildən başlayaraq İFNT-nın III-cü versiyasına əsasən)

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Mədənçıxarma sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Emal sənayesi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Elektrik enerjisi,qaz və buxar istehsalı bölüşdürülməsi və təchizatı

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Tikinti

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-İnformasiya və rabitə

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Peşə, elmi və texniki fəaliyyət

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Dövlət idarəetməsi və müdafiə,sosial təminat

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Təhsil

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı- İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Fəaliyyət növləri üzrə cəmi

Ümumi Daxili Məhsulun İstehsalı-Məhsula və idxala xalis vergilər

Ümumi Daxili Məhsul - cəmi (bazar qiymətlərilə)© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi