Kənd təsərrüfatı
Heyvanların, quşların və arı ailələrinin sayı, 1 yanvara

İllər: -dən -ə qədər


© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi