Ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri ilə Dövlət Statistika Komitəsi arasında qarşılıqlı münasibətlərə dair tərtib edilmiş sorğu

 
1) Dövlət Statistika Komitəsi və onun yerli orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlər Sizi qane edirmi?
bəli xeyr qismən
 
2) Veb səhifənin elektron xidmətlər bölməsindən istifadə edirsinizmi?
bəli xeyr  
 
3) Veb səhifədən istifadə etməklə hesabatların elektron şəkildə təqdim olunması işinizə necə təsir etmişdir?
yaxşı pis qismən yaxşı
 
4) Hesabatların onlayn rejimində təqdim edilməsi zamanı problemlərlə qarşılaşırsınız?
bəli xeyr bəzi hallarda
 
5) Hesabatların elektron sənəd formasında təqdim etdikdən sonra onun kağız versiyası Sizdən tələb olunurmu?
bəli xeyr  
 
6) Dövlət statistika orqanlarının daha hansı xidmətlərinin elektron formaya keçirilməsini istəyərdiniz?
 
7) Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsindən Sizə lazım olan məlumatları əldə edə bilirsinizmi?
bəli xeyr qismən